Categorie: "Sport en recreatie"

Twee nieuwe sporthallen komen bij scholen

De toekomstige gymnastiekruimten van het Amstelveen College en Panta Rhei worden multifunctionele accommodaties. Gemeente en Amstelveens Sportbedrijf (SAS) zijn dat overeen gekomen. Het Amstelveen College krijgt een nieuw gebouw aan de Startbaan, Panta Rhei wordt uitgebreid (met onder meer een gymzaal) en de Emergo- en Bankrashal aan vervanging toe zijn. Die omstandigheden bij elkaar hebben tot de nu gekozen oplossing geleid: twee nieuwe sporthallen die zowel voor het onderwijs als voor de sport te gebruiken zijn. Het gebruik door de scholen onder schooltijd zorgt voor een goede bezetting, terwijl de sportverenigingen de uren buiten schooltijd, dus ’s avonds en in het weekend, zullen invullen. Beide scholen hebben sportopleidingen die in de hallen beter tot hun recht komen. Daarnaast biedt de grote ruimte de mogelijkheden voor grootschalige activiteiten.

Jong sporttalent gezocht voor prijzen

Er worden jonge sporttalenten gezocht, die voor een van de Rabobank Stimuleringsprijzen in aanmerking zouden kunnen komen. Het sportjaar 2005 is bijna ten einde en dus is het tijd om de balans op te maken. De sporters en teams die in 2005 een nationaal kampioenschap hebben behaald, worden op 26 januari in het zonnetje gezet tijdens de kampioenenhuldiging in de Bankrashal. Dan worden ook de Rabobank Amstelveen Stimuleringsprijzen voor Jong Talent uitgereikt. Jonge sporters in de leeftijdscategorie 12-18 jaar, die in 2005 bijzondere prestaties op (inter-)nationaal niveau hebben geleverd en in Amstelveen wonen of voor een Amstelveense sportvereniging uitkomen, kunnen worden aangemeld bij Ingrid Proost van het Amstelveens Sportbedrijf (020-347 3455). Een jury met daarin enkele bekende (ex-)topsporters zal de kandidaten beoordelen en half januari zes nominaties uitdelen, drie bij de jongens en drie bij de meisjes. De winnaars worden tijdens de kampioenenhuldiging bekendgemaakt. In het verleden is de prijs gewonnen door onder andere Tim Veldt (baanwielrennen), Samantha Barning en Lester Oey (beiden badminton), Luuk Glansdorp (karten) en Kelly Jonker (hockey).

BBA: “wethouder Alink uit SPA”

De fractie van Burgerbelangen (BBA) in de gemeenteraad wil dat wethouder Rien Alink (D66) aftreedt als bestuurslid van Stichting Sportpromotie Amstelveen (SPA), laat zij in een brief aan B&W weten. De SPA heeft aan de politieke partijen meer aandacht voor de sport gevraagd en kritiek op het huidige gemeentelijke Vice-voorzitter Frits Suèr trad uit onvrede over dat beleid af. BBA vindt dat de voor dat beleid verantwoordelijke wethouder Alink twee petten opheeft als hij ook lid van dat ontevreden bestuur blijft. “Als bestuurslid van de SPA is hij mede verantwoordelijk voor kritiek op zijn eigen beleid,” zegt BBA-raadslid David de Jong. “Tegelijk heeft Alink op Straal TV gezegd dat die kritiek naar het ‘rijk der fabelen’ moet worden verwezen. Het is sowieso vreemd dat een wethouder in een stichtingsbestuur zit waaraan de gemeente subsidie geeft.”

Legionella in douches Meerkamp

In enkele douches van zwembad De Meerkamp is de legionellabacterie aangetroffen. Ze zijn uit afgesloten en in de warmwaterinstallatie wordt naar de oorzaak gezocht. Mogelijk zijn aanpassingen in de installatie nodig. In elk geval wordt het systeem gedesinfecteerd. Daarna worden opnieuw watermonsters genomen, voordat de douches weer open gaan. Dat gaat naar schatting drie weken duren. De Inspectie Milieuhygiëne Noord-West en de GGD zijn op de hoogte gebracht.

