Categorie: "Sport en recreatie"

Legionella in douches Meerkamp

In enkele douches van zwembad De Meerkamp is de legionellabacterie aangetroffen. Ze zijn uit afgesloten en in de warmwaterinstallatie wordt naar de oorzaak gezocht. Mogelijk zijn aanpassingen in de installatie nodig. In elk geval wordt het systeem gedesinfecteerd. Daarna worden opnieuw watermonsters genomen, voordat de douches weer open gaan. Dat gaat naar schatting drie weken duren. De Inspectie Milieuhygiëne Noord-West en de GGD zijn op de hoogte gebracht.

Kunstvelden RODA en Myra komen er

RODA en Myra krijgen hun kunstgrasvelden. De raad heeft daartoe een mote aanvaard, die was ingediend door VVD, Burgerbelangen en CDA, zoals eerder al aangekondigd. In 2004 was al geld gereserveerd voor de velden, maar dat werd tijdelijk gebruikt voor problemen bij het gemeentelijke vastgoed. Het gaat nu terug (1,3 miljoen) naar de sportbegroting. De verenigingen hebben aangegeven dat de velden hard nodig zijn om geen ledenstop te hoeven doorvoeren. Het is de bedoeling dat zij volgend jaar worden aangelegd.

D66 wil snel kunstgras voor Myra en Roda

De gemeente moet voor de sportverenigingen Myra en RODA zo snel mogelijk kunstgrasvelden laten aanleggen. Dat vindt de D66-raadsfractie van D66, die ook voorstelt een oost-west fietspad aan te leggen door de Bovenkerkerpolder. Zij komt bij de behandeling van de begroting 2006 met moties daarover. D66 wil ook de maximale wachttijd voor schuldhulpverlening terug brengen naar de wettelijke 6 weken. De fractie vindt dat de kunstgrasvelden al begin volgend jaar beschikbaar moeten zijn om voor beide verenigingen een ledenstop te voorkomen. Den andere wens van de fractie is dat per inwoner een euro wordt overgemaakt aan de nationale actie voor hulp aan slachtoffers in Pakistan.

‘Amstelveen vervult voortrekkersrol’‘

(Door Henk Spee)

In de week dat sportkoepel NOC*NSF en het Ministerie van VWS een overeenkomst hebben getekend in de strijd tegen de bewegingsarmoede bij kinderen, is in Amstelveen de organisatie van de tweede TIB(Trust in Beweging)-sportdag goed op gang gekomen. Het evenement, bedoeld om de gezondheid van jong en oud door middel van sportbeoefening te bevorderen, wordt gehouden op 2 juli 2006.

Sportbedrijf vraagt slogan van scholieren

(Door Henk Spee)

De tweede Trust in Beweging-sportdag is pas over acht maanden, maar nu al draait de organisatie op volle toeren. Deze week zijn de Amstelveense basisscholen aangeschreven om een slogan te bedenken voor het evenement. De klas die de winnende zin instuurt, is eregast tijdens de TIB-sportdag op 2 juli 2006 en krijgt daarnaast nog een sportieve prijs.

Toekomst watersportclub nog onzeker

Bij uitvoering van de plannen voor de noordelijke Poeloever (omgeving voormalige openlucht zwembad en Raadhuis) wordt Watersportvereniging Amstelveen (WSA) voorlopig ontzien. Die heeft een terrein aan de Handweg, de oostelijke oever, maar zou naar het noorden moeten verhuizen als dat Handweggebied wordt gereconstrueerd. De raad keurde woensdag (28 september) de Nota van Uitgangspunten voor het Raadhuisgebied goed. Daar is volgens de WSA te weinig ruimte gereserveerd voor haar activiteiten. Volgens het CDA moet bij reconstructie van de oostelijke oever gewoon een goede plek voor haar worden gezocht, waar dan ook. Maar wethouder Regouin zei alleen de noordelijke locatie beschikbaar te hebben, al zou binnen het plangebied naar een herschikking van de ruimte in het voordeel van WSA kunnen worden gezocht. “Maar de mogelijkheden zijn beperkt,” zei hij. Het CDA deelt voorshands die mening niet en zal op het probleem ongetwijfeld terug komen als ooit aan de oostelijke reconstructie wordt begonnen.

Geen geld voor verplaatsing watersport

Voorlopig heeft de gemeente geen geld voor verplaatsing van Watersportvereniging Amstelveen (WSA) van de Handweg naar de omgeving van het Raadhuis. Dat blijkt uit de Nota van Uitgangspunten voor de reconstructie van de noordelijke Poeloever (het gebied rond het voormalige openluchtzwembad). De verhuizing van WSA zou in de toekomst gefinancierd moeten worden uit de grondopbrengsten van het plangebied Oostelijke Poeloever, waar woningbouw is gepland en de watersporters nu hun domicilie hebben en waarvoor een Nota van Uitgangspunten wordt voorbereid. De WSA vindt overigens dat zij aan de noordelijke Poeloever te weinig ruimte zou krijgen

RKAVIC leent 1,5 miljoen

Voor het herinrichten van sportpark Escapade leent voetbalvereniging RKAVIC bijna 1,5 miljoen euro van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De Gemeente Amstelveen heeft zich voor dat bedrag garant gesteld. Het is opgebouwd uit drie leningen met verschillende looptijden.

Dartster uit wereldtop in The Pub

Topdartster Anastasia Dobromyslova heeft 1 september (20.00 uur) een demonstratie in café The Pub (Lindenlaan 372). De Russin (20) staan bekend als de mooiste vrouw in de wereldtop van het dartwezen. Zij won onder meer de open Belgische kampioenschappen en de Dutch open (in de finale speelde zij de Engelse Clare Bywaters weg. The Pub is de thuishaven van diverse dartclubs, die graag iets van Anastasia leren.

Sportweekend met drakenbootraces voor bedrijven

Het jaarlijksebedrijvensportweekend wordt gehouden van 8 tot en met 11 september. Het is een evenement van de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA), bedoeld om bedrijven ongedwongen met elkaar in contact te brengen, met medewerking van de gemeente, die met name de drakenboorraces organiseert. Financieel draagt de gemeente wegens bezuinigingen nog maar 2000 euro aan de races bij. De totale kosten ervan zijn 15 mille, waarvan de KLM 8.000 euro en ABN AMRO 5000 sponsort. De andere onderdelen worden door de bedrijven zelf betaald. Voor de races hebben zich al 20 teams gemeld. Interesse? 020 5404812.