Categorie: "Wijknieuws"

Internet voor beginners

Donderdag 2 en vrijdag 3 februari starten cursussen voor beginnende internetters in ’t Open Hof aan de Burg. Haspelslaan. Vier bijeenkomsten (11.45-12.45 uur) om alles te leren over E-mail en andere mogelijkheden van het internet. Kosten van de cursus €87,50.

Op donderdag 12 februari om 20.00 uur begint in Open Hof de serie ‘Mijn kind als spiegel’, vier avonden over bewust opvoeden. Kosten €27. Met vragen als: Op welke wijze spiegelen kinderen zich aan de opvoeder en hoe ontstaan gedragspatronen?

Kerstkaarten maken in Open Hof

In wijkcentrum Open Hof (Burg. Haspelslaan) wordt de komende weken elke woensdag een creatieve kerstinstuif voor kinderen (4-9 jaar) gehouden. Zij kunnen daar kerstkaarten en / of kerstsuprises maken. Kosten: € 2 (strippenkaart voor vier keer € 6,50). Kinderen kunnen ook nog worden ingeschreven voor de natuurworkshops ‘Winter’ (5-9 jaar), die van 12 januari af op donderdagen worden gehouden (15.45-17.15 uur). Kosten: € 30.50 voor zes keer.

Geen zwemstersnamen uit Hitlertijd voor nieuwe straten

Twee toekomstige straten in een uitbreiding van Bankras-Kostverloren krijgen niet de namen van beroemde Nederlandse zwemsters uit het Hitlertijdperk. In juli van dit jaar besloot de gemeenteraad ze te vernoemen naar Nida Senff en Willy den Ouden, in het deel van de wijk waar Olympische successen het thema zijn. De beide Nederlandse vrouwen haalden hun successen tijdens de Spelen in 1936 in Berlijn onder het toeziend oog van Adolf Hitler, die het sportevenement volop aangreep voor propaganda voor het nationaal socialisme. Blijkbaar reikte het historisch inzicht van de raad niet zo ver. ´Achteraf een minder gelukkige keuze, gelet op de periode waarin de zwemsters hun successen hebben behaald,´ vinden B en W. Zij stellen de raad nu voor maar een aan het Jodendom gerelateerde naam aan de beide straten te geven: Maccabiadelaan. De Maccabiade is sinds 1932 een Joodse internationale sportmanifestatie, waaraan deelnemers uit ruim 50 landen komen en die, evenals de Olympische Spelen, eens in de vier jaar wordt gehouden.

Informatie zorgverzekering in De Meent

In De Meent worden in samenwerking met Zorg en Zekerheid twee informatiebijeenkomsten gehouden over de nieuwe zorgverzekering. Eerst is er een presentatie over het stelsel, daarna worden vragen van deelnemers beantwoord. De eerste bijeenkomst is op woensdagavond 14 december (20.00 uur), de tweede donderdagochtend 15 december (10.00 uur). Omdat er woensdagavond een beperkt aantal plaatsen is, wordt voor die bijeenkomst aangedrongen op aanmelding vooraf (6438015).

Kerstfeest ouderen

Op woensdag 21 december (11.45 uur) is er in De Meent een Kerstfeest voor ouderen, met optredens van River Junction. Van 12.30 tot 14.15 uur is er een 4 gangen kerstmaaltijd en daarna thee met een kersenbonbon. Om 14.45 begint het optreden van het ROMkoor met Christmas Carols. De middag wordt tussen 16.00 en 16.30 uur afgesloten met een borreltje toe. Prijs € 11,00 p.p. Kaartverkoop vanaf 5 december a.s. aan de balie van De Meent.

Inge Frimout Hei en film in De Meent

Het laatste concert van de serie zondagmiddagconcerten ‘Musical All-In’ in De Meent wordt op 11 december 2005 (14.30 uur) gegeven door de bekende zangeres en harpiste Inge Frimout Hei. Zij brengt Ierse en Keltische ballades en internationale kerstliederen ten gehore. Toegang € 7,25 en voor houders Amstelveenpas € 6,25. Kaarten zijn te bestellen (tel. 020-6438015) en dagelijks verkrijgbaar aan de kassa van De Meent, Orion 3.

Gratis zout en emmers tegen gladheid

Om zowel de zogenaamde zelfredzaamheid van de burgers als hun betrokkenheid bij de wijken te bevorderen, willen B en W gladheidbestrijding door particulieren stimuleren. Er komt daarvoor een promotiecampagne. Uit het budget wijkbeheer wordt er 5000 euro voor beschikbaar gesteld. De wijkbewoners kunnen zout van de gemeente krijgen. Vooral dat wordt onder hun aandacht gebracht. Nu nog wordt weinig gebruik gemaakt van de gratis zoutverstrekking op de gemeentewerf (Langs de Werf). In het vervolg krijgen mensen er ook een emmer bij. B en W denken dat het daardoor gemakkelijker wordt gemaakt strooizout mee te nemen. Wekelijks bezoeken 3000 mensen het afvalstation. Een goede mogelijkheid om ook de emmers met zout onder hun aandacht te brengen, vinden B en W.

Tentoonstelling digitale fotoclub

Werk van leden van de digitale fotoclub van HCC, afdeling Amsterdam, is van 21 november tot 23 december te zien in De Meent. Het onderwerp voor de expositie was vrij, dus ieder fotoclublid –van beginnende tot gevorderde digitale (amateur) fotograaf- kon haar/zijn mooiste, grappigste of liefste foto inleveren. De club komt op de eerste en derde woensdag van de maand bij elkaar. Ook daarover is informatie op de tentoonstelling te verkrijgen.

Computer-inloopcafé

Donderdag 24 november is er van 13.30 en 15.00 uur in het computerlokaal van De Meent, Orion 3, weer een computer-inloopcafé onder leiding van Aad de Zeeuw. Iedereen kan er terecht met vragen over en kennis computers en internet. Kosten: € 1,50 per keer.

Voor 50 Plussers is er zondag 27 november weer (stijl)dansen, van 14.00 tot 16.30 uur.

Entree € 1,50 per persoon. Voor meer informatie: 020 643 17 41.

Verweer tegen subsidiestop handwerkclub afgewezen

Groot leed in Nes aan de Amstel. De Nesser Damesvereniging en de aan haar gelieerde Nesser Handwerkclub (13 leden) krijgen na 55 jaar geen subsidie meer. Volgend jaar nog de helft van het jaarlijkse bedrag (519 in plaats van 1038 euro) en in 2007 mogen de dames het zelf uitzoeken. De gemeente moet bezuinigen. Een bezwaar tegen het besluit is ongegrond verklaard door B en W, op advies van de commissie voor de bezwaarschriften. De clubs staan volgens voorzitter H. Houtkamp van de damesvereniging los van elkaar, maar de subsidie werd altijd over beide verdeeld. Een oprichtingsacte of huishoudelijk reglement bestaat niet, kreeg de commissie tijdens een hoorzitting te horen. De oprichting vond destijds plaats bij het drinken van een kopje koffie. En zo is het sfeertje dus gebleven. Volgens de voorzitter behoren de meeste leden tot de senioren met alleen een AOW-uitkering. Er is volgens haar in Nes verder weinig voor de vrouwen te doen en van 1 januari af rijdt er ook geen bus meer naar Amstelveen. Droefheid troef dus, maar de gemeente geeft aan het probleem geen prioriteit. Volgens haar is het met een contributieverhoging van € 1,50 euro per maand af te dekken. De gemeente heeft makkelijk praten, vinden de dames.