Eindelijk woningen op A3-tracé

Gebiedsontwikkeling Middenwaard

Eindelijk komt er woningbouw op de plaats van het ooit voor de aanleg van een A3 in Bankras-Kostverloren aan gelegde dijklichaam. Daar wordt al decennia lang over gepraat, maar het kwam er nooit van. De locatie wordt nu bij de Middenwaard betrokken. Daardoor kunnen er 40 eengezinswoningen extra komen.

Eerder is met het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Amstelveen Zuid-Oost 2015′ woningbouw bepaald voor de gebieden aan de oost- en westkant van het grondlichaam, dat dus weer voor bebouwing werd ontzien. De A3 is er nooit gekomen. B&W willen nu de bestemming ‘Verkeer’ van het voormalige tracé wijzigen in ‘Wonen’. Een ontwerpplan ligt in het raadhuis ter inzage van 14 april tot en met 25 mei, maar is ook digitaal te raadplegen via www.amstelveen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan in september 2015 is al bepaald dat aan de westkant van het afgegraven grondlichaam een appartementengebouw en aan de oostkant vrijstaande woningen mogen komen. Ook kreeg het college de bevoegdheid voor de bestemming van de afgegraven grond te veranderen.

Langs de noordelijke rand van het gebied blijft een grote strook groen bestaan. De voet- en fietsverbinding trekt de gemeente door van west naar oost zodat deze aansluit op de recreatieve fietsroute in de polder.

Na de bestemmingswijziging schrijft de gemeente voor het gebied Gondel tot Groenelaan een zogenoemde tender uit voor projectontwikkelaars. Dat is een soort pakket van eisen waaraan die ontwikkelaars moeten voldoen en waarop zij kunnen bieden. Voor het oostelijke deel van Middenwaard van Groenelaan tot de polder maakt de gemeente een verkaveling waar kopers zelf hun vrijstaande woningen kunnen bouwen. De datum van de kavelmarkt maakt de gemeente nog bekend.

 

Lees ook:Golfcentrum moet contrast stad-landschap ondersteunen
Lees ook:Zelf woningen bouwen op Middenwaard
Lees ook:Helft speelveld Eyckenstein blijft behouden
Lees ook:Vooral huizen vor middeninkomens in Middenwaard
Lees ook:Kantoorvilla’s en dure koopwoningen op grens Bankras-Kronenburg

54 reacties op “Eindelijk woningen op A3-tracé

 1. Robert van Waning

  Het torpederen vd A3 was een enorme verkeerskundige blunder van het Amstelveense gemeentebestuur van destijds. Daar bleef het helaas niet bij, want daarna volgden het Stadshart (geen binnenring), de Beneluxbaan (geen aansluiting op de A9), de A9 (geen tunnel) en de KK-weg (ongeschikt als doorgaande- en verbindingsweg tussen A9 en A10).

    /   Beantwoorden  / 
  1. ellejellens

   Amstelveen heeft niks getorpedeerd aan de A3. De plan- en besluitvorming vond volledig op nationaal niveau plaats. (overigens is het ook niet afgeblazen door rijkswaterstaat, die voert alleen uit)

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Elle, formeel heb je helemaal gelijk.

   Gezien de ligging van Amstelveen tussen enerzijds Mijdrecht-Uithoorn-De Kwakel-Aalsmeer en anderzijds de A9 en de Ringweg A10, had Amstelveen zich echter sterk moeten maken voor het stuk A3 als een doorgaande verbindingsweg aan de Oostkant buiten Amstelveen om. Kijk naar Badhoevedorp.

   Lees alsjeblieft wat ik op 12:16 aan Arie Koomen schreef over de N521 die feitelijk doodloopt in Amstelveen.

     /   Beantwoorden  / 
 2. Arie Koomen

  De A3 is er bij mijn weten nooit gekomen omdat Rijkswaterstaat het af heeft geblazen. Dat gaat zo bij Rijkswegen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Frank Bikker

  En weer een stel kavels voor vrijstaande huizen en de gemeente geeft aan dat zij te weinig bouwgrond heeft. Kunnen daar dan niet wat goedkope vrije-sectorwoningen/appartementen gebouwd worden , waarvan diezelfde gemeente zegt, dat daar zo’n schreeuwend tekort aan is. Ik wil het dan nog niet eens hebben over sociale woningbouw!

