Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Gemeente subsidieert bedrijven bij reïntegratie bijstandtrekkers

De gemeente gaat meer geld beschikbaar stellen om inwoners aan het werk te krijgen. Zij richt zich daarbij zowel op reguliere banen als vrijwilligerswerk en doet dat in regionaal verband samen met andere gemeenten. Wethouder Groot (Sociale Zaken) is met een plan gekomen om eind vorig jaar door de gemeenteraad vastgesteld beleid uit te werken. De voorgestelde maatregelen zijn: loonkostensubsidie voor werkgevers die langdurig werklozen in dienst nemen, onkostenvergoedingen voor vrijwilligers en een verzekering (voor werkgevers) voor doorbetaling bij loon bij ziekte van via de nieuwe regeling in dienst genomen medewerkers.

 

Brede politieke steun voor ‘buurtkamer’ van ChristenUnie

De ChristenUnie krijgt hulp van het gemeentelijke apparaat om haar voorstel voor een pilot met een ‘buurtkamer' in Patrimonium verder uit te werken. In de raadscommissie kreeg het voorstel steun van alle politieke partijen. Een buurtkamer is een kleinschalige ontmoetingsruimte voor ouderen, waar zij terecht kunnen om de krant te lezen, een kop koffie te drinken of een praatje te maken. De ChristenUnie zegt de ‘schrijnende eenzaamheid onder ouderen' te willen bestrijden. Alle partijen noemden het een sympathiek voorstel. De meeste vonden wel dat het verder moet worden uitgewerkt. Daar krijgt de CU nu dus hulp bij. De afdeling Beleid van de gemeente zal zich inzetten op dit project. De CU doet haar best om haar voorstel in het najaar naar de raad te kunnen zenden.

 

Gemeenteraad doorbreekt automatisch monopolie Cardanus

Unaniem heeft de gemeenteraad woensdag (19 maart) uitgesproken dat Cardanus niet meer automatisch het alleenvertoningsrecht heeft op beheer van en maatschappelijk aanbod in de wijkcentra. De raad nam de motie van het CDA aan, die daarin voorzag. Het komt er op neer dat hij beheer van en vervullen van de maatschappelijke functies in de centra wil splitsen. Verder wil de raad op voorstel van het CDA aan de marktwerking overlaten welke partijen met de beste prijs-prestatie verhouding komen. Overigens werd in de motie Cardanus niet met name genoemd, maar de consequentie van de uitvoering is dat die welzijnsinstelling in elk geval niet meer beide taken automatisch behoudt. Theoretisch kan zij zelfs helemaal uit het zicht verdwijnen.

Zoveel mogelijk kinderopvang in De Ruyterschool

In de Michiel de Ruyterschool aan het Catharina van Clevepark wordt zoveel mogelijk capaciteit voor kinderopvang gecreeërd. Het uiterlijk van het monumentale pand blijft behouden, maar er komt een nieuwe zijvleugek van twee lagen op de plaats van het huudige gymlokaal. Dat blijkt uit de door B&W aangepaste randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de locatie. Die worden ook uitgangspunt bij de openbare aanbesteding van het prohect. Het nijpende tekort aan kinderopvang leidde tot wijziging van de oorspronkelijke plannen. Daarom moet het maximale aantal groepen er kunnen worden geplaatst, vindt het college. Minimaal drie.

Aanschuiven bij woongroep ‘Zorg en Vrij’

Bij woongroep 'zorg en vrij' in de Dignahoeve kunnen senioren (55+) aanschuiven om eens samen te eten, koffie te drinken of elkaar waar nodig te ondersteunen. Er zijn weer plaatsen beschikbaar. Het gaat er om het dagelijkse leven een beetje gezelliger en aantrekkelijker te maken 'als he mogelijkheden om zelfstandig veel te ondernemen verminderen,' meldt coordinator Van der Hove. Bij hem is ook meer informatie over de woongroep te verkrijgen: J. van der Hove, Dignahoeve 422, telefoon 020 4560825. Wie wil kan ook vrijblijvend eens komen koffie drinken.

