Meer geld naar vluchtelingenwerk

 

Jeroen Brandes

Er gaat meer geld naar Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA). B&W hebben besloten de subsidie te verhogen van € 153.000 naar € 212.500.  De plaatsing van asielvragers die een status kregen, eerder volstrekt onvoldoende, is nu volgens het college in overeenstemming met de taakstelling door het Rijk. Het wil zeggen dat er woonruimte voor hen is geregeld. 

In de eerste helft van 2015 moesten 71 statushouders geplaatst worden, in de tweede helft van het jaar 75. Al meer dan 80 personen zijn aan Amstelveen gekoppeld, van wie er nu 56 zijn gehuisvest.

De SVA is verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding en inburgering van statushouders. In het 2de kwartaal van 2015 is, na de eerdere toekenning van subsidie, is beoordeeld hoe de huisvesting verloopt.  Die is nu in de pas met de taakstelling. Daardoor steeg het trajecten van SVA ook fors.  

Het totale budget voor nieuwkomers en vluchtelingen in de gemeentebegroting bedraagt € 130.000. Sinds eind 2013 ontvangt de gemeente van het rijk, via het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), extra middelen om geplaatste statushouders van 16 jaar en ouder maatschappelijk te begeleiden. De verwachting is dat Amstelveen over 2015 tussen € 75.000 – € 95.000 zal ontvangen. De hoogte van het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van het aantal geplaatste statushouders van 16 jaar en ouder.

 

Wethouder Welzijn Jeroen Brandes (PvdA): “Voor iedereen die de laatste  maanden het nieuws heeft gevolgd, zal het geen verrassing zijn: het aantal vluchtelingen naar Europa en ook Nederland stijgt. Amstelveen krijgt dus ook te maken met een groeiend aantal statushouders dat we moeten plaatsen. Tot nu toe zijn we mooi op schema met het begeleiden en huisvesten. Dat is goed nieuws, maar we moeten waar mogelijk voorkomen dat dit gaat botsen met andere kwetsbare groepen in onze stad.”

 

Lees ook:Verdubbeling subsidie begeleiding statushouders
Lees ook:Bijna 3,5 ton voor begeleiding AV-statushouders
Lees ook:Meer geld naar meer asielzoekers
Lees ook:Te weinig woonruimte voor statushouders
Lees ook:Stemmen voor vrijwilligersprijs

Eén reactie op “Meer geld naar vluchtelingenwerk

  1. frank

    Dit botst dus wel met andere kwetsbare groepen in ons dorp, want deze mensen worden gehuisvest in de sociale woningbouw, waardoor de druk daar nog verder op loopt, ondanks al het geklets over scheefwoners. Dit weet de hr. Brandes heel erg goed, maar hij benoemt het niet. Dit is laf beleid en hij werkt dan in de hand dat er mensen zijn die daarvan asielzoekers de schuld van geven. Dus er moet meer sociale woningbouw komen om dit probleem op te vangen, maar dan is ie doof, niet alleen hij maar de gehele coalitie. Ik snap ook niet waarom de PvdA aan dit beleid wil deelnemen.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.