Categorie: "Schiphol"

Gemeente krijgt vijf miljoen voor opknapbeurt Schiphol

Voor het opknappen van Uilenstede heeft de gemeente 5 miljoen euro subsidie gekregen van de Stichting Leefomgeving Schiphol. In totaal deelde die maandag negen miljoen euro uit voor allerlei projecten die de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven moeten verbeteren. gekregen om het studententerrein Uilenstede onder de rook van Schiphol op te knappen. Symbolisch kreeg wethouder John Levie van ruimtelijke ordening  maandag een cheque uitgereikt. Die werd hem overhandigd door staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu, gedeputeerde Tjeerd Talsma en directeur Jos Nijhuis van Schiphol. Aalsmeer en Uithoorn krijgen respectievelijk 2,8 miljoen en 1,2 miljoen euro om nieuwe recreatiegebieden te ontwikkelen.

Babbeltafel van Alders: minder lawaai door anders remmen

Er is weer eens een akkoord gekomen aan de leutertafel over Schiphol, ofwel ‘De Tafel van Alders’. Het zoveelste. Deze keer zijn de dames en heren aan de tafel het er over eens geworden dat piloten in het vervolg het advies krijgen te remmen op de wielen na de landing (ja voor de landing heeft dat geen zin natuurlijk), dus niet met vol vermogen op de motor. Op de landingsbaan remmer de motoren dan met stationair vermogen. Dat heet ‘Idle Reverse Thrust.’ Geen gewone burger die er iets van snapt, maar natuurlijk wel de hobbyisten en vertegenwoordigers van de luchtvaart in de praatclub. Sinds 2007 geldt als proef voor vliegers die overdag op Schiphol landen een advies (overigens geenszins bindend voor de gezagvoerders) die Idle Reverse Thrist methode toe te passen. Die schijnt minder lawaai te maken en vooral Vijfhuizen krijgt er minder last door van landende vliegtuigen.

Experiment met nieuw geluidstelsel Schiphol gestart

United_Airlines_aircraft_taking_off_at_Schiphol_Airport[1]Het experiment met het nieuwe geluidsstelsel rond Schiphol, een resultaat van de zogenoemde Alderstafel (overlegorgaan van alle bij de luchthaven betrokken partijen). Het startschot werd maandag gegeven in aanwezigheid van de nieuwe staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma.  De Alderstafel adviseerde een eenvoudiger stelsel en dat werd door een meerderheid van de Tweede Kamer overgenomen. Het experiment duurt twee jaar en wordt na elk jaar geëvalueerd. De Staatssecretaris heeft de Alderstafel Schiphol gevraagd de uitvoering van het experiment te begeleiden en te evalueren. Het nieuwe stelsel is onderdeel van in 2008 aan de Alderstafel gemaakte afspraken.

Schiphol (2)

United_Airlines_aircraft_taking_off_at_Schiphol_Airport[1]Volgens Stichting Natuur en Milieu krijgen omwonenden veel minder bescherming tegen geluidsoverlast als het nieuwe geluidsstelsel, een vrucht van de zogenoemde Alders-tafel, wordt ingevoerd. Het door hem voorgezeten overleg, waarbij alle betrokken instanties (luchtvaart, omwonenden en overheden) waren betrokken, kwam met een advies dat te mooit lijkt om waar te zijn: Schiphol kan rustig doorgroeien en de overlast wordt minder. Onzin natuurlijk. Dergelijke eieren van Columbus werden de laatste decennia geregeld uitgebroed. Rustiger is de omgeving van de luchthaven er niet van geworden en dat zal ook in de toekomst niet gebeuren. Wat wel gebeurde: Schiphol groeide gewoon door en dat blijft zo. Alle gepruttel van een deel van de politiek en milieuclubs, bezorgde gezichten plus bijbehorende krachtige van wethouders en geschreeuw van actiegroepen ten spijt.

Extra vlieglawaai Amstelveen Zuid alweer voorbij

3225740358_0ccb63d870[1]De Kaagbaan is al weer in gebruik genomen en daarmee de extra inzet van Aalsmeer- en Buitenveldertbaan voorbij. Dat heeft Schiphol vrijdag aan de gemeente gemeld. Die had geprotesteerd tegen het feit dat enkele dagen eerder de Kaagbaan overdag buiten gebruik was gesteld. De reden daarvoor was dat op twee plaatsen de toegestane geluidsbelasting overschreden dreigde te worden. Daarom werden andere baancombinaties gebruikt, waardoor extra hinder in Amstelveen Zuid, Nes aan de Amstel, Uithoorn en Aalsmeer ontstond.

