SP wil achterstallig onderhoud in woonbeleid

Patrick Adriaans SP

In het door B&W voorgestelde woonbeleid, waarover de gemeenteraad woensdag spreekt, ontbreekt volgens de SP de verplichting voor corporaties achterstallig onderhoud in sociale huurwoningen te verrichten. De fractie komt met een motie om die omissie aan te pakken.

Zij zegt onder het motto ‘mijn huur is te duur’ onderzoek te hebben gedaan naar verschillende complexen van Eigen Haard. “We hebben zelf geconstateerd dat een aantal woningen niet in goede staat zijn” ,zegt SP-raadslid Patrick Adriaans. Hij noemt woningen aan de Van Heuven Goedhartlaan en de Jeanne d’Arclaan als voorbeelden. “We hebben zelf de woningen geïnspecteerd en gezien dat hier sprake is van achterstallig onderhoud.” In de zogenoemde woonagenda, waarin het beleid voor de komende jaren staat, zegt het college dat woningcorporaties zich moeten gaan richten op verbetering van kwaliteit en noemt het daarbij renoveren.

Adriaans: “Wij zien een patroon dat complexen niet goed onderhouden worden, bewoners klagen maar Eigen Haard ontkent. Bij goed onderhoud is renovatie niet altijd noodzakelijk. Dit scheelt in de kosten voor bewoners, want na een renovatie mag de huur omhoog. Na het wegwerken van achterstallig onderhoud niet.”

De gemeente gaat op basis van de woonagenda afspraken maken met Eigen Haard. Maar de SP vreest dat, als de gemeente achterstallig onderhoud niet expliciet benoemd, het voor bewoners lastiger is om het gesprek met Eigen Haard aan te gaan. Vandaar de motie om De om de aanpak van achterstallig onderhoud een prominente plek in de prestatieafspraken te geven.

Adriaans: “Wij vinden dat de gemeente goede afspraken moet maken met de corporatie en daarbij goed moet toezien op naleving ervan. De gemeente heeft een ondersteunende rol naar de huurders, zij zijn ten slotte de inwoners van Amstelveen” Naast de motie over achterstallig onderhoud komt de SP er ook met een die woningbouw aan de Carmenlaan mogelijk moet maken. Adriaans: “De Carmenlaan is al sinds 2007 de schandvlek van Amstelveen. Daar zijn sociale huurwoningen gesloopt voor een weinig gebruikt veldje. Dit is een van de meest voor de hand liggende plekken om sociale huurwoningen te bouwen, dus laten we dat ook doen.”

 

Lees ook:Raat: Slecht onderhoud veel sociale huurwoningen
Lees ook:GroenLinks: afspraken met Eigen Haard gemiste kans
Lees ook:SP: Raat zet burgers soms tegen elkaar op
Lees ook:SP: Eigen Haard wil weer woningen slopen
Lees ook:Actie tegen Woonzorg Nederland in Amstelveen

47 reacties op “SP wil achterstallig onderhoud in woonbeleid

 1. frank

  Natuurlijk is dit onderwerp niet in de “woonvisie” opgenomen.
  Zo kan men een deel van de woningen binnen de soc. woningbouwvoorraad laten verpauperen, waardoor uiteindelijk het “onvermijdelijk” wordt deze woningen te slopen en daarvoor in de plaats weer woningen in de vrije sector te plaatsen.
  Het typische voorbeeld hiervan was inderdaad de Carmenlaan. De laatste jaren dat deze flatjes stonden heeft men totaal niets aan onderhoud gedaan en er allerlei mensen met een zwakke sociale achtergrond in geplaatst ( verslaafden, verzamelaars bijvoorbeeld) waardoor de mensen met een “normale” woongeschiedenis van ellende wel ergens anders woningen hebben geaccepteerd.

    /   Beantwoorden  / 
  1. CeeBee

   De noodzakelijke grootschalige renovaties staan met zoveel woorden genoemd in de Woonagenda frank. Misschien eerst even lezen?

