GroenLinks wil af van 100 miljoen bijdraga aan tunnel

Sander Mager

Bij de huidige uiterst slechte financiële situatie van de gemeente, loopt zij met de haar 100 miljoen euro kostende A9-tunnen een veel te groot risico. Dat vindt de raadsfractie van GrienLinks. Zij wil dat wethouder Pols (Ruimtelijke Ordening) opnieuw met Rijk en provincie gaat praten over de van Amstelveen verwachte bijdrage aan het project. GroenLinks ziet in het bestaande contract over de aanleg van de A9 voldoende juridische mogelijkheden om de gemeentelijke bijdrage ter discussie te stellen. Uit de kadernota 2010 (voorloper van de begroting) blijkt volgens fractievoorzitter Sander Mager dat de gemeente financieel zware tijden tegemoet gaat. De door haar toegezegde 100 miljoen drukt naar zijn mening onevenredig zwaar op haar begroting.Zij is om het bedrag op te kunnen hoesten afhankelijk van woningbouw. “Maar de huidige woningmarkt biedt geen rooskleurig perspectief om op tijd voldoende inkomsten te genereren,”  zegt Mager. In het contract staat dat bij onvoorziene omstandigheden, waarbij redelijkerwijs instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht, de partijen met elkaar in overleg treden. In die clausule ziet Mager nu mogelijkheden, nu er een

economische crisis is ontstaan. “Ook volgens juristen vallen de crisis, de kortingen op rijksuitkeringen uit gemeentefonds en de crisis op de vastgoedmarkt te kenmerken als onvoorziene omstandigheden,” zegt hij. GroenLinks  komt in de gemeenteraad met een motie om Pols weer naar de onderhandelingtafel te sturen.

 Mager ziet overigens nog geen reden om de stekker uit het project te trekken. “Wij hebben nooit echt geloofd in een tunnel als oplossing voor het fileprobleem op de A9, want dat probleem ligt vooral bij de knooppunten Holendrecht en Badhoevedorp. Maar de tunnel biedt wel een kans om de kwaliteit van Amstelveen te verbeteren en het plan belooft minder geluidsoverlast en luchtverontreiniging.”  Mager wil dat Pols uiterlijk bij de behandeling van de begroting de resultaten van zijn onderhandelingen met het Rijk presenteert. “Dan moeten we ons opnieuw de vraag stellen hoeveel ons dit project nu echt waard is en hoeveel het Amstelveen echt oplevert.”

Lees ook:VVD wil stoppen met A9-tunnel
Lees ook:Pols doet dringend beroep op VVD niet tegen tunnel te stemmen
Lees ook:BBA: onafhankelijk onderzoek naar haalbaarheid A9-tunnel
Lees ook:Minister: ‘zonder bijdrage gemeente geen A9-tunnel’
Lees ook:Rijk: Aan 100 miljoen voor tunnel val niet te tornen

7 reacties op “GroenLinks wil af van 100 miljoen bijdraga aan tunnel

 1. Hans van der Liet

  Het zal wel de Voorzienigheid zijn geweest die verhinderde dat een GL-er de aparte raadscie A9 ging voorzitten.
  Anti-cyclisch investeren is voor de dames en heren bij die club een Fremdwort. Tegen de tijd dat die woningbouw wordt gepleegd, is niet alleen de huidige crisis allang voorbij, maar hebben we waarschijlijk zelfs de volgende al weer achter ons!
  Ik wou dat de geestverwanten van de Amstelveense GL-ers in Amsterdam een dergelijke prudentie hadden toegepast ten aanzien van de Noord-Zuidlijn!

    /   Beantwoorden  / 
 2. Axel Boomgaars

  Nou, meneer van der Liet, u bent wel een groot visionair als u weet wanneer de crisis voorbij is.
  Het is gewoon een goed plan van GroenLinks om in de tijden van bezuinigingen die er nu aan zitten te komen, te proberen om de begroting wat te verlichten met extra geld van het Rijk en/of Provincie. Dan blijft er nog geld over om aan andere zaken te spenderen.
  Ik ben voor.

