Dertig procent woningen uitbreiding Westwijk ‘betaalbaar’

Als de gemeenteraad ermee akkoord gaat met worden er 1030 woningen in Westwijk Zuidwest, een van de twee laatste uitbreidingen van Amstelveen. Er komen geen betaalbare eengezinswoningen in de huursector, wel 198 in de koopsector.Betaalbare koopflats komen er niet, wel 180 huurflats. Van alle eengezinswoningen van meer dan tweederde in de middeldure en dure sector, van de appartementen meer dan de helft. Onder betaalbaar verstaat de gemeente een huurprijs tot 485 euro per maand, exclusief servicekosten en een koopprijs tot 225 duizend euro.  Wethouder Pols zegt blij te zijn dat 30 procent van het project uit ‘sociale huurwoningen’ bestaat. In Westwijk Zuidwest zijn ook een wijkservicepunt voor ouderen, een 24-uurssteunpunt, scholen voor 16 groepen basisonderwijs en 13 groepen speciaal onderwijs, naschoolse opvang en een peuterspeelzaal gepland.  Het gebied Westwijk Zuidwest wordt ontwikkeld als woonwijk

Lees ook:Gemeente verdient 20 miljoen aan grond Westwijk Zuidoost
Lees ook:Gemeente hevelt koopwoningen over naar sociale huursector
Lees ook:Bouw Westwijk 2 gestart
Lees ook:Pols: ‘betaalbare woning kloof tussen PvdA en VVD’
Lees ook:Gemeente bouwt vooral in (middel) dure sector

22 reacties op “Dertig procent woningen uitbreiding Westwijk ‘betaalbaar’

 1. Hans van der Liet

  Ik neem aan, dat die overige 70% ook betaalbaar is, maar niet voor iedereen :-D

    /   Beantwoorden  / 
 2. Johan Bos

  Wat u aanneemt, doet er niet toe. Het gaat er nu om wat in politieke en bestuurlijke termen ‘betaalbaar’ heet, de naam van een officiele categorie, die ook door uw eigen CDA wordt gebezigd. Voor starters is in Amstelveen vrijwel niets betaalbaar, dus ook niet wat de Amstelveense politiek wel betaalbaar acht.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Hans van der Liet

  Interessant. Ik zal het college in overweging geven om die categorie om te dopen in “goedkoop” of iets dergelijks. We moeten namelijk niet de suggestie gaan wekken, dat er in Amstelveen onbetaalbare woningen gebouwd worden.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Johan Bos

  Met de term goedkoop wordt het helemaal een lachertje. Even in oud geld: tot de equivalent van circa een half miljoen gulden voor een eengezinswoning is ‘goedkoop.’ Tuurlijk kan men zeggen: we leven in het eurotijdperk, niet steeds omrekenen. Maar de inkomstens zijn in dat nieuwe tijdperk nauwelijks gestegen, de huizenprijzen blijven in de snelle lift. 60 jaar na WO 2 is de woningnood nog steeds niet weggewerkt in dit land. Met dank aan die geweldige politiek. En in Amstelveen, dat alleen peperdure villa’s wil, is het helemaal dramatisch.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Jan Demming

  Die 7 op de 10 woningen, waarover de heer Van der Liet het heeft, kunnen alleen worden betaald door mensen met een beter gevulde portemonnee: de doorsnee VVD- en CDA-stemmers dus. Voor mensen die het financieel wat minder breed hebben zijn deze woningen inderdaad ‘onbetaalbaar’. Het is dus niet vreemd dat met name starters en jongeren deze gemeente met gezwinde spoed verlaten. Uiteindelijk komt de politiek daar wel achter, maar dan is OOK dit kalf helaas verdronken.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Johan Bos

  Nou is natuurlijk ook de PvdA ook niet meer een echte arbeiderspartij voor het proletariaat, zeker niet in Amstelveen. Iemand als Harry van den Berg had natuurlijk net zo goed in de VVD kunnen zitten en heeft een nogal laakbaar op puur geldelijk gewin verleden; de Fokker-affaire kostte hem ooit het Kamerlidmaatschap.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Jan Demming

