Categorie: "Wonen"

Echtpaar mag woning niet bewaren voor dochter

Een Amstelveens echtpaar mag een in het complex Buijtenhof (Stadshart) gekochte woning niet tijdelijk verhuren. Het zegt het appartement te hebben gekocht voor een nu nog 15-jarige dochter. Die zou er in de toekomst kunnen gaan wonen. De gemeente geeft het paar nu met tegenzin tijdelijke ontheffing van de verplichting het zelf te gaan bewonen. Die ontheffing wordt anders alleen verleend bij calamiteiten, zoals echtscheiding, ontslag, overplaatsing of een sterfgeval. Volgens de betrokkenen is er geen speculatiemotief in het spel. Maar volgens de gemeente wisten zij al bij het tekenen van de koopactie dat het appartement niet door hen zelf zou worden bewoond, terwijl dat wel verplicht was.  Weigering van de ontheffing leidt evenwel tot leegstand en daar zitten B en W ook niet op te wachten. Er wordt nu wel ontheffing gegeven, maar alleen om de woning zo snel mogelijk te kunnen verkopen. Zodat de dochter t.z.t. toch achter het net vist.

Onderzoek Rabo: Amstelveen bouwt te duur

Amstelveen moet meer betaalbare woningen bouwen. De huidige veel te krappe woningmarkt is op termijn fnuikend voor de economie. De gemeente moet daarom haar woonvisie herzien en de zogenaamde kernvoorraad (sociale woningen) uitbreiden. Dat zijn enkele conclusies uit het woensdagmiddag (12 oktober) gepresenteerde rapport ‘De kracht van Amstelveen’ van de Rabobank. Dat gebeurde op het lustrumcongres van de Ondernemersvereniging Amstelveen. Het rapport is de ‘economische thermometer 2004’ voor Amstelveen en heeft deze keer wonen als thema. Het is gebaseerd op breed onderzoek onder de bevolking.

Bezwaar tegen bouw starterswoningen

Tegen een bouwplan voor 96 starterswoningen in Bankras Kostverloren, op het voormalige A3 tracé, is bezwaar gemaakt door een bewoner van de Camera Obscuralaan. Hij vindt dat de compacte bouw (twee bouwlagen) niet passen op de grens met het aanpalende groengebied. B en W hebben zijn bezwaar genegeerd en zien geen aanleiding de plannen te wijzigen. Volgens de bewoner lagen de plannen gewoon al vast en is de hele zogenaamde inspraak van omwonenden een farce. “Uit uw reactie blijkt dat u zich niets gelegen laat liggen aan de mening van omwonenden,’ schrijft hij het college. Overigens was hij de enige die bezwaar maakte.

Amstelveen niet groenste van Europa

Hoewel Oosterbeek door de jury van Entente Florale is uitgeroepen tot groenste dorp van heel Europa, op de tweede plaats gevolgd door Den Bosch, denkt Amstelveen nog de groenste van Nederland te kunnen worden. Volgens de gemeente loopt de spanning hier zelfs steeds hoger op. Op 12 oktober wordt de nationale uitslag bekend gemaakt. Blijkbaar hoeft een gemeente die van heel Europa de groenste is, niet automatisch ook de groenste van het land te zijn. Maar als Amstelveen op nationaal niveau groener is dan Oosterbeek rijst de vraag waarom zij dan Oosterbeek dan Europees kampioen werd. Volgens de gemeente heeft de jury gezegd dat Amstelveen een van de topposities heeft. Een voor de Entente Florale ontwikkelde fietsroute is nog verkrijgbaar voor € 2,50 op het raadhuis.

