College weet van geen strategische visie Stadshart

B&W hebben geregeld overleg met Stadsharteigenaar Unibail-Rodamco (UR), maar er ligt nog geen concrete strategische visie op tafel, waarover het college zich zou kunnen uitspreken. Evenmin zijn er dus gevolgen van zo’n visie waarover de gemeenteraad zou moeten beslissen. In die trant hebben B&W geantwoord op vragen van Burgerbelangen, GroenLinks en D66. Eerder al had D66 schriftelijke vragen gesteld en maakten de beide andere fracties in hun brief hun zorgen bekend. De beantwoording van beide vonden de partijen te onduidelijk, zodat zij opnieuw vragen stelden over wat het college nu wel en niet weet, of het zich kan verenigen met uitbreiding van het centrum en een gewijzigd (meer luxe) aanbod daar, waardoor van huidige huurders de contracten zijn opgezegd.

Maar volgens B&W gaan de vragenstellers er teveel vanuit dat er al een strategische visie bestaat voor de toekomst van het Stadshart. Die is er volgens het college niet, wel een advies in die richting aan de eigenaar van bureau DHV. Dat stuk is wel bij de politiek en de een deel van de media, maar niet bij B&W bekend.

Dat laatste vindt het college helemaal niet erg, zegt het. ‘Voor ons krijgt het rapport pas betekenis als UR werkelijk een strategische visie formuleert en daarmee gaat werken.’ Schrijft het. Maar tegelijk geeft het toe wel in gesprek te zijn met UR over de toekomstige ontwikkeling van het Stadshart. Blijkbaar heeft bij die gesprekken merkwaardigerwijs het rapport van het adviesbureau nooit een rol gespeeld. B&W zeggen wel voortdurende innovatie van het centrum (‘dat inmiddels al weer ruim tien jaar bestaan’) te ondersteunen.  ‘In die zin steunen wij UR bij het opstellenvan een nieuwe strategie. Concrete voorstellen daarvoor zullen wij positief kritisch beoordelen maar hebben wij nog niet onder ogen gehad, ‘ aldus het college.

Concrete voorstellen voor een eventuele herinrichting zijn er ook nog niet, constateert het. En de gemeente kan er niets aan doen dat huurcontracten tussen private partijen eenzijdig alvast zijn beëindigd, laten B&W verder weten. Dat hoort nu eenmaal bij de marktwerking in een winkelcentrum. Zij zien op dit moment nog niets waarover de gemeenteraad geïnformeerd zou moeten worden.  Allerlei stellingen beweren op een adviserend rapport, zoals in de pers en de politiek is gebeurd, vinden zij voorbarig.

B&W zeggen niet de indruk te hebben dat UR de lokale markt wil verwaarlozen. De fracties uitten daarover hun zorg. Maar intussen is het Amstelveense Stadshart wel een van de vijf hoofdwinkelcentra in de regio Amsterdam, benadrukt het college. De gewone Amstelvener heeft volgens B&W baat bij een goede mix van ‘lokale, regionale en internationale winkels.’

Lees ook:Fracties: informatie B&W over Stadshart te mager
Lees ook:Fracties willen snel opheldering over Stadshart
Lees ook:CDA wil debat Stadshart in raadscommissie
Lees ook:Politiek wil Stadshart ‘Amstelveens’ houden
Lees ook:Cardanus tevreden met ‘genuanceerd’ rapport raadsonderzoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.