‘Koppel gemeente aan fiscus om minima op te sporen’

De gemeente wil meer huishouders met een minimaal inkomen bereiken om ze gebruik te laten maken van ondersteunende regelingen. Maar in de praktijk lukt dat niet optimaal. Koppel de gemeentelijke bestanden dan gewoon aan het systeem van de Belastingdienst, opperde Hugo Hazeweijer als inspreker bij de raadscommissie Burgers en Samenleving. Hij stuit op zijn spreekuur sociale zekerheid bij het helpen met belastingaangiften dagelijks bij de gemeente nog onbekende minima tegen. Maar uitvoering van zijn koppelingsvoorstel is wettelijk nog niet mogelijk, vertelde wethouder Groot. Alleen voor mensen boven de 65 jaar mag dat. Voor jongeren is het te privacy gevoelig, voor ouderen blijkbaar niet.

Politiek wil actievere rol gemeente bij kinderopvang

De gemeente moet een dominantere rol gaan spelen om het enorme gebrek aan kinderopvang op te lossen. Die mening van de lokale politiek viel woensdag (5 maart) te beluisteren in de raadscommissie Burgers en Samenleving. Het debat was daar met een notitie aangezwengeld door GroenLinks. In het stuk constateerde de fractie dat het twee jaar heeft geduurd voordat B&W met een plan van aanpak kwamen. Wethouder Hellendall sprak dat tegen. Hij kwam niet verder dan een jaar en vier maanden.

Drie nieuwe multifunctionele centra

Drie nieuwe multifunctionele centra, vergelijkbaar met De Meent en Westend. Die zijn onderdeel van het accomodatiebeleid voor welzijnsvoorzieningen, dat het college van B&W aan de raad voorlegt. De beleid (PIA2) is mede door inspraak van burgers tot stand gekomen en gericht op een goed gespreid aanbod voor jong en oud: vijf multifunctionele accommodaties (MFA's), ouderensteunpunten en jongerencentra. De gemeenteraad beslist er op 19 maart over. Van de drie nieuwe MFA's komen er twee in Amstelveenp-Noord (Laan Rozenburg en In den Bloeyenden Wijngaerdt) en een aan de Hortensialaan.

 

Meer stille armoede dan verwacht in Amstelveen

Amstelveen telt meer huishoudens met een minimaal inkomen dan altijd door de gemeente werd aangenomen. Dat is gebleken uit onderzoek. Het zijn er ruim drieduizend, maar daarmee zijn nog niet alle minima opgespoord. Tot nu toe werd het aantal vastgesteld op circa 1800. De gemeente zegt al jarenlang alles te doen om alle minima te bereiken, waarop de raad ook herhaaldelijk heeft aangedrongen. Op basis van de beschikbare bestanden kan zij ongeveer 70 procent aanschrijven. Zij doet er naar haar zeggen alles aan om de overige dertig procent te traceren. B&W gaan de gemeenteraad voorstellen het huidige minimabeleid te handhaven en de mogelijkheden voor pro-actieve dienstverlening (het achterhalen van ‘verborgen' minima) uit te breiden. Onder meer wil men pogen bij de woningcorporaties de adressen van huurders met huurtoeslag los te krijgen. Ook wil het college de tegemoetkomingen voor huishoudens met kinderen verhogen en verstrekking van computers aan zulke minimahuishoudens met kinderen mogelijk maken.

GroenLinks roept op tot massaal klagen over regiovervoer

Er zijn nog steeds schrijnende incidenten in het regievervoer voor ouderen en gehandicapten. Degenen die daarvoor worden getroffen, moeten de vervoerder met klachten blijven bestoken. Ook al zal het dit jaar in de praktijk weinig helpen. Dat is de strekking van een open brief, die de gemeenteraadsfractie van GroenLinks richt aan alle gebruikers van de regiotaxi. Raadslid Dorien Mijksenaar zegt dat de raadscommissie Buger & Samenleving aan een debat over het slecht functionerende regiovervoer een machteloos gevoel heeft overgehouden. "Hoewel de overschrijdingen de laatste tijd afnemen, bereiken ons nog steeds berichten over niet op tijd komen of in het geheel niet verschijnen," aldus Mijksenaar. Volgens haar heeft de gemeente in het verleden verzuimd sancties op te nemen in het contract met de vervoerder, zodat de huidige verantwoordelijk wethouder juridisch weinig kan uitrichten.