Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Gemeente ‘ruimhartig’ met werkplicht alleenstaande ouders jonge kinderen

De gemeente zal soepel omgaan met toepassing van de arbeids- en scholingsplicht van alleenstaande ouders met jonge kinderen en het weer naar arbeid leiden van werklozer boven de 57,5 jaar. Wethouder Groot heeft dat de gemeenteraad toegezegd. Die ging woensdag akkoord met een nota waarin de beleidskaders voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand voor de komende jaren zijn vastgelegd. Maar het beleid blijft er in principe wel op gericht dat niemand maatschappelijk moet worden afgeschreven. Dat betekent primair: hij moet betaald aan het werk. Maar er zijn ook andere vormen van actief functioneren in de maatschappij, benadrukte Groot. Vooral de ChristenUnie had moeite met aan het werk zetten van alleenstaande ouders van jonge kinderen.

Digitale sociale catalogus op komst

De gemeente wil in 2008 een sociale digitale kaart invoeren, waarmee burgers gemakkelijk informatie over allerlei voorzieningen kunnen vinden. De kaart zal worden aangeboden op de gemeentelijke website. Overigens moet de gemeenteraad het voorstel van B en W nog goedkeuren. De kaart is een informatiecatalogus die individuele burgers, mantelzorgers, zorg- en hulpverleners kunnen raadplegen. Hij bevat informatie over diensten en instanties op het gebied van wonen, welzijn en zorg die ze aanbieden.

 

Interactief cabaret over Wmo-plannen gemeente

Met toneel en cabaret in de Schouwburg gaat de gemeente inwoners uitleggen wat zij van plan is met de uitwerking van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat gebeurt dinsdagavond 27 november van 19.00 tot 21.30 uur. Tot vrijdag 23 november kan men zich aanmelden via www.amstelveen.nl of telefonisch via 020 5404205. De toegang is gratis. Onder de Wmo zijn ook allerlei andere instanties dan de lokale overheid actief. De gemeente zegt haar plannen graag met inwoners te willen delen. Die kunnen daarop tijdens het interactieve programma van toneelgroep Kapok ook op reageren en zo hun eigen rol spelen. ‘Speel uw eigen rol' is dan ook de titel van het programma.

 

GroenLinks: arme ouderen opsporen via huisbezoek

Gemeente moet structureel oudere Amstelveners bezoeken, vindt GroenLinks.De gemeente moet structureel alle oudere Amstelveners bezoeken. Dat vindt GroenLinks. In de raadscommissie Burgers en Samenleving constateerde Dorien Mijksenaar van die fractie dat veel ouderen met een minimum inkomen nu niet worden bereikt. Zij kunnen veelal niet op eigen kracht gebruik maken van de beschikbare voorzieningen. Uit onderzoek elders in het land bleel in die groep bijna driekwart de benodigde formulieren niet kunnen invullen. Ook zijn velen laag opgeleid. "Wij zullen in die groep veel verborgen minima kunnen vinden," zei Mijksenaar.

 

ChristenUnie wil kerstpakketten voor minima

Alle Amstelveners met een minimum inkomen moeten dit jaar een kerstpakket krijgen. Dat vindt de ChristenUnie (CU). Die wil de pakketten financieren uit de dit jaar overgebleven € 182.000 in het potje van het Fonds Werk en Inkomen(W&I). B en W hebben voorgesteld dat geld te gebruiken voor initiatieven op het gebied van ‘maatschappelijke participatie. Maar omdat de resterende middelen tot het inkomensdeel (I) van het fonds behoren, meent de ChristenUnie dat kerstpakketten een betere besteding vormen. Het is verstrekking van inkomen (in natura) aan de doelgroep, redeneert CU-raadslid Jacqueline Koops.

Tweede ‘maatschappelijke beurs’ op komst

Er komt voor de tweede keer een Beursvloer aan de Amstel. Die wordt op 7 februari 2008 gehouden in het Amstelveen College, maar op 23 oktober is er ter voorbereiding een workshop bij de Rabobank. De bedoeling van de beurs is dat bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen en verenigingen vraag en aanbod van vrijwillige dienstverlening aan elkaar uitwisselen.

 

 

CDA wil subsidie voor boodschappenbus

De `BoodschappenPlusBus' moet blijven, vindt de CDA-fractie in de gemeenteraad. Dankzij de bus kunnen Amstelveense ouderen gezamenlijk boodschappen doen, naar de markt, meegaan met een uitstapje of andere activiteiten ondernemen. Door geldgebrek dreigt deze vorm van dienstverlening te verdwijnen. Het CDA heeft B en W vindt gevraagd het project financieel te ondersteunen.

Gemeente wil kinderopvang in leegstaande kantoren

Burgemeester en wethouders willen dat leegstaande kantoren gebruikt gaan worden voor kinderopvang. Zij zijn van plan de instellingen op dat gebied in contact te brengen met de kantorenmarkt. Het college denkt verder dat het gastouderschap moet worden gestimuleerd, waardoor de behoefte aan locaties voor kinderopvang afneemt. Het spreekt tegen dat de gemeente traag werkt, zoals de directeur van Kinderrijk heeft beweerd. Dat zeggen B en W in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks.

 

Vrouwendag in De Linde en MOC

Het Multi-Culti Vrouwenplatform en Cardanus hebben een middag- en avondprogramma voor Vrouwendag (8 maart) samengesteld. Het omvat onder meer een discussie met raadsleden over integratie en emancipatie, de verkiezing van de ‘Platvormvrouw van het jaar' en een gezamenlijke maaltijd. Plaats van handeling: ‘s middags het MOC en 's avonds wijkcentrum De Linde, beide aan de Lindenlaan (75 en 52).

 

Gemeente bezorgd over financiele gevolgen Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeente maakt zich zorgen over het feit dat zij niet precies weet wat de per 1 januari 2007 ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) haar gaat kosten. De financiele risico´s zijn volgens verantwoordelijk wethouder Tan moeilijk in te schatten, omdat onduidelijk is hoeveel geld er via het gemeentefonds van het Rijk komt. "Alle gemeenten zitten in hetzelfde schuitje," zegt zij.