  Totaal met Johan eens! Dat ook op landelijk gebied de PvdA steeds minder een partij is voor de arbeiders werd bij de laatste verkiezingen al pijnlijk door de kiezers afgestraft. Maar al veel eerder probeerde ik via deze weblog duidelijk te maken dat ook op lokaal gebied de opstelling van de PvdA (denk hierbij bijvoorbeeld aan het enthousiasme van deze partij voor een golfcomplex in de Bovenkerkerpolder) er een is die steeds meer richting rechts gaat en het ‘gewone volk’ dus niet aanspreekt. Kortom, de PvdA straft zich uiteindelijk zelf. Over meneer Harry van den Berg wil ik alleen kwijt dat ik niet snap dat hij, gezien zijn politieke verleden in de landelijke politiek, het lef heeft om zich in gemeenteraads- en andere vergaderingen zo arrogant en irritant op te stellen zoals hij doet. Daarbuiten zie ik in hem om uiteenlopende redenen een stiekem VVD-lid, hetgeen meteen verklaart waarom hij zo’n verwoed voorstander is van dat eerder genoemde golfterrein.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Hans van der Liet

  De omstandigheid dat de woning-”nood” nog steeds niet is weggewerkt, heeft zijn oorzaak mede in de volgende feiten: iedere puber van 18 meent heden ten dage “recht” te hebben op een eigen woning (die de staat dan grotendeels voor hem mag financieren, zelf heeft hij/zij amper een nagel om zijn kont te krabben); het aantal eenpersoonshuishoudens is dramatisch gestegen (niet in de laatste plaats vanwege het feit dat eenderde van alle gesloten huwelijken ooit weer op de klippen loopt) en de mensen willen steeds grotere woningen hebben, hetgeen ook een groter ruimtebeslag met zich brengt. Tegen dergelijke ontwikkelingen is niet op te bouwen, de beschuldigende vinger (weer) op de politiek te richten is mij te gemakkelijk. In Amstelveen kampen we bovendien nog met een tamelijk nijpend gebrek aan ruimte: de nabijheid van Schiphol maakt hier en daar bouwen onmogelijk en de Bovenkerkerpolder willen we immers groen houden, golfgroen of anderszins. Of had u daar soms 20000 sociale woningen willen zien?

    /   Beantwoorden  / 
 9. Johan Bos

  Die demografische ontwikkelingen zijn niet plotseling gekomen. Het woningbouwbeleid is blijkbaar niet met die ontwikkelingen meegegroeid, c.q. erop afgestemd. Dat is dus gewoon wanbeleid. Als de overheid mensen rechten geeft, moet zij de gevolgen daarvan ook kunnen faciliteren. Maar zoals er woonlocaties werden aangewezen, zonder erover na te denken hoe men daar moest komen (zodat enorme files ontstonden voor infrastructurele trechters als tunnels), zo is ook voor het wonen gewoon niet vooruit gedacht. Zodat de woningnood gewoon blijft bestaan. En een woning – zeker in Amstelveen – onbetaalbaar. Tot de ‘waarden en normen’ in dit land behoort blijkbaar niet een dak boven het hoofd.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Hans van der Liet

  Wie heeft het over demografische ontwikkelingen gehad dan? De bevolking in Nederland is trouwens aan het krimpen, er emigreren er meer dan er immigreren dan wel geboren worden. Ik bepleit dus een onmiddellijke bouwstop! En waar staat, dat iedere puber van 18 recht heeft op een eigen woning, al kan hij dat partout niet betalen? Laten we nou alsjeblieft niet gaan doen, alsof hier mensen in krottenwijken dan wel op straat moeten wonen, omdat de overheid gefaald zou hebben. Dat hier sprake is van wanbeleid, is een smadelijke aantijging, waarvoor de bewijzen te enen male ontbreken. Het ooit door u hooggeprezen Almere is onstaan, omdat bepaalde lobbygroepen de Randstad niet wensen vol te bouwen, het Groene Hart koste wat het kost groen willen houden en de Bovenkerkerpolder eveneens. Dààr moet men dan de consequenties eens van aanvaarden, te weten ruimtegebrek en “woningnood”! In plaats van de schuld op het bord van de politiek te schuiven!

    /   Beantwoorden  / 
 11. Jan Demming

  Al zouden de jongelui nagels van 20 centimeter hebben, dan nog zouden zij in deze regio – en zeker in Amstelveen – het geld voor een doorsnee- c.q. doorzonwoning niet op tafel kunnen leggen. Is het dan zo vreemd dat zij uit Amstelveen wegtrekken en er alleen een vergrijsde bevolking overblijft? Dat almere qua woonruimte een succes is geworden, komt mede door het feit dat daar betaalbare woningen zijn gebouwd. Daar heeft de politiek dus wel over nagedacht. En we mogen blij zijn dat die lobbygroepen het Groene Hart (waarvan ook de Bovenkerkerpolder deel uitmaakt) groen willen houden. Als het aan u en de uwen had gelegen lag deze regio al lang vol met (nog meer) asfalt en konden we ons vertier zoeken in het buitengebied van Almere!

