Categorie: "Sport en recreatie"

Golf met ‘klompclubs’ tussen de koeien

Een golftournooi op klompen is het min of meer. De Lions Club houdt dat op 2 juli in de buurt van kaasboerderij Clara Maria in de Bovenkerkerpolder. The First Amstelveen Open. Een geenszins elitaire happening dus, waaraan dan ook heel Amstelveen kan meedoen. Graag zelfs, wat de Lions Club betreft, want de opbrengst is bestemd voor het Dierenhuis, dat stevig moet worden opgeknapt.

Golfcentrum: ook recreatie voor niet-golfers

Behalve voor golfers krijgt het gebied van het Golfodrome ruime mogelijkheden voor recreatief medegebruik. Dat zei de bij de ontwikkeling betrokken landschapsarchitect Aart Bergsma van Grontmij. Er wordt gedacht aan vissteigers en wandel- en fietspaden naar de Amstel. “Golf is te gast in het landschap en heeft voor dat landschap,” zei Bergsma.

Ontsluiting golfodrome via Turfschip

Het golfcentrum wordt vrijwel zeker onsloten via Turfschip in Waardhuizen. Dat bleek tijdens de voorlichtingsavond die dinsdag (16 mei) werd gehouden. De twee andere alternatieven zijn volgens exploitant en gemeente minder gelukkig: bereikbaarheid via Amsteldijk of via het voormalige A3 tracé. De ontsluiting is een van de belangrijke elementen in nu de ontwikkelen Milieu Effect rapportage, vertelde een van de adviseurs van Loogman Vastgoed, die het Golfodrome gaat bouwen

Deel golfodrome schadelijk voor flora en fauna

Een beperkt deel van het 55 hectare grote Golfodrome dat tussen Groenelaan en Amstel is gepland door Loogman Vastgoed zal ’s avonds zijn verlicht. Dat krijgt negatieve invloed op de flora en fauna in gebied. Een van de bij het project betrokken adviseurs gaf dat dinsdag (16 mei) toe tijdens een druk bezochte voorlichtingsavond in de Emergohal over het daar dichtbij te realiseren golfcentrum.

‘Scouting heeft extra subsidie niet nodig’

De scoutinggroepen in Amstelveen hebben geld genoeg, zodat de verlaging van de subsidie hen niet in financiele problemen brengt. Dat zeggen B en W in antwoord op vragen van D66-raadslid Catharina de Leur. Het college is niet bereid extra subsidie te verstrekken, opdat de groepen op het huidige niveau kunnen blijven functioneren, zoals De Leur had gevraagd. Volgens B en W is dar gewoon niet nodig.

Golfodrama in actie tegen golfcentrum

Het actiecomité Golfodrama tegen de komst van een golfcomplex in de Bovenkerkerpolder vraagt in advertenties en via een website om steun van de bevolking. De polder moet groen blijven vinden de actievoerders en zegt dat het golfoefencentrum, dat Loogman Vastgoed (van de tankstations) er wil realiseren, met valse argumenten wordt ‘verkocht’ aan de burgers.

Meerderheid raad steunt sportdag

(Door Henk Spee)

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunt de sporthappening Amstelveen Beweegt op zondag 9 juli. Vrijwel alle fractiewoordvoerders voor sport hebben zich aangemeld als ‘supporters’. Eerder al werden burgemeester Jan van Zanen en de wethouders Joss Tabak en Yeter Tan bereid gevonden zitting te nemen in het comité van aanbeveling.

Subsidie scouting aan banden gelegd

Omdat de begroting voor dat doel ver dreigt te worden overschreden, gaat de gemeente de subsidie aan scoutinggroepen beperken. De beleidsregels voor toekenning van de financiële steun worden gewijzigd. Als alle Amstelveense scoutingverenigingen op basis van de tot nu toe bestaande regels een verzoek doen voor compensatie van huur en huisvestingslasten zou het beschikbare budget ver worden overschreden.