D66 wil ruimte voor woningverhuur Airbnb

Floortje Gordon

In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad lijkt er toch daar enig verschil van inzicht binnen het de meerderheid vormende liberale kamp. Terwijl de VVD tijdelijke verhuur via Airbnb wil beteugelen, moeten inwoners volgens D66 dat systeem kunnen gebruiken om een deel van hun woning of een deel daarvan. Dat hoort nou eenmaal bij het doorgaans door de gemeente bejubelde internationale karakter van Amstelveen, vindt D66-raadslid Floor Gordon. Zij denkt in de komende raadsvergadering met een motie erover te komen.

Wel wil zij heldere, door iedereen te begrijpen spelregels voor zogenoemd vakantieverhuur, dat zij royaal wil toestaan. Dat bleek dinsdag tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur (RWN). Wethouder Herbert Raat van Wonen (VVD) heeft voorgesteld tijdelijk in een bepaalde – nog te zoeken – wijk woningdelen als proef toe te staan en Airbnb-verhuur aan banden te leggen (maximaal een maand). Volgens Gordon moet handhaving van spelregels misbruik en overlast door Airbnb minimaliseren. En naar haar mening moet de wethouder snel komen met duidelijke regels

Vakantieverhuur voorziet volgens haar de hedendaagse toerist in een behoefte als een ‘local’ te leven. “En de woningen hoeven tijdens de afwezigheid van bewoners niet leeg te staan, wat ook de kans op inbraken verkleint. Het extra verdiende geld is voor de eigenaar van de woning mooi meegenomen.”

 Geen illegaal hotel

Net als Raat wil zij overigens gebruik van woningen als ‘illegaal hotel’ gedurende het hele jaar zo snel mogelijk aan banden leggen en overlast terugdringen. Daarom moet er een Aibnb beleid komen, vindt haar fractie. Gordon steunt wel de uitgangspunten van het door Raat aan de gemeenteraad gedane voorstel over het beleid voor tijdelijk en verblijf en woningdelen, maar maakt zich zorgen over de uitwerking van de spelregels en uitvoering. Ook diverse insprekers getuigden bij de commissie trouwens van die zorgen.

Floortje Gordon, woordvoeder wonen van D66, was tijdens de behandeling kritisch in de richting van de wethouder. Zij drong aan op snellere uitwerking van de regels en het handhavingskader voor vakantieverhuur en zogenoemde hospitakamers.

Voor Raat geldt dat er sprake moet zijn van een proefperiode. “Wat wil u?” vroeg hij de commissie. “Een definitieve regeling voor of na de verkiezingen?” Hij benadrukte dat voor de diverse onderdelen van het beleid over het gebruik van woningen diverse juridische hobbels moeten worden genomen.

Floortje Gordon: “Wij hebben een kleine twee jaar gewacht op dit beleidsvoorstel met uitgangspunten van tijdelijke woningverhuur. Het is een complex dossier en vanzelfsprekend staat zorgvuldigheid voorop, maar wat ons betreft moet de wethouder sneller voortgang boeken. In de begroting van 2018 is een fors bedrag van bijna 4 ton gereserveerd voor handhaving van woonfraude, terwijl de spelregels nog niet duidelijk zijn. Wij willen voorkomen dat inwoners die af en toe hun woning via Airbnb verhuren, voor onaangename verrassingen komen te staan, zoals een handhaver aan de deur of zelfs een bestuurlijke boete”.

Meldplicht

D66 zegt voorstander te zijn van het, onder voorwaarden, mogelijk maken van hospitakamers (een huurder in huis), vakantieverhuur (incidentele verhuur aan toeristen) én van woningdelen (bijvoorbeeld een kangoeroewoning met oud en jong onder één dak) in heel Amstelveen. De wethouder wil met dat laatste een proef nemen in een nog nader de zoeken wijk.

Bij vakantieverhuur via Airbnb is D66 voor een meldplicht, afdracht van toeristenbelasting en een maximale termijn van 30 dagen per kalenderjaar. Die termijn staat trouwens ook in het raadsvoorstel van Raat. Overigens wens de fractie van D66 wel dat inwoners een kamer of hele woning langer dan dertig dagen kunnen verhuren aan een vaste huurder. Waarmee volgens anderen, inclusief de wethouder, de moeilijk te handhaven schimmigheid en kans op overtreding van de regels weer toeneemt.

Lees ook:Airbnb mag – proef met woningdelen in heel AV
Lees ook:Gemeente pakt overlast Airbnb aan
Lees ook:D66: legt verhuur vakantiewoning aan banden
Lees ook:Beetje ruimte, maar toch beteugelen van wonen
Lees ook:Coalitie wil snel beleid voor Airbnb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.