Een jaar ‘verboden’ cliëntenraad minima

Wil Roode

Eigenlijk mocht die vrijwilligersraad voor minima er niet zijn. B&W staan er althans niet over te juichen, sinds plotseling door hen een jaar geleden voorganger Participatieraad Minima Amstelveen (PMA) door hen werd opgeheven. Dat was een officieel adviesorgaan van het college, maar werd te lastig. De gemeente zei zich in een rapport over ambtelijke misstanden bij uitkeringen niet te herkennen, schoof het dus aan de kant, constateerde trouwens onenigheid binnen de gewraakte organisatie en wilde bovendien naar één cliëntenraad voor het gehele sociale domein.

Niet goedschiks dan helaas maar kwaadschiks, moeten de leden van de PMA hebben gedacht. Die gingen door onder de noemen van Vrijwilligersraad Minima Amstelveen, om niet alle kennis verloren te laten gaan. Verschil tussen PMA en VMA is dat die laatste geen cent meer van de gemeente krijgt, niet wordt gefaciliteerd, in ambtelijke ogen eigenlijk onbetrouwbaar en lastig is en op het raadhuis waar mogelijk wordt geweerd.

Netwerk

Motor van de VMA is Wil Roode, die in de loop der jaren een immens netwerk opbouwde en door de gemeente kennelijk als lastpak wordt beschouwd, al kan men haar kennis van regelingen, wetten en casussen moeilijk ontkennen. Maar aan gemeentelijke kant heeft men de neiging te denken dat zij uitsluitend dingen ziet die verkeerd gaan. Onzin, vindt ze zelf.

“De VMA is blij dat veel mensen die een beroep doen op de afdeling W&I goed worden geholpen. Maar wij willen dat allen die – om wat voor reden dan ook – om bijstand, WMO, schuldhulpverlening of wat dat ook vragen ook op een goede respectvolle, op maat gemaakte wijze worden geholpen. Gericht op de persoon. Wij hopen dan ook dat de politieke partijen die hart hebben voor het onderwerp waar de VMA voor opkomt, dat in hun verkiezingsprogramma terug laten komen. Want iedereen kan door bijvoorbeeld domme pech in een situatie terechtkomen waarin een beroep op de gemeente noodzakelijk wordt.”

Rechtszaak

Die situatie wordt soms door de te hulp geroepen VMA anders beoordeeld dan door de gemeente. Per 31 augustus 2016 werd de formele PMA opgeheven. “Wat toen opviel is dat slechts een beperkt aantal leden initiatief nam om ten eerste alles netjes af te ronden en ten tweede zich af te vragen of het zonder enige vorm van overleg opheffen van een participatieorgaan, dat volgens landelijke wetgeving verplicht is, wel valt onder behoorlijk bestuur”, vindt Roode.

Er vond omtrent dat bezwaar inmiddels een hoorzitting plaats door ambtenaren van de gemeente zelf, gevolgd door een rechtszaak door dezelfde oud-leden van de toenmalige PMA/ Clientenraad die bezwaar maakten. Er kwam steun van de landelijke cliëntenraad en de FNV. Inmiddels wordt een hoger beroep voorbereid, waarin ook die LCR en de FNV als partij optreden.

Participatiewet

 

Roode: “Wij vinden het niet goed dat de wet zodanig zou zijn dat de gemeente Amstelveen een participatieraad zomaar kan ontbinden als zij niet tevreden zijn over het functioneren en vervolgens een zelfde participatieraad installeren met andere participanten. Het hoger beroep zal invulling dienen te geven over of dit al dan niet is toegestaan conform de huidige Participatiewet.”

Want dat is volgens haar aan de orde. PMA mag dan zijn zaakjes hebben afgerond. wat niet afgerond kon worden, ging volgens Roode gewoon door.  ”Voor de door het ingrijpen van de gemeente vervallen functie van spreekuurhouder voor de cliëntenraad zette die spreekuurhouder haar activiteiten vrijwillig voort. Begin mei 2017 is er een nieuwe Cliëntenraad  Minima, bestaande uit zes personen, benoemd. Die neemt met drie leden deel aan de Participatiegroep Sociaal Domein. De taak van spreekuurhouder is hierin niet belegd. Wel heeft de separate stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen een inloopspreekuur op de dinsdagochtend.”

Spreekuur

Maar de VMA heeft een eigen spreekuur en kreeg daar in het afgelopen jaar gemiddeld één à twee nieuwe cliënten per week, met soms volgens Roode ernstige problemen. Die ontstonden dat door de manier waarop de afdeling Werk & Inkomen haar dienstverlening invult en hoe de regels worden uitgelegd, zegt VMA.

Roode: “Bij sommige cliënten ontstaat er zo’n complexe combinatie van problemen, uitzoekpunten, vraagpunten en dergelijke dat de complexheid om alle lopende dossiers te blijven volgen en de samenhang te blijven begrijpen een probleem op zich is. Terwijl onze ervaring is dat de meeste cliënten die naar ons toekomen een combinatie van factoren heeft waar verschillende diensten van onze gemeente een rol in zouden moeten spelen. Hiermee speelt de VMA in op een behoefte waarin door de betaalde participatiegroepen (nog) niet wordt voorzien.”

