Categorie: "Sport en recreatie"

Agrarisch verzet tegen golfbaan

De door Loogman Vastgoed aan te leggen golfbaan, die door een meerderheid van de gemeenteraad lijkt te worden toegejuicht, zal de belangen van een melkveehouderij aan de Ringdijk ernstig schaden. Dat voorspelde mevrouw F. van der Laan, gebruik makend van het inspraakrecht, namens haar agrarische familie tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. Wethouder Paul Regouin, hoewel enthousiast voor het golfbaanplan, liet doorschemeren dat het best op een claim van de familie wegens planschade zou kunnen uitlopen.

Sportaccommodaties worden duurder

De tarieven van de sportaccommodaties gaan in 2006 omhoog. Stichting Amstelveens Sportbedrijf (SAS) past een indexering van 1,5 procent toe. Alleen het all-in verenigingstarief voor de (tennis) binnenbanen gedurende de zomer blijft ongewijzigd, omdat het daarbij gaat om een hoge kostenpost voor de verenigingen voor het afdekken van een risico (slecht weer). De binnenbanen kosten 11.750 euro per seizoen.

VVD en Burgerbelangen tegen haastige bouw sporthallen

VVD en Burgerbelangen hebben woensdag (21 december) tegen de bouw van twee sporthallen gestemd. De nipte meerderheid van de coalitiepartijen (GroenLinks, D66, CDA en PvdA) ging akkoord. Er zal nu bij de nieuw te bouwen panden voor het Amstelveen College aan de Startbaan en Panta Rhei een multifunctionele sporthal komen. De hallen kunnen dan voor zowel onderwijs als (top)sportverenigingen worden gebouwd. Door gelden van zowel onderwijs als sport aan te wenden, zullen de accommodaties qua omvang en faciliteiten die van een gewone gymzaal ver overtreffen.

VVD en Burgerbelangen (BBA) hadden, hoewel ook zij vinden dat er nieuwe sporthallen moeten komen, moeite met de snelheid waarmee moest worden besloten. Zij twijfelen aan de zorgvuldigheid van de voorbereiding en vrezen mogelijke financiele tegenvallers. Volgens B en W is haast geboden, omdat Panta Rhei niet langer kan wachten met de uitvoering van de bouwplannen voor een nieuwe school. Als de raad niet akkoord zou gaan met de twee sporthallen, zou Panta Rhei een gewone gymzaal bouwen. Dat zou volgens de wethouders Alink (sport) en Blok (onderwijs) een gemiste kans betekenen voor Amstelveen.

Het CDA twijfelde aanvankelijk ook aan de zorgvuldigheid van de voorbereiding, maar ging na een korte schorsing voor beraad toch akkoord. Volgens verkeerswethouder Regouin zullen de parkeerproblemen, die het CDA voorzag bij Panta Rhei en het daar dichtbij gelegen Ufot, worden opgelost. CDA-raadslid Ben Jonker betreurde het ook dat er nog geen contact is geweest met de omwonenden van de twee nieuwe objecten. “Zeker van een D66 wethouder, de heer Alink, hadden wij dat anders verwacht.”

Opnieuw plan voor golfcentrum

Opnieuw zijn er plannen voor een golfcentrum in Amstelveen, nadat eerdere pogingen zijn mislukt. B en W zijn akkoord gegaan met de uitgangspunten voor een door Loogman Vastgoed aan te leggen 55 hectare groot golfcomplex ten oosten van Groenelaan en de Amstel. Het Golfodrome zal bestaan uit onder meer een oefencentrum met een negen holes par 27 baan en een volwaardige negen holes par 35 golfbaan. In 2008 moet het oefencentrum klaar zijn, een jaar later ook de grote 9 holes baan. Volgens Ger Loogman, die ook tankstations exploiteert, zijn de koopcontracten voor de benodigde grond vrijwel rond. Een vorige poging van een daarvoor opgerichte stichting om een golfbaan aan te leggen mislukte onder meer omdat de eigenares van een van de benodigde percelen niet wenste te verkopen. Dat perceel is nu niet nodig. Verder komt het golfcentrum ongeveer in hetzelfde gebied dat de stichting voor ogen had.

Twee nieuwe sporthallen komen bij scholen

De toekomstige gymnastiekruimten van het Amstelveen College en Panta Rhei worden multifunctionele accommodaties. Gemeente en Amstelveens Sportbedrijf (SAS) zijn dat overeen gekomen. Het Amstelveen College krijgt een nieuw gebouw aan de Startbaan, Panta Rhei wordt uitgebreid (met onder meer een gymzaal) en de Emergo- en Bankrashal aan vervanging toe zijn. Die omstandigheden bij elkaar hebben tot de nu gekozen oplossing geleid: twee nieuwe sporthallen die zowel voor het onderwijs als voor de sport te gebruiken zijn. Het gebruik door de scholen onder schooltijd zorgt voor een goede bezetting, terwijl de sportverenigingen de uren buiten schooltijd, dus ’s avonds en in het weekend, zullen invullen. Beide scholen hebben sportopleidingen die in de hallen beter tot hun recht komen. Daarnaast biedt de grote ruimte de mogelijkheden voor grootschalige activiteiten.

