Bankras vreest OV en parkeerproblemen

Ben Jonker

Het openbaar vervoer, toenemende parkeerellende en de maatregelen die worden genomen voor de Oranjebaan tijdens de verbreding van de A9 en de renovatie van het Stadshart. Daarover maakt men zich in Bankras / Kostverloren danig zorgen, bleek uit wat voorzitter Ben Jonker van het wijkplatform (voormalig fractieleider van het CDA) dinsdag tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur vertelde. De onderwerpen waren tijdens een kort tevoren gehouden wijkvergadering besproken, zei hij.

In Bankras / Kostverloren is de busverbinding Camera Obscuralaan, Evenaar, Westelijk Halfrond, Jeanne d’Arclaan en Saskia van Uylenburgweg ter ziele. Die lijnt ging later over Olympiadelaan, Frits Mullerlaan en Saskia van Uylenburgweg aan de rand van de wijk, waar volgens Jonker geen enkele behoefte bestond aan een buslijn. “Ons verzoek is de nieuwe buslijn 174 = die begint op het Amstelplein in Uithoorn en via de winkelcentra Zijdelwaard en Legmeerplein in Uithoorn verder rijdt via Grand hotel Amstelveen, bowlingbaan de Kegel en nationaal tenniscentrum naar het winkelcentrum Middenhoven en vandaar via winkelcentrum Groenhof en ziekenhuis Amstelland eindigt bij winkelcentrum Bankras – ook te laten rijden via het winkelcentrum Waardhuizen en door te trekken langs het winkelcentrum Kostverloren naar de hotels in Kronenburg. Er ontstaat dan een logische route via winkelcentra, hotels, tennispark en ziekenhuis in Uithoorn en Amstelveen.”

Parkeren

Jonker herinnerde er aan dat de wijken Bankras en Kostverloren zijn gebouwd in de zestiger jaren, toen autoverkeer een stuk rustiger was en de wijken werden gebouw op de toen geldende parkeerdruk. Jonker: “Nu zijn er veel meer auto’s en bedraagt de parkeerdruk 1 – 2 auto’s per flat/woning. Het wijkplatform maakt zich zorgen over het bouwen van nieuwe woningen en het verbouwen van kantoren tot appartementen dan wel hotels. Dit zorgt voor een toename van de vraag naar parkeerplaatsen tijdens de avond, nacht en weekenden.” Bij kantoren wordt alleen van maandag tot en met vrijdag, overdag geparkeerd, zei hij.

Hotels

Maar van noord naar zuid neemt nu volgens Jonker de parkeerdruk toe door de bouw van hotels in Kronenburg. Bewoners in het noorden klagen over toename van de parkeerdruk, omdat er slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar zijn bij Ibis en Cityden Up, samen goed voor vijfhonderd kamers, vertelde hij. “En er komen nog meer hotels, want ook de Valk groep heeft grond aangekocht in Kronenburg. Verder wordt aan de Prof. Keesomlaan een kantoorpand omgebouwd naar hotel met 229 kamers en suites.”

Hij constateerde dat bij winkelcentrum Kostverlorenhof een kantoor is omgebouwd tot appartementen zonder dat aan de parkeernorm voldaan is. “De parkeerproblemen van het winkelcentrum zelf zijn opgelost door het instellen van een aantal plaatsen betaald parkeren en voor de overige plaatsen een blauwe zone. Maar het winkelpersoneel parkeert nu in de buurt tot ergernis van de bewoners. Op de plaats van de voormalige synagoge komen appartementen met gelukkig een ruime parkeerkelder. Op het terrein van de voormalige sportschool van Zijderveld zijn appartementen gebouwd met een redelijk aantal parkeerplaatsen, die overigens ook gebruikt worden door winkelpersoneel.”

Klaasje Zevenster

Hij zag ook de enorme komende nieuwbouw van appartementen rond winkelcentrum Bankras als een bedreiging. “De nieuwbouw bij zorgcentrum Klaasje Zevenster, met huurprijzen ruim boven de grens van de sociale huur, betekent dat iedereen daar een auto heeft. Parkeergarage ja, maar waar blijft het bezoek.”

Hij wees er ook op dat een woontoren de kantoortoren gaan vervangen. “Parkeerplaatsen die buiten kantooruren beschikbaar zijn voor bewoners vervallen. Er is al een beperkte parkeerregulering. De bewoners zitten dus niet te wachten op nog meer bewoners die parkeerplaatsen nodig hebben. De Renault garage vertrekt. Het parkeerterrein schuift op. Het kantoorpand boven de garage van Goldcar wordt verbouwd naar appartementen. Verder komen er 2 appartementsgebouwen op het voormalige parkkeerterrein. Ook op het terrein van de voormalige gemeentewerf en aan de Carmenlaan komen woningen, maar meer dan er vroeger waren. Allemaal woningen in de vrije sector. Dus meer auto’s.”

Jonker constateerde dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd een Beleidsnotitie Invoering Parkeerregulering vast te stellen. “Hopelijk komt er binnen niet al te lange tijd een Beleidsnotitie Voorkoming Parkeerregulering”, zei hij.

Maatregelen Oranjebaan

Ook over wat er gebeurt op de Oranjebaan tijdens de werkzaamheden aan A9 en het Stadshart maakt de wijk zich zorgen. De toeritten van de A9 worden twee tot vier jaar buiten gebruik gesteld, zodat de afritten bij de brandweerkazerne worden gebruikt. Jonker: “In de spits zitten aansluitende wegen nu al aan hun maximum. Voor Noord-Zuid verkeer binnen de wijk Bankras is slechts één kruising met de Oranjebaan beschikbaar. De huidige te nemen maatregelen bestaan uit een optimalisering van de verkeerslichten en het openstellen van busbanen voor al het verkeer. De verkeerslichten een extra lange fase Groen geven, resulteert niet in een evenredige toename van de capaciteit. Hoe langer groen, hoe groter de afstand tussen de auto’s.”

 

Jonker verwacht dat ook Connexxion bezwaar maakt. Hij stelde voor de middenberm tijdelijk te gebruiken voor het verkeer en de busbanen te handhaven voor het busverkeer. Om de kruising Camera Obscuralaan / Oranjebaan te ontlasten zou een tijdelijke openstelling van de Marathonlaan-Olympiadelaan-Frits Mullerlaan voor doorgaand verkeer een goede oplossing zijn”, is een oplossing die het wijkplatform aandraagt.

Het  parkeerproblematiek in de wijk is, antwoordde hij op vragen van commissieleden, voornamelijk ontstaan door de toename van woningen daar. En dat is een gevolg van de ombouw van kantoren naar woningen. Als oplossing droeg hij het stoppen met bouwen van nog meer woningen in de wijk aan.

 

Lees ook:Bijeenkomst bewoners Bankras/Kostverloren
Lees ook:Vergadering bewoners van Bankras
Lees ook:Wijkvergadering in Bankras-Kostverloren
Lees ook:Buurt wil speelveld op grond oude Bankashal
Lees ook:Eerste paal 44 huurflats Westwijk

Eén reactie op “Bankras vreest OV en parkeerproblemen

  1. Ruud Looman

    Geheel mee eens, wordt door de wijkagenten, Kuiper, Looman,v.d Werff, onderschreven en derhalve aangegeven aan de Team Leiding Wijkteam Amstelveen, en nemen onze zorgen ook op in de gebiedsscan BT Politie Amstelveen ,2018-20120.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.