Bewoners Meander / Elsrijk willen park op A9

Het nu door gemeente bedachte plan, om het rond de verbrede A9 voor de bevolking een beetje dragelijk te houden, deugt voor geen meter. Dat vinden bewoners van Stadshart en Elsrijk, die de gemeenteraad een alternatief hebben aangeboden. De weg moet meer horizontaal (minder verticale geluidsschermen) worden afgeschermd, de afslag bij de Meander kan achterwege blijven en het geheel kan veel groener worden dan nu uit de ontwerpen blijkt.

De actiegroep van bewoners wil dat de gemeenteraad een motie indient, om B&W topt andere gedachten te brengen dan in het nieuwe zogenoemde tracébesluit zijn vervat. Wat de gemeente nu door Rijkswaterstaat wil laten uitvoeren, is een gemiste kans, zei Roy van Buren dinsdagavond tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. Het alternatief, dat ook aan alle fracties werd gestuurd, is gebaseerd op oplossingen die men in tal van andere landen boven en rond wegen vond.

Van Buren, sprak namens de vereniging van Meanderbewoners, van historische vergissing van de raad als die niet probeert alsnog de A9 leefbaar voor heel Amstelveen te maken. Hij zei dat sinds 2011 bewoners niet meer bij het ontwerpproces zijn betrokken en heeft een ‘verbeter voorstel’ gelanceerd, volgens hem gericht op leefbaar- en betaalbaarheid. Samengevat willen de omwonenden méér overkapping tegen geluid en fijnstof en naar hun inzicht betere ruimtelijke kwaliteit. Hij herinnerde er aan dat de EU de grenswaarden voor luchtkwaliteit wenst te verlagen, waardoor de A9 buiten boot zou vallen.

“Amstelveen scoort als een van de slechtste Europese steden op het gebied van luchtkwaliteit”, zei Van Buren.

 Duurzaam

Hij liet in het midden of het oude tunnelplan weer boven tafel moet worden gehaald, maar had het wel over boven de weg aan te leggen groen, zoals een park en sportvelden. Voor en tunnel zou de gemeente honderd miljoen euro moeten betalen. Zij slaagde er in die om te zetten in een overkapping en geluidsschermen, á raison van veertig miljoen. Maar die keuze voor een open bak, zoals Van Buren het noemde, mag naar zijn mening niet alleen vanuit financiën worden gemotiveerd.

Maar het door de bewoners ingediende plan, zou zowel duurzaam als betaalbaar zijn. Zijn denken aan financiering die ten dele door particulieren wordt gerealiseerd, een zogenoemde PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking), overigens zonder daarbij een financiële onderbouwing te bieden. “Een Business Case samen met private investeerders in een PPS is haalbaar als u daar voor open staat”, zei hij tegen de commissie. “Groen=poen.”

Evenementen

De bewoners willen een park en van het Stadshart een unieke plek maken, die naar hun inzicht een trekker wordt ‘met exploitatiemogelijkheden voor kunst en cultuur, museum en evenementen, zoals: kermis, Japanfestival, Diwali, Het GlazenHuis en Koningsdag’. En dat allemaal bij elkaar gaat dan voor de financiële dekking zorgen, zeggen ze. En het winkelen zou dan de beleving worden waar ook Stadshart-eigenaar Unibail-Rodamco naar streeft.

Tegelijk moet er mier autoverkeer komen, is de afslag van de A9 niet meer nodig, wat kosten bespaart, komen er wandelroutes, ontmoetingsplekken en meer winkels.

Motor

Het is intussen wel vijf voor twaalf, gaf Van Buren raadsleden toe. En voorzitter Berkhout de D66-fractie vroeg zich af of de politieke ruimte er nog wel is voor de plannen van de bewoners, ook in Den Haag. Het komt, dacht Harry van den Bergh (PvdA), allemaal te laat. Maar Van Buren adviseerde: “Kies voor Betaalbaar Groen en niet voor Goedkoop Grijs. Het college heeft wel een lagere prijs bedongen maar helaas de slechte helft van het tracé verworven. Ook hier geldt: goedkoop is duurkoop. De groene overkapping wordt dé economische motor voor heel Amstelveen.”

De bewoners denken dus aan een stadspark op en langs de A9. “De vreugde van een aantrekkelijk groen en leefbaar Stadspark duurt voort als de ergernis van de hogere prijs al lang vergeten is. Op lange termijn zijn de baten hoger dan de kosten”, zei Van Buren.

 

Lees ook:Meander desnoods naar Raad van State over A9
Lees ook:Extra en lagere overkapping A9 kost € 9 miljoen
Lees ook:‘Overkapping A9 Oude Dorp brengt AV-ers bij elkaar’
Lees ook:A9 blijft politiek verdelen
Lees ook:SP voert actie tegen dure villa’s aan Poeloever

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.