PMA zoekt nieuwe voorzitter

  De Participatiegroep Minima Amstelveen (PMA), zeg maar de B&W namens uitkeringsgerechtigden en andere minima adviserende cliëntenraad, zoekt twee spreekuurhouders, van wie er één ook voorzitter kan zijn. De vorige PMA-voorzitter legt dezer dagen zijn functie neer.

De PMA komt op voor de belangen van mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen, ongeacht hun inkomstenbron. De PMA houdt een afspraak spreekuur om minima te helpen met bijvoorbeeld het lezen van brieven, invullen van formulieren, opstellen van bezwaarschriften enzovoort.

Van de kandidaten, die inwoner van Amstelveen moeten zijn, wordt verwacht: Betrokkenheid bij het minimabeleid, Juridische kennis, ervaring en affiniteit op de gebieden waar minima mee te maken hebben, plus kennis van de beginselen van het bestuursrecht.

Wat dat laatste betreft gaat het om wet- en regelgeving met betrekking tot de participatiewet, voorzieningen voor minima e.d. Voor de functie moet men 1 dag per week beschikbaar zijn, deels te besteden aan het spreekuur, gedurende de benoemingsperiode van vier jaar.

De leden van de PMA ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding van 650 euro per jaar. Voor inlichtingen: Wil Roode, spreekuurhouder. Zij neemt contact op met degenen die zich melden op 06 82 83 70 3i. Belangstellenden kunnen zich melden via het emailadres: [email protected]

Voorzitter

PMA achternarijdt, zoals gezegd, ook een nieuwe voorzitter, die spreekuurhouder is. “Wij zoeken een kandidaat die bereid en in staat is als voorzitter en als spreekuurhouder te functioneren”, meldt de PMA.

De activiteiten van de PMA / Cliëntenraad zijn: Adviseren van het College van Burgemeester en Wethouders over het opstellen en uitvoeren van beleid met betrekking minima in Amstelveen; elk kwartaal de Kom-Post – blad van PMA – uitgeven ter informatie van de achterban; spreekuur houden voor sociaal en juridisch advies; spreekuren houden op afspraak om hen die van een minimum inkomen moeten rondkomen te helpen met bijvoorbeeld het lezen van brieven, invullen van formulieren, opstellen van bezwaarschriften, enzovoort; gebruik van sociale media en internet voor contacten met de achterban.

Vanaf 1 oktober aanstaande gaat de PMA door als Cliëntenraad. Het budget en het aantal leden blijft gelijk aan de huidige situatie. Het takenpakket blijft nagenoeg gelijk. De taken van een voorzitter zijn: Leiden van de vergaderingen van de PMA; Als eerste verantwoordelijk zijn dat de PMA voldoet aan de geldende regelgeving, inclusief haar eigen huishoudelijk reglement; Stimuleren en activeren van de PMA bij de meningsvorming en bij de uitvoering van activiteiten; Voorbereiden, bijeenroepen en agenderen van de vergaderingen; Optreden als vertegenwoordigers van de PMA; Onderhouden van contacten binnen en buiten de gemeente; Informeren van de leden van de PMA over alle relevante onderwerpen; Voeren van gesprekken met en begeleiding van nieuwe leden van de PMA.

Van de kandidaat-voorzitter wordt gevraagd dat hij of zij ervaring heeft met vrijwilligersorganisaties of organisaties van vergelijkbare aard, goed vergaderingen en leiden en op adequate wijze besluitvorming tot stand brengen binnen een groep personen met verschillende inzichten en achtergronden.

Verder moet de voorzitter zich richten op kwaliteit en resultaat door samenwerking en verder in huis hebben wat ook van de spreekuurhouders wordt gevraagd. Er wordt een beschikbaarheid van 1 dag per week verwacht, deels te besteden aan de functie van voorzitter gedurende de benoemingsperiode van vier jaar.

De leden van de PMA ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding van 650 euro per jaar. Voor inlichtingen: Merel van de Merbel. Die neemt contact met u op als men zich meldt op 06 82 83 70 31. Belangstelling kan men kenbaar maken via het e-mailadres: [email protected]

 

Lees ook:FNV veroordeelt opheffing PMA door B&W
Lees ook:Een jaar ‘verboden’ cliëntenraad minima
Lees ook:FNV in beroep tegen stop ‘vogelvrijheid’ PMA
Lees ook:Gemeente komt nu met PMA-stukken
Lees ook:Klachtenmeldpunt bijstand: 600 hulpvragen

2 reacties op “PMA zoekt nieuwe voorzitter

 1. Frank

  Kan het eraf ! 650 euro per jaar en hoeveel krijgt een directeur van bijvoorbeeld de Hartstichting .

    /   Beantwoorden  / 
 2. Rotary-vriendje

  Ik kan het bericht niet helemaal plaatsen, want vanaf volgend jaar worden alle huidige participatieraden samengevoegd tot één participatieraad. Beetje raar dat ze voor die korte tijd nog een voorzitter zoeken. En daarbij, we moeten de toegevoegde waarde van al die participatieraden ook niet overschatten. Ze zijn er eigenlijk meer omdat de overheid dit van de gemeenten eist dat ze er zijn om te kunnen duiden dat er ‘echt’ werk gemaakt wordt van de participatiemaatschappij.

  Samengevat: niet helemaal overbodig, maar wel een beetje.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.