Wethouder Raat overleeft motie van afkeuring in A9-debat

Herbert Raat

Na een grimmig debat tussen coalitie en oppositie over de A9-tunnel overleefde wethouder Herbert Raat (VVD) maandagavond in een extra raadsvergadering een door D66 ingediende motie van afkeuring. Vervolgens sprak de raad unaniem uit B&W te steunen op de ingeslagen weg, zoals verwoord in hun brief, die de oorzaak van alle commotie werd. Dat deed hij door een motie van Burgerbelangen (BBA) aan te nemen, ingediend met steun van SP, VVD, ChristenUnie, Ouderencombinatie (OCA) en CDA. Behalve die van afkeuring sneuvelde ook de door GroenLinks ingediende motie ‘Ja, mits’, waarin werd gezegd dat Amstelveen bereidt blijft mee te werken aan de bouw van een tunnel, mits de overeenkomst – en de daarvoor gevraagde gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen – wordt aangepast. Beide moties kregen alleen steun van D66, GroenLinks en PvdA. Oppositiepartij SP schaarde zich achter het standpunt van college en coalitie, omdat zij tegen verbreding van de A9 is en vindt dat - als die er toch komt – het Rijk ook maar alle kosten van een tunnel moet ophoesten. Dat zei ook fractievoorzitter Linda Roos van Burgerbelangen (BBA).

Coalitiefracties vonden achteraf het door voormalig PvdA-wethouder Pols getekende contract, waarmee Amstelveen zich de betalng van een  jaarlijks te indexeren bedrag van € 100 miljoen op de hals haalde, slecht. VVD-fractievoorzitter Kees Noomen gaf wel toe dat de raad het vorige college daarin blindelings heeft gevolgd. “Ik denk dat de toenmalige onderhandelaars van het Rijk nog schuddebuikend op de grond liggen van het lachen, omdat zij Amstelveen 100 miljoen uit de zak hebben weten te troggelen,” zei hij. En Roos constateerde dat vervolgens ook nog eens een duur bureau is ingeschakeld voor het opzetten van een projectorganisatie, die inmiddels de daarvoor beschikbaar gestelde 6,5 miljoen er doorheen heeft gejast. “Deze wethouder pakt het zakelijker aan,” vond zij. Die mening deelde de hem lof toezwaaiende complete coalitie. Noomen over zijn partijgenoot Raat: “Je kunt veel van deze wethouder zeggen, maar ik denk dat hij de eerste bestuurder is die het lef heeft het algemeen Amstelveens belang te laten prevaleren boven eigen carrière en aan de noodrem durft te trekken bij een groot infrastructureel project.”

Noomen herinnerde aan tal van andere grote projecten, zoals Betuwe- en Noord-Zuidlijn, waarvan de kosten een veelvoud werden van de prognoses. Raat wil het zover niet laten komen, constateerde Noomen, die er ook op wees dat bij de 100 miljoen – volgens juristen – best nog eens extra bijdragen bij tegenvallers kunnen komen, nog afgezien van indexering. Naar zijn mening zou het totaal wel eens € 200 miljoen kunnen worden.

PvdA, D66 en GroenLinks, die de extra vergadering bijeen hadden geroepen, deelden de mening dat de Amstelveense bijdrage omlaag moet, maar voelden zich geschoffeerd door de aankondiging van Raat dat hij het contract met het Rijk en andere partners wil openbreken, wat veel aandacht in de media kreeg. Daardoor is volgens de drie fracties het beeld ontstaan dat B&W volledig van de tunnel af willen, ook als de verbreding toch doorgaat. Onzin, vond de wethouder. “Wij vinden die tunnel prima, maar veel te duur. En wij hebben niet alleen met een tunnel te maken, maar het gaat om de totale sociale infrastructuur van deze stad.”

GroenLinks-fractievoorzitter Sander Mager verweet de wethouder dat hij wel de coalitie, maar niet de oppositie, Rijk, provincie en Stadsregio van tevoren over de op til zijnde brief heeft geïnformeerd. Raat sprak dat tegen, al kon hij zich voorstellen dat informeel informatie uit het college bij de coalities terecht kwam.

Het ging D66, GroenLinks en VVD vooral om de manier waarop B&W hun bezwaren tegen de hoge bijdrage kenbaar hebben gemaakt, waardoor via de media de indruk is gewekt dat Amstekveen de stekker uit het project wil trekken. Dat laatste is niet de opzet, maar – als de gemeente er niet beter financieel uispringt dan nu contractueel vastgelegd – mogelijk wel de uiterste consequentie, beseften de coalitiepartijen. Waaruit Mager opmaakte dat het college toch zijn koers heeft verlegd over de wegverbreding en tunnel: van ‘ja, mits’ naar ‘nee, tenzij.’ Hij verweet Raat dat door diens uitlatingen in de media alle bij het project betrokken partners in de gordijnen zijn gevlogen en de ondertekening van het tracébesluit op 1 maart niet door zou gaan. Mager: “Mijn fractie gelooft niet dat de verbreding van de A9, hoe onzinnig ook, nog van tafel gaat. Dat confronteert Amstelveen met een tweemaal vijfbaans snelweg door onze stad. Wij hebben de opdracht te zorgen dat zo’n verbrtede weg geen verslechtering voor het leefklimaat betekent én te zorgen dat de oplossing daarvoor voor Amstelveen haalbaar blijft.”

Maar in de unaniem aanvaarde motie constateerde de raad dat het niet wenselijk is op de eerder ingeslagen weg door te gaan met het project, omdat die financieel – mede door de crisis – voor de gemeente niet haarbaar blijkt. Ook sprak hij uit het ‘niet opportuun’ is te blijven participeren in de eerder getekende overeenkomst, omdat de daarin vastgelegde verplichtingen niet van de gemeente kunnen worden verlangd. Verbreding van de rijksweg zonder tunnel is volgens de raad onwenselijk.

Lees ook:SP: Streep door verbreding A9 in zicht
Lees ook:SP: Geen cent voor A9-voorzieningen
Lees ook:VVD: tunnel niet ten koste van heel Amstelveen
Lees ook:VVD: ‘Burgers mogen niet dupe van tunnel worden’
Lees ook:Minister: ‘zonder bijdrage gemeente geen A9-tunnel’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.