Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Loket maatschappelijke ondersteuning voor alle welzijns voorzieningen

Loket Maatschappelijke Ondersteuning wordt de naam van het loket voor de toepassing van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo). Dat is tijdens een participatiebijeenkomst met onder meer vertegenwoordigende organen van degenen die op het loket zijn aangewezen.

Op 1 januari 2007 start het Loket Maatschappelijke Ondersteuning met het bundelen van de toegang tot voorzieningen in het kader van de Wmo en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat onder meer om indicatiestelling voor rolstoelen, collectief gehandicapten- en ouderenvervoer, maaltijdvoorziening, hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verzorgings- en verplegingshuizen enzovoort. Het Loket Maatschappelijke Ondersteuning moet in 4 jaar uitgroeien tot een centraal punt waar burgers, cliëntenorganisaties en instellingen in de stad informatie en advies kunnen krijgen over alle vragen rond Wonen, Welzijn en Zorg in en rond Amstelveen.

Eén loket voor wonen, welzijn en zorg

Er komt bij de gemeente één loket voor informatie over wonen, welzijn en zorg. Dat heeft te maken met de invoeting van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1 januari 2007. De gemeente begint dan samen met het indicatiecentrum voor zorg (CIZ) met bundeling van de toegang tot de voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen.

Ook Clientenraad gooit handdoek in de ring uit woede over inspraakregeling

Na de Seniorenraad heeft nu ook de Cliëntenraad de handdoek in de ring gegooid uit woede over de arrogantie waarmee B en W in zijn ogen heeft besloten tot een nieuwe aanpak van de participatie. De Cliëntenraad, die belangen behartigt van uitkeringsgerechtigden, heeft evenals de senioren alle werkzaamheden onmiddellijk opgeschort.