Gemeente onthutst over extra gebruik Buitenveldertbaan

3624807939_78936767a7[1]Burgemeester en wethouders zeggen zich overvallen te voelen door Schiphol, dat sinds donderdag (24 september) de Kaagbaan niet meer overdag gebruikt voor startend vliegverkeer. Daardoor wordt de Buitenveldertbaan zwaarder belast. Daarvan hebben vooral inwoners van Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn last. En dat is onvaanvaardbaar, vinden B&W. Wethouder Pols heeft Hans Alders, voorzitter van het ‘Alders Tafel’ genoemde overleg van alle bij de luchthaven betrokken partijen, opgeroepen snel tot een andere oplossing tge komen. Schiphol Group de beslissing over de banen ook pas donderdag aan de CROS en de Alderstafel per brief bekend.

Regio wil profiteren van boetes luchtvaart

Zonder inbreng van de regio is ontwikkeling van Schiphol niet mogelijk. Dat zeggen de colleges van B&W van Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer in een gezamenlijke reactie op de zoveelste luchtvaartnota van het kabinet. Die heet deze keer ‘Een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie.’ Zij refereren aan de afspraken die gemaakt zijn via de zogenaamde  Alderstafel, een platform waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd en waarin Amstelveens wethouder Pols namens de regiogemeenten zitting heeft. De drie colleges vrezen dat sommige van die afspraken niet doorgaan wegens de economische situatie.

Informatieavond over hinderbeperking Schiphol

Het vliegverkeer boven Amstelveen. Dat is het onderwerp van een door de gemeente georganiseerde inloopavond op maandag 22 juni (17.30 tot 20.00 uur) in het raadhuis. Inwoners kunnen zich daar laten informeren over de aan de zogenoemde Alderstafel afgesproken maatregelen en de uitvoering daarvan. Zij kunnen er vragen stellen aan zowel gemeente als vertegenwoordoigers van de luchtvaartsector. Het Aldersadvies beoogde beoerking van hinder en verbetering van leefkwaliteit in gebieden waar hinderbeperking gewoon niet mogelijk is. Er werd een plafond van 510.000 vluchten voor Schiphol vastgesteld.

Schiphol geeft bonussen om meer vliegtuigen binnen te halen

Om meer vliegtuigen te lokken deelt Schiphol nu bonussen uit aan luchtvaartmaatschappijen. Die kunnen oplopen tot 4500 euro per vlucht, heeft directeur Jos Nijhuis gemeld in een interview met het Algemeen Dagblad (AD). Er worden miljoenen voor deze vorm van promotie van de luchthaven uitgetrokken. De premies zijn vorige maand verdrievoudigd. Diverse maatschappijen, waaronder Easyjet,  zijn minder gebruik van Schiphol gaan maken, omdat ze het daar te duur vinden. En reizigers haakte af wegens de vliegtaks, die overigens in juli weer verdwijnt. Overigens wil Schiphol volgens Nijhuis niet de grootste en goedkoopste luchthaven van Europa zijn, maar wel graag de beste. Hij denkt daarbij aan klantvriendelijkheid, bagage afhandeling en gemak bij transfers.

Gemeente wil ‘Schiphol subsidie’ voor Uilenstede

Om de leefomgeving op Uilenstede te verbeteren wil de gemeente subsidie hebben van de Stichting Bevordering Kwaliteit Schipholregio. Zij bereidt een aanvraag voor. Het gaat ook om de ‘ruimtelijke kwaliteit’ en de veiligheid. De stichting is een vrucht van de zogenoemde Alderstafel, een overlegforum van verschillende bij Schiphol betrokken overheden en organisaties, inclusief de luchthaven zelf. Daar wordt overleg gevoerd over de toekomst van Schiphol. Gemeente. Corporatie DUWO en VU zijn op het ogenblik druk doende met de herontwikkeling van Uilenstede tot een heuse studentencampus. En daarin past best de subsidie om die ook zo leefbaar te maken. De campus betaalt tenslotte ook een prijs voor de nabijheid van Schiphol, lijkt de redenering daarachter.