B en W: hotelfunctie Aemstelstyn niet bewezen

In tegenstelling dat wat D66-raadslid Janet Parlevliet meende te hebben aangetoond, wordt flatgebouw Aemstelstyn aan de Laan van de Helende Meesters niet gebruikt als ‘gewoon’ hotel. Dat zeggen B en W. Het complex is inmiddels bijna geheel aan de woonbestemming onttrokken: de meeste bewoners zijn er door de eigenaar stelselmatig uit verdreven. De huur werd gewoon opgezegd. Een aantal onverzettelijken woont er nog. Onder de naam Htel worden er nu appartementen verhuurd aan vooral buitenlandse werknemers van bedrijven, officieel voor perioden van minimaal een maand. Parlevliet kwam met documenten waaruit bleek dat ook voor kortere perioden, zelfs voor enkele dagen, wordt verhuurd, zodat er sprake zou zijn van reguliere hotelexploitatie. Dat is op die locatie verboden. (Meer).

Wethouder: ‘Vlam in de pijp in Bovenkerk’

Wethouder Paul Regouin sloeg donderdag 7 juli de eerste paal voor de renovatie van Bovenkerk. Er worden honderden huiizen gesloopt en er komen er zo’n achthonderd terug. De paal was overigens niet echt de eerste maar de laatste. ‘Voorvarendheud van de bouwer, zoals wij dat ook willen,’ aldus Regouin. De gemeente investeert bijna 9 miljoen euro in het project, om zoveel mogelijk sociale woningbouw mogelijk te maken. Het wordt uitgevoerd onder supervisie van Woongroep Holland. Volgens Regouin zal bewaard blijven wat de mensen het de buurtschap verbindt, het ‘Bovenkerkgevoel.’ Er wordt keihard gebouwd en in 2009 moet alles zijn gerealiseerd. "Het getreuzel is nu voorbij, de vlam is in de pijp," aldus de wethouder. De eerste fase is Bovenkerk-centrum (tegenover de Urbanuskerk, daarna volgen Bovenkerk-zuid en oost.

Woningen op Opellocatie

Op de plaats van de Opengarage aan de Vlielandstraat willen B en W huizen bouwen. In een Nota van uitgangspunten wordt uitgegaan van 25 woningen. De garage wil verhuizen naar Amsterdam. Woningbouw op de vrijkomende locatie past in het ‘verdichtingsbeleid’ van het college voor de stad.

Bouw Bovenkerk begint nu echt

Volgende week donderdag (7 juli) gaat, nadat het eerste deel er bouwrijp voor is gemaakt, de eerste paal voor de grote renocatie van Bovenkerk de grond in. Wethouder Paul Regouin slaat die voor een nieuwbouwcomplex in Bovenkerk-Centrum. Daar worden de twee oude schoolgebouwen en 350 woningen nog gesloopt. In het zuidelijke deel van de buurtschap komen nog eens 330 woningen. De plannen vergen een investering van 125 miljoen euro door Woongroep Holland.

Stevens: Bouwen in Bovenkerkerpolder

Nu stadsuitbreiding met meer dan 6000 woningen in de :Legmeerpolder door rijksbeleid niet kan doorgaan, moet er in de Bovenkerkerpolder worden gebouwd. Dat betoogde de voormalige Amstelveense wethouder Casper Stevens dinsdagavond tijdens een door de Rabobank georganiseerd debat over ‘wonen in Amstelveen.’ Volgens Stevens – nu interim wethouder in Weesp en lid van Provinciale Staten voor het CDA – zal het maar om een beperkt deel van de polder kunnen gaan, omdat ook die grotendeels – net als de Legmeerpolder – binnen de nieuwe geluidscontouren rond Schiphol valt. De uitbreiding van die contouren is de oorzaak van een rem op de woningbouw in regio. Het beleid van de gemeente is gericht op groen en ‘stil’ houden van de Bovenkerkerpolder.

Woningmarkt rapport Brockhoff

De ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt zijn – als u de kranten erop naslaat – een ‘hot item’.

De berichten zijn zeer divers: volgens het kadaster dalen de prijzen van woonhuizen, de Nederlandse Vereniging van Makelaars spreekt juist van een stijging. Hoe dan ook, men praat altijd over landelijke gemiddelden.

Generaliserende opmerkingen over de Nederlandse woningmarkt zullen wij niet maken, lokale verschillen zijn soms zeer groot. Gedegen onderzoek maakt het echter wel mogelijk iets over de ontwikkeling van lokale woningmarkten te zeggen.