Categorie: "Sport en recreatie"

Tabak ontvangt volleybalteams uit Amstelveen en Roemenie

De dames van de topvolleybalteams AMVJ uit Amstelveen en Unic Patria-Neamt uit Roemenie, die woensdag (17 januari) tegen elkaar moesten uitkomen in de Emergohal, werden aan de vooravond van die wedstrijd ontvangen op het raadhuis. Sportwethouder Tabak sprak de dames toe en zei te hopen dat  'de beste mag winnen.'  De teams spelen in de Champions League. Op 24 januari is er een returnwedstrijd in Roemenie.

Huldiging sportkampioenen

In De Meerkamp worden donderdag 18 januari om 16.00 uur de Amstelveense sportkampioenen van 2006 gehuldigd. Uit al die genomineerde wordt de absolute club van het jaar gekozen. Genomineerde verenigingen: MBCA basketball, badmintonvereniging Van Zijderveld en de Amstelveense Rugby Club 1890. Sportwethouder Joss Tabak maakt de winnaar bekend maken.

Informatieavond voor omwonenden sporthal Pandora

Omwonenden en andere belangstellenden worden op 17 januari geïnformeerd over de sporthal die zal worden gebouwd aan Pandora, langs de Oranjebaan. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het bouwplan, dat nog aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd. De hal wordt ongeveer 2200 vierkante meter groot.

 

Pols betreurt weigering gesprek Golfodrama

Wethouder Remco Pols zegt het te betreuren dat actiecomité Golfodrama en Stichting Bovenkerkerkerpolder Natuurlijk (SBN) niet ingaan op zijn uitnodiging tot een gesprek. Hij wilde met ze praten over de milieueffect rapportage (MER) voor de in de polder aan te leggen golfbaan. Tegen die aanleg verzetten beide organisaties zich.

‘Polderstrand is borreltafelplan’

Het door de VVD ingediende en door de coalitie omarmde plan voor een strand in de Bovenkerkerpolder moet aan de borreltafel zijn ontstaan, denkt het actriecomité Golfodrama, dat zich tegen een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder keert. De raad is er ook mee overvallen, vindt het.

Het strand zou onderdeel moeten worden van het project AmstelGrroen. Behalve de coalitie (PvdA, VVD en CDA) steunde ook Burgerbelangen het in de ogen van de oppositie nauwelijks serieus te nemen plan voor een te graven plas met strand. “Het voorstel onderstreept weer eens het belabberde niveau van onze politici. Dossierkennis is nul, er werd gerept over honderden hectaren AmstelGroen in de polder (in werkelijkheid 110), geen flauwe notie van de kosten van aanleg en beheer (ettelijke miljoenen), geen benul van het vrijkomen van arseen als er diepen dan enkele decimeters wordt gegraven. Treurig allemaal, maar een overmoedig borreltafelplan werd met grote meerderheid aangenomen.,” aldus het comoité, dat overigens niet gelooft dat het strand er ooit zal komen. Het wijst er verder op dat dezelfde partijen die het burgerinitiatief voor een studie over AmstelGroen van tafel veegden, omdat het niet meer zou kunnen worden gewijzigd, nu een ingrijpende wijziging ervan (het strand) verwelkomen. “Dat noemen wij verlakkerij.”

Provinciale Staten: agrarische recreatie in Bovenkerkerpolder

Samen met de gedeputeerde Schipper van Noord-Holland gaat wethouder Remco Pols praten met agrariërs in de Bovenkerkerpolder, die de dupe dreigen te worden van de recreatieve plannen voor het gebied. Zij doen dat naar aanleiding van de Landbouw Effect Rapportage (LER), die dezer dagen is verschenen. Daaruit blijkt dat de begrippen recreatie en natuur, die het karakter van de polder moeten gaan bepalen, ook door boeren kunnen worden ingevuld.