Raat bezorgd over laag inkomen huishoudhulp

Herbert Raat

Wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) maakt zich zorgen over salarissen van hulpen in de huishouding. Hij zei dat woensdag in de raadscommissie Burgers en Samenleving naar aanleiding van vragen van onder meer SP-raadslid Marina Casadei. Volgens haar zijn sommige medewerkers op dat gebied, doordat zij – als gevolg van beleid van de gemeente – bij een andere werkgever in dienst kwamen in salaris omlaag gegaan.

Raat verdeelde de stad in vier districten, met ook vier aanbieders, omdat hij niet langer alle eieren in één mandje wilde leggen, zoals voorheen. Maar mensen die daardoor hun vaste hulp dreigden kwijt te raken, konden die relatie wel voortzetten als de hulp bij het huishouden bereid was van werkgever te veranderen. Dat gebeurde wel, maar volgens Casadei moesten sommigen op de laagste loonschaal bij een nieuwe werkgever beginnen. Zij wees er ook op dat mensen die wat hebben gespaard of een iets hoger inkomen dan minima hebben, vaak veel aan eigen bijdrage moeten betalen en daardoor maar van hulp afzien.

Raat zag dat voor Casadei gesignaleerde gevaar ook wel. “Ik ben het met haar eens dat bij een laag inkomen in feite alles is geregeld wat eigen bijdragen betreft, maar niet bij mensen die iets hebben gespaard”, zei hij. Ook degenen die een vermogen hebben opgebouwd, wat veelal in steen zit, speelt dat een rol. Door een opstapeling van zaken, zijn die de klos, bleek uit zijn woorden. “Dat kan in de duizenden lopen. Wij moeten ons dus afvragen wat we acceptabel vinden.”

Hij maakt zich nog meer zorgen over wat aan hulpen in de huishouding wordt betaald. Dat is vaak iets boven bijstandsniveau en

Marina Casadei

maakt het dus niet interessant te gaan werken. “Wij zijn daarnaar aan het kijken. In de contracten hebben wij wel vastgelegd dat volgens de CAO wordt betaald, maar als men daarbinnen dan de laagst mogelijke betaling zoekt, is dat niet de bedoeling. Als het cao’s zijn waarvan je denkt: hoe krijg je het als werkgever voor elkaar, is dat niet de Amstelveense vorm. Als minder wordt betaald aan mensen die overgingen, is dat niet uit te leggen. Maar als wij zouden compenseren, komen wij misschien in een juridisch moeras terecht. Persoonlijk overweeg ik een nieuwe aanbesteding, al weet ik nog niet hoe B&W daar over denken.”

 Overschot

Stieneke Kruijer

De kwestie kwam aan de orde toen de commissie over de jaarrekening sprak, die een overschot van veertien miljoen liet zien. Onder meer op het sociale domein. Vooral GroenLinks en de SP vroegen zich af of dat overschot niet is gekomen doordat mensen eigenlijk niet kregen wat zijn nodig hebben. “Betekent het dat er minder wordt uitgegeven dan is begroot, doordat wij mensen in de kou laten staan?” wilde raadslid Stieneke Kruijer van GoenLinks weten.

En Casadei wees er op dat ten aanzien van de begroting voor het sociaal domein bijna twee miljoen is overgebleven en voor huishoudelijke hulp vier ton. Hoewel hij dat geld goed kan gebruiken voor grote projecten die op stapel staan, moet volgens Raat iedereen de zorg krijgen waarop hij of zijn recht heeft. “In zijn algemeenheid is het niet ons doel geld over te houden, maar dat het terecht komt bij mensen die het nodig hebben”, zei hij.

 

 

Lees ook:Geldsprikkel huishoudhulp geen ‘klikpremie’
Lees ook:SP: wanbetaling dreigt voor thuishulp
Lees ook:SP: Veel onduidelijk over hulp bij huishouden
Lees ook:Raat: ‘SP wil zwakke burgers pamperen”
Lees ook:SP: ‘Hulp huishouden kind rekening aanbesteding’

18 reacties op “Raat bezorgd over laag inkomen huishoudhulp

 1. Frank Bikker

  Dit wist de hr. Raat al lang. Als de gemeente 19 tot 24€ per gewerkt uur aan de organisatie betaalt ,kan iedereen op zijn vingers natellen dat bijna niemand boven de 9,50 bruto zit , want van die gemeentelijke vergoeding moet alles betaald worden, zoals ziekte personeel, verzekeringen, overhead, pensioen enz. enz.
  Ook is het zo dat er bijna geen mensen zijn die full time in dienst zijn als huishoudelijke hulp. Daarom komen velen van hen nooit boven bijstandsniveau uit, als ze er al aan komen. Velen werken dan ook zwart bij, maar O wee , dan pleeg je fraude!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Tinus Trekveer

   Fraai verhaal heer Bikker. Ook nog te onderbouwen met officiële cijfers? Of is het weer eens natte vinger werk, of van horen zeggen van?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank Bikker

    Deze cijfers zijn door de hr. Raat in het verleden op deze blog zelf gepubliceerd .

      /   Beantwoorden  / 
 2. Rode Paprika

  Niet Raat is bezorgd….door zijn toedoen is het zover gekomen, maar mevr. Casadei is bezorgd. Foute kop van dit artikel dus.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Rotary-vriendje

  De ratterigheid die de VVD zo kenmerkt. Eerst de onderkant van de arbeidsmarkt – werk dat vrijwel iedereen kan – open gooien en vervolgens zeggen dat je bezorgd bent over de positie van deze mensen.