    /   Beantwoorden  / 
 4. Robert van Waning

  Arie, Amstelveen liet dat gebeuren, ook al had die A3 het doorgaand verkeer in de Amstelveense woonomgeving enorm kunnen verminderen. Het was dé verbindingsweg tussen de A9 en de A10.
  Uithoorn had er ook op aangesloten kunnen worden. Bedenk eens wat dát had kunnen betekenen voor de leefbaarheid van Amstelveen. De A3 lag benedenwinds van Amstelveen. De lucht was hier dus veel schoner gebleven.

  De Amstelveense politiek heeft zich steeds laten ringeloren door Rijkswaterstaat. Kijk naar het A9-debacle.

  De inwoners beseffen niet wat er allemaal ten koste van hun belangen wordt bekokstoofd.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Arie Koomen

   Ah, ik begrijp u. U had de Middenpolder en de Bovenkerkerpolder wel willen laten asfalteren. En het Amstelpark was er ook niet geweest. Gelukkig is dat niet gebeurd. Voor u spreekt over enorme verkeerskundige blunder van het gemeentebestuur moet u zich er wel van vergewissen of ze er wel over gingen. Maar het past in uw set vooroordelen over deze gemeente.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Arie, zonder overdrijving en verdraaiing van mijn woorden is jouw tegenargument kennelijk te zwak.

   De Rijksweg A3 had benedenwinds langs de oostzijde van Amstelveen gelopen, aan de rand van (niet dwars door) de Middenpolder die nu bebouwd wordt met woningen en wegen.

   Het traject liep (meen ik) over de huidige Heenvlietlaan (vandaar die ‘Rotterdamse naam’), niet door het Amstelpark.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Arie Koomen

    Een tegenargument? ik stel het feit vast dat de gemeente er niet over gaat maar het Rijk. De A3 is begin jaren tachtig van het Rijkswegenplan afgevoerd vanwege de aanwijzing van het Groene Hart, waar de weg dwars doorheen had gelopen. En de weg was geen verbindingsweg tussen A9 en A10 maar tussen Amsterdam en Rotterdam via Gouda. Tussen de golfbaan en de Groenelaan zie je het gereserveerde trace nog liggen. Een milieuramp is ons bespaard gebleven. Ach, kost het nu zoveel moeite om een blunder toe te geven? U weet ook niet alles.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Arie, er waren goede redenen om het stuk Rijksweg A3 tussen de A9 en de Ringweg A10 wél aan te leggen. Amstelveen had daarop moeten aandringen, want de KK-weg en de Beneluxbaan zijn om tal van redenen ongeschikt als verbindingswegen tussen beide rijkswegen.

      /   Beantwoorden  / 
 5. Kees

  Amstelveen kon dus over een rijksweg beslissen? Nooit geweten. Laat ik nou denken dat zo’n besluit in Den Haag viel.

    /   Beantwoorden  / 
 6. W.A.Bomgaars

  Murw gestreden heb ik al eens eerder geroepen, namens de omwonenden, over de bebouwing van Middenwaard. Maar het kan nog gekker zoals nu blijkt dat er weer 40 extra (dure) woningen kunnen worden gebouwd op de plek waar voorheen een groen parkje was beloofd ter compensatie voor het verdwenen “indianenbosje” aan de Marne. Nu nog de 50 meter (!) hoge woontoren op de westzijde van Middenwaard en alle wensen van omwonenden zijn dan volledig genegeerd. Lang leve de niet gewenste verdichting en bedankt beleidsmakers van toen (waar zijn ze gebleven ?) en van nu (u kunt nog terug !)

    /   Beantwoorden  / 
 7. Robert van Waning

  Den Haag houdt (enigszins) rekening met wat gemeenten (niet) willen. Dat gold voor de A9 en dat zal ook een rol hebben gespeeld bij de ongelukkige beslissing om géén verbindingsweg aan te leggen tussen de A9 en de Ringweg A10 op het dijklichaam dat ooit voor de ‘Rotterdamse weg’ A3 was aangelegd in Amstelveen en Buitenveldert.

  “Amstelveen is na 2000 begonnen met het bouwen van huizen en een brandweerkazerne op het A3-tracé. Begin 2010 is bovendien de afrit Ouderkerk a/d Amstel (=het voorziene Amstelplein (A3/A9)) aangepast. Op de plek van een deel van het ooit geplande verkeersknooppunt is een kantoor van KPMG verrezen.” (Bron: Wikipedia)

  De brandweerkazerne en het nieuwe KPKM-gebouw staan op de plek waar bij de bouw van de (getorpedeerde) A9-tunnel een volwaardig verkeersplein had kunnen komen tbv toegang tot Amstelveen-Centrum en Beneluxbaan.

