SP: ‘Maatwerk van B&W is een mythe’

Marina Casadei

Het maatwerk voor burgers, dat B&W en de coalitie in de gemeenteraad waarop die steunen tot uitgangspunt van hun beleid zeggen te hanteren, is gewoon een mythe. Tot die conclusie komt SP-raadslid Marina Casadei. Zij heeft kritiek op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), waar onder meer hulp in de huishouding en woningaanpassingen onder vallen, en op die van de rest van het zogenoemde sociale domein. Zaterdag uitte zij haar kritiek in Het Parool. Onder meer de beantwoording van schriftelijke vragen van de SP door het college, enkele maanden terug, vindt zij kennelijk nogal onder de maat.

(D0or Marina Casadei, SP-raadslid)

“Evenals in andere gemeenten moeten Amstelveense burgers zich melden bij het WMO-loket als zij een voorziening willen aanvragen zoals Hulp bij het Huishouden. De gemeenten hebben sinds de decentralisaties van 2015 meer taken dan ooit. Aanvragen voor Hulp bij het Huishouden, aanpassingen van woningen en bijzondere bijstand zijn zo maar enkele zaken waarvoor mensen zich bij het Amstelveenloket in het raadhuis moeten melden.”

Mooie woorden

“Natuurlijk worden niet alle aanvragen gehonoreerd. Maar voor mensen met een dringende hulpvraag is er altijd een ‘oplossing op maat’, volgens het college. Want in Amstelveen laten we niemand in de steek. Mooie woorden van wethouder Raat (VVD), maar helaas is het tegendeel het geval.”

“Omdat de SP-fractie nu ruim twee jaar na de decentralisatie wel eens wilde weten voor hoeveel mensen er een voorziening op maat is geregeld is deze vraag schriftelijk gesteld aan het college. Het antwoord is ontluisterend: omdat kennelijk niemand deze vraag kan beantwoorden wordt ons de procedure maar weer eens uitgelegd. Alsof deze bij de SP-fractie niet bekend is.”

Als baksteen

“Inmiddels begrijpen we wat er aan de hand is. De oplossingen op maat bestaan alleen op papier. In werkelijkheid laat deze gemeente haar burgers vallen als een baksteen! Neem nou de vrouw die haar huis uit moet, omdat haar huurcontract is afgelopen. Een zieke vrouw met een Wajong uitkering die is aangewezen op haar familie die mantelzorg verleent. Maar hulp bij het vinden van een betaalbare woning kan zij wel vergeten. Tot vier keer toe krijgt zij te horen dat ze maar naar Groningen moet verhuizen. Aan het feit dat zij is aangewezen op haar familie en aan de brieven van behandelend artsen heeft deze gemeente geen boodschap.”

“Dat is ook de ervaring van een andere klant van het Amstelveenloket. In dit geval betreft het de aanpassing van een woning voor een oudere inwoner. De verklaringen van de artsen worden ook hier niet geaccepteerd. Of meneer maar even wil tekenen dat hij akkoord gaat met het opvragen van zijn medische dossier.”

Naar Groningen?

“Het meest schrijnende is misschien wel dat iemand die een eigen huis heeft, maar door financiële problemen nu de hypotheek niet meer kan betalen geen hulp wordt geboden. Ga je huis maar verkopen en ja, jammer voor je dat een woning huren voor het lage bedrag dat nu maandelijks aan hypotheek wordt afgelost niet zal lukken. Wellicht dat betrokkene ook te horen krijgt dat ze maar naar Groningen moet verhuizen.”

“Klachten krijgt de gemeente Amstelveen nooit. Want alles gaat heel erg goed, wordt ons herhaaldelijk meegedeeld. Gek genoeg komen er bij de SP wél klachten binnen. Hoe dat kan? Er heerst een ware angstcultuur onder de inwoners die afhankelijk zijn van gemeentelijke voorzieningen. Als je gaat klagen of als je te kritisch bent dan wordt dat misschien wel tegen je gebruikt. Bij de SP zijn gevallen bekend waarbij dat inderdaad is gebeurd.”

Zwartboek

“In 2014 heeft de SP Amstelveen al een WMO-zwartboek samengesteld. De casussen van dit zwartboek beschrijven stuk voor stuk situaties, waarin burgers zich onbegrepen en onheus bejegend voelen door de medewerkers. Wethouder Raat (VVD) en zijn ambtenaren beloofden beterschap. Inmiddels is er door de Participatiegroep Minima Amstelveen in 2016 een rapport verschenen waaruit blijkt dat de dienstverlening nog steeds beroerd is, zo niet nóg slechter is geworden. Het college ‘herkende zich niet’ in het door de PMA geschetste beeld. Het rapport gaat nu, ruim een jaar na het verschijnen, door een afvaardiging uit de gemeenteraad in beslotenheid besproken worden in verband met de privacy-gevoeligheid van de beschreven casussen. Hier hebben wij begrip voor, maar we gaan erop toezien dat het niet weer een jaar duurt eer de bevindingen van de onderzoekscommissie in de openbaarheid worden gebracht.”

Drempel

“De SP Amstelveen zal er de komende jaren alles aan doen om een cultuuromslag te bewerkstelligen. Mensen moeten vaak een drempel over om hulp te vragen bij het gemeentelijk loket. Medewerkers moeten deze mensen daarom niet met wantrouwen tegemoet treden, maar ze een veilig gevoel geven. Het zou nog mooier zijn als aanvragen voor bijzondere bijstand ook digitaal konden worden ingediend. De vele miljoenen van het WMO-budget die Amstelveen sinds 2015 niet heeft uitgegeven kunnen we mooi hiervoor gaan gebruiken. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in scholing van het personeel, zodat er niet alleen op papier, maar nu ook écht oplossingen op maat worden geboden aan mensen die dat dringend nodig hebben.”

 

 

 

 

Lees ook:GroenLinks: Minder eigen bijdrage huishoudhulp
Lees ook:Aanvraag huishoudelijke hulp wordt simpeler
Lees ook:B&W: plan voor nieuwe zorgtaken
Lees ook:Bezuiniging thuiszorg geeft meer werk boodschappendienst
Lees ook:SP-zwartboek falend zorgloket gemeente

Eén reactie op “SP: ‘Maatwerk van B&W is een mythe’

  1. Kaas

    Het is toch zonder meer ontluisterend hoe mevr. Casadei wordt afgescheept met het oplepelen van de procedure.

    Als je politieke lef hebt , weerleg je beargumenteerd haar voorbeelden of kom je met een heel stel voorbeelden waarin het wel goed is gegaan. Het getuigt natuurlijk helemaal van een farce dat je pas na een jaar met je bevindingen naar buiten komt. Nu lijkt het er eerder op dat men denkt dat het wel over waait of zou het komen dat het in deze gevallen niet een familielid van de regerende coalitie betreft?

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.