‘Pluspunt’ nieuw wijkcentrum voor Patrimonium?

Het ouderensteunpunt ‘Pluspunt’ wordt omgevormd tot wijkcentrum voor alle inwoners Patrimonium, onder beheer van een nieuw op te richten wijkvereniging of – stichting. Dat willen althans het bestuur van het wijkplatform en de stichting Tuinzaal Patrimonium. De bedoeling is dat de nieuwe structuur aansluit bij het plan van welzijnswethouder Jacqueline Koops meer sociale cohesie in de wijken te krijgen. Er komt een werkgroep om een buurtvoorziening voor alle bewoners voor te bereiden. Daarin participeren gemeente, het bestuur van Tuinzaal Patrimonium, het wijkplatform en Vita Welzijn en Advies. Als de gemeente het beheer van het Pluspunt als volwaardig wijkcentrum uit handen geeft aan een bewonersorganisatie, moet dat wel financieel mogelijk worden gemaakt, vindt het wijkplatform. In de visie van de wethouder gaat een bewonersorgaan een wijkcentrum exploiteren, met professionele ondersteuning voor het beheer en de coördinatie van de activiteiten.Op dit moment is het Pluspunt gericht op ouderen en vinden in de tuinzaal vergaderingen en buurtgerichte activiteiten plaats. Maar de wijk kan volgens het wijkplatform niet zonder een volwaardige buurtvoorziening met ruimten voor kleine en grotere ontmoetingsruimten en een keuken voor bereiden van maaltijden. Een buurthuis is volgens het platform onmisbaar om te komen tot sociale cohesie en buurtactiviteiten voor jongeren en ouderen. De tuinzaal wordt nu van de gemeente gehuurd voor 16 mille per jaar, waarvan de helft wordt gefinancierd uit subsidie en de rest via opbrengsten uit verhuur en keuken. Vita wil de door haar van de gemeente gehuurde huisvesting (Pluspunt) van het ouderensteunpunt afstoten wegens bezuinigingen. Volgens het platform wordt nog voor de zomer duidelijk of de gemeente de wijk de kans geeft daar een pilot te starten met het ‘nieuwe’ Pluspunt als split van de wijk.

Lees ook:Pluspunt moet worden omgevormd tot wijkcentrum Patrimonium
Lees ook:Buurtbinding is vooral zaak van ouderen
Lees ook:Vergadering wijkplatform Patrimonium
Lees ook:Vanavond inloopspreekuur wijkplatform Patrimonium
Lees ook:Actie tegen sluiting van De Bolder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.