    /   Beantwoorden  / 
  1. ellejellens

   Het A3 trace in Amsterdam is al volgebouwd vanaf eind jaren 60 tot de jaren 90. Best netjes dus van de gemeente Amstelveen dat ze pas zijn gaan bouwen toen de A3 niet meer aangelegd kon worden in Amsterdam. Een snelweg van de A9 naar de Kalfjeslaan zou echt zinnig geweest zijn hoor.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Elle, zie mijn reactie op jouw opmerking van 15:09. Bestudeer de wegenkaart eens goed. Verkeerskundig is het in en om Amstelveen een zooitje, met het stadscentrum als toppunt van onhandigheid.

     /   Beantwoorden  / 
   1. ellejellens

    Je mist compleet het punt: Het slaat nergens op dat je zo afgeeft op de gemeente Amstelveen alsof die de A3 geblokkeerd heeft. Je kan je klachten beter richten tegen het rijk of de gemeente Amsterdam. Het lijkt erop alsof je perse tegen de gemeente Amstelveen wil klagen, ondanks dat dat gewoon nergens op slaat.

      /   Beantwoorden  / 
  3. Frank Bikker

   De hr. Bomgaars heeft wel gelijk. Het artikeltje ging over te bouwen wonen op het voormalige A3 traject . Dus niet over de A3 maar rvw begint over de A3!!!!!!

     /   Beantwoorden  / 
 8. Robert van Waning

  Arie, bekijk de kaart eens goed. Kijk hoe de N521 doodloopt in Amstelveen.

  Die Bovenkerkerweg is de verbindingsweg tussen Uithoorn (De Kwakel, Mijdrecht-West en Aalsmeer-Oost, Amstelveen-Westwijk (incl bedrijventerrein Legmeer) en Amstelveen-Zuid en de A9, de A10, de Zuidas en Amsterdam-Zuid.

  Vanaf die N521 heeft het doorgaande verkeer de keuze tussen de smalle 2-baans KK-weg of de Beneluxbaan die niet aangesloten is op de A9 en ook niet op de Ringweg A10!

  Aanleg van de A3 langs de Oostkant van Amstelveen was voor dit probleem de beste oplossing geweest. Met dat stuk A3 was de aanleg van de tunnel voor de A9 door Amstelveen ook eenvoudiger geweest.

  Amstelveen is geen milieuramo bespaard gebleven, want die vindt dagelijks plaats binnen de bebouwde kom van onze woonplaats.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Gerben

  Gif ter plekke in stite verwijderd?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   Daar zeg je wat! Er stonden geen bordjes bij; Gifgrond. Ook de mensen die er werken hebben geen speciale beschermingskleding aan. Het enige wat ik zag dat er een heleboel puin tevoorschijn kwam, dat vervolgens door een vergruizer werd verwerkt. Het werd ook niet nat nat gehouden tegen verstuiven wat je nog wel eens ziet bij het verwerken van puin. In Zuidoost zag je dit wel veelvuldig bij de afbraak van de hoogbouw, omdat er asbest in zou zitten.

     /   Beantwoorden  / 
 10. Robert van Waning

  Elle, het punt dat wij het niet eens zijn, is mij niet ontgaan.

  In Amstelveen zijn (ook) in verkeerskundig opzicht onverstandige en zelfs onbegrijpelijke beslissingen genomen. Het lokale bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting van de stad. De stad Groningen heeft al lang geleden laten zien dat gemeenten mbt het verkeersplan autonoom zijn.