    /   Beantwoorden  / 
 3. AN

  Net gelezen:

  AMSTELVEEN – Amstelveens grootste politieke partij, de VVD, wil de stekker uit het omvangrijke ondertunnelingsproject van rijksweg A9 trekken. De liberalen vinden het onacceptabel dat er voor voorzieningen als onderwijs en sport de komende jaren nauwelijks geld meer is, terwijl Amstelveen 100 miljoen euro aan het project moet bijdragen.

  door André Gerritsen

  Amstelveen is in zwaar financieel noodweer terechtgekomen, door diverse grote (infrastructurele) investeringen, stagnerende grondopbrengsten, miljoenenverlies in de Landsbanki-affaire en de algehele economische malaise. De reserves van de gemeente, in de jaren ’90 nog zo’n 300 miljoen gulden, zijn nagenoeg volledig opgedroogd. De komende jaren moet de gemeente minimaal tien miljoen euro bezuinigen. In de kadernota 2010 creëert het college wel een buffer van 30 miljoen euro voor de ondertunneling.

  Met het grootste project uit de Amstelveense geschiedenis, dat onderdeel uitmaakt van de miljardenkostende rijksplannen A6/A9, is in totaal zo’n negenhonderd miljoen euro gemoeid, waarvan de gemeente 100 miljoen aan het Rijk moet bijdragen. Een deel daarvan moet komen uit de opbrengsten van de ontwikkeling van het nieuwe A9-gebied (kantoren, woningen etc.), maar daarin zitten veel onzekerheden. De maximale terugverdiencapaciteit van het te herontwikkelen gebied zou volgens projectwethouder Remco Pols (PvdA) zo’n 160 miljoen euro bedragen, maar in dat natte-vingerscenario wordt elke vierkante centimeter herontwikkeld. KLM gaf bijvoorbeeld eerder al te kennen niets te zien in een nieuw hoofdkantoor op het dak van de A9.

  Volgens coalitiepartij VVD kan het stopzetten van het project een opluchting betekenen voor alle partijen: rijk, provincie en gemeente. ,,Onze totale bijdrage aan het project is op drijfzand gebaseerd. We moeten harde keuzes maken, het geld is op. De gemeente heeft heel hard centen nodig op andere terreinen,”aldus financieel woordvoerder van de VVD, Kees Noomen. Zijn collega Herbert Raat vult aan: ,,Schoolgebouwen wachten al jaren op nieuw- of verbouw. Sportvelden moeten nodig worden gerenoveerd. De sociale samenhang in de gemeente staat onder druk. Dan moeten we niet onze kop in een strop van 100 miljoen euro willen steken.”

  Het is nog onduidelijk of de VVD een raadsmeerderheid kan creëren. Oppositieleider Sander Mager (GroenLinks) vindt het stopzetten rigoureus, maar vindt dat wethouder Remco Pols (PvdA) terug moet naar het Rijk om de bijdrage van 100 miljoen euro ter discussie te stellen. ,,Die moet omlaag,” aldus Mager. De VVD lijkt een medestander te hebben in oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen (BBA). De lokale protestpartij sprak eerder deze week al uit dat de financiering van de gemeente op onderwijsgebied meer weg heeft van een piramidespel.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Hans van der Liet

  Ik heb er al een paar meegemaakt in de voorbije 40 jaar, meneer Boomgaars. Bovendien is de algehele verwachting dat we in 2010 het ergste achter de rug zullen hebben. Daarvoor hoeft men geen visionair te zijn!

    /   Beantwoorden  / 
 5. Ja toch , niet dan?

  Welke crisis ???? Die wij elkaar lekker aanpraten?
  Natuurlijk is die over een jaar over ! Dan kunnen we onze wonden gaan likken en kijken wat we nog over hebben voor sport en school , dat is vele maar dan ook vele malen belangrijker dan een overkapping van een snelweg.

  En we leefden nog lang en gelukkig !

    /   Beantwoorden  / 
 6. Axel Boomgaars

  Nou, meneer van der Liet, als ik net lees dat volgewns het CPB volgend jaar de werkloosheid naar bijna 9% stijgt, dan mag ik alleen hopen dat u gelijk krijgt.

  Wat betreft dat plan van de VVD. Tja, ik vind het niet zo slim om zomaar het hele plan overboord te gooien als er nog een redelijk alternatief is. Zoek dat eerst eens uit voordat zulke grove besluiten worden genomen.
  De zaken die meneer Raat benoemd zijn ook niet onbelangrijk, die zouden alsnog doorgang kunnen vinden als het plan van GroenLinks wat op zou leveren. Waarom kijkt de VVD niet of er een win-win-situatie mogelijk is?

    /   Beantwoorden  / 
 7. ha

  Nee, we geven liever 200 á 300 miljoen uit aan verlenging NZ lijn!
  FF sparen in IJsland,hmmmmmmm

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.