Categorie: "Wonen"

‘Bouwruimte met 4400 woningen nog niet op’

Met de in de voortgangsrapportage over de uitwerking van de gemeentelijke woonvisie genoemde aantallen woningen zijn nog niet alle bebouwbare plekken gemoeid. Dat zegt bouwwethouder Paul Regouin. In totaal komt de nota uit op 4400 woningen, nadat in de visie nog maar met 3000 rekening was gehouden.

Starterwoningen aan Bovenkerkerweg

Projectontwikkelaar Timpaan wil langs de Bovenkerkerweg, ter hoogte van nummer 97, woningen bouwen. Het perceel sluit aan bij de geplande uitbreiding van Westwijk (Westwijk Zuid-Oost). Er staat nu een oud dijkhuisje, met loodsen. Hoewel op de door Timpaan al aangekochte grond door de gemeente geen woningbouw was gepland, past die wel in het beleid.

Bouw in Bovenkerkerkerpolder geen taboe meer voor raadsmeerderheid

Nadat het jarenlang onbespreekbaar was, willen nu ook PvdA en CDA een beperkt deel van de Bovenkerkerpolder bebouwen. Het zou een strook in het noorden moeten zijn, tussen de wijken Waarhuizen / Middenhoven en de zogenoemde 20 Ke-contour van Schiphol. Samen met de VVD, die altijd al voorstander was van woningbouw in dat gebied, hebben beide frcaties bij B en W aangedrongen op een visie op de toekomst van de polder.

Goedkope gezinswoningen ‘stromen door’ naar alleenstaanden

De doorstroming op de woningmarkt wordt niet serieus bevorderd. Ten onrechte worden veel goedkope woningen binnen de zogenaamde kernvoorraad toegewezen aan alleenstaanden, terwijl er gezinnen in konden wonen. Die klacht kwam van bewoners van Keizer Karelpark tijdens de maandag (16 januari) gehouden bijeenkomst van het CDA in die wijk. Raadsfractievoorzitter Ben Jonker toonde zich verbaasd over de gang van zaken.

Voorraad betaalbare woningen mogelijk in toekomst afgebouwd

De komende jaren moet de hoeveelheid betaalbare woningen op peil blijven, maar in de toekomst zou die zogenaamde kernvoorraad mogelijk kunnen worden verminderd als gevolg van het effect van doorstroming. Dat is een van de prestatieafspraken die de gemeente met de woningcorporaties heeft gemaakt. In de komende weken wordt daarover een overeenkomst getekend.

Amstelveense huizen weer fors duurder

De Amstelveense huizenprijzen zijn vorig jaar weer sterk gestegen. Dat meldt makelaar Brockhoff. Eengezinswoningen werden zes procent duurder met een uitloop naar negen procent voor de meest gevraagde categorie. Die percentages liggen boven het landelijke gemiddelde. Dat geldt niet voor flats, die drie naar landelijke trend ook in Amstelveen drie procent in prijs stegen.

Koopflatjes voor startende singles

Wethouder Paul Regouin slaat 11 januari om 16.00 uur de eerste paal voor 96 starters(koop)appartementen achter de brandweerkazerne. Ze zijn bestemd voor eenpersoonshuishoudens en kosten 122 duizend euro. De verkoop gaat binnenkort van start. De gemeente ontwikkelde de woningen samen met BAG architecten en Woongroep Holland nam ze over. Starters krijgen 20 procent korting op de marktwaarde (die overigens in Amstelveen relatief hoog is). Als de eigenaren de woningen willen verkopen, moeten die terug naar de Woongroep, met wie zij eventuele winst delen. Ook daarna blijft een appartement – inclusief de 20 procent kortingsregeling – beschikbaar voor starters.

Eigen Haard ‘geschrokken’ van Zwarte Bokaal

Stichting Eigen Haard Olympus is ´geschrokken,´ meldt zij aan bewoners van door haar geëxploiteerde huurwoningen. De corporatie, die in Amstelveen de woningen van St. Lodewijk beheert, is door de Woonbond onderscheiden met de Zwarte Bokaal 2005, op basis van klachten over de organisatie. De bond lette dit jaar op de zeggenschap die huurders hebben en de invloed die zij op het beleid van de corporatie kunnen uitoefenen. Op die punten viel volgens de bond bij Eigen Haard nogal wat aan te merken. Ook de communicatie zou beter kunnen. ´Blijkbaar slagen wij er niet altijd in u voldoende uit te leggen waarom wij bepaalde keuzes maken. Dat trekken wij ons aan,´ schrijft zij haar huurders. In overleg met de bewonerscommissies en Huurdersfederatie Alert wil de corporatie nagaan hoe de communicatie is te verbeteren.