Kunstvelden RODA en Myra komen er

RODA en Myra krijgen hun kunstgrasvelden. De raad heeft daartoe een mote aanvaard, die was ingediend door VVD, Burgerbelangen en CDA, zoals eerder al aangekondigd. In 2004 was al geld gereserveerd voor de velden, maar dat werd tijdelijk gebruikt voor problemen bij het gemeentelijke vastgoed. Het gaat nu terug (1,3 miljoen) naar de sportbegroting. De verenigingen hebben aangegeven dat de velden hard nodig zijn om geen ledenstop te hoeven doorvoeren. Het is de bedoeling dat zij volgend jaar worden aangelegd.

D66 wil snel kunstgras voor Myra en Roda

De gemeente moet voor de sportverenigingen Myra en RODA zo snel mogelijk kunstgrasvelden laten aanleggen. Dat vindt de D66-raadsfractie van D66, die ook voorstelt een oost-west fietspad aan te leggen door de Bovenkerkerpolder. Zij komt bij de behandeling van de begroting 2006 met moties daarover. D66 wil ook de maximale wachttijd voor schuldhulpverlening terug brengen naar de wettelijke 6 weken. De fractie vindt dat de kunstgrasvelden al begin volgend jaar beschikbaar moeten zijn om voor beide verenigingen een ledenstop te voorkomen. Den andere wens van de fractie is dat per inwoner een euro wordt overgemaakt aan de nationale actie voor hulp aan slachtoffers in Pakistan.

‘Amstelveen vervult voortrekkersrol’‘

(Door Henk Spee)

In de week dat sportkoepel NOC*NSF en het Ministerie van VWS een overeenkomst hebben getekend in de strijd tegen de bewegingsarmoede bij kinderen, is in Amstelveen de organisatie van de tweede TIB(Trust in Beweging)-sportdag goed op gang gekomen. Het evenement, bedoeld om de gezondheid van jong en oud door middel van sportbeoefening te bevorderen, wordt gehouden op 2 juli 2006.

Sportbedrijf vraagt slogan van scholieren

(Door Henk Spee)

De tweede Trust in Beweging-sportdag is pas over acht maanden, maar nu al draait de organisatie op volle toeren. Deze week zijn de Amstelveense basisscholen aangeschreven om een slogan te bedenken voor het evenement. De klas die de winnende zin instuurt, is eregast tijdens de TIB-sportdag op 2 juli 2006 en krijgt daarnaast nog een sportieve prijs.

Toekomst watersportclub nog onzeker

Bij uitvoering van de plannen voor de noordelijke Poeloever (omgeving voormalige openlucht zwembad en Raadhuis) wordt Watersportvereniging Amstelveen (WSA) voorlopig ontzien. Die heeft een terrein aan de Handweg, de oostelijke oever, maar zou naar het noorden moeten verhuizen als dat Handweggebied wordt gereconstrueerd. De raad keurde woensdag (28 september) de Nota van Uitgangspunten voor het Raadhuisgebied goed. Daar is volgens de WSA te weinig ruimte gereserveerd voor haar activiteiten. Volgens het CDA moet bij reconstructie van de oostelijke oever gewoon een goede plek voor haar worden gezocht, waar dan ook. Maar wethouder Regouin zei alleen de noordelijke locatie beschikbaar te hebben, al zou binnen het plangebied naar een herschikking van de ruimte in het voordeel van WSA kunnen worden gezocht. “Maar de mogelijkheden zijn beperkt,” zei hij. Het CDA deelt voorshands die mening niet en zal op het probleem ongetwijfeld terug komen als ooit aan de oostelijke reconstructie wordt begonnen.

Geen geld voor verplaatsing watersport

Voorlopig heeft de gemeente geen geld voor verplaatsing van Watersportvereniging Amstelveen (WSA) van de Handweg naar de omgeving van het Raadhuis. Dat blijkt uit de Nota van Uitgangspunten voor de reconstructie van de noordelijke Poeloever (het gebied rond het voormalige openluchtzwembad). De verhuizing van WSA zou in de toekomst gefinancierd moeten worden uit de grondopbrengsten van het plangebied Oostelijke Poeloever, waar woningbouw is gepland en de watersporters nu hun domicilie hebben en waarvoor een Nota van Uitgangspunten wordt voorbereid. De WSA vindt overigens dat zij aan de noordelijke Poeloever te weinig ruimte zou krijgen