Categorie: "Schiphol"

Buitenveldertbaan meer gebruikt door onderhoud Kaagbaan

SchipholDe Kaagbaan, een start- en landingsbaan van luchthaven Schiphol is tot naar verwachting tot zondag 2 juni buiten gebruik wegens regulier onderhoud. Het betekent dat dan de Aalsmeerbaan intensiever wordt gebruikt.  Tijdens piekperioden wordt ook de Zwanenburgbaan ingezet, voor landingen uit en starts naar het zuiden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ontheffing verleend om tijdens het onderhoud gebruik te laten maken van de Buitenveldertbaan als startbaan en van de Schiphol-Oostbaan als landingsbaan.

‘s Nacht wordt de Zwanenburgbaan gebruikt als vervanger voor de Kaagbaan. Dat gebeurt normaal gesproken alleen bij harde zuiden- of noordenwind, maar is nu elke nacht het geval. Vooral de bewoners van gebieden ten zuiden van Zwanenburg- en Aalsmeerbaan zullen daardoor meer overlast ondervinden.

ChristenUnie wil Schiphol Werkgroep als adviesraad gemeente

Bert de Pijper

Het loopt nu de spuigaten uit met de geluidshinder door vliegtuigen in Amstelveen. Dat was de boodschap van voorzitter Griese van Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAP) bij de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Griese trad daar deze week op als inspreker.De ChristenUnie in de gemeenteraad wil dat de gemeente meer gebruik maakt van de kennis van de SWAP en haar als een adviesraad inschakelt. Zij heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan B&W. “De stichting SWAB beschouwt het als haar taak de rapportages over het gebruik van de Buitenveldertbaan nauwkeurig te bestuderen en te vergelijken met het vastgestelde beleid daarover”, zegt fractievoorzitter Bert de Pijper.

Meepraten over zoveelste aanpak Schiphollawaai

Hans Alders, voorzitter van de praatgroep over Schiphol die ‘Alders Tafel’ heet komt woensdagavond 25 april (19.00 uur) vindt in Crown Business Studio’s Aalsmeer met omwonenden van de luchtgaven praten. Het complex – de voormalige Endemol Studio’s – ligt aan de Van Cleeffkade 15. Wie wil, kan meepraten en vragen stellen. Alders komt de zoveelste aanpak van het vlieglawaai uitleggen,  het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) van Schiphol toelichten. De bestuurders van de omliggende gemeenten met Schiphol in hun portefeuille hebben Alders gevraagd bewoners rechtstreeks te informeren over de vorderingen aan de Alderstafel. Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) zegt te beseffen dat Amstelveners meer overlast ervaren door het gebruik van de Buitenveldertbaan. “Daarom is het ook goed dat de Luchtverkeersleiding Nederland zelf die avond aanwezig is om hun verhaal te vertellen.” Er zijn ook bewonersvertegenwoordigers van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) aanwezig.  

GroenLinks en D66: toenemend gebruik Buitenveldertbaan

Tessa van Wijnen

De gemeente mag dan van Stichting Leefomgeving Schiphol vijf miljoen voor verbetering van de leefbaarheid op Uilenstede hebben ontvangen, intussen neemt het vlieglawaai daar gestaag toe. De Buitenveldertbaan, in de aanvliegroute waarvan het studentendorp ligt, wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt. Inmiddels voor bijna tien procent van de starts en landingen. En in 2011 werd op de Buitenveldertbaan 30% meer gevlogen dan in 2010. GroenLinks en D66 in de gemeenteraad hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan B&W. Dat geld voor de leefomgeving vloeide voort uit aan de zogenoemde Alderstafel – praatgroep van luchtvaart, overheden en belangengroepen van omwonenden – gemaakte afspraken. Maar andere afspraken, zoals minder in plaats van meer vliegen over de Buitenveldertbaan, worden niet nagekomen, constateren Tessa van wijnen (GL) en Lex Hendrikse (D66).

Gemeente krijgt vijf miljoen voor opknapbeurt Schiphol

Voor het opknappen van Uilenstede heeft de gemeente 5 miljoen euro subsidie gekregen van de Stichting Leefomgeving Schiphol. In totaal deelde die maandag negen miljoen euro uit voor allerlei projecten die de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven moeten verbeteren. gekregen om het studententerrein Uilenstede onder de rook van Schiphol op te knappen. Symbolisch kreeg wethouder John Levie van ruimtelijke ordening  maandag een cheque uitgereikt. Die werd hem overhandigd door staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu, gedeputeerde Tjeerd Talsma en directeur Jos Nijhuis van Schiphol. Aalsmeer en Uithoorn krijgen respectievelijk 2,8 miljoen en 1,2 miljoen euro om nieuwe recreatiegebieden te ontwikkelen.

