B&W: Antwoord over groter Groenhof kon niet eerder

Patrick Adriaans SP

Dat de SP pas op de middag voor de vergadering van de gemeenteraad (woensdag) antwoord van B&W kreeg op schriftelijke vragen over de uitbreiding van Groenhof heeft volgens de gemeente een procedurele oorzaak. Uit de vragen bleek dat de SP het onjuist vond de raad over de uitbreiding te laten beslissen, terwijl pas een dag later (donderdag) over bezwaren van omwonenden een hoorzitting wordt gehouden door een ambtelijke commissie.

Kan die hoorzitting niet eerder worden gehouden, vroeg de SP. De fractie klaagde vervolgens over het feit dat de beantwoording uitbleef. Maar dat kon niet anders, meldde de gemeente. Voor die beantwoording staat zes weken, maar omdat de vragen een spoedeisend karakter hadden, werd versneld gereageerd. Maar ja, die antwoorden moeten officieel door B&W worden vastgesteld en – spoed of niet – dan kon alleen in de dinsdag gehouden reguliere B&W-vergadering. De antwoorden op de vragen zijn vervolgens aan de raad toegezonden via de digitale achterkamer raadsweb en vervolgens ook op een site voor de media gezet. Er is volgens een woordvoerster van de gemeente geen sprake van zwijgzaamheid bij B&W. Maar het kón allemaal niet eerder dan op de allerlaatste dag. Feit is dat de SP pas op 13 maart met de vragen kwam, maar omtrent die datum was ook pas de agenda voor de gemeenteraad bekend, waarop de kwestie Groenhof stond. In een vorige raadsvergadering was de zaak uitgesteld, omdat er bezwaren en onduidelijkheden waren.

In hun beantwoording geven B&W toe dat inderdaad bezwaar is gemaakt door omwonenden, zoals die al hadden gemeld. Maar dat staat volgens het college los van de openbare ruimte. Aan de raad wordt alleen gevraagd daar grond aan te onttrekken. B&W verkopen die vervolgens aan de eigenaar van het winkelcentrum om plaats te maken voor een derde supermarkt, een vestiging van Lidl. Maar de raad wilde eigenlijk wel weten wat er dan op die grond kwam, alvorens met de onttrekking aan de openbaarheid in te stemmen. Mede doordat omwonenden meer hinder verwachten door de bevoorrading van de Lidl.

 Nota

De bezwaren tegen uitbreiding van het winkelcentrum gaan met name over de komst van een derde supermarkt en betreffen specifiek het laden en lossen van de vrachtwagens en de verwachte verkeers- en parkeeroverlast, schrijven B&W aan SP-raadslid Patrick Adriaans, die de vragen stelde. Het college verwijst verder naar een vorig jaar door de gemeenteraad vastgestelde nieuwe detailhandelsnota. Die geeft ruimte voor uitbreiding van het winkelcentrum Groenhof. “Ook in de oude detailhandelsnota (2008- 2016) werd al voorzien in een uitbreiding van het winkelcentrum vanaf 2017”, zeggen B&W.

“De gemeente heeft bekeken welke onderdelen in de openbare ruimte anders ingericht kunnen worden om tegemoet te kunnen komen aan een deel van de bezwaren van omwonenden. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is op onderdelen aangepast. Daarover heeft de gemeente gecommuniceerd richting de betrokken bewoners.”

Vervroegen van de hoorzitting had volgens B&W niet zoveel zin, omdat het nog zeker vier weken duurt voordat de ambtenaren in de Commissie Bezwaarschiften een beslissing nemen. “Tegen dit besluit kan vervolgens nog in beroep worden gegaan. Zo lang er geen onherroepelijke vergunning is, kan de eigenaar van het winkelcentrum niet starten met de uitbreiding. Los daarvan kan er met vergunning maar zonder besluit over de onttrekking ook geen uitbreiding plaatsvinden”, aldus het college.

 

 

Lees ook:Hoorzitting bezwaren Groenhof ná besluit raad
Lees ook:SP overweegt motie van afkeuring door Groenhof
Lees ook:SP wil transparantie gemeente rond Groenhof
Lees ook:Storm van bezwaren tegen vergroting Groenhof
Lees ook:B&W: ‘Communicatie Groenhof zaak van eigenaar’

4 reacties op “B&W: Antwoord over groter Groenhof kon niet eerder

 1. Tomaat

  Je zult maar omwonende zijn. Je weet dat je belazerd wordt, alleen niet hoe. Het zoveelste feestje van de democratie!

    /   Beantwoorden  / 
 2. Robert van Waning

  “Vervroegen van de hoorzitting had volgens B&W niet zoveel zin, omdat het nog zeker vier weken duurt voordat de ambtenaren in de Commissie Bezwaarschiften een beslissing nemen,” zeggen B&W.

  Vraag: Denken de omwonenden er ook zo over? Had die vervroeging volgens hen inderdaad geen zin?

  “Ook in de oude detailhandelsnota (2008- 2016) werd al voorzien in een uitbreiding van het winkelcentrum vanaf 2017”, zeggen B&W.

  Vraag: Was er toen ook al sprake van een uitbreiding met een DERDE grote supermarkt?

  “Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is op onderdelen aangepast. Daarover heeft de gemeente gecommuniceerd richting de betrokken bewoners,” zeggen B&W.

  Vraag: Waren die bewoners het eens met die aanpassingen? Zo niet, konden zij daar nog tijdig bezwaar tegen maken?

    /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  Is hier ook iemand die namens de gemeente leest, luistert en vragen wil beantwoorden?

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.