  Meer voorbeelden van domme wegen: Beneluxbaan zonder aansluitingen op A9 en A10. Een te smalle straat als de KK-weg die dient als verbindingsweg voor doorgaand N-Z-verkeer zonder vrije busbaan. Geen binnenring rondom het Stadshart. De wanstaltig brede Langelaan bij KPMG (zonder bushalte tussen KPMG en het ziekenhuis). Het mislukte Handelsplein. De Handelsweg die niet doorloopt tot de vHeuven Goedhartlaan. De bevoorrading vh winkelcentrum Stadshart via de Rembrandtweg en de Galerij. Tramlijn 5 met een eindhalte op grote afstand vh winkelcentrum. Het opheffen vd sneltramhalte 51 bij het Stadshart. De fietsroute van Meander via een parkeerterrein naar de KK-weg. Het vrijwel onmogelijke afzetten van autopassagiers bij het Stadshart en schouwburg. De Handweg die overbelast wordt door auto’s die naar de A9 willen. Straks het Bovenlanden fietspad die uitkomt op de drukke Meander en niet wordt doorgetrokken naar de Handelsweg. Straks de te smalle afrit vd A9 naar de te smalle Meander waarover al het verkeer naar en van publiekstrekkers als Hudson’s Bay en Action zal moeten rijden. Scooters die in het Stadshart mogen rijden en parkeren.

  Hierbij beperkte ik mij tot het centrumgebied.

  De manier waarop de verbreding vd A9 zal worden uitgevoerd, is een voortzetting van verkeerde (in dit geval rampzalige) beslissingen op verkeerskundig gebied. De bevolking wordt daarover op een eenzijdige en misleidende manier (niet) geïnformeerd.

  Kritiek op lokaal wanbeleid is toch wel toegestaan, hoop ik?

    /   Beantwoorden  / 
 11. Robert van Waning

  Het duurt nu vaak erg lang voordat je weet of je bijdrage is geplaatst of gecensureerd. Dat betekent vele malen tevergeefs kijken. Dat levert blog.nl klikken op en dat is kassa. Exploitatie van het publieke debat.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Heeft met censuur geen reet te maken, maar teksten verschijnen pas als ik op toelaten heb geklikt. En ja, ik heb een beetje meer te doen.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Reacties die u niet zijn geplaatst, zijn zonder opgave van reden gecensureerd. Het duurt soms vele uren van herhaaldelijk kijken (clicks) voordat je dat weet.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Tomaat

    Rvw, wanneer stopt u eens met uw autistisch gedram. Ik vind JB nog heel tolerant en u gaat hem weer te lijf met ondoordachte beschuldigingen.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Tomaat

     Even ter aanvulling. Ook ik ben wel eens verwijderd hoor. Terecht of niet terecht, maar dat is nu eenmaal het recht van de beheerder.

       /   Beantwoorden  / 
  3. ellejellens

   Het gaat mij nogal ver om te spreken van “exploitatie van het publieke debat” omdat een beheerder van een -volgens mij- persoonlijk onderhouden blog,niet snel genoeg is met het accepteren van reacties.

   Ik wil je niet beledigen of kwetsen, maar als ik andere bijdragen van je lees, komen er ook steeds dezelfde frustraties naar boven, tegen raat, de gemeente, e.a. organisaties. Zoveel dat het mij niet echt normaal lijkt. Er bestaan stoornissen zoals querulantenwaan. Heb je daar wel eens naar gekeken of je daar iets van herkent in jezelf?

   Ik plak even een stukje van https://nl.wikipedia.org/wiki/Querulantenwaan:

   ————————————————
   “De lijder aan de waan voelt zich onheus bejegend, bijvoorbeeld door een bedrijf of overheidsorgaan en zal via hogere instanties zijn of haar gelijk proberen te halen. Hij of zij is er vast van overtuigd dat dit door lang genoeg volhouden wel zal lukken, ook al merkt de omgeving dat de pogingen geen of averechts effect hebben.

   Behalve de gewone wettelijke wegen zal de querulant telkens weer gesprekken willen, bijvoorbeeld met medewerkers van de instantie die verantwoordelijk zou zijn voor het onrecht. Ook worden vaak talloze brieven geschreven, zowel aan de instantie als aan hogere instanties als de rechtbank, het gerechtshof, de Hoge Raad, ministers en zelfs aan het staatshoofd. Ook komt het voor dat querulanten op internetfora of eigen websites de personen of instanties door wie ze menen te zijn benadeeld, zwart proberen te maken.”
   ————————————————

   Nogmaals, ik wil je niet kwetsen of beledigen, maar het is misschien wel goed om te realiseren dat je op mij overkomt alsof je aan iets als querulantenwaan lijdt. Wellicht is dat ook zo, en moet je je dat zelf ook accepteren zodat je er iets aan kan doen? Want sorry, je reacties lijken me niet van een normaal, gezond persoon.

