Categorie: "Zorg"

Parkeerkaart gehandicapten wordt goedkoper

Een parkeerkaart voor gehandicapten wordt goedkoper. Door tijdelijke gemeentelijke subsidie zal de kaart niet meer dan 95 euro kosten. Door de medische keuringen, waar de kosten uit voortvloeien, anders de organiseren, kan het tarief in de toekomst volgens B en W nog verder omlaag. Subsidie is dan niet meer nodig, vindt het college.

Gemeente vertraagt invoering Wmo-beleid

De gemeente wil de veranderingen in welzijn en zorg die het gevolg zijn van nieuwe wetgeving geleidelijk doorvoeren en zo beperkt mogelijk houden. Nieuw is in elk geval dat men ook voor hulp bij het huishouden en ondersteuning van mantelzorgers van 1 januari af bij de gemeente moet zijn. Dan treedt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking, die gemeenten meer beleidsvrijheid geeft. De wet moet er voor zorgen dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.

Nieuw zorgcentrum aan Wimbledonpark

Er komt een nieuw zorgcentrum aan het Wimbledonpark. De Luwte wordt daar vernieuwd. In plaats van de huidige 95 plaatsen in het verzorgingshuis, komen er 60 verzorgingshuis- en 48 verpleeghuisplaatsen. De bouwaanvraag, waarmee de gemeente wil instemmen, is ingediend door de Zonnehuisgroep. Daarnaast heeft Woongroep Holland een aanvraag ingediend voor de bouw van 52 aanleunwoningen.

Rommelmarkt bij DAC

Bij het Dag Activiteiten Centrum (DAC) Achter de Wolken wordt vrijdag 24 en zaterdag 25 maart een rommelmarkt gehouden, respectievelijk van 12.00 tot 17.00 en van 10.00 tot 16.00 uur. De opbrengst is bestemd voor financiering bvan extra activiteiten. Het centrum (In de Wolken 230) voor mensen met een psychiatrische achtergrond wordt gerund door vrijwilligers.

PvdA: gemeente moet zorg verbeteren

De gemeente moet haar nieuwe bevoegdheden, die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) gebruiken ter verbetering van de zorg in Amstelveen. Dat zegt de PvdA in haar maandag (27 februari) uitgebrachte pamflet ‘De zorg kan beter.’ Naar de mening van de partij moet de gemeente er voor zorgen dat mensen met een minimaal inkomen niet méér gaan betalen voor voorzieningen.

Instellingen woedend over afraden fusies door college

De welzijnsinstellingen hebben zich kwaad gemaakt over het advies van B en W voorlopig maar niet te fuseren. Dat bleek woensdag (25 januari) in de raadscommissie Burgers en Samenleving, waar de uitvoering van een eind 2004 door de raad aangenomen motie ter discussie stond. In de motie was aangedrongen op verdere samenwerking tussen Cardanus, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Stichting Welzijn Ouderen (SWO).

Burgers meer zelf verantwoordelijk voor hun welzijn

Burgers zullen wat de zorg betreft in de toekomst meer op zichzelf zijn aangewezen. De gemeente wil streven naar een ‘zorgzame stad’, waarin zelfredzaamheid centraal staat en men daarnaast voor het welzijn van anderen opkomt. Daarnaast wil zij veel aandacht besteden aan preventieve jeugdzorg. “De vraag zal zijn in hoeverre men een beroep op mantelzorg zal kunnen doen. Pas daarna komt de gemeente in beeld,” zegt wethouder Winnie Blok.

Brandweer inspecteert kerstversiering bij horeca en instellingen

De brandweer is druk doende met het inspecteren van kerstbomen en -versieringen in zorg- en wijkcentra, horecabedrijven, scholen, kinderdagverblijven en andere instellingen. Maandagmorgen werd De Olmenhof min of meer officieel als eerste van de verzorgingstehuizen gecontroleerd. Alles bleek in orde. Er waren alleen kunstkerstbomen, adventskransen en andere kerstversieringen aanwezig. Van één zilverkleurige slinger in de hal werd een stukje afgeknipt in (buiten) in brand gestoken, om de brandveiligheid ervan te controleren. Het materiaal vatte geen vlam.

Bouw Sinaïcentrum van start

Aan de Olympiadelaan slaat burgemeester Van Zanen dezer dagen de eerste paal voor het Sinaïcentrum, de Joodse kliniek voor geestelijke gezondheidszorg. Eerst wilde de instelling, nu gevestigd in Amersfoort en Buitenveldert, één groot complex te stichten aan de Laan van de Helende Meesters, dus dicht bij het ziekenhuis (met ook een Joodse vleugel). Dat kon niet, omdat de bouw dat te dicht bij de A9 zou komen. Er komt daar nu alleen een polikliniek, met een deeltijd behandelcentrum. Daarvan start de bouw later. Van het woongedeelte voor 63 mensen in 21 woningen aan de Olympiadelaan begint de bouw nu. Er komt ook een leer-werkcentrum voor de cliënten. Het Sinaïcentrum is wegens zijn identiteit uniek in Europa. Voor de Tweede Wereldoorlog was er een instelling voor joodse geestelijke gezondheidszorg in Apeldoorn, waar de bekende tekstschrijver Elie Asscher nog als verpleger heeft gewerkt. In 1960 verhuisde het naar Amersfoort. De nieuwe verhuizing naar Amstelveen is logisch wegens de grote Joodse populatie in Amstelveen en Buitenveldert

Fusie Amstelrade bijna rond

De raad van toezicht van Amstelrade heeft ingestemd met een fusie met de zorginstellingen Antaris en Fontis. Als ook de cliënten- en ondernemingsraden akkoord gaan, is er per 1 januari 2006 één bestuur en één raad van toezicht. De fusie gaat bij Amsterade banen kosten, maar er komt een sociaal plan. Ook dat moet 1 januari klaar zijn. Het huidige complex van Amstelrade zal waarschijnlijk verdwijnen. De nieuwe organisatie zal gericht zijn op extramurale zorg. Het betekent dat de gehandicapte bewoners in kleine units of geheel zelfstandig in wijken komen te wonen. Onder meer is er een project in IJburg. Ouders, die aan de wieg van Amstelrade stonden om ervan verzekerd te zijn dat na hun dood hun kinderen een adequaat onderkomen zouden hebben, protesteerden fel tegen de nieuwe aanpak. Zij zagen hun ideaal alsnog in rook opgaan. Inmiddels is het extramurale scenario toch doorgevoerd. Volgens de directie van Amstelrade blijft die instelling haar diensten aanbieden, maar dat gaat dan via de Zorglijn Amsterdam. Binnen twee jaar moet de integratie van de drie instellingen zijn gerealiseerd.