Categorie: "Zorg"

Lezing over palliatieve zorg in Bibliotheek

‘Laat je raken’ is de titel van de lezing die schrijfster Giselle Ecury woensdag 8 oktober (20.15 uur) houdt in de bibliotheek aan het Stadsplein. Die gaat over palliatieve zorg aan mensen in de laatste maanden, weken of dagen van hun leven. Over wat men kan betekenen voor een naaste in die laatste levensfase. Vrijdag 10 oktober (marktdag) is er op het Stadsplein een informatiemarkt over dat onderwerp, verzorgd door het Netwerk Palliatrieve Zorg Amstelland en Meerlanden.  

Mogelijk huis voor dementen in Westwijk

Er komt mogelijk een tehuis voor dementen in de nieuwe wijk Westwijk-Zuidoost. De organisatie Martha Flora Huizen wil in  Amstelveen haar eerste woonvoorziening voor die categorie bouwen. De gemeente vindt de geplande voorzieningenstrook in Westwijk-Zuidoost de beste locatie en neemt in het programma daarvoor voorlopig het Martha Flora huis op. Er zouden ongeveer 30 bewoners moeten worden geplaast in een gebouw van twee of drie bouwlagen, op een grondoppervlak van 1600 vierkante meter, plus nog eens duizend vierkante meter buitenruimte. Het wordt overigens een tehuis voor rijke bejaarden: zij moeten de helft van de geraamde kosten zelf betalen, wat neerkomt op 50 duizend euro. De rest komt uit de WBZ (Wet bijzondere ziektenkosten).

Open dag bij nieuw Mozaïek

Bij het gloednieuwe gebouw van Mozaïek aan de Laan van de Helende Meesters 404 wordt zaterdag (17 mei) van 13.30 tot 15.30 uur open huis gehouden. Het is een woonvoorziening voor gehandicapten en onderdeel van de organisatie Ons Tweede Thuis. Volgens OTT neemt de vraag naar woningen met begeleiding en verzorging voor mensen men niet-aangeboren hersenletsel of een juist wel aangeboren lichamelijke handicaps toe. Voor beide categorieën, die een verschillende aanpak vereisen, is het pand aan de Laan van de Helende Meesters bedoeld. Er zijn tweekamerappartementen en zit/slaapkamers met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. De bewoners met niet aangeboren hersenletsel liepen dat vaak op door een ongeluk. Het verschil met mensen men een aangeboden handicap is dat er een breuk in hun levenslijn plaatsvond, meldt de instelling.

Zonnehuis bouwt 91 zorgwoningen in Westwijk

In de nieuwe wijk Westwijk Zuidoost wil het Zonnehuis 91 zorgwoningen bouwen. Burgemeester en wetshouders willen daarvoor vrijstelling verlenen het bestemmingsplan, waarmee het project nu nog in strijd is. De gemeente verkoopt de nodige grond ervoor aan het Zonnehuis. In totaal is er 3340 vierkante meter gereserveerd voor de bouw. Het bouwplan wordt ter visie gelegd en met het wijkplatform overlegd hoe omwonenden het best erover zijn te informeren.

Gemeente negeert bezwaren tegen nieuw Nifterlake

De gemeente stoort zich niet aan bezwaren van omwonenden tegen de bouw van het nieuwe complex voor Nifterlake aan de Henegouwselaan. De bezwaarden vinden vooral de omvang van het gebouw te groot. Ook vrezen zij toenemende verkeers- en parkeerdruk. B&W zien daarin geen reden om de procedure voor vrijstelling van het bestemmingsplan stop te zetten. Het geldende bestemmingsplan laat namelijk de bouw niet toe. Het bouwplan en de vrijstellingsprocedure liggen nu zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Men kan er dan opnieuw bezwaar tegen maken. B&W stellen de gemeenteraad voor de afwikkeling van het verlenen van de vrijstelling aan hen over te laten.

Cursussen voor aanstaande ouders

Twee cursussen voor aanstaande en kersverse ouders organiseert Amstelring Gezondheidszorg deze zomer. Op donderdagavond wordt in het gebouw van de organsiatie aan de Laan van de Helende Meesters 431 ‘de kunst van borstvoeding' onderwezen' en op 27 augustus start de ‘ Beide ouderschapscursus' in Westend (Westwijkplein).

 

Bebouwing Hoeksewaard kleiner dan eerder gepland

Als gevolg van de reacties van omwonenden op een Nota van Uitgangspunten worden de bebouwing bij de Hoeksewaard, waar het nieuwe pand van Nifterlake (dagopvang meervoudig gehandicapte kinderen) komt, kleiner dan eerder was gepland. Dat staat in het nu door B en W vastgestelde Programma van Eisen.

Logeerhuis voor dementerenden

Er komt een logeerhuis voor dementerenden in Amstelveen. Woensdag (16 mei) tekenen woningbouwvereniging Eigen Haard en de Zonnehuisgroep daarvoor een overeenkomst, in aanwezigheid van wethouder Yeter Tan. Dat gebeurt in het nieuwe clubhuis van HIC aan Escapade, waar het pand zal verrijzen. Eigen Haard zorgt voor de bouw, het Zonnehuis neemt de zorg van de dementerende logees op zich.

 

‘Aanvraag hulpmiddel gehandicapte automatisch honoreren bij ambtelijk getreuzel’

Aanvragen van gehandicapten voor hulpmiddelen, zoals als een rolstoel, moeten automatisch worden gehonoreerd als het langer dan drie weken duurt voordat zij in behandeling worden genomen. Dat vindt de VVD. Nu wachten gehandicapten acht weken, voordat er ambtelijk eens wat met hun aanvraag gebeurt, blijkt uit de eerste kwartaalrapportage van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die voorziet in financiering van de voorzieningen.

 

Regiogemeenten sluiten convenant over zorg kwetsbaren

Kwetsbare mensen, zoals verslaafden en daklozen, moeten beter worden behandeld en teruggeleid naar een meer ‘normaal' leven. Dat is het doel van een door zeven gemeenten, waaronder Amstelveen, ondertekend convenant met Amsterdam. Het gaat over de opvang van dak- en thuislozen, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en de bestrijding van huiselijk geweld. Amstelveen, Amsterdam, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn willen door hun samenwerking te intensiveren een passend aanbod van voorzieningen en activiteiten in de regio te bewerkstelligen.