Bijdrage A9-tunnel desastreus voor gemeente

Herbert Raat

Armlastigheid dreigt voor Amstelveen als de gemeente haar contractueel vastgelegde bijdrage van € 100 miljoen aan de bouw van een tunnel voor de verbrede A9 moet betalen. Vasthouden aan de raamovereenkomst daarover zou desastreuze gevolgen hebben, schrijft wethouder Financiën Herbert Raat (VVD) aan de gemeenteraad.

Ervan uitgaande dat de gemeente in 2020 moet betalen, komt het jaarlijks te indexeren bedrag neer op zo’n € 120 miljoen. Omdat te kunnen ophoesten moeten alle plannen voor scholenbouw en allerlei andere voorzieningen van tafel. Bovendien levert de overheveling van allerlei taken van het Rijk naar de gemeenten, op basis van het Regeerakkoord, al een dekkingsprobleem van € 7,5 miljoen op.

Alleen dat al legt een zware hypotheek op het verantwoord in stand houden van het Amstelveense voorzieningen- en dienstenniveau, blijkt uit een analyse van de gemeentelijke afdeling Financiën.

Raat onderhandelt nog steeds met de Minister van Infrastructuur en Milieu om onder de loden last uit te komen van de bijdrage aan de tunnel, die volgens de laatste berichten wordt versoberd tot een overkapping. De verbreding van de A9 wordt overigens wel later uitgevoerd dan eerder was gepland.

Een vorig college meende de gevraagde bijdrage voor de tunnel wel uit herontwikkeling (grondexploitatie) van het gebied langs de weg te kunnen halen. Dat bleek veel te optimistisch en, zeker in de huidige markt, onmogelijk. ‘Hiermee is de financiële bodem onder de raamovereenkomst voor Amstelveen weggeslagen’ staat in financiële interne notitie aan Raat. Maar in de overeenkomst stond dat tegenvallende opbrengsten uit de herontwikkeling voor rekening van de gemeente zijn. Alleen bij onvoorziene omstandigheden, waarbij naar redelijkheid en billijkheid onverkorte instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht, kan worden bezien voor wiens rekening die omstandigheden zijn. Zo staat het in het contract.

Overigens is niet vastgelegd wanneer er wordt betaald. Volgens directeur Financiën Jaap Huizinga valt te verwachten dat de (deel) betalingen worden gekoppeld aan de gebiedsexploitatie of de oplevering van de tunnel. Voorlopig gaat Huizinga even uit van betaling in 2020. Als dat over een periode tot 2025 kan worden uitgesmeerd vallen de lasten per jaar iets mee, maar nog altijd heeft de gemeente een strop om haar nek. De complete algemene reserven avn eind 2012 zo’n € 29 miljoen moet worden gevoegd bij de al voor de A9 gereserveerde tien miljoen. Dat fonds zou dan in 2020 ongeveer € 55 miljoen bedragen. Zodat nog steeds een dekkingsprobleem van € 65 miljoen resteert. Om dat te lijf te gaan moeten bestaande egalisatiereserves (buffers) op allerlei terreinen een andere bestemming krijgen. Slecht voor de gemeentelijke huishouding, maar nood breekt nu eenmaal wet, verzucht Huizinga. Daarnaast zou er mogelijk nog voor 10 á 14 miljoen euro zijn te verdienen met allerlei bouwprojecten, maar dat is op dit moment uiterst onzeker.

Naast alle andere inspanningen zal van volgend jaar af € 5 miljoen per jaar moeten worden vrijgemaakt om in 2020 de tunnelbijdrage aan het Rijk te kunnen betalen. Waar dus de circa 7 miljoen als gevolgd van de bezuinigingen in Den Haag bij komt. Met bezuinigen alleen redt de gemeente dat niet. Er zijn ook forse lastenverhogingen voor de burgers nodig, zoals via de OZB, straatreiniging, rioolrechten en afvalstoffen.

Lees ook:Raad wil eensgezinde politieke lobby tunnelbijdrage
Lees ook:Binnenkort duidelijkheid over bijdrage A9-tunnel
Lees ook:D66: geen substantiële bijdrage A9-tunnel
Lees ook:Voorbereiding A9-tunnel opgeschort wegens geldgebrek
Lees ook:Gemeente kan 100 miljoen voor tunnel niet betalen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.