  Die ‘bezorgdheid’ maakt mij nog het meest boos. De ratten.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Kees

   Zonder iets af te doen aan je standpunt, wil ik er toch even op wijzen dat die cao tot stand kwam met instemming van vakcentrale FNV. Daar staat de VVD, en zeker een lokale wethouder, buiten. Casadei constateerde dat binnen die cao sommigen naar een lager plafond waren gezakt onder invloed van de aanbieders en wil eigenlijk het salarisniveau van de gehele branche – zoals hij al veel eerder herhaaldelijk zei – omhoog hebben. Dat is natuurlijk niet aan hem, maar om het door Casadei ontdekte probleem te tackelen denkt hij (om landelijke juridische problemen te ontlopen) aan een geheel nieuwe aanbesteding. Ja, dat kun je een rattenstreek noemen, maar mij ontgaat het waarom daarvan….

     /   Beantwoorden  / 
   1. Rotary-vriendje

    Ik blijf ook bij mijn standpunt. En waarom, omdat ik een patroon zie bij dhr Raat hoe hij om gaat met misstanden. Hij laat het eerst op z’n beloop en zodra er gerammeld wordt speelt hij de hij de betrokkenheid.

    Net zoals bij de problemen bij zorginstelling Nieuw-Vredeveld. Als het kalf verdronken is dempt hij de put en legt nog een rouwkrans ook.
    Van een wethouder mag je verwachten dat hij proactief beleid voert. Deze wethouder loopt achter de feiten aan.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Kees

     Lang voordat er werd gerammeld klaagde Raat al over de FNV, die met een naar zijn aanzien te weinig salaris opleverende cao akkoord was gegaan. Vreemd dat ik u over die vakbeweging niet hoor. Bij zorginstellingen als Nieuw Vredeveld draagt de gemeente helaas geen directe verantwoordelijkheid, maar wel voor de bewoners. Om hen drong hij zich ook bij dat bolwerk naar binnen. overigens sterk tegen de wil van de directie van Brentano. Maar natuurlijk mist Raat de capaciteiten van u…

       /   Beantwoorden  / 
     1. Frank

      Kees, overigens ben ik het wel met je eens dat de bond ook steken heeft laten vallen. Zoals bij de CAO onderhandelingen zij zich heel hard op de borst begon te trommelen dat zij het voor elkaar had gekregen dat ze wel 1 1/2% loonsverhoging ( zijnde 15 tot 18 cent /uur bruto!) Daar zakt je broek ook van af.

        /  
   2. Frank Bikker

    Pardon Kees, ik geloof dat je nu een stap te ver gaat . In nov. 2015 (zie exit Amstelring huishoudelijke hulp) werd hier al op gewezen door mevr. Casadei. Diverse oppositiepartijen waren het toen ook al met haar eens. De coalitie heeft er toen voor gekozen om dit probleem te negeren. De hr. Raat heeft toen verwezen naar elke individuele onderhandeling die elke werknemer met zijn/haar baas kon voeren. Of in de praktijk de voormalige huishoudelijke hulpen van Amstelring partij zouden zijn. Ik denk dat dit ook niet de bedoeling van de bond was.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Kees

     Er werd, wijs geworden door Welzorg (aan dat bedrijf gaf de gemeente 100 boetes voor schandalig omspringen met zorgbehoevenden), gekozen niet meer zich aan één bedrijf te binden. Er werd toen gekozen voor 4 verschillende aanbieders van huishoudelijke hulp, maar inderdaad wees Casadei op daaraan mogelijk verbonden nadelen (die goeddeels nu lijken opgelost en Raat ook wel zag). De wethouder wil een daar bovenuit stijgend probleem nu te lijf gaan. Maar goed hij heeft sowieso zijn politieke partijen in de ogen van velen niet mee, waardoor hij voor hen per definitie verdachte is altijd een dubbele agenda heeft…

       /   Beantwoorden  / 
     1. Rotary-vriendje

      Dat zeg je goed, Kees !

        /  
 4. Frank Bikker

  Het is wel een feit dat de hr. Raat een gedeelte van de bezorgdheid van mevr.Casadei heeft overkomen. Weliswaar op andere gronden en rijkelijk laat, maar dit is toch een klein winstpuntje voor mevr. Casadei. Maar het is nu wel afwachten wat de hr. Raat hiermee doet. De reden van een eventueel juridisch moeras of een B&W het er wel/niet mee eens zou zijn met een nieuwe aanbesteding is natuurlijk kul, want het gehele college danst naar de pijpen van de hr. Raat.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Rode Paprika

  Overigens Frank Bikker, dan kom je pas echt die leuke participatiemaatschappij tegen. Een en al hypocrisie. Zoek het maar uit en zoek het verder maar lekker zelf uit. Dat betekent jouw VVD voor mensen in de praktijk.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Kees

  Is Frank ook al van de VVD? Ik dacht dat hij bij de SP hoorde. Maar je kunt politiek natuurlijk veranderen. Feit of alleen een Rode Paprika-feit (dus zo ongeveer een loze kreet).

    /   Beantwoorden  / 
 7. Gijs

  Een VVD-er die bezorgd is over een laag inkomen. Dat is nieuw.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   Nee hoor, VVD’ers zorgen heel goed voor hun achterban. Socialisme pur sang. Dus niks over lage inkomens m.b.t. VVD’ers.

   Dat zie ik de extreem linkse ratten van de SP niet zo snel doen (ratten = dixit rotary en nog wat onzin)

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank Bikker

    Op de korte termijn heb je misschien gelijk, maar kijk ook eens wie als tweede partij is opgekomen. Ik denk dat je daar op de lange duur veel meer van te vrezen hebt. Daar heeft de SP nu niets mee te maken. Het overgrote deel daarvan zijn voormalige teleurgestelde PvdA kiezers.
    De SP neemt ook steeds meer bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich . Kijk maar naar het toegenomen aantal SP wethouders van de afgelopen 10 jaar.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.