Categorie: "Sport en recreatie"

Cardanus organiseert straatsport- en spel voor jeugd

Van deze week (28) af is Cardanus gedurende de zomervakantie met een aantal Sport & Spelteams aanwezig op diverse speelplekken en pleinen. Er worden 's middags en 's avonds op vier dagen per week activiteiten georganiseerd voor de jeugd tussen de 6 en 16 jaar. Het programma ziet er als volgt uit:
Week 28 (8 tot en met 11 juli), dagelijks van 15.00 tot 17.30 en 19.00 tot 21.00 uur op de locaties: Nes a/d Amstel, Duin& Kruidberg, Michiel de Ruyterschool en Patriaplein (Tuinzaal)

Gemeente werkt tekorten Sportbedrijf toch volledig weg

Het structurele tekort van 2,5 ton euro bij Stichting Amstelveens Sportbedrijf (SAS) wordt toch volledig gedekt door de gemeente. Daartoe besloot de gemeenteraad woensdag (25 juni) via een door D66, met steun van alle andere partijen, ingediend amendement op de voorjaarsnota. B&W wilden dat de SAS een ton euro zelf genereert via tariefsverhogingen. Maar dat is nadelig voor de breedtesport, constateerde de politiek. De subsidie wordt nu van dit jaar af met 2,5 ton verhoogd. Daarvan komt 150 duizend euro uit de post onvoorzien, 50 duizend euro uit de stelpost topsport en eenzelfde bedrag uit de meevaller door een hogere uitkering van het rijk dan was voorzien (voortvloeiend uit de zogenoemde meicirculaire). Bovendien betaalt de gemeente eenmalig nog eens 350 duizend euro om het negatieve vermogen weg te werken. Dat bedrag komt uit de algemene reserve.

ChristenUnie: hele tekort Sportbedrijf dekken en topsporthal afblazen

Evenals D66 vindt ook de ChristenUnie dat de gemeente het volledige tekort van een kwart miljoen euro hij Stichting Amstelveens Sportbedrijf (SAS) moet dekken. V&W stelden voor niet verder te gaan dan 150 duizend euro en de rest uit tariefsverhogingen te laten komen. Maar dat schaadt de breedtesport, vindt de CU. Tariefsverhogingen komen terecht bij de verenigingen en daarmee in contributies, alsmede bij bezoekers van het zwembad. "Wij willen een laagdrempelige breedtesport,"zegt Jacqueline Koops van de ChristenUnie. "Het betekent allereerst dat de breedtesport voor iedereen betaalbaar moet zijn. Het geeft volgens ons dan ook geen pas de contributies meer dan normaal te verhogen. Wij zullen voorstellen dat de gemeente ook die 100.000 euro aan de SAS betaalt."

D66: gemeente moet hele tekort Sportbedrijf dekken

D66 vindt dat de gemeente meer geld naar Stichting Amstelveens Sportbedrijf (SAS) moet sluizen. De stichting heeft een financieel tekort van 2,5 ton. B&W wilden daarvan 150 duizend euro afdekken. De rest zou uit tariefsverhogingen moeten komen. Bij de behandeling van de zogenaamde kadernota, die de contouren van de begroting voor 2009 bevat, wil D66 voorstellen het complete gat te repareren. De fractie wijst tariefsverhoging af. Zij vindt het in strijd zou zijn met in het verleden gemaakte afspraken als de gemeente nu het het hele tekort voor haar rekening neemt. Tariefsverhoging heeft nadelige gevolgen voor sportverenigingen en bezoekers van de Meerkamp, redeneren de democraten. De SAS geeft geen reserves. Volgens D66 moet de breedtesport eerst een gezonde financiële basis krijgen, voordat verder over topsport wordt gesproken. Daarin wil de gemeente veel geld pompen om Amstelveen op de kaart te zetten als sportstad.

 

Erepenning gemeente voor Hans de Bie

Voorzitter Hans de Bie van Stichting Sportpromotie Amstelveen is onderscheiden met de bronzen erepenning van de gemeente, wegens zijn verdiensten voor de sport. Burgemeester Jan van Zanen reikte de onderscheiding uit in het Olympisch Stadion, waar een bijeenkomst over de sport in China werd gehouden in verband met de naderende Olympische Spelen. De Bie was ook actief in het bestuur van de VVD, de partij waarvoor zijn broer Johan decennia lang in de gemeenteraad zat. Ook was hij voorzitter van Opbouwwerk Amstelveen, min of meer een voorloper van Cardanus.

