Gemeenteraad faalde met sportbeleid

John Levie

Van het hoogdravende plan Amstelveen internationaal als topsportstad op de kaart te zetten, is geen fluit terecht gekomen. De ambities die de gemeenteraad in 2007 vaststelde zijn ollisies gebleven. Er bestaat hier geen topsportcultuur en hoogwaardige voorzieningen daarvoor bestaan. Tot die conclusie komt de Rekenkamer van de raad. Overigens zal een deel van de gemeenteraad er niet rouwig zijn. Vooral toenmalig sportwethouder Tabac (VVD) wilde met topsport op stomen in de vaart der volkeren en zag kans vast miljoenen te reserveren voor de bouw van een topsporthal. Op voorstel van raadslid Levie van Burgerbelangen, nu zelf sportwethouder, werd dat gereserveerde geld later zinniger besteed. Maar volgens de Rekenkamer koos de gemeente inmiddels voor een voor een andere richting zonder dat de raad zich expliciet over de oude ambities heeft uitgesproken, blijkt uit het onderzoek ‘(Top)sportbeleid Amstelveen’. Toch lijken de meeste politieke partijen er wel content mee dat nu meer wordt ingezet op talentontwikkeling en breedtesport, zoals altijd door bijvoorbeeld GroenLinks en BBA bepleit. Volgens het rapport is er wel een structuur voor talentontwikkeling ontwikkeld verankerd in de breedtesport.Het onderzoek richtte zich op de vraag of het gemeentelijke topsportbeleid succesvol is. Onderzocht werd onder meer of er een hoogwaardige topsportvoorziening en – cultuur bestaat? Verder werd gekeken of de door de politiek veelal beleden verbinding tussen top- en breedtesport is gerealiseerd, wat topsport aan de (vooral door B&W gewenste) reclame voor de stad bijdraagt en hoeveel geld dat al heeft gekost. Het in 2007 door de raad vastgestelde (top) sportbeleid blijkt in de praktijk niet te zijn uitgevoerd. En officieel werd nooit beslist dat nieuw beleid moest komen. Daarmee heeft de gemeenteraad raad als kaderstellend en controlerend bestuurlijk orgaan gefaald.

 

Er moet dus eindelijk op nieuwe inzichten gebaseerd beleid worden vastgesteld, dat in feite al door iedereen wordt gesteund, zegt het rapport. Dat moet de komende tien jaar leiden tot in meer sportende Amstelveners, vitale sportverenigingen, een transparant en doelmatig accommodatiebeleid en het benutten van kansen voor topsportverenigingen. Er zou daarvoor ook een uitvoeringsplan moeten zijn, als basis voor de subsidieverlening aan het Sportbedrijf en stichting Topsport Amstelveen (STAV), c.q. de opvolger van beide organen.

 

Lees ook:Topsport door achterdeur spoorloos verdwenen
Lees ook:Basketbalschool in Amstelveen op komst
Lees ook:Stichting Sportpromotie Amstelveen (SPA) stopt
Lees ook:Voetbalschool voor meisjes en jongens van start
Lees ook:Gemeente pompt miljoenen in topsport

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.