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    ellejellens ik ben het geregeld oneens met je, maar je hebt volledig gelijk.

    “maar als ik andere bijdragen van je lees”, dat is niet alleen hier hoor.

    Google gerust op : ‘van waning’ querulant.

      /   Beantwoorden  / 
    1. ellejellens

     PeterPC, dank je voor de tip om eens te googelen. Ik had geen idee dat hij werkelijk zijn gelijk probeert te halen via hogere instanties… Ik begrijp zijn gedrag wel beter nu. Hij kan er eigenlijk ook weinig aan doen. Maar ik heb toch met ‘m te doen, net zoals met een alcoholist bijvoorbeeld die zijn probleem niet ziet.

       /   Beantwoorden  / 
    2. Robert van Waning

     “Ook komt het voor dat querulanten op internetfora of eigen websites de personen of instanties door wie ze menen te zijn benadeeld, zwart proberen te maken.”

     De pot verwijt de ketel..

       /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Elle, querulanten ageren, ik reageer op wat anderen schrijven, zoals – bij voorbeeld – op wat JB, Arie en jij schreven over de A3, op wat jij schreef over mij, op wat wat JB schreef over Raats rookvrije zone en op wat Amstelvener Remi de Lieme schreef over de vermeende ‘antisemiet’ Van Agt.

    Na één reactie van mij op een artikel van JB ben ik vaak eindeloos bezig met te reageren op uitzinnige persoonlijke beschuldigingen en beledigingen, zoals die van jou.

      /   Beantwoorden  / 
 12. Robert van Waning

  Elle, probeer eens inhoudelijk te reageren op wat ik schreef ipv – net als enkele anderen – louter persoonsgericht.

  Mijn kritiek op het beleid vd lokale overheid is feitelijk en niet gericht tegen personen.

  JB heeft alleen het recht om reacties te verwijderen die in strijd zijn met wet, fatsoen en/of gebruiksvoorwaarden of die louter persoonsgericht zijn (zoals jouw reacties). JB weigert en verwijdert reacties die hem inhoudelijk niet welgevallig zijn en hij laat persoonlijke beledigingen staan.

  Dissidenten, opposanten en klokkenluiders krijgen zware beschuldigingen en ernstige beledigingen te verduren. In totalitaire staten als de Sovjet werden zij verbannen of krankzinnig verklaard en in gestichten opgeborgen

    /   Beantwoorden  / 
 13. W.A.Bomgaars

  31 reacties over woningbouw op Middenwaard waarvan 1 of 2 over de topic zalf.
  Dit is exact de reden dat ik zelden mee wil doen aan dit soort discussies.
  Jammer het gedrag van “eigenheimers” die niets meer schijnen te kunnen bijdragen dan hun eigen gelijk.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   @Bomgaars, de volgende reacties van mij gingen allemaal over de A3 en andere verkeerskundige missers in Amstelveen:

   12 april 2017 at 9:20
   12 april 2017 at 19:17
   13 april 2017 at 9:10
   14 april 2017 at 11:19
   13 april 2017 at 13:43
   14 april 2017 at 12:16
   14 april 2017 at 17:39
   14 april 2017 at 17:42
   15 april 2017 at 12:18
   17 april 2017 at 8:22

   Allemaal on-topic, dus, of u het ermee eens was of niet. Ik weet dus niet of u mij aanspreekt met ‘eigenheimers die niets meer schijnen te kunnen bijdragen dan hun eigen gelijk’.

     /   Beantwoorden  / 
 14. Robert van Waning

  Als ik Elle goed begrijp (ik doe heus mijn best), dienen hogere instanties alleen voor querulanten. Normale mensen komen volgens haar niet in verzet tegen onrecht en wanbeleid.

  Afschaffen dus, die gerechtshoven, de Hoge Raad, de Nationale Ombudsman, de Centrale Raad van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Raad voor de Journalistiek, de Raad van State, dekens van de advocatuur, etc etc.

  Volgens jou hadden al die mensen die bij zo’n beroepsinstantie eindelijk (vaak na vele jaren) hun recht kregen toegewezen het hun aangedane recht toch maar beter gewoon moeten accepteren.