    /   Beantwoorden  / 
 12. Hans van der Liet

  Juist, men moet dus keuzes maken: óf groen óf betaalbare woonruimte. Maar u wilt de kool én de geit sparen! Door het groen houden van het Groene Hart, wordt de ruimte voor woningbouw schaars. En een ijzeren economische wet is, dat schaarste tot prijsstijgingen leidt. Dus verheug u gerust over het voortbestaan van het Groene Hart, maar klaag dan niet, dat de minder gefortuneerden in Amstelveen geen woonruimte meer kunnen vinden!

    /   Beantwoorden  / 
 13. Jan Demming

  Waar er ook gebouwd wordt in Amstelveen – kijk alleen maar naar het allernieuwste woningbouwproject ten zuiden van Westwijk – het zijn eigenlijk alleen maar dure tot zeer dure woningen. Dan is het dus niet zo vreemd dat, ondanks de vele waarschuwingen in de afgelopen jaren, de jeugd uit deze gemeente wordt weggejaagd omdat zij NIET voor deze woningen in aanmerking komt. Met kán dus best goede keuzes maken en tegelijkertijd het Groene hart groen houden, maar dat schijnt men in deze gemeente niet te willen.

    /   Beantwoorden  / 
 14. Hans van der Liet

  Ach, wat heet weggejaagd? Het is een economisch bij-effect van het (kunstmatig) krap houden van de beschikbare ruimte voor woningbouw, dat de fans van groene ruimte hebben te verantwoorden. De jeugd kan weer terugkomen zodra ze genoeg centjes verdient om zich een woning in Amstelveen te veroorloven. Ik zie niet in waarom de Amstelveense belastingbetaler zou moeten opdraaien voor het woongenot van degenen die niet genoeg verdienen om zich alhier te kunnen vestigen. En in Almere kan men ook mooi wonen hoor!

    /   Beantwoorden  / 
 15. Aalsmeerder

  Juist, en daarom woon ik nu Aalsmeer. We zijn beiden midden dertig, geen slechte banen en nog een eigen bedrijfje ernaast ook. Nog steeds geen geld om als ras-Amstelvener een normaal rijtjeshuis te kopen. Meneer Van der Liet, ik was voor dertien jaar die belastingbetaler.

    /   Beantwoorden  / 
 16. Hans van der Liet

  Tsja, de tijd van Amstelveen voor de Amstelveners is voorbij, zoals we immers ook terecht niet zeggen: Nederland voor de Nederlanders. De wetten van vraag en aanbod alsmede de daaraan gekoppelde prijs hebben we te aanvaarden, aan communisme doen we hier niet en planeconomie wensen we ook niet te bedrijven. Wat mij betreft mag er best een woning voor u gebouwd worden in Amstelveen, maar hier word je al scheef aangekeken als je van een stukje weiland een golfbaan wil maken, dus met plannen voor het bouwen van huizen hoef je al helemaal niet aan te komen! En zeg nu zelf: is het zo’n ramp om in Aalsmeer te wonen? Het is Mogadishu niet!

    /   Beantwoorden  / 
 17. Jan Demming

  Meneer Van der Liet bedoelt met zijn vorige bijdrage waarschijnlijk ‘het zoveelste stukje weiland’. Want laten we eerlijk zijn: zoveel natuur is er hier in de omgeving niet meer te vinden. Maar ik stop met deze discussie, want als mensen zelfs door goede argumenten niet overtuigd kunnen worden, dan heeft discussiëren geen enkele zin.

    /   Beantwoorden  / 
 18. Hans van der Liet

  Meneer Demming, u moet eens gaan wandelen in het Amsterdamse Bos! Natuur zover het oog reikt! En Schiphol wordt omgeven door uitgestrekte (groene!) weilanden, die tot in lengte van jaren niet bebouwd zullen mogen worden! Laten we blij zijn!

    /   Beantwoorden  / 
 19. Jan Demming

  Nog één keer dan. Ik zou er beslist niet van opkijken wanneer na het volbouwen van de Bovenkerkerpolder – iets waar u en de uwen voorstander van zijn – als volgende en laatste optie voor woningbouw richting Amsterdamse Bos wordt gekeken. Vanwege de dan te verwachten protesten zal het vervolgens nog vele jaren duren voordat daar daadwerkelijk stukjes groen van afgesnoept worden, maar uiteindelijk gaat dat toch gewoon gebeuren. Gezien het gemak waarmee het huidige college van B & W tegen de natuur aankijkt, is iets dergelijks in mijn ogen beslist geen utopie.

