Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Gratis chinese lunch ouderen nu in partycentrum

De vermaarde Chinese maaltijd voor ouderen, jarenlange traditie in restaurant Jasmijn aan de Amsterdamseweg, wordt vandaag opgevolgd in partycentrum Van den Adel. Omdat de eigenaar van Jasmijn stopte met zijn zaak, hield het daar op. Foresters Nederland trad aan op iets te organiseren, waardoor de traditie op enigerlei wijze door kon gaan.

GroenLinks wil onafhankelijk klachtenloket maatschappelijke voorzieningen

Er moet een onafhankelijke instantie komen waar mensen die gebruik maken van maatschappelijke voorzieningen terecht kunnen met klachten. Dat vindt GroenLinks (GL). Raadslid Dorien Mijksenaar zei er moeite mee te hebben dat men nu met klachten in principe alleen bij ambtenaren terecht kan en daarmee dus bij hetzelfde loket, dat de klacht heeft veroorzaakt.

‘Compensatieregeling energiekosten zorgt voor tweedeling bij de minima’

De uitvoering van regeling voor compensatie van de (hoge) energiekosten voor mensen met een minimaal inkomen, zorgt voor een tweedeling binnen die doelgroep. Dat constateerde Paul Regouin (GroenLinks) woensdag (12 juli) in de gemeenteraad. Er worden verschillende criteria gehanteerd voor enerzijds huishoudens die al bij de Sociale Dienst bekende zijn en anderzijds andere minima.

Gemeente wil schulden burgers sneller opsporen

De gemeente wil huishoudens met betalingsachterstanden eerder opsporen en die eerder opnemen in budgetbeheer. Dat heeft ook de cliëntenraad van de Sociale Dienst geadviseerd. Het staat in het verslag van de schuldhulpverlening 2002 tot 2006, waarvan het concept eerst aan de cliëntenraad is voorgelegd. Die adviseerde, evenals eerder al de politiek, een signaleringssysteem op te zetten in samenwerking met woningbouwcorporaties, Nuon en Eneco. Betalingsachterstanden daar zouden al binnen twee weken bij de gemeente bekend moeten zijn.

Welzijn Ouderen en Maatschappelijk Werk willen fusie

De stichtingen Welzijn Ouderen (SWO) en Algemeen Maatschappelijk Werk Amstelland (AMW) willen fuseren. Zij hebben daartoe een intentieverklaring getekend. Qua omvang zijn de ongeveer even groot en beide houden zich bezig met psychosociale hulp aan kwetsbare mensen. Ook proberen zij onderlinge ontmoeting binnen de doelgroep te stimuleren. Tegen het einde van het jaar wordt definitief besloten of de fusie kan doorgaan. De gemeente heeft daarop wel aangedrongen, vooral met het oog op de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Compensatie energiekosten minima verdubbeld

De gemeenteraad heeft woensdagavond (31 mei) het bedrag voor compensatie van de gestegen energielasten voor mensen met een minimaal inkomen verdubbeld. Daardoor wordt in plaats van 35 nu 70 euro per huishouden toegekend. De raad ging unaniem akkoord met de motie van die strekking, ingediend door CDA, VVD en PvdA (de huidige coalitie).

Deel raad wil verdubbeling energiekosten compensatie minima

De PvdA, GroenLinks en D66 willen de compensatie van de gestegen energielasten voor de minima verdubbelen. Daarvoor is nu 35 euro per huishouden uitgetrokken. Dat bleek woensdag (17 mei) in de raadscommissie Burgers en Samenleving. VVD, Burgerbelangen, CDA, ChristenUnie en Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) willen eerst een dekkingsvoorstel daarvoor zien.