Werkplein: succes volgens B&W, volgens klant niet

Maaike Veeningen. weth. Economische Zaken

De ambitie van de gemeente iedereen hoe dat ook zo snel mogelijk uit de bijstand en in een baan te krijgen, vastgelegd in het Beleidsplan Participatiewet, leidt niet tot voor iedereen bevredigende oplossingen. Maar blijkens een notitie van wethouder Maaike Veeningen aan de gemeenteraad werkt het vorig jaar opgerichte Werkplein AA in de raadhuis redelijk perfect.

Het was bedoeld om minder uitkeringsgerechtigden te krijgen en iedereen door te loodsen naar de arbeidsmarkt. Toch steeg het aantal mensen in de bijstand inmiddels met 18%, terwijl de bedoeling van B&W was het met 2,5% te doen dalen. Ondanks dat spreekt het college van een succes van het Werkplein. Die 2,5 daling zou ‘bij gelijkblijvende omstandigheden’ het doel zijn. En omdat omstandigheden nu eenmaal altijd veranderen was succes blijkbaar vooraf verzekerd.

De AOW-leeftijd is opgetrokken en er zijn meer statushouders dan verwacht gekomen, bijvoorbeeld. Bij 22% van de aanvragers van een uitkering werd fraude geconstateerd.

In totaal kregen vorig jaar 347 mensen die op zoek waren naar ander werk hulp van het Werkplein, waar standaard twee accountmanagers aan zijn verbonden die contacten onderhouden met werkgevers.

Vacatures

Hoewel de medewerkers het Werkplein goed vinden functioneren, zijn de meeste klanten ontevreden over de aangeboden vacatures. Maar de gemeente voort aan dat de realiteit op de arbeidsmarkt nu eenmaal is veranderd. Volgens de Participatiewet moet elk aangeboden werk als passend bij de werkloze worden aanvaard. Ofwel: Iedereen moet elk werk pakken. Het betekent in de praktijk dat bijvoorbeeld een dame met rugklachten naar de veiling in Aalsmeer werd gestuurd voor een baan in de (zware) distributie, zodat zij binnen drie maanden plat lag (met verminderde UWV-uitkering). Of, zoals Henk Stoffels van de ChristenUnie woensdag in de raadscommissie Burgers en Samenleving vertelde, een geïmmigreerde musicus zwaar werk met zijn handen moest doen, wat een gevaar voor het bespelen van zijn instrument zou inhouden. “Men is streng in het beleid”, constateerde Stoffels. “Elk aangeboden werk moet aanvaard worden.”

Verplicht vrijwillig

Plaatsing van 50 Plussers is lastig, heeft de gemeente toe. Er wordt aan hen wel een aparte training gegeven. Mensen met een afstand topt de arbeidsmarkt, zoals dat heet, worden tegenwoordig doorgestuurd naar het regionale re-integratiebedrijf AM Match. En tenslotte kan men worden verwezen naar de wekelijks twee dagdelen ook op het Werkplein vertegenwoordigde Vrijwilligerscentrale. Want vrijwilligheid kan worden verplicht, hoe strijdig dat met die term ook lijkt. Vorig jaar kwamen er 130 mensen via het Werkplein in vrijwilligerswerk terecht.

Van de laaggeletterden, die volgens de gemeente 8-11% van de bevolking uitmaken, is 43% werkloos.

 

Lees ook:Regiogemeenten pakken samen werkloosheid aan
Lees ook:Kwetsbaren moeilijk aan werk te krijgen
Lees ook:CDA: ‘Iedereen in de bijstand aan het werk’
Lees ook:Werkplein: Makelaardij in (on) betaald werk
Lees ook:Lichte stijging WW-ers in Amstelveen

2 reacties op “Werkplein: succes volgens B&W, volgens klant niet

  1. Frank

    Bij 22% van de aanvragers werd fraude geconstateerd . Dat is wel erg veel. Hebben al deze 22% de boel bewust belazerd of hebben ze fouten gemaakt in de aanvraag?

      /   Beantwoorden  / 
  2. tremkondukteur

    En als het 2% was geweest? Had je die vraag dan ook gesteld?

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.