Gemeente heeft achterstand huisvesten asielzoekers

Herbert Raat

Net als veel andere gemeenten is Amstelveen er vorig jaar niet in geslaagd te voldoen aan de verplichting alle 221 statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) te huisvesten. Er was begin dit jaar al een achterstand van 89 personen en naar verwachting loopt die in 2017 verder op.  Dat schrijft wethouder Herbert Raat van Wonen (VVD) aan de gemeenteraad. Hij wil onder meer, in overleg met het Rijk, statushouders in de leeg gekomen noodopvang voor vluchtelingen in Kronenburg gebruiken voor statushouders.

Verder wil hij mogelijkheden onderzoeken om Amstelveense huishoudens, inclusief statushouders, woningen te laten delen met elkaar. “Door deze aanvulling op ons huisvestingsbeleid, kunnen meerdere vergunninghouders gezamenlijk in één woning gehuisvest worden”, schrijft de wethouder.

Het gaat wat de asielzoekers betreft voornamelijk om alleenstaanden. Juist daarom ziet Raat kennelijk in woning delen een mogelijkheid, waarmee trouwens ook andere Amstelveense woningzoekenden geholpen kunnen worden. Voor de asielzoekers zijn sociale huurwoningen van de corporaties, voornamelijk Eigen Haard, nodig. Daarop blijkt de gemeente bij hen wel aandringen, maar er komen er kennelijk te weinig beschikbaar.

Dat is trouwens niet alleen in Amstelveen zo. Amsterdam had op 1 januari een achterstand van 932 personen op een taakstelling (inclusief achterstand) van 2989 en de gemeente Haarlemmermeer van 264 op een totaal van 524.

Studenten

Studerende vergunninghouders of jongeren die van plan zijn te gaan studeren wil Raat huisvesten via studenten-huisvester Duwo, de corporatie die onder meer Uilenstede heeft. Dowo is bereid jaarlijks ongeveer twintig studenten uit de doelgroep onderdak te verlenen. De wethouder denkt aan alle maatregelen om de achterstand niet groter te laten worden.

Voor het zogenaamde ‘woning delen’ moeten de Huisvestingsverordening en bepaalde bestemmingsplanregels worden aangepast. De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken en daarbij gebruik maken van ervaringen in andere gemeenten, waaronder Amsterdam.

De huisvesting in noodopvang is als tijdelijke maatregel bedoeld. “Tegelijkertijd kan er gezocht worden naar doorstroming naar meer permanente huisvesting, eventueel na gezinshereniging. Voor Amstelveen betekent dit wel dat er extra kosten worden gemaakt voor deze tijdelijke huisvesting”, meldt Raat aan de gemeenteraad.

In Kronenburg gelden nog steeds beperkingen voor wonen, op basis van het rond Schiphol geldende Luchthavenindelingbesluit. Die beperkingen gelden niet voor noodopvang, maar wel voor tijdelijke huisvesting van statushouders. Daarom gaat de wethouder met het Rijk praten om te vragen of er geen ‘verklaring van geen bezwaar’ voor die locatie kan komen.

 Lastig

Behalve de al opgelopen achterstand in huisvesting van statushouders, moet de gemeente in de loop van dit jaar een kleine 160 statushouders huisvesten. Sowieso heeft zij de taak er 67 in de eerste helft van het jaar onderdak te verlenen en naar schatting komen er nog 90 bij in de tweede helft. “Verder is de verwachting dat er 104 zogenoemde nareizigers (familieleden van al gehuisveste vergunninghouders) komen. Dit komt neer op in totaal 142 vergunninghouders die gehuisvest moeten worden”, meldt Raat.

Eigen Haard denkt dat er 78 nieuwe woningen nodig zijn in 2017 (op basis van 1,8 persoon per woning). “Voor de langere termijn is de verwachting nog steeds dat de situatie rond het huisvesten van vergunninghouders weer zal normaliseren:, schrijft Raat.

Hij voegt er aan toe dat verplicht huisvesten van vergunninghouders in de Amstelveense woningmarkt altijd lastig zal blijven. “Met de genoemde maatregelen ben ik van mening dat Amstelveen er alles aan doet binnen de mogelijkheden de achterstand niet verder op te laten lopen. Waar mogelijk blijf ik inzetten op spreiding van vergunninghouders door Amstelveen, om een snelle integratie in onze samenleving te bevorderen.”

 

 

Lees ook:Geen extra sociale woningen voor statushouders
Lees ook:Te weinig woningen voor statushouders
Lees ook:GroenLinks: sneller vluchtelingen huisvesten
Lees ook:Te weinig woonruimte voor statushouders
Lees ook:Verdubbeling subsidie begeleiding statushouders

3 reacties op “Gemeente heeft achterstand huisvesten asielzoekers

 1. Frank Bikker

  Voor vele gemeenten vormt dit een probleem, maar ze moeten ook niet de vermoorde onschuld in Amstelveen gaan spelen. In Amstelveen heeft men de soc woningbouw bewust al tientallen jaren op het absolute minimum gehouden. 35 jaar geleden was hier al een wachtlijst van minimaal 7 jaar.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Jan Demming

   Ja Frank, dat krijg je met een partij als de VVD, die al sinds mensenheugenis de scepter zwaait over deze gemeente.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank

    Heus niet enkel de Vvd alleen, zullen we er ook nog maar bij doen met in het verleden D66 cda, bbA en recentelijk de soc dem partij PvdA , maar ik moet toegeven wel met de vvd voorop, die 13 kavels voor een half miljoen uitgeeft, waar ook 50 à 60 appartementen in de categorie tot 900 hadden kunnen worden uitgegeven en dan nog glashard beweren dat de gemeente hier niets aan kan doen!? Wie geeft dan die vergunningen af? Ik dacht diezelfde gemeente.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.