Categorie: "Wijknieuws"

Vrijwilligers wijkcentra in opstand

De honderden vrijwilligers van de Amstelveense wijkcentra zijn massaal in opstand gekomen tegen het plan van de directie van Stichting Cardanus iedere locatiemanager naar een andere wijk over te plaatsen en daar ook een andere functie (sociaal cultureel werker) te geven. Cardanus beheert de centra. Maandagavond stapten vrijwel alle 150 aanwezige vrijwilligers op uit een bijeenkomst waar directeur André Wouterse het plan wilde toelichten. Zij vonden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd. Volgens Cardanus is de verandering nodig in verband met de op til zijnde invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (MVO) en mogelijk verdere bezuinigingen op welzijn. Van de in totaal circa 500 vrijwilligers hebben er inmiddels meer dan 300 hun handtekening over een protestschrift gezet. Zij zien in locatiemanagers hun vaste contactpersonen in de wijkcentra en zij woedend omdat Cardanus ook weigert die in hun nieuwe functie in dezelfde wijken te laten werken. “Dit leidt tot demotivatie en veel vrijwilligers haken waarschijnlijk af,” zegt een van de actievoerders.

Cursussen in Alleman

In wijkcentrum Alleman (Bankras) gaan het komende seizoen weer de volgende cursussen en workshops voor kiinderen van start: breakdance, koken, make-up, striptekenen en tekenen/schilderen. Ook is er een ‘natuur (herfst) workshop. Aanmelden kan kun al, van maandag tot en met donderdag.

Uilenstede houdt subsidie

De subsidie van 10 duizend euro voor de bewonersvereniging van Uilenstede (VBU) wordt niet geschrapt. Een motie van de coalitie in de gemeenteraad (GroenLinks, CDA, PvdA en D66) voorkwam dat woensdag (13 juli). De raad vindt dat Uilenstede moet worden gezien als een kleine, bijzondere wijk, waarin de VBU een belangrijke communicatieve en sociale rol speelt. Volgens de raad fungeert zij in feite als wijkplatform. De gemeente bezuinigt in totaal voor 250 duizend euro op subsidies voor welzijn, cultuur en sport.

Wijkfeest in Groenelaan

In Groenelaan, rond de vijver tussen Groenhof en de Bolder, wordt zaterdag 16 juli weer een wijkfeest gehouden, van 11.00 tot 21.00 uur. ‘s Morgens krijgen jonge muzikanten (tot 16 jaar) het podium. Daarva: gospelkoor, passionkoor, jeugdkoor, een combo. Er zijn workshops in de Bolder. Afsluiting met een barbecue voor 200 personen (kaarten in voorverkoop) en optreden van popkoor plus band. Meer info in het feestprogramma (verkrijgbaar in De Bolder).

Zomers darten in Oude Dorp

Er is weer een zomerdarttournooi (voor alle leeftijden) in het Oude Dorp aan de gang. Het derde jaar waarin dat gebeurt. Bij mooi weer verzamelen de darters zich aan het einde van de dag en in de weekends op het speelpleintje aan Zetveld. De feestelijke prijsuitreiking is op 3 september. Het begon allemaal in 2003 voor de jeugd, maar het werd ook een evenement voor (groot) ouders. Iedereen is welkom. De standenlijsten worden verdeeld in drie groepen: aspiranten, jeugd en volwassenen. Het Oranjefonds stelde 1000 euro beschikbaar voor het buurtinitiatief. Meet weten? Telefoon 6436262 of: [email protected]

Digibeten naar De Linde!

Het digitaal wijkpunt voor Keizer Karelpark is verplaatst naar het recent geopende tijdelijke wijkcentrum De Linde (Lindenlaan 52). Het bezoek op de vorige locatie, aan de Hortensialaan, viel nogal tegen. Het digitaal wijkpunt is bedoeld om buurtbewoners de kneepjes van het PC-gebruik beter bij te brengen. Daarvoor zetten vrijwilligers zich in. Vooral bestemd voor ouderen en digibeten, om bewoners ook langs de elektronische snelweg met elkaar in contact te brengen. Meet informatie: 4410100.