  Ik heb twee keer na ruim acht jaar een procedure bij de Hoge Raad gewonnen en daar was ik – ondanks de lange duur en de hoge kosten – toch wel blij mee. Bij de Raad voor de Journalistiek heb ik één keer gewonnen en een andere keer niet mijn zin gekregen: Redacties mogen kritische reacties op hun websites willekeurig weigeren en verwijderen. (M.i een onbegrijpelijk standpunt.) De National Ombudsman was van oordeel dat wethouder Raat zich weliswaar onfatsoenlijk tegenover mij had gedragen, maar dat hij wel scooters mocht gedogen in voetgangersgebieden als de gemeenteraad dit toeliet. Tegen die laatste beslissing was ik graag in beroep gegaan. Het recht ontwikkelt zich mede dankzij burgers met een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.

  Journalist Henk Blanken heeft mij vele jaren geleden een querulant genoemd. PC ea maken daar nog steeds dankbaar gebruik van. Lees alsjeblieft niet alleen dat stuk van Blanken, maar ook de alle reacties daarop, inclusief die van Mark Deuze, hoogleraar journalistiek aan de VU Amsterdam.

    /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    Met de alcoholist bedoelde ellejellens mij.

    Waarom probeer je altijd weer de topic op jezelf te betrekken Van Waning.

    Jaloers? Dat ik veel meer likes dan jij heb?

    Trouwens dat artikel op jouw website (Van Waning) heb je natuurlijk stevig zitten aanpassen.

    Lekker zo’n hate site waar je alles kunt neerzetten, en vervolgens helemaal kunt masseren naar je eigen ideeën.

    Hoe noem je (Van Waning) dat ook alweer? Oh ja, framing.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Elle, ik vroeg je een paar keer tevergeefs om inhoudelijk te reageren op wat ik had geschreven over de A3 en andere verkeerskundige blunders in Amstelveen. Jij gaat echter ijzerenheinig door met je persoonsgerichte zwartmakerij. Het lijkt wel jouw missie. Je lijkt wel een querulant.

      /   Beantwoorden  / 
   3. Robert van Waning

    PC, er is niets aangepast. Je kunt alles vergelijken met het originele artikel van Henk Blanken op de website van De Nieuwe Reporter. Kijk maar op dnr.nl (geloof ik). De lafaard Blanken heeft de kritische commentaren van prof Mark Deuze, van mij en van anderen wel weggelaten op zijn eigen website, meen ik.

      /   Beantwoorden  / 
    1. PeterPC

     Klopt, het was een copy van dat artikel. Ik bedoelde te zeggen dat ik het nog niet weet wat je met andere artikelen gedaan zou kunnen hebben?

     Dat heet gezond wantrouwen.

       /   Beantwoorden  / 
  1. ellejellens

   Robert, ik blijf erbij dat in alles wat je schrijft, je mijn stelling alleen maar bevestigt (bv door 5x te reageren op 1 reactie van mij).

   Het is toch zo dat je je onheus bejegend voelt? En dat je je gelijk wilt halen? (anders reageer je er ook niet zo ontzettend vaak op.) Elk zinnetje dat ik het stukje van Wikipedia staat, lijkt toch echt op jou te slaan.

   En daar komt vervolgens ook de vergelijking met alcoholisme vandaan: “De Duitse psychiater Heinz Dietrich typeert de querulant als een man uit de gegoede middenklasse wiens kinderen in de puberteit zijn en die beschikt over meer dan gemiddelde juridische kennis en schrijfvaardigheid. De querulant is volgens hem een proceszuchtige om dezelfde reden waarom een alcoholist een drankzuchtige is.”

     /   Beantwoorden  / 
 15. Arie Koomen

  “De ombudsman acht het echter niet juist om daarbij zaken aan te halen die met het onderwerp van de klacht zelf geen relatie hebben en (mogelijk) een onjuist of niet relevant beeld scheppen van verzoeker. Daarmee is gehandeld in strijd met het vereiste van fatsoenlijke bejegening.”
  Concreet betekende dit dat een getergde wethouder in zijn publieke reactie het niet had mogen hebben over uw preoccupatie met condensstrepen en de nederzettingenpolitiek van Israel. Voor het overige bent u geheel in het ongelijk gesteld.
  Overigens zeer eens met W. Bomgaars. Het niveau van de discussie op deze site gaat het schoolplein niet te boven. Dat motiveert niet om er tijd aan te besteden. Jammer!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Arie, de wethouder was “getergd” door een ingezonden brief met een beleefd verzoek tot handhaving van een door de wethouder zelf ingesteld scooterverbod (wat hij wel kan maar niet wil). Onlangs maakte dezelfde wethouder wederom goede sier in alle lokale media met een door hem ingesteld rookverbod dat hij niet kan en niet wil handhaven.

