Tuinbouw wijkt voor sport in Noorder Legmeer

Peter Bot

In de ooit voor glastuinbouw bestemde Noorder Legmeerpolder komt, als het aan B&W ligt, nu ook een sportpark. Dat moet dan als uitbreiding dienen voor verenigingen, ook omdat de internationale school aan de Sportlaan meer ruimte nodig heeft en dan kan bouwen op een deel van de sportterreinen daar. Het is allemaal te lezen in een concept ruimtelijke visie voor de polder, die daar een einde aan de toenemende verrommeling moet maken.

Het gaat om het gebied ten zuiden van de nog te bouwen woonwijk De Scheg. Daar zijn nu vooral oude tuinbouwbedrijven gevestigd, maar er ontstonden langzamerhand ook illegale en legale andere activiteiten. Tot en met 2 mei kan men op de visie van B&W op het gebied reageren. Op dinsdag 18 april is er ook een inloopavond over in het raadhuis (van 19.00 tot 21.00 uur).

Volgens wethouder Peter Bot biedt de visie perspectief aan ondernemers in zowel de glastuinbouw als andere sectoren. De gemeente wil dat er duidelijkheid komt over wat wel en niet in de Noorder Legmeerpolder kan en op basis daarvan ook een bestemmingsplan ontwikkelen. “We hebben voor de totstandkoming van deze conceptvisie overleg gehad met huidige ondernemers en grondeigenaren,” zegt Bot.

Het gebied wordt in het noorden begrensd door de toekomstige woonwijk De Scheg, aan de westkant door de Legmeerdijk, in het oosten door de Zijdelweg en door bedrijventerrein De Loeten aan de zuidzijde. Volgens de gemeente blijft het gebied ten oosten van de Noordammerweg kansrijk als kleinschalig glastuinbouwgebied, evenals ten westen van die weg, ter hoogte van de Meerlandenweg. Maar dat is niet zo ten zuiden van De Scheg, vinden B&W. Zij zien daar graag een nieuw sportpark verrijzen om tegemoet te komen aan groeiende sportbehoeften. In het plangebied moet volgens het college verder ruimte zijn voor groen, water, duurzaamheid en infrastructuur. En verder staat in de visie hoe van bedrijfswoningen bij (ex) kwekerijen burgerwoningen kunnen worden gemaakt.

 Werkelijkheid

In 2008 is door de gemeenteraar een ‘Planologische verkenning Noorder Legmeerpolder’ vastgesteld als toekomstig ruimtelijke ontwikkelingskader voor dat gebied. Maar al snel bleek die door de economische werkelijkheid – en daardoor de ruimtelijke indeling – te zijn achterhaald. Er ontstonden steeds meer bedrijfsactiviteiten die niets meer met de tuinbouw hadden te maken. Daardoor ontstond niet alleen verrommeling en planologische onzekerheid, maar ook wilden door gebrek aan een duidelijke visie van de lokale overheid overgebleven sierteeltbnedrijven er niet veel investeren. De gemeente constateert ook een wereldwijde concurrentie van in de sierteelt, eden sanering van de glastuinbouw en schaalvergroting. Ofwel: Kleine bedrijven kunnen, tenzij zij uiterst gespecialiseerd zijn, niet meer mee komen. Met het gevolg dat kassen voor andere doeleinden gingen dienen.

Er is nu, anders dan in verleden gedacht, niet meer alleen voor de tuinbouw, maar ook voor andere functies in het gebeid plaats, vinden B&W. Natuurlijk is daarbij ook gedacht aan woningbouw, maar die is op grote schaal niet mogelijk wegens de wettelijke beperkingen door Schiphol. Maar het college denkt dus wel aan sportvoorzieningen.

“Het sportpark vormt een aaneengesloten gebied met meerdere sportfaciliteiten, aansluitend op de bestaande of voorziene stedelijke structuur van Nieuw Oosteinde en De Scheg”, staat in de visie. “Het sportpark wordt veilig en goed bereikbaar ontsloten vanuit de Scheg voor zowel het langzaam verkeer als voor autoverkeer. Er is voldoende parkeercapaciteit aanwezig. Tevens moet de aanleg van groenbuffers zorgen voor een vermindering van mogelijke lichtvervuiling. De groene buffer tussen De Scheg en het sportpark is hier een voorbeeld van.”

Inzien visie

De Ruimtelijke Visie is in te zien op www.amstelveen.nl (onder ‘wonen en leven’ – ‘bestemmingsplannen en structuurvisies’), bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, of via de website ruimtelijkeplannen.nl (link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0362.SVNLpolder-OW01

 

 

Lees ook:Raad wil met GroenLinks ‘groene’ Legmeerpolder
Lees ook:GoenLinks wil kinderboerderij in polder
Lees ook:Bedrijventerrein Wagenweg wordt ontmanteld
Lees ook:Inspraak voor laatste grote nieuwe wijk
Lees ook:B&W: beloofde nota toekomst Bovenkerkerpolder niet nodig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.