Categorie: "Wijknieuws"

Kookclub voor homo’s in De Laagte

In wijkcentra Westend en de Laagte gaan nieuwe kookclubs van start, onder leiding van een kok. De centra hebben de beschikking over een goede keuken en eetgelegenheid. In De Laagte komt van 10 april af – bij voldoende deelname – elke tweede dinsdag van de maand de kookclub ‘De Roze Keuken' voor homoseksuele mannen bijeen. Die begint om 18.00 uur.

 

Nu ook uitheems eten op ‘landenavonden’

De zogenoemde 'landenavonden' in De Laagte, waar de deelnemers veel te weten kunnen komen over allerleide verre oorden en de daar heersende culturen, wordt nu culinair uitgebreid. Aan het programma over een bepaald land wordt een daaruit afkomstig diner toegevoegd. Organisator Cardanus denkt dat men op die manier een nog vollediger beeld van de cultuur en de eetgebruiken krijgt. Meer informatie: [email protected]

Wijkcentrum Keizer Karelpark op plaats van Panta Rhei

Het multifunctionele wijkcentrum voor Keizer Karelpark komt aan de Hortensialaan, op de plaats waar nu nog de Panta Rhei school staat. Dat is een van de onderdelen van de Nota van Uitgangspunten voor herontwikkeling van die omgeving. De inspraak heeft niet geleid tot enige verandering in het concept voor de nota, zodat die nu ongewijzigd door B en W aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

 

 

Ook Bovenkerk heeft nu kinderdagverblijf

Bovenkerk heeft eindelijk een kinderdagverblijf. De derde vestiging van 't Eigen Wijsje werd daar donderdag 15 februari geopend door wethouder Yeter Tan. Acht jaar geleden ging de eerste vestiging open van door Monique Bizzo en Zahra Azadmanesh opgerichte organisatie. De nieuwe locatie is gevestigd in de nieuwbouw aan de Noordammerlaan.

 

Buurtfeesten toegenomen door subsidie

Het aantal buurtfeesten is sinds daarvoor subsidie kan worden aangevraagd flink gegroeid. Sinds 2004 kan voor een buurtfeest subsidie worden aangevraagd. De regeling was bedoeld om de onderlinge ‘burenbekendheid' te stimuleren. Er is gretig gebruik van gemaakt. B en W willen nu structureel jaarlijks 15.000 euro uit het budget wijkbeheer beschikbaar stellen voor buurtfeesten.

 

 

Curcus vergadertechniek allochtone vrouwen

In wijkcentrum ‘De Linde' (Lindenlaan) start donderdagmiddag een cursus vergadertechniek voor allochtone vrouwen. De cursus bestaat uit vijf lesmiddagen, telkens op donderdag van 12.30 tot 14.45 uur. De cursus wordt gegeven door Els Lalk. Aanmeldingen bij Banoo Haftlang, 020-6406604 of 06- 23534116. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Kookcursus voor mannen en afvallen…

Bij de cursus ‘kokende man' in Alleman zijn nog enkele plaatsen vrij. Begeleid door een professionele kok leren mannen er uiteenlopende gerechten bereiden. Overigens wordt er ook nog een ervaren kokende man gezicht. Aanmelden: 06 23537465

Niet alleen lekker eten maken, maar ook de gevolgen daarvan bestrijden, blijkt in Alleman te kunnen. Er worden deelnemers en begeleiders gezocht voor een groep mensen die samen willen afvallen. Gezond en toch lekker eten staat voorop. En elkaar daarbij steunen. Kosten: 2 euro per sesInformatie: Wij zoeken mensen en begeleiders die samen met andere willen afvallen. Elkaar steunen en helpen gezond en lekker te eten staat voorop. Kosten: € 2 per keer. Informatie: 06 23 53 68 07

 

Middag voor mantelzorgers

Speciaal voor mantelzorgers is er donderdag 15 maart een middag, die begint met een warme lunch (13.00 tot 16.00 uur), in wijkcentrum Alleman aan de Bloeyenden Wijngaerdt 1 (Bankras). Er is live muziek en er kunnen diverse spellen worden gespeeld. Maar het gaat vooral om onderlinge contacten tussen mantelzorgers. Meer informatie: [email protected] of tel: 06 23 53 68 07

Breicafe in Meent en Alleman

In wijkcentra De Meent en Alleman wordt wekelijks een zogenoemd breicafé gehouden. In De Meent zitten op maandagavond mensen aan de leestafel te breien van 19.30 tot 21.30 uur en op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. In Alleman op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Workshop Fysiek Theater in De Laagte

In wijkcentrum De Laagte aan de Henegouwselaan 2 start op 10 februari een serie workshops Fysiek Theater. Daarbij gaat het om het vertalen van persoonlijke ervaringen en verhalen in theater en dans. Einddoel is het maken van een eigen presentatie. De tien lessen (13.00 tot 16.00 uur) worden in het Engels gegeven door Dorit Weintal. De hele serie kost 122 euro.