Categorie: "Schiphol"

Gemeente aan Kamer: stel debat Alders’ advies uit

Sander Mager

Sander Mager

J.W. Groot

J.W. Groot

De Tweede Kamer moet toch nog maar even wachten met het behandelen van het advies van Hans Alders over het geluidstelsel rond Schiphol. Eerst moeten de resultaten worden afgewacht van een onderzoek naar het gebruik van de Buitenverdertbaan. Dat zeggen B&W van Amstelveen in een brief aan het parlement, nadat daarop door de raadsfracties van GroenLinks, PvdA en D66 was aangedrongen.

Volgens GroenLinks-raadslid Sander Mager zijn er veel klachten uit de bevolking gekomen, ook van Schiphol werkgroep Amstelveen-Buitenveldert (SWAB).

‘Omwonenden Schiphol staan weer in de kou’

Hans_Alders[1]Het dinsdag na lang praten aan de naar hem genoemde ‘tafel’ door Hans Alders uitgebrachte advies over Schiphol aan staatssecretaris  Wilma Mansveld is uiterst teleurstellend. Het heeft de luchtvaartsector heel veel ruimte ten koste van de omwonenden. Dat vindt de Vereniging Bescherming Leefomgeving Schiphol (BLRS), een koepel van achttien platforms van bewoners in de regio. De door lawaai en andere hinder getergde omwonenden van de luchthaven blijven in de kou staan, vindt de protestorganisatie.

In het advies kwam de bescherming tegen een maximum aan geluidshinder te vervallen, constateert het bestuur van de vereniging. Daardoor hebben bewoners volgens de vereniging geen enkele lokale rechtszekerheid meer.

Informatie avond over normen Schipholgeluid

SchipholBewoners van de regio rond Schiphol kunnen donderdag 17 oktober  – om 18.30 uur, want het moet natuurlijk een ongemakkelijk tijdstip zijn – in Hoofddorp komen luisteren naar wat de praatgroep Alderstafel over een nieuw geluidsstelsel aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert. Voorzitter Hans Alders van het overleg, waaraan alle bij de luchtvaart betrokken instanties (inclusief alle protestclubs) meedoen, heeft het advies dinsdag aan staatssecretaris Mansveld overhandigd. Dat nieuwe geluidsstelsel is onderdeel van een ingewikkeld pakket afspraken, dat waarschijnlijk alleen wie dagelijks met de materie bezig is begrijpt.

In 2008 werden ook al afspraken gemaakt en tijdens die informatieavond komt ook een vierjarige evaluatie daarvan op tafel. Die afspraken gingen over hinderbeperking, leefomgeving en selectiviteit.

‘Experiment vliegen volgens afspraak mislukt’

J.W.Groot

J.W.Groot

Het blijft maar fout gaan met Schiphol. Althans wat de overlast betreft. Al een halve eeuw ageren omwonenden tegen het vlieglawaai en het is alleen maar erger geworden, alle afspraken, ingewikkelde – voor een gemiddelde burger onbegrijpelijke – aanvliegprocedures en metingen ten spijt. Volgens de stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) is ook het nieuwste stelsel – Vliegen Volgens Afspraak (VVA) – totaal mislukt.

Voorzitter Jan Griese zegt dat in een open brief aan wethouder Jan Willem Groot (CDA), die – als opvolger van PvdA-wethouder Remco Pols – in de ‘Alderstafel’ geheten praatgroep zit.

Zorgen over uitbreiding vliegverkeer Buitenveldertbaan

Sander Mager

Sander Mager

Het gebruik van de zogenoemde Buitenveldertbaan van Schiphol, mag niet worden uitgebreid, maar dat lijkt nu wel te gebeuren. Daar moeten B&W zich tegen verzetten, vinden GroenLinks, D66 en PvdA. Die fracties in de gemeenteraad hebben er schriftelijke vragen over gesteld. Aan de zogenoemde ‘Alders tafel’, het zoveelste gesprek met alle betrokken partijen over beteugelen van Schiphol, zijn afspraken gemaakt over ‘vliegen volgens afspraak’. Van een evaluatie die Alders er nu over schrijft, maakt ‘strikt preferent baangebruik’ deel uit.  Hij komt daarnaast met een nieuw vervolgvoorstel voor allerlei afspraken. Maar volgens de drie fracties is het proces rond die eindevaluatie allerminst transparant. ‘Er zijn signalen, dat de mogelijkheden voor het gebruik van de Buitenveldertbaan in het nieuwe stelsel worden vergroot’, zeggen de fracties. Als dat juist is wordt volgens hen de overlast voor bewoners in Amstelveen en Buitenveldert onaanvaardbaar.  ‘Overigens blijkt uit gegevens van de SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen /Buitenveldert) dat in 2012 overdag de Buitenveldertbaan al onverklaarbaar veel meer is gebruikt dan toegestaan op basis van de afspraken volgens ‘vliegen volgens afspraak’ en dat ook in de nacht via die baan wordt gevlogen, zonder dat traceerbaar is wat hiervoor de rede is.’

