Raadsfracties voelen zich met kluitje in riet gestuurd over fietsroutes

Wat B&W hebben geantwoord op twee door de gemeenteraad aangenomen moties slaat nergens op. Dat is vrij vertaald de opvatting van GroenLinks en PvdA. De moties gingen over respectievelijk verkeersveilige routes voor kinderen naar hun scholen en  de inrichting van fietspaden langs de Beneluxbaan. Over de eerste motie zeggen B&W volgens beide partijen dat er ´vanuit ambtelijk perspectief´niks aan de hand is (schoolroutes dus wel degelijk veilig) en over de tweede dat het college geen kans ziet wat aan de fietspaden te verbeteren. Er moet dus meer duidelijkheid komen, vinden de twee partijen, die het college verwijten met te weinig feitelijke informatie te zijn gekomen.

De raad vroeg via de moties om feitelijke gegevens en gebruik (inclusief een kaart) over fietsveilige routes, voorstellen en oplossingen voor het beteugelen van onveiligheid en beslispunten, alsmede de financiële consequenties daarvan. In de reactie van B&W is daarvan weinig te vinden, menen beide partijen. Er is geen onderzoek gedaan naar hoe ouders en leerlingen de veiligheid op de schoolroutes ervaren. Ook wordt uit de notitie van B&W, volgens de twee partijen, niet duidelijk wat de hoofdfietsroutes zijn en hoe die ter verbetering van de veiligheid worden aangepakt. Ook het overzicht van de verkeersknelpunten ontbreekt en financiële informatie over mogelijke verbeteringen ontbreekt volledig. Vinden PvdA en GroenLinks.

Ook aan het in een motie gevraagde voorstel van B&W om de fietsveiligheid op de Beneluxbaan te verbeteren, is naar hun mening niet voldaan. Er was gevraagd om een voorstel waardoor aan beide zijden tweerichting verkeer voor fietsers mogelijk wordt (en over de kosten daarvan), waarbij overleg met het Amsterdamse stadsdeel Zuideramstel  zo moeten plaatsvinden over gelijksoortige herinrichting daar.  Het college heeft gemeld geen kans te zien met de gevraagde voorstellen te komen, omdat daarmee 4,8 miljoen euro zou zijn gemoeid. Dat hebben ambtenaren berekend. Maar die gaan, volgens de beide fracties, volledig voorbij aan het feit dat grote delen van de fietspaden langs de Beneluxbaan al tweerichtingsverkeer kennen. Juist de afwisseling van één- en tweerichtingsverkeer zorgt voor onveiligheid, vinden PvdA en GroenLinks. Het gaat in feite alleen om herinrichting van de kruising Rembrandtweg tot de stadsgrens met Amsterdam.

Zover waren de ambtenaren blijkbaar niet, want die hebben de totale kosten van herinrichting langs de complete Beneluxbaan betekend, constateren de twee fracties. Daarbij zou het grootste deel van die miljoenen opgaan aan vier fietstunnels. Waarom zijn die dan nodig? Op die vraag komt volgens de fracties nauwelijks antwoord.

Overigens zou een sobere oplossing mogelijk zijn door inrichting van het fietspad aan de westelijke kant va  de Beneluxbaan, vonden de ambtenaren. Kosten: 1,6 miljoen. Maar B&W gaan op dat alternatief in hun afwijzing van de motie niet in. Daarom vragen de twee fracties om aanvullende reactie van het college.

Lees ook:Twijfels over versmalling Beneluxbaan
Lees ook:College nu concreter: schoolroutes worden veiliger
Lees ook:PvdA wil ‘groene golf’ op Beneluxbaan
Lees ook:Burgerbelangen wil parkeergarage Uilenstede
Lees ook:Beantwoording schriftelijke vraag raadslid kost 1000 euro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.