Gymzaal FIT misschien toch weg

 

Peter Bot

Als het probleem van turnvereniging FIT tegelijk met dat van andere sportverenigingen op is te lossen, kunnen de twee gymzalen op de hoek van Notenlaan en Appellaan alsnog gesloopt. Maar als dat niet lukt blijven zij daar staan en moet de plannen voor de herontwikkeling van het gebied anders worden. De gemeente mist dan namelijk de grond waarop nu de gymzaken staan.

Wethouder Peter Bot zei dat dinsdag tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. Daar voerde Peter Went het woord namens een aantal huizen aan de Appellaan. Die kwamen overigens met een aantal amendementen op het plan, dat onder meer voorziet in de sloop van een complex schoolgebouwen.

Veel suggesties van de bewoners zijn overigens inmiddels in de plannen verwerkt. Bot noemde de gesprekken met hen constructief. Zij hebben een aantal wijzigingen opgeleverd in de door de gemeente gepresenteerde ‘startnotitie’ voor de aanpak van het gebied. Die betreffen onder meer de ontsluiting van de wijk, vermindering van de parkeerdruk, de bebouwing van een groen terrein naast de woningen van de actievoerders en de vermeende afname van groen. De gemeente komt de bewoners ten dele tegemoet, wil ook wel meegaan in de bezwaren tegen het behoud van de gymzalen (waardoor het groene terrein langs de woningen wordt bebouwd), maar ziet daar nog geen oplossing voor.

Kapitaalverlies

De bewoners van hun kant voeren aan dat opknappen van de gymzalen, 2,5 ton kost, terwijl later toch waarschijnlijk nieuwbouw moet plaatsvinden. Bovendien betaalt FIT op dit moment geen huur, want neer komt op een subsidie van een ton per jaar, becijferde Went. Volgens hen is nieuwbouw voor FIT uiteindelijk goedkoper en kan dan de grond van de gymzalen ten dele voor woningen en ten dele voor groen worden gebruikt.

Maar het plan van B&W gaat over de rest van het gebied, zei Bot. Commissielid Kortekaas van GroenLinks vroeg zich af of er niet eerst een besluit over de gymzalen kan worden genomen, voordat de planning voor het gebied verder wordt uitgevoerd. “Wij kunnen de consequenties nu niet helemaal overzien”, zei hij. Het CDA sloot zich daar bij aan. Maar het zijn in feite twee plannen, reageerde Bot. “Als ik het niet voor elkaar krijg die twee gymzalen weg te krijgen en daarmee tegelijk ook andere verenigingen te helpen, moet de rest van het plan toch doorgaan”, zei de wethouder. Tom Ponjee (VVD) gaf toe in verkiezingstijd te hebben geageerd tegen ‘inbreiding’ en er nu al mee bezig te zijn, omdat er huizen zijn gepland op een stukje groen. Volgens Bot vallen de gymzalen buiten de nu gepresenteerde startnotitie.

Lees ook:Bot wil sportcomplex voor 7 verenigingen
Lees ook:Dure woningen ‘verrijking’ voor KKP
Lees ook:Kans op woningen en nieuwe scholen aan Landtong
Lees ook:Woningen op plek Renaultgarage in Bankras
Lees ook:BBA steunt nu protest tegen bomenkap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.