SP: ‘Verkoop in strijd met participatie’

De SP heeft B&W gevraagd of die het niet vreemd vinden dat corporatie Omnia 136 woningen mag verkopen in Amstelveen, terwijl de woonagenda pas in concept het partcipatietraject is ingegaan. Dat wil zeggen dat de burgers nog over dat stuk mogen meepraten. De fractie vraagt het college uit te leggen hoe die schijnbare discrepantie in elkaar zit.

Andere vragen: “Welke richtlijnen heeft het college voor het toestaan van verkoop, anders dan de kwantitatieve richtlijn dat het aantal woningen mag dalen? Zouden deze kwalitatieve richtlijnen, zoals verdeling over wijken, teruginvesteren in kwaliteitsverbetering etc. niet opgenomen moeten worden in de woonagenda?”

Uit het ondernemingsplan van Omnia blijkt volgens de SP dat die haar bezit in de periferie, waaronder dat in Amstelveen, af wil stoten om te kunnen investeren in hun kerngebied (o.a. Noord Veluwe). “Dit betekent dat woningen in de Amstelveense sociale huursector verkocht worden, maar het geld niet wordt geïnvesteerd in Amstelveen. Is het college het met de SP eens dat als er woningen verkocht worden in Amstelveen het verdiende geld ook in de Amstelveense sociale huursector geïnvesteerd moet worden? Zo ja, in welk licht moeten we deze verkoop dan zien? Zo nee, waarom niet?” vraagt de fractie.

 ’Vooruit zien’

Zij herinnert er aan dat regeren vooruitzien is. De komende tijd komt er veel op Amstekveen af, constateert de SP. Zoals vergrijzing, mogelijke opvang van vluchtelinge en zorgwoningen. Dat vraagt een stevige regie op de woningmarkt, meent de fractie. “Op de koopmarkt is weinig regie te voeren, zeker nadat huizen particulier bezit geworden zijn. In Amstelveen is op de huurmarkt Eigen Haard al praktisch monopolist. Met het vertrek van Omnia is er geen andere corporatie meer om zaken mee te doen. Kan het college toelichten hoe zij denkt de regierol goed te vervullen met een krimpend aanbod en slechts één aanbieder?”

Afname huurdersbescherming

Het college heeft er op aangedrongen dat huurders hun eigen woning met 10% korting kunnen kopen. Maar, vraagt de SP, wat nu als er huurders zijn die dat niet kunnen betalen? Omdat Omnia zich wil terugtrekken uit Amstelveen, gaat die mogelijkerwijs ook de woningen in zijn geheel verkopen aan een andere partij, mogelijk met de huurder er nog in, constateert de SP. “De wet biedt zittende huurders wel bescherming, maar in de praktijk zien we die afnemen. Een beroep door verhuurders op ‘dringend eigen gebruik’ is steeds vaker succesvol”, zegt de SP, die daarom ook vraagt: “Heeft het college bij de huidige huurders geïnformeerd naar hun wensen? Zo ja, wat kwam daaruit zo nee waarom niet? Wat heeft het college gedaan in de afspraken om de rechten van de huurders zo sterk mogelijk te maken ook en vooral als zij niet over kunnen gaan op koop?”

 

Lees ook:SP vindt verkoop huurwoningen bizar
Lees ook:Sociale woningen KKP in de verkoop
Lees ook:SP: ‘Leegstand sociale woningen door renovatie en huurverhoging’
Lees ook:Dakloos door faillisement projectontwikkelaar
Lees ook:Ouderenwoningen veiliger tegen inbraak

Eén reactie op “SP: ‘Verkoop in strijd met participatie’

  1. frank bikker

    De VVD Amstelveen wil in het kader van het neo liberale gedachtengeloof alles in handen leggen van een monopolist of zij wil enkel kapitaalkrachtige mensen lokken en de rest mag ophoepelen. In de praktijk kan men dus zeggen dat de VVD Amstelveen de maatschappelijke apartheidspolitiek zich toe eigent. Als dit nu liberaal is? Het lijkt mij eerder een verkrachting van hun eigen geloofsartikelen.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.