ChristenUnie wil geld in wijken pompen

Bert de Pijper

Er moet meer gemeentelijk geld worden besteed aan investering in (de toekomst van) de wijken. Dat vindt de ChristenUnie in de gemeenteraad, die denkt daarmee een kwaliteitsverbetering teweeg te brengen en de bewoners een goede leefomgeving te kunnen blijven garanderen. “De wijken moeten, wat betreft de ChristenUnie, blijven voldoen aan de Amstelveense maat”, zegt CU-fractievoorzitter Bert de Pijper. “Iedere Amstelvener is waardevol.”

Het geld moet volgens hem worden besteed aan een goede infrastructuur en sociale voorzieningen in een duurzame leefomgeving. Het moet naar zijn mening komen uit de fondsen die bestemd waren voor het sociaal domein, maar naar de algemene reserve zijn gegaan. En ook uit de financiële overschotten, die apart zijn gezet in een fonds “Sparen Vooraf”.

De ChristenUnie vindt dat dit geld moet worden gebruikt om verouderende wijken de woon-, werk-, en leefomgeving kwalitatief te verbeteren, door een drieslag op het gebied van de infrastructuur, het sociaal domein en duurzaamheid.

“Een groot aantal wijken in Amstelveen is gebouwd in de loop van de vorige eeuw. Daarom moet er veel geld worden vrijgemaakt voor vervanging van wijkgebouwen en andere gemeenschapsvoorzieningen, verbouw en nieuwbouw van woningen, verbetering van de wegenstructuur en een facelift van de groenvoorzieningen in die wijk. Hiermee wil de ChristenUnie deze wijken een hoopvolle toekomst geven”, zegt De Pijper.

Analyses

Volgens hem moet op basis van bestaande en / of nieuwe door de sociale wijkteams uit te voeren analyses, ‘op maat’ worden bepaald wat er nodig is in de leef-, woon- en werkomgeving van een wijk. “Gedacht kan worden aan een extra inzet om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, aandacht voor schuldsanering en extra voorzieningen voor minima, jeugd, ouderen en andere doelgroepen, afhankelijk van de samenstelling en sociale samenhang in een wijk”, vindt De Pijper, die aan duurzame oplossingen denkt. In gesprek met de inwoners moet naar zijn mening worden gekeken naar een aanmoedigingsbeleid bij het tot stand brengen van duurzame voorzieningen op, rond en in hun woningen. “De gemeente moet daarin zelf het goede voorbeeld geven met haar gebouwen.”

 

 

Lees ook:ChristenUnie wil geld sparen voor wijken
Lees ook:ChristenUnie: geen / lage eigen bijdrage WMO
Lees ook:ChristenUnie: Wethouder brengt markt in gevaar
Lees ook:Politieke accenten: welzijn of economie?
Lees ook:ChristenUnie tegen betaald parkeren deel Randwijck

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.