   Overigens is Eigen Haard door wethouder Raat al meerdere malen gewezen op hun verantwoordelijkheid, maar wel met de toen nog relatief beperkte instrumenten die een wethouder ten dienste staan. Dat is inmiddels iets anders en dat zie je ook terug in de Woonagenda. Zo bezien kun je het betoog van de SP voor een deel zelf beschouwen als ondersteuning van bestaand beleid. Maar ja, de SP wil zich ook niet de kaas van het brood laten natuurlijk. Dat begrijp ik wel ;-)

     /   Beantwoorden  / 
 2. frank

  Bij uitzondering (hahaha) had ik deze wel gelezen, zoals jezelf vermeld in de tweede alinea kon Raat daar weinig aan doen, maar ik heb ook weinig uit dat tweede stuk gehaald, behalve dat ie een behoorlijk aantal woningen uit de sociale sector wil lichten om de wijken te “versterken”. Of sociale huurders tokkies zijn of zo, maar dit is een terzijde.
  Daarnaast wordt gesteld dat sociale huurders belastinggeld opeten. Voor het gemak wordt maar even vergeten dat deze mensen ook een groot deel van hun inkomen aan belasting betalen en dat ze ook mee mogen betalen aan de HA van de mensen die een huis kopen.
  In de woonagenda heeft men aangegeven dat men enkel aan uitbreiding denkt voor de studenten, jonge gezinnen met middeninkomen+ , yuppen, expats en ouderen ( onduidelijk met wat voor inkomen)

  Mijn conclusie is enkel dat door deze “woonvisie” de wachtlijsten alleen nog maar meer toenemen, de doorstroming nog verder afneemt en starters met een wat lager inkomen weggepest worden ten faveure van iedereen die geld heeft. Maw. toestanden zoals men in Londen heeft.

    /   Beantwoorden  / 
  1. CeeBee

   ‘Gezien de leeftijd van de stad zijn grootschalige renovatieprogramma’s te verwachten.’ (citaat Woonagenda)

   Verder een beetje jammer dat jij je ook laat verleiden tot klassieke framing met woorden als tokkies, yuppen en expats. Kennelijk heb je dat nodig om je punt te maken, maar zo komen we niet verder met de discussie.

     /   Beantwoorden  / 
   1. frank

    Wat je zegt in de eerste alinea is waar, maar wordt nergens concreet ingevuld (waar en hoe en wat is een renovatie?), ook niet wat dit betekent voor de “huuraanpassingen”.

    Beetje vreemd dat je valt over mijn taalgebruik. M.n. het woord expats wordt letterlijk genoemd en jonge starters die direct zich een huur kunnen permitteren in de vrije sector worden nu eenmaal omschreven als young urban professionel people oftewel yuppies. De term tokkies is van mij omdat in deze “woonvisie” deze mensen worden omschreven alsof ze de gemeenschap enkel geld kosten.(100.000 euro), terwijl een 1 gezinswoning van 3 ton bij een HA uitgaande van 35% belastingaftrek (niet eens 50%) de belastingbetaler ook zo’n ton kost, maar dat laatste wordt niet genoemd.

    Voor de rest staat er in dit stuk helemaal niets over starters/doorstromers die jaren moeten wachten op een woning. Men heeft het enkel over doorstroming van scheefwoners. Nou ik ben er zo 1, een voormalig leerkracht/ onderwijsassistent met een inkomen net boven de grens van 35.000 Moet ik nu gelijk doorschuiven naar een woning van gelijk 400 euro meer? Dat lijkt toch nergens op!
    Daar geeft die “woonvisie” totaal geen antwoord op. Om maar weer eens in jouw woorden te zeggen van framing “een papieren tijger stuk” of “struisvogelstuk” dat uitblinkt door visieloosheid naar een groot gedeelte van de bevolking toe.

      /   Beantwoorden  / 
    1. CeeBee

     Ja frank, wat ik in de eerste alinea schrijf is waar. Het is namelijk een copypaste uit de Woonagenda. En dat heb ik gedaan om je allereerste bewering met feiten te weerspreken. Verder hou ik het ook lekker kort en on topic. Moet jij eens doen voor de verandering.

       /   Beantwoorden  / 
     1. frank

      Ach, iedereen schijnt die “feiten” toch weer anders uit te leggen.

        /  
    2. PeterPC

     “Nou ik ben er zo 1, een voormalig leerkracht/ onderwijsassistent met een inkomen net boven de grens van 35.000 Moet ik nu gelijk doorschuiven naar een woning van gelijk 400 euro meer?”

     Als je wat minder copieus aan de lunch gaat in diverse uitspanningen, bespaar je zomaar die 400 euro.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Frank

      PC ja dat is waar, ik besteed die 400 euro liever aan exclusieve zeebanketten, dan aan een woning die me geen cent meer luxe oplevert. Wel een jaloerse reactie hoor! Ben ik niet van je gewend, maar de volgende keer zal ik een 1 toastje met kaviaar voor je bewaren. Goed? Heb jij ook wat.

