Categorie: "Sport en recreatie"

‘Polderstrand is borreltafelplan’

Het door de VVD ingediende en door de coalitie omarmde plan voor een strand in de Bovenkerkerpolder moet aan de borreltafel zijn ontstaan, denkt het actriecomité Golfodrama, dat zich tegen een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder keert. De raad is er ook mee overvallen, vindt het.

Het strand zou onderdeel moeten worden van het project AmstelGrroen. Behalve de coalitie (PvdA, VVD en CDA) steunde ook Burgerbelangen het in de ogen van de oppositie nauwelijks serieus te nemen plan voor een te graven plas met strand. “Het voorstel onderstreept weer eens het belabberde niveau van onze politici. Dossierkennis is nul, er werd gerept over honderden hectaren AmstelGroen in de polder (in werkelijkheid 110), geen flauwe notie van de kosten van aanleg en beheer (ettelijke miljoenen), geen benul van het vrijkomen van arseen als er diepen dan enkele decimeters wordt gegraven. Treurig allemaal, maar een overmoedig borreltafelplan werd met grote meerderheid aangenomen.,” aldus het comoité, dat overigens niet gelooft dat het strand er ooit zal komen. Het wijst er verder op dat dezelfde partijen die het burgerinitiatief voor een studie over AmstelGroen van tafel veegden, omdat het niet meer zou kunnen worden gewijzigd, nu een ingrijpende wijziging ervan (het strand) verwelkomen. “Dat noemen wij verlakkerij.”

Provinciale Staten: agrarische recreatie in Bovenkerkerpolder

Samen met de gedeputeerde Schipper van Noord-Holland gaat wethouder Remco Pols praten met agrariërs in de Bovenkerkerpolder, die de dupe dreigen te worden van de recreatieve plannen voor het gebied. Zij doen dat naar aanleiding van de Landbouw Effect Rapportage (LER), die dezer dagen is verschenen. Daaruit blijkt dat de begrippen recreatie en natuur, die het karakter van de polder moeten gaan bepalen, ook door boeren kunnen worden ingevuld.

Meer geld sportclubs volgens Tabak ‘onbetaalbaar’

D66 heeft in het debat over de begropting 2007 donderdagavond (9 november) haar motie om meer geld voor sportclubs los te krijgen ingetrokken. Zij wilde dat bij grote investeringen door de verenigingen bij voorbaar eenderde van de kosten voor rekening van de gemeente komt. Hetzelfde bedrag zou dan van sponsors moeten komen en nog eens een derde van de club zelf.

Weer tekorten bij Sportbedrijf

Het Sportbedrijf Amstelveen (SAS) mag dan – via een weg vol obstakels, struikelingen en een doorstart – zijn verzelfstandigd, het blijft voor de gemeente gewoon een bodemloze put. Met ingang van volgend jaar gaat de gemeente weer een ton meer subsidie betalen.