   Ook jij verdraait de boel. De ombudsman heeft mij namelijk niet geheel in het ongelijk gesteld, maar hij mocht niet oordelen over beleid dat door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. Ik vond dat overigens een onbegrijpelijk oordeel, want voor het gedogen van overtredingen van de ‘Stadspleinregels’ (APV) is een formeel gedoogbesluit van de gemeenteraad vereist.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Arie Koomen

    Ook dat klopt weer niet: er was geen oordeel door u gevraagd over het beleid, maar over het feit dat niet gehandhaafd werd. Daarvan zei de ombudsman dat dat oordeel aan de gemeenteraad toekomt omdat dat het orgaan is dat een oordeel over de wethouders moet vellen. En tot op de dag van vandaag heeft de raad daar geen woorden aan vuil gemaakt. En u heeft het er ook maar niet over dat u geprobeerd heeft een herziening van de uitspraak van de ombudsman te krijgen en dat is heel snel afgewezen. Dus in deze zaak heeft u twee keer bakzeil gehaald.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Arie, van querulanten wordt gezegd dat zij steeds op één punt blijven doordrammen. Jij kan er ook wat van, net als PC (onder diverse schuilnamen), Frank en Ellejellens.

    Niet-handhaven is ook beleid. Omdat de wethouder mijn beleefde verzoek had genegeerd, heb ik een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Die tilde tot mijn verrassing (en teleurstelling) zwaarder aan het onfatsoen van de wethouder dan aan diens wanbeleid mbt handhaving van de overal geldende regel dat scooters niet thuishoren in voetgangersgebieden.

      /   Beantwoorden  / 
    1. PeterPC

     Welke schuilnamen zijn dat dan?

     En maar door blijven drammen.

     B.t.w. waarom noem je Mark Deuze professor. Hij heeft dat nooit zelf gezegd. Is dat om je onzin meer waarde te geven?

     Trouwens Mark Deuze is bij de UVA afgestudeerd en doet iets duisters bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. Een van de vele fop wetenschappen waar de UVA om bekend staat.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Professor Tomaat

      I.d ben ik het geheel eens met professor PC emeritus hoogleraar van het instituut Clingendael , specialiteit maritieme kwesties.

        /  
     2. PeterPC

      Inderdaad waarde collega, maritieme kwesties zoals bijv. gesjeesde adelborsten hebben zeker mijn aandacht.

        /  
    2. Arie Koomen

     Zucht.. Het verschil tussen u en mij is dat ik feiten citeer zoals ze zijn en u zoals ze in uw ogen hadden moeten zijn. Maar ach, laat ik me maar weer wat maanden met zinniger dingen bezighouden.

       /   Beantwoorden  / 
    3. Robert van Waning

     Arie, je hebt kennelijk niet mijn herzieningsverzoek dd 19-12-2012 aan de nationale Ombudsman gelezen. Daarin staat oa:

     “De beoordeling en conclusie in uw Rapport 2022/194 betreffende mijn klacht over het college van b&w van Amstelveen hebben mij verrast en teleurgesteld. [..] U wenst geen oordeel te geven over mijn klacht dat het college niet op een juiste wijze en ook niet effectief handhavend optreedt tegen de overlast die bewoners en bezoekers van het Stadshart ondervinden.” Etc etc.

     Geef mij je email adres en ik stuur het je toe. Dat zijn namelijk de feiten zónder de draai die jij eraan geeft.

     Ik hoop dat dit nog door JB’s blokkade komt.

       /   Beantwoorden  / 
   3. Robert van Waning

    PC, dit was je laatste kans. JB gaat mij namelijk verbannen omdat ik bezwaar had gemaakt tegen jouw ongefundeerde beschuldiging van antisemitisme. Ook op dit forum krijg jij dus ook je zin. Gefeliciteerd.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Na de aankondiging dat u een aanklacht tegen mij indient.

       /   Beantwoorden  / 
    2. PeterPC

     Ik weet van niets, dus leg eens uit?

       /   Beantwoorden  / 
  2. Frank

   U heeft gelijk. Ik maak me er ook wel schuldig aan, maar er is in Amstelveen volgens mij niets anders en tussendoor komt ook best wel eens een goede reactie langs.

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.