Categorie: "Verkeer"

Raad: onderzoek NTC-verkeer onnodig

Jeroen Brandes

Alleen van mede-indiener SP kreeg de ChristenUnie in de gemeenteraad woensdagavond steun voor een motie over de toekomstige verkeersstroom op de Bovenkerkerweg, waar het nationaal tenniscentrum (NTC) komt. Bert de Pijper van de CU wilde dat B&W onderzoeken of een ‘groene golf’, tijdige afslag naar het NTC (zodat bezoekers daarvan het verkeer niet verstoppen) en een P&R bij Uithoornlijn en N201 mogelijk zijn.

Het college op basis van een vervolgonderzoek de weg verbreden tot aan de Wiegelweg. Maar, redeneert De Pijper, daar komt het verkeer dan weer op een trechter van één strook per richting. Volgens B&W is ook verkeersdoorstroming nodig tussen N201 en A9. Maar een aantal ingrepen staat al vast, wegens ambtelijke conclusies, terwijl ChristenUnie en SP alternatieven willen onderzoeken. Daar sloot GroenLinks zich bij aan.

ChristenUnie: beteugel extra verkeer NTC

Maria Vlaar

Er moet niet over een langere afstand dan strikt noodzakelijk is op de Bovenkerkerweg een dubbele rijstrook komen. Dat trekt extra verkeer aan. De ChristenUnie komt woensdag in de gemeenteraad met een motie om het door B&W voorgestelde plan, waarin rekening is gehouden met de komst van het Nationaal Tenniscentrun (NTC) bij ‘De Kegel’, aan te passen.

De raad bespreekt woensdag de toekomstige verkeersdoorstroming tussen de omgelegde N201 en de A9. Dat het NTC op het bestaande sportpark ‘De Kegel’ komt, zorgt voor verkeer daarheen. Daar moet men wel veilig kunnen komen, zonder gevaar te lopen doordat de Bovenkerkerweg extra verkeer aantrekt, dat overigens na verloop van tijd – doordat de weg dan weer smaller wordt, alsnog vast loopt.

Betaald parkeren in Randwijck

In een groot deel van Randwijck komt betaald parkeren met vergunningen. Dat gebeurt op basis van een enquête onder wijkbewoners. Net als bij het invoeren van een bedrijven investeringszone (BIZ), een publiekrechtelijke constructie die een belasting voor iedereen in een bepaald gebied oplevert, kan in principe ook een minderheid beslissen over betaald parkeren.

In een deel gebeurt dat. Aan de enquête moest 50% van de geadresseerden deelnemen. Als van die helft plus één vóór stemde, kwam er betaald parkeren. Het betekent dus in theorie dat een kwart van het aantal bewoners dat kan uitmaken.

In Catharina van Clevelaan, Barend van Dorenweerdelaan, Gerrit van Heemskerklaan, Randwijcklaan, Willem van Beijerenlaan, Hendrik van Borsselenkade, Koen van Oosterwijklaan en Van Spaenstraat nam 62% aan de enquête deel, waarvan dan weer 63% vóór betaald parkeren met vergunningen was.

D66 stelt vragen over verkeer McDonald’s

Edwin Van der Waal (d66)

Nadat burgers het al wisten, media erover berichtten is kennelijk nu ook coalitiepartij D66 wakker geworden over de volstrekt onveilige situatie die is ontstaan doordat er een nieuwe vestiging van McDonald’s aan de Zijdelweg, bij de N201 kwam. De fractie heeft het college van B&W er schriftelijke vragen over gesteld.

Dat college gaat trouwens in allerijl een fietspad laten aanleggen, wat niet is gebeurd omdat projectontwikkelaar, aannemer en diverse overheden langs elkaar heen werkten. De franchisenemer van McDonald’s heeft inmiddels voor verkeersleiders gezorgd.

Verkeersgevaar door nieuwe McDonalds

Hoewel omwonenden er eigenlijk tegen waren, is woensdag de nieuwe vestiging van McDonalds, de tweede in Amstelveen, aan de Zijdelweg geopend. De volgende dag al bleek dat die eigenlijk niet bereikbaar is voor (brom) fietsers en voor degenen die met een dergelijk vervoermiddel naar het fastfood restaurant willen het verkeer alles behalve veilig is. De gemeente neemt nu maatregelen en constateert in feite dat allerlei instanties, ondanks stapels papier, langs elkaar heen hebben gewerkt.

Dat blijkt uit een brief van verkeerswethouder Jeroen Brandes, die kennelijk ook niet eerder van de situatie die zou ontstaan op de hoogte is geweest, aan de gemeenteraad,. De nieuwe McDonalds, bij de omgelegde N201, ligt bij het Shell station. Fietsers kunnen er alleen via dat tankstation terecht. Onwenselijk, vindt Brandes. Hij heeft alarm geslagen en McDonalds zorgde in allerijl voor verkeersregelaars. De gemeente gaat zo snel mogelijk een fietspad aanleggen, zij het op provinciale grond. “We lichten hierover de Provincie in en stemmen met de ontwikkelaar de kosten af”, schrijft Brandes.