        /  
     2. PeterPC

      Waar haal de jaloersheid vandaan frank?

      Oh wacht, het zal wel een jij-bak zijn.

        /  
     3. Frank

      Nee hoor, ik gun je gewoon wat. Gewoon uit de goedheid van mijn hart bro….!

        /  
 3. Robert van Waning

  Had de sloop van de flats aan de Carmenlaan niet te maken met het onzalige voornemen van het gemeentebestuur om daar – ver van het Stadshart – een ov-centrum te bouwen?

  Stedenbouwkundig en infrastructureel is – en blijft – het Amstelveense stadscentrum een toonbeeld van knulligheid.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Gerben

  Zet nu eerst in op spectaculaire hoogbouw in de polder en waar het kan in de stad.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Robert van Waning

  De Carmenlaan ligt te dicht bij de Beneluxbaan en is dus ongeschikt voor woningbouw. Luchtvervuiling door intensief autoverkeer is ongezond voor mensen en dus ook voor bewoners van sociale huurwoningen. In Amstelveen staan trouwens veel te veel woningen te dicht bij drukke autowegen. Een maximum snelheid van 30 km/u in heel Amsteleen zou een verademing zijn. En max 80 op de A9, natuurlijk.

    /   Beantwoorden  / 
 6. PeterPC

  “De Carmenlaan ligt te dicht bij de Beneluxbaan”

  Daar stond eerst :

  “De Carmenlaan ligt te dicht bij de Buitenveldertse laan”

  Daar maakte ik een opmerking over, die is weg. En de tekst van rvw is aangepast.

  Hoe kan dat Johan Bos? Leg eens even uit?

    /   Beantwoorden  / 
 7. PeterPC

  rvw, die feitelijke onjuistheid had je niet opgemerkt als ik er geen melding van had gemaakt.

  En JB, dat je iets corrigeert, prima. Maar waarom haal je mijn melding weg?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Commentaar over iets dat er niet meer staat, lijkt mij in de lucht hangen.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Johan Bos

   Jawel ik had het al gezien, maar toen er over commentaar kwam, heb ik het gewijzigd.

     /   Beantwoorden  / 
 8. PeterPC

  Nu staat dat commentaar er weer. Ga je dat ook weghalen?

  Minimaal had je kunnen melden iets in de trant van :
  ‘commentaar verwijderd, misleidende reactie van rvw aangepast’

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Haarkloven: 1) Beuzelen 2) Bedillen 3) Chicaneren 4) Hakken 5) Kiften 6) Muggenziften 7) Muggeziften 8) Vitten 9) Ziften
   Bron: http://www.encyclo.nl/begrip/haarkloven

   Ivm de luchtvervuiling staan er trouwens ook te veel woningen te dicht naast de drukke Buitenveldertselaan, net als bij de Beneluxbaan en de andere doorgaande autowegen in Amstelveen. Dat zou een item voor de volgende verkiezingen moeten worden.

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    Geinig, rvw. Dat je je eigen kwalificaties nog even weergeeft.

    Als je niet weet waar de Carmenlaan, de Beneluxbaan en de Buitenveldertselaan zich bevinden, is het handig dat je geen commentaar geeft.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Dat ik bij – gelukkig door JB herstelde – vergissing Buitenveldertselaan schreef ipv Beneluxbaan, wil niet zeggen dat ik niet weet waar de Carmenlaan ligt.

    Er werd ten onrechte gesuggereerd dat de flats aan die Carmenlaan zijn gesloopt omdat zij door kansarmen werden bewoond. Volgens mij had die sloop te maken met het plan om op die plek een ov-knooppunt te laten komen. Nu laat daar zelfs de sneltramhalte Stadshart-Centrum vervallen. Het kan verkeren..

      /   Beantwoorden  / 
    1. PeterPC

     Een vergissing maken is heel menselijk, dus dat gaat niet op bij jou.

     Of denk je dat beneluxbaan en Buitenveldertselaan erg op elkaar lijken.

     Dat van die sloop van de Carmenlaan om daar een OV knooppunt te maken is correct. Ik meen zelfs begrepen te hebben dat de provincie NH Amstelveen toen geld heeft gegeven/beloofd om e.e.a. te realiseren.

       /   Beantwoorden  / 
  2. Johan Bos

   Laten we vast stellen dat ik soms een fout maak. Ik lijk wel een mens.

     /   Beantwoorden  / 
 9. PeterPC

  JB, dit is geheel off topic.