Buitenveldertbaan meer gebruikt door onderhoud Kaagbaan

SchipholDe Kaagbaan, een start- en landingsbaan van luchthaven Schiphol is tot naar verwachting tot zondag 2 juni buiten gebruik wegens regulier onderhoud. Het betekent dat dan de Aalsmeerbaan intensiever wordt gebruikt.  Tijdens piekperioden wordt ook de Zwanenburgbaan ingezet, voor landingen uit en starts naar het zuiden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ontheffing verleend om tijdens het onderhoud gebruik te laten maken van de Buitenveldertbaan als startbaan en van de Schiphol-Oostbaan als landingsbaan.

‘s Nacht wordt de Zwanenburgbaan gebruikt als vervanger voor de Kaagbaan. Dat gebeurt normaal gesproken alleen bij harde zuiden- of noordenwind, maar is nu elke nacht het geval. Vooral de bewoners van gebieden ten zuiden van Zwanenburg- en Aalsmeerbaan zullen daardoor meer overlast ondervinden.

ChristenUnie wil Schiphol Werkgroep als adviesraad gemeente

Bert de Pijper

Het loopt nu de spuigaten uit met de geluidshinder door vliegtuigen in Amstelveen. Dat was de boodschap van voorzitter Griese van Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAP) bij de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Griese trad daar deze week op als inspreker.De ChristenUnie in de gemeenteraad wil dat de gemeente meer gebruik maakt van de kennis van de SWAP en haar als een adviesraad inschakelt. Zij heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan B&W. “De stichting SWAB beschouwt het als haar taak de rapportages over het gebruik van de Buitenveldertbaan nauwkeurig te bestuderen en te vergelijken met het vastgestelde beleid daarover”, zegt fractievoorzitter Bert de Pijper.

Meepraten over zoveelste aanpak Schiphollawaai

Hans Alders, voorzitter van de praatgroep over Schiphol die ‘Alders Tafel’ heet komt woensdagavond 25 april (19.00 uur) vindt in Crown Business Studio’s Aalsmeer met omwonenden van de luchtgaven praten. Het complex – de voormalige Endemol Studio’s – ligt aan de Van Cleeffkade 15. Wie wil, kan meepraten en vragen stellen. Alders komt de zoveelste aanpak van het vlieglawaai uitleggen,  het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) van Schiphol toelichten. De bestuurders van de omliggende gemeenten met Schiphol in hun portefeuille hebben Alders gevraagd bewoners rechtstreeks te informeren over de vorderingen aan de Alderstafel. Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) zegt te beseffen dat Amstelveners meer overlast ervaren door het gebruik van de Buitenveldertbaan. “Daarom is het ook goed dat de Luchtverkeersleiding Nederland zelf die avond aanwezig is om hun verhaal te vertellen.” Er zijn ook bewonersvertegenwoordigers van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) aanwezig.  

GroenLinks en D66: toenemend gebruik Buitenveldertbaan

Tessa van Wijnen

De gemeente mag dan van Stichting Leefomgeving Schiphol vijf miljoen voor verbetering van de leefbaarheid op Uilenstede hebben ontvangen, intussen neemt het vlieglawaai daar gestaag toe. De Buitenveldertbaan, in de aanvliegroute waarvan het studentendorp ligt, wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt. Inmiddels voor bijna tien procent van de starts en landingen. En in 2011 werd op de Buitenveldertbaan 30% meer gevlogen dan in 2010. GroenLinks en D66 in de gemeenteraad hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan B&W. Dat geld voor de leefomgeving vloeide voort uit aan de zogenoemde Alderstafel – praatgroep van luchtvaart, overheden en belangengroepen van omwonenden – gemaakte afspraken. Maar andere afspraken, zoals minder in plaats van meer vliegen over de Buitenveldertbaan, worden niet nagekomen, constateren Tessa van wijnen (GL) en Lex Hendrikse (D66).

Gemeente krijgt vijf miljoen voor opknapbeurt Schiphol

Voor het opknappen van Uilenstede heeft de gemeente 5 miljoen euro subsidie gekregen van de Stichting Leefomgeving Schiphol. In totaal deelde die maandag negen miljoen euro uit voor allerlei projecten die de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven moeten verbeteren. gekregen om het studententerrein Uilenstede onder de rook van Schiphol op te knappen. Symbolisch kreeg wethouder John Levie van ruimtelijke ordening  maandag een cheque uitgereikt. Die werd hem overhandigd door staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu, gedeputeerde Tjeerd Talsma en directeur Jos Nijhuis van Schiphol. Aalsmeer en Uithoorn krijgen respectievelijk 2,8 miljoen en 1,2 miljoen euro om nieuwe recreatiegebieden te ontwikkelen.