Raad: Parkeerplaats bij Uithoornlijn

Jeroen Brandes

Als er een Uithoornlijn – doorgetrokken Amstelveenlijn – komt, moet er ook een Park & Ride parkeerplaats komen bij de N201. Daarover moeten B&W in gesprek gaan met de Stadsregio Amsterdam. Tot deelname aan een onderzoek naar de mogelijkheden daarvoor moet ook Uithoorn worden uitgenodigd.

Met de stemmen van SP, GroenLinks en CDA tegen nam de gemeenteraad daartoe een door de ChristenUnie, met steun van D66 en burgerbelangen, ingediende motie woensdag aan.

Start campagne voor licht fietsers

Brandes (links) met onverlichte overtreder..Foto: amstelveenweb.com

“Je hebt nu nog mazzel”, zei politieagent Jack Tang tegen een door hem aangehouden fietser. “Je krijgt nu geen bekeuring, maar wel lichtjes voor je fiets.” Die werden de zonder licht rijdende zondaar maandagavond aangeboden door verkeerswethouder Jeroen Brandes (PvdA), die daarmee de lokale editie van de landelijke actie ‘Ik val op’ startte. Hij deelde tientallen sets van voor- en achterlichten uit. In feite werd slecht gedrag daarmee beloond, want wie volledig verlicht over de fietspaden op de hoek van Bovenkerkerweg en Wibledonpark reed kon zonder aanhouding gewoon doorrijden.

Overtreders hadden dus mazzel, betoogde ook Tangs charmante collega Indi Frank keer op keer. “Volgende week kost het € 55 als we je aanhouden.” Beide politiemensen bleken hun verhaal ook in het Engels te moeten afsteken, want er waren keer op keer buitenlandse deelnemers aan het fietsverkeer te zondigen.

Amstelbrug gesloten wegens onderhoud

Van maandag 17 oktober tot en met woensdag 9 november is de provinciale brug over Amstel tussen Ouderkerk en Amstelveen (bij Amstelzijde)  wegens onderhoud dicht.

De hoofdliggers worden hersteld en het stalen rijdek en de bordessen van de voetpaden worden vervangen. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de brug veilig kan worden gebruikt tot deze in 2018 wordt vervangen.

Gedurende de hele onderhoudsperiode is de brug afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Autoverkeer wordt omgeleid via de A2 en A9, en vice versa. Omdat landbouwverkeer daar niet is toegestaan, wordt daarvoor een aparte omleiding ingesteld. Informatie en de omleidingsroute en vindt u opwww.noord-holland.nl/brugouderkerk.

Betaald parkeren rond Laanhorn

De meeste bewoners rond Plantsoen Laanhorn in Randwijck zijn voor betaald parkeren. Dat blijkt uit een enquête, waaraan 70% van de bewoners deelnam. Van hen bleek 78% voorstander.

In dit deel van Randwijck (Laanhorn, Plantsoen Laanhorn, Margriete van Clevelaan, Baljuwenlaan, Schepenenlaan, Hendrik van Borsselenkade) hebben van de in totaal 158 adressen er 112 een stem uitgebracht. Ruim boven de 50 % die in het beleid is vastgesteld. Van de 112 uitgebrachte stemmen zijn er 88 (78%) vóór de invoering van betaald parkeren met vergunningen. Zo is ook aan de voorwaarde van 50%+1 voldaan, zodat betaald parkeren met vergunningen in dit deel van Randwijck zal worden ingevoerd.

CDA claimt bijdrage oplossing brug

Ferry van Groeningen

Doordat nu tijdens de werkzaamheden aan de provinciale brug bij Ouderkerk één deel open blijft, hoeft autoverkeer niet kilometers om te rijden, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Net als andere politieke partijen, zegt het CDA daar nu blij mee te zijn. Er komt een nieuwe brug tussen Amstelveen en Ouder-Amstel.

Men voert het werk, dat in 2018 begint, nu – anders dan eerst bedacht – gefaseerd uit. Dat niet hoeft te worden omgereden, voorkomt extra milieubelasting voor de regio, zegt het CDA. Ook blijven de winkels in Ouderkerk en de horeca aan de Amstelzijde bereikbaar. Dat laatste tot vreugde van vooral de VVD en D66, zoals zij eerder meldden.

Het regionale CDA claimt in 2014 al aandacht te hebben gevraagd voor de dreigende afsluiting van Ouderkerk, zowel fysiek als economisch. Dat gebeurde onder het motto ‘Twee jaar zonder brug, geen weg terug’.

“We zijn met CDA Amstelveen en Ouderkerk, inwoners en ondernemers al in een vroeg stadium naar de Provinciale Staten geweest en hebben op bestuurlijk niveau de druk weten op te voeren”, zegt de Amstelveense CDA-fractievoorzitter Ferry van Groeningen. Samen met alle belanghebbenden en inzet van de wethouders Bot van Amstelveen en Korrel van Ouderkerk zijn we er nu uit. De Provincie koos voor de beste oplossing en binnen budget. We zien de verdere uitwerking dan ook met vertrouwen tegemoet”. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Ouder-Amstel zegt tijdens de raadsverkiezingen in 2014 al campagne voor open houden van de brug te hebben gevoerd. Zij complimenteert de eigen gemeente, buurgemeente Amstelveen, provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam met de aangedragen oplossing.