  Kun je eens uitzoeken waarom het in Amstelveen oorverdovend stil is rond het Oekraïne referendum en
  dat er 7% minder stemlokaties zijn? Ben het in dit opzicht met CeeBee eens. Je moet niets iets vergelijken met een uitzondering van dubbele verkiezingen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. CeeBee

   PC, er zijn dit keer net zoveel stembureaus als bij de vorige Europese verkiezingen, namelijk 37. Alleen vorig jaar waren er bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 40 stembureaus ingericht, omdat dat dus dubbele verkiezingen waren. Bij eerdere verkiezingen schommelde het aantal altijd rond de 37.

   Bron: De Burgemeester van Amstelveen.

     /   Beantwoorden  / 
    1. Frank Bikker

     Daar ben ik het mee eens. Op een enkele uitzondering na zoals laatst bij Buitenhof, maar ik denk dat de gemiddelde Nederlander aan deze discussie geen touw kon vast knopen.
     Er staat waar een leuk stuk op: Follow the money.
     In ieder geval vormt de tot dusverre geringe ruchtbaarbeid leuk voer voor complotdenkers.

       /   Beantwoorden  / 
     1. PeterPC

      Nee, rvw. Ik weet wanneer ik iets verkeerds heb gezegd. Daar hoef ik niet op gewezen te worden. Ik houd mij namelijk niet bezig met feitelijk onware/onjuiste zaken.

        /  
     2. Robert van Waning

      Als jij je vergist, is het een menselijk foutje. Als ik mij vergis, noem je dat bewuste misleiding cq een bewijs van onwetendheid. En dat gedoe over die stembussen is inderdaad volkomen off-topic, maar jij mag dat kennelijk wel.

        /  
    1. CeeBee

     De site vergelijkt het aantal stembureaus met het aantal tijdens ‘dubbele’ verkiezingen van vorig jaar. Ben benieuwd hoe het er uit zou zien als het wordt vergeleken met het aantal stemlokaties tijdens de vorige Europese verkiezingen. Dan krijgen we denk ik een heel ander beeld..

       /   Beantwoorden  / 
  2. Johan Bos

   In Amstelveen zijn voor het referendum net zoveel stemlokalen als voor andere verkiezingen. Heeft de burgemeester meegedeeld in antwoord op vragen van een van de fracties. 7% minder stembureaus klopt dus niet.

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    Ja Johan, dat had CeeBee mij al verteld. Maar kun jij met al je connecties op het stadhuis duidelijk maken waarom er in het geheel geen ruchtbaarheid aan dat referendum is/wordt gegegeven.

      /   Beantwoorden  / 
    1. ciska

     Ik wil me hier graag bij aansluiten.

       /   Beantwoorden  / 
    2. Johan Bos

     Kijk op de gemeentepagina’s in de krant van deze week. Overigens is het wel merkwaardig dat niet, zoals bij politieke verkiezingen, elke burger een oproep thuis krijgt om te gaan stemmen (met aankondiging van dichtst bij zijnde stembureau. Het Rijk heeft 30 miljoen voor de organisatie van de verkiezingen uitgetrokken, maar hoe de verdeling over gemeenten wordt, kon de burgemeester nog niet zeggen.

       /   Beantwoorden  / 
     1. CeeBee

      Hoe kom je dan aan je oproepkaart/stempas JB?

        /  
     2. PeterPC

      Ik heb begrepen dat de stempas 2 weken voor 6 april verstuurd worden.

        /  
     3. ciska

      Lekker vlot!!!!

        /  
 10. Robert van Waning

  “Zullen we nu weer terugkeren naar het onderwerp?” schreef JB onlangs toen dezelfden weer een discussie hadden gesaboteerd met hun stokpaarden.

  Het referendum over de aansluiting van de Oekraïne lijkt mij een geschikt onderwerp voor een apart artikel en een aparte discussie.

    /   Beantwoorden  / 
 11. Anarchistje

  Al ga ik kruipend, ik zal mijn NEE-stem uitbrengen. Daar zal 7% minder stemlokalen geen verandering in brengen. Waar vind je dan jouw stembiljet? Of krijg je die daar gewoon overhandigd? Overigens ook weer zoiets, geen stembiljet thuisgestuurd, dus minder animo om te stemmen, allemaal uitgedacht dus.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank

   Je schijnt het 2 weken van te voren te krijgen. Wel erg kort dag. Voor de rest stem ik ook NEE!

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    Als je mij kwoot, noem dan in ieder geval van wie je hebt.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.