Babbeltafel van Alders: minder lawaai door anders remmen

Er is weer eens een akkoord gekomen aan de leutertafel over Schiphol, ofwel ‘De Tafel van Alders’. Het zoveelste. Deze keer zijn de dames en heren aan de tafel het er over eens geworden dat piloten in het vervolg het advies krijgen te remmen op de wielen na de landing (ja voor de landing heeft dat geen zin natuurlijk), dus niet met vol vermogen op de motor. Op de landingsbaan remmer de motoren dan met stationair vermogen. Dat heet ‘Idle Reverse Thrust.’ Geen gewone burger die er iets van snapt, maar natuurlijk wel de hobbyisten en vertegenwoordigers van de luchtvaart in de praatclub. Sinds 2007 geldt als proef voor vliegers die overdag op Schiphol landen een advies (overigens geenszins bindend voor de gezagvoerders) die Idle Reverse Thrist methode toe te passen. Die schijnt minder lawaai te maken en vooral Vijfhuizen krijgt er minder last door van landende vliegtuigen.

Experiment met nieuw geluidstelsel Schiphol gestart

United_Airlines_aircraft_taking_off_at_Schiphol_Airport[1]Het experiment met het nieuwe geluidsstelsel rond Schiphol, een resultaat van de zogenoemde Alderstafel (overlegorgaan van alle bij de luchthaven betrokken partijen). Het startschot werd maandag gegeven in aanwezigheid van de nieuwe staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma.  De Alderstafel adviseerde een eenvoudiger stelsel en dat werd door een meerderheid van de Tweede Kamer overgenomen. Het experiment duurt twee jaar en wordt na elk jaar geëvalueerd. De Staatssecretaris heeft de Alderstafel Schiphol gevraagd de uitvoering van het experiment te begeleiden en te evalueren. Het nieuwe stelsel is onderdeel van in 2008 aan de Alderstafel gemaakte afspraken.

Schiphol (2)

United_Airlines_aircraft_taking_off_at_Schiphol_Airport[1]Volgens Stichting Natuur en Milieu krijgen omwonenden veel minder bescherming tegen geluidsoverlast als het nieuwe geluidsstelsel, een vrucht van de zogenoemde Alders-tafel, wordt ingevoerd. Het door hem voorgezeten overleg, waarbij alle betrokken instanties (luchtvaart, omwonenden en overheden) waren betrokken, kwam met een advies dat te mooit lijkt om waar te zijn: Schiphol kan rustig doorgroeien en de overlast wordt minder. Onzin natuurlijk. Dergelijke eieren van Columbus werden de laatste decennia geregeld uitgebroed. Rustiger is de omgeving van de luchthaven er niet van geworden en dat zal ook in de toekomst niet gebeuren. Wat wel gebeurde: Schiphol groeide gewoon door en dat blijft zo. Alle gepruttel van een deel van de politiek en milieuclubs, bezorgde gezichten plus bijbehorende krachtige van wethouders en geschreeuw van actiegroepen ten spijt.

Extra vlieglawaai Amstelveen Zuid alweer voorbij

3225740358_0ccb63d870[1]De Kaagbaan is al weer in gebruik genomen en daarmee de extra inzet van Aalsmeer- en Buitenveldertbaan voorbij. Dat heeft Schiphol vrijdag aan de gemeente gemeld. Die had geprotesteerd tegen het feit dat enkele dagen eerder de Kaagbaan overdag buiten gebruik was gesteld. De reden daarvoor was dat op twee plaatsen de toegestane geluidsbelasting overschreden dreigde te worden. Daarom werden andere baancombinaties gebruikt, waardoor extra hinder in Amstelveen Zuid, Nes aan de Amstel, Uithoorn en Aalsmeer ontstond.

Gemeente onthutst over extra gebruik Buitenveldertbaan

3624807939_78936767a7[1]Burgemeester en wethouders zeggen zich overvallen te voelen door Schiphol, dat sinds donderdag (24 september) de Kaagbaan niet meer overdag gebruikt voor startend vliegverkeer. Daardoor wordt de Buitenveldertbaan zwaarder belast. Daarvan hebben vooral inwoners van Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn last. En dat is onvaanvaardbaar, vinden B&W. Wethouder Pols heeft Hans Alders, voorzitter van het ‘Alders Tafel’ genoemde overleg van alle bij de luchthaven betrokken partijen, opgeroepen snel tot een andere oplossing tge komen. Schiphol Group de beslissing over de banen ook pas donderdag aan de CROS en de Alderstafel per brief bekend.