Jong sporttalent gezocht voor prijzen

Er worden jonge sporttalenten gezocht, die voor een van de Rabobank Stimuleringsprijzen in aanmerking zouden kunnen komen. Het sportjaar 2005 is bijna ten einde en dus is het tijd om de balans op te maken. De sporters en teams die in 2005 een nationaal kampioenschap hebben behaald, worden op 26 januari in het zonnetje gezet tijdens de kampioenenhuldiging in de Bankrashal. Dan worden ook de Rabobank Amstelveen Stimuleringsprijzen voor Jong Talent uitgereikt. Jonge sporters in de leeftijdscategorie 12-18 jaar, die in 2005 bijzondere prestaties op (inter-)nationaal niveau hebben geleverd en in Amstelveen wonen of voor een Amstelveense sportvereniging uitkomen, kunnen worden aangemeld bij Ingrid Proost van het Amstelveens Sportbedrijf (020-347 3455). Een jury met daarin enkele bekende (ex-)topsporters zal de kandidaten beoordelen en half januari zes nominaties uitdelen, drie bij de jongens en drie bij de meisjes. De winnaars worden tijdens de kampioenenhuldiging bekendgemaakt. In het verleden is de prijs gewonnen door onder andere Tim Veldt (baanwielrennen), Samantha Barning en Lester Oey (beiden badminton), Luuk Glansdorp (karten) en Kelly Jonker (hockey).

BBA: “wethouder Alink uit SPA”

De fractie van Burgerbelangen (BBA) in de gemeenteraad wil dat wethouder Rien Alink (D66) aftreedt als bestuurslid van Stichting Sportpromotie Amstelveen (SPA), laat zij in een brief aan B&W weten. De SPA heeft aan de politieke partijen meer aandacht voor de sport gevraagd en kritiek op het huidige gemeentelijke Vice-voorzitter Frits Suèr trad uit onvrede over dat beleid af. BBA vindt dat de voor dat beleid verantwoordelijke wethouder Alink twee petten opheeft als hij ook lid van dat ontevreden bestuur blijft. “Als bestuurslid van de SPA is hij mede verantwoordelijk voor kritiek op zijn eigen beleid,” zegt BBA-raadslid David de Jong. “Tegelijk heeft Alink op Straal TV gezegd dat die kritiek naar het ‘rijk der fabelen’ moet worden verwezen. Het is sowieso vreemd dat een wethouder in een stichtingsbestuur zit waaraan de gemeente subsidie geeft.”

Legionella in douches Meerkamp

In enkele douches van zwembad De Meerkamp is de legionellabacterie aangetroffen. Ze zijn uit afgesloten en in de warmwaterinstallatie wordt naar de oorzaak gezocht. Mogelijk zijn aanpassingen in de installatie nodig. In elk geval wordt het systeem gedesinfecteerd. Daarna worden opnieuw watermonsters genomen, voordat de douches weer open gaan. Dat gaat naar schatting drie weken duren. De Inspectie Milieuhygiëne Noord-West en de GGD zijn op de hoogte gebracht.

Kunstvelden RODA en Myra komen er

RODA en Myra krijgen hun kunstgrasvelden. De raad heeft daartoe een mote aanvaard, die was ingediend door VVD, Burgerbelangen en CDA, zoals eerder al aangekondigd. In 2004 was al geld gereserveerd voor de velden, maar dat werd tijdelijk gebruikt voor problemen bij het gemeentelijke vastgoed. Het gaat nu terug (1,3 miljoen) naar de sportbegroting. De verenigingen hebben aangegeven dat de velden hard nodig zijn om geen ledenstop te hoeven doorvoeren. Het is de bedoeling dat zij volgend jaar worden aangelegd.

D66 wil snel kunstgras voor Myra en Roda

De gemeente moet voor de sportverenigingen Myra en RODA zo snel mogelijk kunstgrasvelden laten aanleggen. Dat vindt de D66-raadsfractie van D66, die ook voorstelt een oost-west fietspad aan te leggen door de Bovenkerkerpolder. Zij komt bij de behandeling van de begroting 2006 met moties daarover. D66 wil ook de maximale wachttijd voor schuldhulpverlening terug brengen naar de wettelijke 6 weken. De fractie vindt dat de kunstgrasvelden al begin volgend jaar beschikbaar moeten zijn om voor beide verenigingen een ledenstop te voorkomen. Den andere wens van de fractie is dat per inwoner een euro wordt overgemaakt aan de nationale actie voor hulp aan slachtoffers in Pakistan.