Oplossing voor kinderen van Augustijntje

Voor de opvang van kinderen uit kinderdagverblijf ‘Het Augustijntje’ aan de Kalfjeslaan, dat binnenkort gaat sluiten, is een oplossing gevonden. B en W stellen een locatie beschikbaar aan Zonnestein (bij de gymzaal van Martinus), waar een noodgebouwtje voor 36 kindplaatsen kan worden geplaatst. In de toekomst is daar woningbouw gepland. Daarin wordt dan een permanent pand voor kinderopvang meegenomen. Het Augustijntje ligt in Amsterdam, maar de meeste kinderen komen Amstelveen-Noord. Amsterdam wil aan de Kalfjeslaan kantoren bouwen. De organisaties voor kinderopvang kunnen met plannen komen voor de tijdelijke huisvesting en moeten daarin zelf investeren. “Wij zijn niet verantwoordelijk voor kinderopvang, maar wel voor het aanwijzen van een locatie, vinden we,” zei wethouder Winnie Blok maandagmiddag. Zij heeft er bij het stadsdeel Zuider-Amstel op aangedrongen er voor te zorgen dat Het Augustijntje open blijft tot de noodvoorziening klaar is, in het volgende voorjaar.

Grootscheepse renovatie Keizer Karelpark

Zeshonderd nieuwe woningen moeten er in Keizer Karelpark komen. Dat plan hebben gemeente en Woongroep Holland. De Van der Hooplaan wordt hét winkelgebied. Daarmee is dan blijkbaar een knoop doorgehakt, want tot nu toe was niet duidelijk of Lindenlaan en Van der Hooplaan sámen als centraal winkelareaal zouden gelden. De gemeente ziet nu het liefst dat winkeliers zoveel mogelijk naar de te herstructureren Van der Hooplaan verhuizen. Daar is ook een grote supermarkt voorzien. Er bestaan verder plannen voor een nieuw wijkcentrum. Tijdelijk fungeert het voormalige gebouwtje van De Boemerang (kringloopwinkel) als zodanig. Overigens betekent het allemaal niet dat het woningbestand drastisch wordt uitgebreid: het gaat vooral om renovatie. Volgens Stichting Cardanus verslechtert nu de leefbaarheid in de wijk. Er moeten volgens de gemeentelijke wijkvisie vooral woningen voor ouderen en starters komen.

Computercursussen en Engelse les voor senioren

In september gaan in ‘t Open Hof (Burg. Haspelslaan) computercursussen voor senioren (55 plus) van start, waaronder over het programma Photoshop Digitaal (beeldmanipulatie). Ook gaat een cursus Engels voor beginners voor die categorie van start. De peuterspeelzaal Dreumel is in het nieuwe seizoen open op maandag, dinsdag en vrijdag.De eerste van zeven fietstochten (‘Zadelpret”) wordt woensdag 29 juni (10.00-16.00 uur) gereden onder professionele begeleiding en is 25 kilometer lang. Schaakclub Rosso in ‘t Open Hof zoekt nieuwe leden voor interne competitie in het nieuwe seizoen (donderdagavonden 20.00 uur). Aanmelden: 020 6416844.

Open Hof: al inschrijven voor nieuw seizoen

Wijkcentrum ’t Open Hof heeft het programma voor het nieuwe seizoen al vrijwel klaar. Kinderen kunnen nu al worden ingeschreven voor de cursussen clipdance, Doka voor kids, (Russisch) ballet, tekenen en schilderen, computer ‘tikken met tien vingers’ en yoga. Ook zijn er creatieve workshops. Er wordt noch iemand gezocht die tienermeiden een aantal workshops ‘naai je eigen mode’ kan geven. Voor volwassenen is er elke maandagmiddag bridgen (kosten 1 euro). In de zomermaanden worden zeven fietstochten georganiseerd. In augustus is ’t Open Hof gesloten. Er worden nog vrijwilligers voor bar en balie gezicht. Informatie: 6416844.