Facebook

Op de Facebooksite en de website van de VMA vindt men nog steeds actuele thema’s. Roode: “Het enige verschil is dat de VMA minder rekening hoeft te houden met de belangen van de gemeente Amstelveen, omdat wij dus noch financieel, noch in de praktische verstrekking van faciliteiten voor het uitvoeren van het spreekuurhouderschap, de promotie daarvan en alle andere activiteiten ondersteuning van die gemeente krijgen. Zo heeft de VMA zowel in het najaar 2016 als zeer recent informatie verstrekt en onze zorgen geuit over de invulling van de aanbiedingen van de Amstelveenpas 2.0. Verder hebben wij over andere actuele onderwerpen ook informatie verstrekt. Meestal via onze eigen kanalen en in sommige gevallen benaderden wij de pers actief.”

 

 

Lees ook:FNV in beroep tegen stop ‘vogelvrijheid’ PMA
Lees ook:PMA zoekt nieuwe voorzitter
Lees ook:Voormalige PMA: ‘Nieuwe AV-pas gemiste kans’
Lees ook:Opgeheven PMA verwijt B&W ‘onbehoorlijk bestuur’
Lees ook:Opgeheven PMA gaat door als raad voor minima

10 reacties op “Een jaar ‘verboden’ cliëntenraad minima

 1. Wrevel

  Nu wordt de ware aard van deze gemeente zichtbaar. Alleen mensen die zich inzetten voor deze gemeente dienen vertegenwoordigd te worden. Minimumlijders kosten immers alleen maar geld, willen niet werken en hangen op de bank.

  Amstelveen heeft niets met deze mensen. Zo simpel is het gewoon. Het verloedert alleen maar en gaat ten koste van onze huizenprijzen. Dus alles wordt in het werk gesteld om minima’s uit te roeien. Zo biedt de gemeente een cursus ‘kansen pakken’. Daar leer je hoe je kansen kunt creëren.
  Als je zakt, omdat je bijvoorbeeld vanuit je rolstoel niet bij de kans kan, dan krijg je één herkansing. Als je dan na twee pogingen nog niet op het succesvolle pad bent, dan ligt het toch écht aan jezelf en ontvang je een certificaat met “ONWIL” er op. Dit klinkt allemaal kil en meedogenloos, maar dat is het juist niet. Want als iedereen zijn kansen pakt gaat de economie dermate hard draaien dat er óók vraag is naar de sloebers die weinig economische waarde hebben. Dat heet liberalisme en werkt als een speer. Kom joh, je kan het !

    /   Beantwoorden  / 
  1. Zeurhannes

   Voorlopig draaien de geldpersen heel hard en is de totale hypothecaire schuld van Nederland hoger dan het BNP. Is dat volgens het liberale geloof ?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Wrevel

    Zeker. Een geloof gebaseerd op het Einde der Tijden. Let maar op.

      /   Beantwoorden  / 
 2. CeeBee

  In de zendtijd voor (v/h) PMA is dit -naar beneden afgerond- aflevering 16 binnen een jaar tijd. Bij aflevering 15 schreef ik al dat ik geen enkele steun zie van welke politieke partij dan ook. Je zou toch zeggen dat de partijen die het sociale domein claimen, vooraan staan om mevrouw de Roode te ondersteunen. Waarom gebeurt dat niet? (en kom me niet aan met het coalitiebelang, want ook van de oppositie horen we niets).

    /   Beantwoorden  / 
  1. Zeurhannes

   @ceebee. Wel eens aan gedacht dat mevr. Roode individuele zaken behandelt? Pas als er structureel bij procedures iets mis is , dan kan een politieke partij daar vragen over stellen. Ik denk aan het samenstellen van een zwartboek over de bureaucratie bij een groot aantal schrijnende gevallen door de SP of de computerregeling door CU voor de minima.
   Maar dat is voor u ook vragen naar de bekende weg, nietwaar?

     /   Beantwoorden  / 
   1. CeeBee

    @Zeurhannes. De PMA was een officieel orgaan van de gemeente dat door diezelfde gemeente notabene is opgeheven. Me dunkt dat de politiek daar een rol in heeft of zou moeten hebben. Niets is minder waar echter. De enige die er een hoop kabaal over maakt en op dit blog veel aandacht krijgt is de voormalige PMA zelf. Dat verbaast mij en maakt mij nieuwsgierig. Wat dat met de bekende weg te maken heeft ontgaat mij.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Taartaartje

     CeeBee, ons gemeentetrolletje. Overduidelijk !

       /   Beantwoorden  / 
 3. Engel

  Sinds een aantal maanden krijg ik hulp en ondersteuning van de vma. En dat doen zij belangeloos. De gemeente Amstelveen heeft mij in de kou laten staan en ik weet niet hoe het nu met mij zou zijn zonder de hulp van mw.Roode en ik weet dat zij veel andere mensen helpt.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Heikneuter

   Om enkel inzage in je eigen dossier te krijgen, kost een bijstander 77€.
   Hoezo drempels opwerpen?

     /   Beantwoorden  / 
  2. Luna

   Gelukkig dat mevrouw Roode er is, ik ben blij met haar hulp.

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.