    /   Beantwoorden  / 
 20. Hans van der Liet

  Ik ben helemaal geen voorstander van het volbouwen van de Bovenkerkerpolder, noch kunt u dat het CDA aanwrijven. Het officiële partij-standpunt in dezen (te lezen in ons verkiezingsprogramma van maart j.l.) is ook niet van die strekking. En zodra dit college luttele 1% meer uitgeeft om groene stroom te bekostigen (hetgeen goed is voor de natuur!), dan staat meneer Bos weer te steigeren, dat dat “peperduur” is! Men kan het sommige mensen ook nooit naar de zin maken! Maar nu u zich, ondanks uw belofte zulks niet meer te doen, toch weer in de discussie mengt: hoe kunt u nou enerzijds fulmineren tegen de te krappe/dure woningmarkt hier ter gemeente, over het “wegjagen” van jongeren en anderzijds categorisch tegen verdere woningbouw zijn op de enige plekken waar zulks nog mogelijk is? Ja, zo blijft het dan wel lekker duur hier!

    /   Beantwoorden  / 
 21. Jan Demming

  Wat mij betreft sluit ik deze discussie nu echt af met (nogmaals) de opmerking dat, als er dan al moet worden gebouwd, dit nu vooral – en eigenlijk alleen – moet gebeuren voor starters en jongeren. Dit om te voorkomen dat zij Amstelveen de rug toekeren, als gevolg waarvan de vergrijzing nog meer toeneemt. Momenteel is het zo dat, waar nog gebouwd kan worden, huizen alleen beschikbaar komen voor de hoge(re) inkomens. Kijk naar het nieuwste project ten zuiden van Westwijk (70 procent dure woningen) en naar plekken waar bestaande woningen worden vervangen door woningen met bedragen die door Jan met de pet nooit kunnen worden opgehoest.
  Wat betreft het al dan niet bebouwen van de Bovenkerkerpolder kan ik slechts melden dat je bij het CDA nooit weet waar je aan toe bent. Grotere draaikonten zijn er namelijk niet. De vorige wethouder, ene meneer Casper Stevens (ook CDA), zorgde in het verleden met zijn toezegging van woningbouw in de Bovenkerkerpolder ervoor dat speculanten aladar landerijen kochten. Bent u dat vergeten? En weet u nog wat meneer Jonker (CDA) ooit heeft gezegd over de Bovenkerkerpolder? Mag ik u wat dat betreft verwijzen naar de commissievergadering waarop Golfodrama de commissie ervan trachtte te overtuigen dat de gemeente bezig was met het verkwanselen van de polder. Heel kort: meneer Jonker noemde de Bovenkerkerpolder een stukje waardeloze grond. Daar wil ik het bij laten.

    /   Beantwoorden  / 
 22. Hans van der Liet

  De woning-”nood” (die mijns inziens voornamelijk in de hoofden van de mensen bestaat) wordt voornamelijk in de hand gewerkt door het zogeheten “scheefwonen”: mensen wonen in een betaalbare woning, hoewel zij zich best een onbetaalbare woning zouden kunnen veroorloven (om in de onnavolgbare terminologie van onze dierbare gemeente te blijven). Dat komt denk ik, omdat mensen die extra huurpenningen liever uitgeven aan zaken als kinderopvang, de derde vakantie en de tweede auto. Vervelend is dat hè, meneer Demming, dat mensen in vrijheid soms andere keuzes maken dan wij zouden willen? De SP zou er wel raad mee weten, met dergelijke burgerlijke ongehoorzaamheid, daar ben ik van overtuigd!
  Dan nog iets over de vermeende draaikonterij van het CDA, zoals u dat zo plastisch uitdrukt: sinds ik actief ben in het CDA Amstelveen, we schrijven het jaar 1987, hebben we vele keren in het verkiezingsprogramma geschreven dat woningbouw tot het einde van de dan geldende legislatuur onbespreekbaar was. Ik meen dat we dat ook nu weer tot 2010 aldus hebben vastgelegd. Anders dan wat sommigen mensen graag denken, is het niet zo dat bepaalde individuen binnen de partij de dienst uitmaken. Ook de heren Stevens en Jonker niet, die ik overigens als mens en als politicus hogelijk respecteer. De leden leggen de standpunten van de partij op hoofdlijnen vast en wel in het verkiezingsprogramma. Dat is, ik heb het hierboven uiteengezet, door de jaren heen nu juist op het thema Bovenkerkerpolder van een voorbeeldige consistentie geweest. Dat die polder, vanuit natuurhistorisch oogpunt wellicht zonder waarde is, doet daaraan niet af.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.