‘Gemeente luistert wel, maar niet naar Geertje’

Geertje Visser

Het wijkplatform Bankras Kostverloren is het niet eens met de door bewoonster Geertje Visser van de Eleanor Rooseveltlaan gehuldigde opvatting dat in die straat maximaal 30 kilometer per uur gereden zou mogen worden. Behalve in gesprekken met en brieven aan de gemeente en als inspreekster bij een raadscommissie ventileerde Visser haar mening in een artikel in het Amstelveens Nieuwsblad. Zij werd bovendien gehuldigd als 100.000ste mee schrijver op dichtbij.nl. De gemeente(raad) besloot na ampele overwegingen de Eleanor Rooseveltlaan in de nieuwe verkeersplannen toch maar als wijkontsluitingsweg te handhaven. Eb daarmee tegelijk als alternatief voor de Beneluxbaan. “De gemeente luistert wel maar niet naar Geertje”, reageert nu bestuurslid Martin Boon van het wijkplatform op de beschuldiging van Visser dat de lokale overheid Oostindisch doof lijkt voor de geluiden van de bewoners van de Eleanor Rooseveltlaan.Boon wijst eer op dat de voorstellen voor de herziening van de wegenindeling in de stad ter inzage hebben gelegen voor commentaar. Samen met een andere bewoner klaagde Visser namens zo ongeveer de hele de straat over de in hun ogen te hoge snelheden. Het duo vroeg het wijkplatform t6e actie te steunen. Boon: “In oktober hebben in een gesprek met de gemeente mevrouw Visser en de heer B. Bakker voorgesteld de laan aan de westzijde af te sluiten of de straat te veranderen in een 30 km/uur straat. De gemeente heeft dit afgewezen en het bestuur van het wijkplatform is het daarmee eens.” Als de gemeente het duo zijn zin had gegeven, zouden de bewoners van alle straten in dezelfde omstandigheden, zoals Westelijk Halfrond, ook kunnen vragen om afsluiting, constateert Boon. “Dit zou leiden tot onmogelijke situaties.”

Ook een verkeersdrempel werkt volgens hem niet. “Wie wil, rijdt in ieder geval vóór en na de drempel hard. Afsluiting of drempels zijn bovendien niet mogelijk omdat de Eleanor Rooseveltlaan deel uitmaakt van een alternatief voor hulpdiensten in het geval van een calamiteit op de Beneluxbaan.” Er is door de gemeente nog wel gekeken naar de mogelijkheid van verkeersdosering op de Beneluxbaan en eenrichtingsverkeer op de Evenaar (‘s morgens afsluiting in noordelijke richting ’s middags in zuidelijke richting). Maar die maatregelen zouden een te grote belasting voor de kruisingen van Beneluxbaan/Kostverloren veroorzaken.   

Boon: “Het sluipverkeer door de wijk, van en naar de A9, wordt overigens deels veroorzaakt doordat autoverkeer in de spits problemen heeft de Beneluxbaan op te komen door de voorrangpositie van de trams. Als de ritfrequentie in de dienstregeling nog verder omhoog gaat, zoals voorzien in het plan voor de nieuwe trams, is een kruisingsvrij tracé noodzakelijk.” Volgens Boon ziet ook het bestuur van het wijkplatform op korte termijn geen oplossing voor de verkeersproblemen. Net als de gemeente.

Boon: “Verkeersproblemen zijn ingewikkelder dan mevrouw Visser denkt. Het bestuur gaat ook niet zomaar achter ieder idee staan. Het bekijkt het in samenhang met de belangen van anderen, in dit geval speciaal met die van andere bewoners in de wijk. Ongenuanceerd beschuldigen van gemeente, raadslid en bestuursleden van een wijkplatform is dan ook niet op zijn plaats.” Volgens Boon heeft Visser die geuit in haar artikel.

Lees ook:D66 wil veiliger Eleanor Rooseveltlaan
Lees ook:Bewoners: sluipweg Eleanor Rooseveltlaan gevaarlijk
Lees ook:Politie zoekt helpende automobilist
Lees ook:Vijf rotondes aangepast voor meer veiligheid
Lees ook:Bestuurscrisis bij wijkplatform Bankras-Kostverloren

Eén reactie op “‘Gemeente luistert wel, maar niet naar Geertje’

  1. frank bikker

    In principe luistert de gemeente alleen naar een advies dat in haar kraam te pas komt. Voor de rest is een advies slechts een advies wat ze ook naast zich neer kunnen leggen en dat gebeurt dan ook veelvuldig.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.