Gemeente heeft nog geen sponsors voor topsport

Hoewel concrete commerciële sponsors nog niet zijn gevonden groeit volgens de gemeente de interesse van het bedrijfsleven voor haar initiatief de topsport in Amstelveen te stimuleren. Daartoe werd vorig jaar besloten de stichting Topsport Amstelveen (STAV) op te richten en een specifiek voor topsport ingerichte multifunctionele hal te bouwen. Uit onderzoek bleek volgens de gemeente dat daarvoor een breed draagvlak bestaat in de sportwereld. Onder meer bij het Amstelveens Sportbedrijf en de Stichting Sportpromotie Amstelveen. De volleybalverenigingen Dela Martinus en AMVJ hebben gezamenlijk het nationale kampioenschap damesvolleybal georganiseerd.

Weer half miljoen extra voor tekorten sportbedrijf

Er moet opnieuw extra geld van de gemeente naar het Amstelveens sportbedrijf. Een half miljoen euro deze keer. Daarmee wordt het ontstane negatieve eigen vermogen van 3,5 ton weggewerkt. Bovendien gaat de jaarlijkse subsidie met 150 duizend euro omhoog. Eigenlijk wilde het sportbedrijf structureel 250 duizend euro meer, maar het denkt het gat nu te kunnen dichten door de tarieven met gemiddeld drie procent te laten stijgen. Het bedrijf heeft een moeilijk jaar achter de rug, vooral doordat De Meerkamp moest worden gesloten voor groot onderhoud en door de slechte zomer het bezoek aan het open bad tegenviel. Na een financieel debacle kreeg het bedrijf bij een doorstart in 2004 ook al een forse extra structurele subsidie (3,5 ton).

Negen tournooien in bedrijvensportmaand juni

Negen toernooien worden er in de ‘Amstelveense Bedrijvensportmaand' juni gehouden. Het bedrijfsleven kan daar gratis aan deelnemen, met uitzondering van de deelname aan de bekende Drakenbootraces. De toernooien worden georganiseerd door Ondernemersvereniging Amstelveen (OA), in samenwerking met de gemeente, sponsors en organisatoren uit het bedrijfsleven. De aftrap vindt plaats met een Badmintontoernooi (10 juni), gevolgd door een Pokertoernooi (11 juni), een Bowlingtoernooi (12 juni), een Biljart- en snookertoernooi, een Bridgetournooi (beide 14 juni), de Midzomernachtcross Businessloop in het Amsterdamse Bos (20 juni) en een Hockeytoernooi met een clinic onder begeleiding van een hockeyinternational (21 juni). Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 25 mei 2008.

Strijd kampioenschap volleybal tussen twee Amstelveense teams

Twee Amstelveense volleybalteams strijden om het Nederlands Kampioenschap. Het is voor het eerst in de vaderlandse geschiedenis dat twee clubs uit één gemeente dat doen. Van zaterdag 12 april af gaan AMVJ en DELA Martinus in de Emergohal de strijd met elkaar aan. In de Emergohal spelen zij in april en mei maximaal zeven wedstrijden tegen elkaar. De winnaar van de eerste vier wedstrijden wint mag zich het beste damesvolleybalteam van Nederland noemen. Beide teams draaien al jaren mee in de top van het damesvoetbal. DELA Martinus werd in 2006 en 2007 landskampioen, AMVJ voor het laatst in 1995.

 

Voor- en tegenstanders in werkgroep nieuwe skatebaan

Er komt een werkgroep waarin alle betrokkenen bij de nieuwe skatebaan in Bankras, zowel voor- als tegenstanders, zitting krijgen. De raadscommissie Burgers en Samenleving nam woensdagavond dat voorstel over van Dorien Mijksenaar (GroenLinks). Ook wethouder Groot stemde er namens B&W mee in. Hij gaat daarnaast, op voorstel van Harry Pijnenburg (Burgerbelangen) nadenken over een werkgroep die meer verantwoordelijkheid voor het project. In beide platforms zouden ook (ouders van) skaters moeten zitten.