Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Tweede ‘maatschappelijke beurs’ op komst

Er komt voor de tweede keer een Beursvloer aan de Amstel. Die wordt op 7 februari 2008 gehouden in het Amstelveen College, maar op 23 oktober is er ter voorbereiding een workshop bij de Rabobank. De bedoeling van de beurs is dat bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen en verenigingen vraag en aanbod van vrijwillige dienstverlening aan elkaar uitwisselen.

 

 

CDA wil subsidie voor boodschappenbus

De `BoodschappenPlusBus' moet blijven, vindt de CDA-fractie in de gemeenteraad. Dankzij de bus kunnen Amstelveense ouderen gezamenlijk boodschappen doen, naar de markt, meegaan met een uitstapje of andere activiteiten ondernemen. Door geldgebrek dreigt deze vorm van dienstverlening te verdwijnen. Het CDA heeft B en W vindt gevraagd het project financieel te ondersteunen.

Gemeente wil kinderopvang in leegstaande kantoren

Burgemeester en wethouders willen dat leegstaande kantoren gebruikt gaan worden voor kinderopvang. Zij zijn van plan de instellingen op dat gebied in contact te brengen met de kantorenmarkt. Het college denkt verder dat het gastouderschap moet worden gestimuleerd, waardoor de behoefte aan locaties voor kinderopvang afneemt. Het spreekt tegen dat de gemeente traag werkt, zoals de directeur van Kinderrijk heeft beweerd. Dat zeggen B en W in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks.

 

Vrouwendag in De Linde en MOC

Het Multi-Culti Vrouwenplatform en Cardanus hebben een middag- en avondprogramma voor Vrouwendag (8 maart) samengesteld. Het omvat onder meer een discussie met raadsleden over integratie en emancipatie, de verkiezing van de ‘Platvormvrouw van het jaar' en een gezamenlijke maaltijd. Plaats van handeling: ‘s middags het MOC en 's avonds wijkcentrum De Linde, beide aan de Lindenlaan (75 en 52).

 

Gemeente bezorgd over financiele gevolgen Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeente maakt zich zorgen over het feit dat zij niet precies weet wat de per 1 januari 2007 ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) haar gaat kosten. De financiele risico´s zijn volgens verantwoordelijk wethouder Tan moeilijk in te schatten, omdat onduidelijk is hoeveel geld er via het gemeentefonds van het Rijk komt. "Alle gemeenten zitten in hetzelfde schuitje," zegt zij.

 

VVD bezorgd over jeugdzorg Amstelveense kinderen

De VVD-fractie in de gemeenteraad wil van B en W weten of zij actie gaan ondernemen in reactie op  de noodkreet van directeur Wiel Janssen van het Amsterdams Bureau Jeugdzorg (ABJ) dat gezinsvoogden teveel kinderen onder hun hoede hebben om nog zorgvuldig te werken.  De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld, omdat Amstelveense kinderen in kwetsbare gezinssituaties van het hoofdstedelijke bureau afhankelijk zijn.   

Zes jaar strijd tegen bureaucratie voor rolstoel

Al zes jaar lang probeert zij met een beroep op de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) aan een elektrische rolstoel te komen. Zij heeft daar wel recht op, maar door de ambtelijke stroperigheid gaat het constant mis. Dat was de kern van het verhaal dat zij geëmotioneerd nu maar eens bij de raadscommissie Burgers en Samenleving kwam doen. Die vond het allemaal heel beroerd, maar zij zich met individuele gevallen niet te kunnen bemoeien.

 

Weer collectieve verzekering ziektekosten minima

Evenals vorig jaar kunnen huishoudens met een laag inkomen in 2007 via de gemeente een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten. Zij heeft  daartoe een contract heeft afgesloten met Zorg en Zekerheid (Z&Z), waardoor de minima een korting van 10 % op zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering krijgen.