Agrarisch verzet tegen golfbaan

De door Loogman Vastgoed aan te leggen golfbaan, die door een meerderheid van de gemeenteraad lijkt te worden toegejuicht, zal de belangen van een melkveehouderij aan de Ringdijk ernstig schaden. Dat voorspelde mevrouw F. van der Laan, gebruik makend van het inspraakrecht, namens haar agrarische familie tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. Wethouder Paul Regouin, hoewel enthousiast voor het golfbaanplan, liet doorschemeren dat het best op een claim van de familie wegens planschade zou kunnen uitlopen.

Het grondgebied van het agrarische bedrijf wordt omsloten door dat van de golfbaan, in een soort IJ-vorm. Golfers moeten volgens Van der Laan over haar eigendom heen om er te komen, waar zij geen toestemming voor heeft gegeven. Ook vreest de familie dat er balletjes in het weiland komen en door koeien worden ingeslikt, dat de rust verdwijnt, onder meer door veel auto’s en dat de voor een agrarisch bedrijf benodigde waterstand in het gebied wordt aangetast. Dat schaadt allemaal de melkproductie, betoogde de boerin.

En dan had zij het nog niet eens gehad over het feit dat er wel eens een koe in de sloot terecht komt en vervolgens op het terrein van de buren. “Dat betekent dan schade en die wordt waarschijnlijk weer verhaald op de agrariërs,” aldus Van der Laan, die ook klachten over mest uitrijden (stank) en grasmaaien verwachtte. Ook voorspeldde zij belemmering van de agrarische werkzaamheden.

Eric van der Berg van het samenwerkingsverband ‘Bovenkerkerpolder open, stil en groen’ heeft eveneens moeite met de golfbaan. Volgens hem moet landbouw de primaire drager van het gebiedskarakter blijven. Hij vreest aantasting van het landschap en van de weidevogelstand. Als de baan er dan toch moet komen, wenst hij maatregelen ter wille van de diversiteit van de diersoorten en behoud van het oudste gedeelte met de uit de achttiende eeuw daterende verkaveling. Zowel hij als GroenLinks verzet zich tegen lichtvervuiling in het gebied, die ook kassen wettelijk niet mogen veroorzaken. “Dat kan de gemeente zich niet permitteren dat aan golfers wel toe te staan,” aldus Van der Berg.

Volgens Sander Mager van GroenLinks moet een golfbaan het groene en open karakter van de polder ondersteunen en er niet strijdig mee zijn. Lichtmasten zijn wat hem betreft taboe. Hij stelde voor ook het A3 tracé bij de baan te betrekken. De PvdA wil geen overlast op toegangswegen en geen kosten voor de gemeente, ook niet voor de ontsluiting van het terrein.

Onduidelijk is nog of en in welke mate niveauverschillen in het gebied zijn toegestaan. Wethouder Regouin zei in eerste instantie dat het terrein vlak blijft, in overeenstemming met het polderlandschap, maar dat is volgens de PvdA een onhoudbaar standpunt en maakt volgens Loogman de aanleg onmogelijk. Met zijn opmerking dat daar ‘een uitdaging voor de architect lag’ stelde hij de PvdA niet tevreden. Er worden nu in overleg met de politiek en de betrokkenen naar nadere criteria gezocht.

Lees ook:Loogman teleurgesteld in B&W over afhaken golfbaan
Lees ook:Rechter schorst bouwvergunning golfbaan
Lees ook:GroenLinks: Golfbaan krijgt teveel niet duurzame ruimte
Lees ook:‘VROM blijft procederen tegen golfbaan’
Lees ook:GroenLinks: stoppen nu met die golfbaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.