Fracties: informatie B&W over Stadshart te mager

Nadat ook Burgerbelangen en GroenLinks om opheldering over de ontwikkelingen in het Stadshart hadden gevraagd, hebben B&W nu de zesweken geleden gestelde schriftelijke vragen van D66 daarover beantwoord. Maar die beantwoording bevat volgens de drie partijen zo weinig concrete informatie dat zij aanvullende vragen hebben gesteld. Het college zegt eigenlijk in antwoord op de eerdere vragen van D66 er niets aan te kunnen doen dat eigenaar Unibail-Rodamco (UR) eenzijdig winkeliers de huur heeft opgezegd, omdat zij niet meer in het nieuwe beleid zouden passen. B&W wensen wel een grote diversiteit van winkels in het centrum, maar hebben er blijkbaar niets over te zeggen.

Volgens het college is van zeven huurders de huur opgezegd. Onderzoek zou hebben uitgewezen zij niet in de door consumenten – en de eigenaar –  gewenste ‘onderscheidende nationale en internationale retail formules’ passen. Bij de nieuwe vragen van de drie fracties aan B&W zeggen die te betreuren dat zij niet de eerder gevraagde en royaal in de pers verschenen documentatie hebben gekregen. ‘Van volledige informatieverstrekking is in onze ogen geen sprake,’ schrijven zij. Inmiddels hebben zij overigens via andere kanalen de gewenste aanvullende informatie gekregen. En die lijkt soms op gespannen voet te staan met wat het college heeft geantwoord op de vragen van raadsfracties.

In brieven aan huurders heeft UR gezegd dat de gemeente nauw is betrokken bij alle plannen  voor het Stadshart, zoals gedeeltelijke sloop, herbouw en uitbreiding. Stadshart Amstelveen kan volgens de eigenaar een van beste en grootste winkelcentra in het land worden. BBA, GroenLinks en D66 willen weten op welke wijze die betrokkenheid dan gestalte krijgt: passief ambtelijk of actief bestuurlijk? Ook vragen de fracties welke kaders het college hanteert bij het toetsen van de plannen, wanneer het achter de plannen is gaan staan (waar de gemeenteraad nog niets van wist), wanneer de raad wordt geïnformeerd en in hoeverre de ambitie van het Stadshart een der grootste centra te maken strookt met het gemeentelijke economische beleid. Dat UR volgens het college oog heeft voor diversiteit van het aanbod, staat nogal haaks op de strategische visie van de eigenaar dat het Stadshart zich moet richten op het midden en hogere segment en dat ruimte moet worden gemaakt voor internationale trekkers.

Ook de mededeling van het college dat UR oog heeft voor de lokale en regionale markt klopt niet met de strategische visie, constateren de fracties. Zij vragen dan ook waarop B&W hun mening baseren. Ook vragen zij in hoeverre volgens B&W de gewone Amstelvener gebaat is bij een op luxe en internationale formules gericht Stadshart. ‘Bij de eerste inschrijving voor het Stadshart kregen Amstelveense detaillisten juist voorrang. Wij constateren dat UR niet meer inzet op lokale ondernemers, maar op luxe. In hoeverre ondersteunt uw college deze koerswijziging en acht u die in lijn met de gemeentelijke detailhandelsnota?’ Aldus de drie partijen. Zij wijzen er op dat 27 met name genoemde bedrijven volgens het voor UR werkende onderzoeksbureau DHV niet meer passen in de nieuwe visie. Beschikt het college over andere informatie van UR? Ook dat willen de fracties dan wel graag weten. Evenals of de nu verdwijnende zeven zaken niet de eerste fase is van salamitactiek waarmee uiteindelijk alle minder gewenste winkeliers krijgen te maken.

Andere vragen van de fracties aan het college:

Welk gewicht geeft u aan financiële argumenten, zoals de eenmalige opbrengsten voor de gemeente van opbrengsten van uitbreiding van winkelruimte, bij ontwikkeling en toetsing van de plannen?

Kunt u aangeven hoe de door UR gewenste uitbreiding op het Stadshart zich verhoudt tot de leegstandproblematiek op de Rembrandtweg?

 Waarop baseert u dat een uitbreiding van het aantal m2 winkelruimte in het Stadhart ook in regionale zin economisch wenselijk zou zijn?

In hoeverre kunt u garanderen dat een eventuele uitbreiding van de winkelruimte niet ten koste gaat van de publieke instellingen die hun plek hebben in het Stadshart?

In hoeverre meent u dat door de visie van UR het gebruik van het Stadshart geïntensiveerd wordt, er duurzaam wordt geïnvesteerd en de aantrekkelijkheid van het Stadshart verhoogd?

Kunt u garanderen dat voorgenomen renovaties en nieuwbouw ook voor winkeliers (en niet slechts voor UR) tot meer omzet zal leiden en dat winkeliers niet vervolgens met verrassende huurverhogingen en servicekosten worden geconfronteerd worden?

Lees ook:Collegecrisis door Stadshartplannen
Lees ook:Fracties willen snel opheldering over Stadshart
Lees ook:Raad stelt besluit over Groenhof uit
Lees ook:Informatieavond over nieuwe plannen Stadshart
Lees ook:College weet van geen strategische visie Stadshart

Eén reactie op “Fracties: informatie B&W over Stadshart te mager

  1. Joke en Tonny

    Deze Amstelvener wil gewoon een winkelcentrum hebben waar in eerste instantie elke Amstelvener, gegoed/niet gegoed, jong/oud kan komen. Voor het grote werk kan die wel naar de PC Hooft of het Gooi, anders kunnen we de naam van Amstelveen net zo goed veranderen in Yuptopia. De UR maakt ook een fout, want zij denkt dat de mensen hier veel geld verdienen. Dat is waar, maar dat gaat voor een groot deel op in “betaalbare” hypotheken van 240.000 euro en hun huis wordt ingericht met Ikea-spullen, vlees halen ze bij de kilo knaller en rest bij Lidl/Aldi.

    Goed stukje Johan!!! kusjes xxxxxxxxxxxx

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.