Categorie: "Schiphol"

Veeningen aan praattafel over Schiphol

 

Maaike Veeningen

In navolging van vorige Amstelveense wethouders, zoals haar voorganger Jan-Willem Groot (CDA) is nu wethouder Maaike Veeningen (D66) gekozen als vaste vertegenwoordiger van diverse gemeenten in de regio aan de zogenoemde Alderstafel. Die beoogt een onderhandelingstafel te zijn, een praatclub van zo ongeveer alle bij de luchthaven betrokken partijen.

Veeningen vertegenwoordigt de gemeenten in het binnengebied rond Schiphol. “Gezien het beperkte aantal plekken aan de onderhandelingstafel was het geen vaststaand gegeven dat Amstelveen zou kunnen aansluiten namens de gemeenten”, zegt de gemeente in een persbericht.

Nog geen ganzen gedood in AV

 

Tessa van Wijnen

Volgens wethouder Peter Bot zijn er op Amstelveens grondgebied geen ganzen gevangen en vergast, wegens de nabijheid van Schiphol. Hij heeft dat geantwoord op vragen van raadslid Tessa van Wijnen van GroenLinks. Die wees er woensdag op dat de provincie vergunning heeft verleend om in een straal van 20 km rondom Schiphol 2700 ganzen te vangen en vergassen met CO2, dus mogelijk ook in Amstelveen. GroenLinks ziet in het doden van ganzen geen oplossing voor de overlast voor de luchtvaart en landbouw. Zij maakt zich zorgen over de overige flora en fauna.

De populatie grauwe ganzen nam de laatste 10 jaar sterk toe. Zij veroorzaken overlast door landbouwgewassen op te vreten en vormen ook een veiligheidsrisico voor vliegtuigen. Vandaar de door de provincie afgegeven ontheffing om in straal van 20 kilometer rond Schiphol ganzen te vangen en vergassen. Maar er zou volgens GroenLinks beter gekeken moeten worden naar alternatieve methodes om het gebied minder aantrekkelijk te laten zijn voor ganzen. Tessa van Wijnen: “Er zijn trouwens alleen al in Noord-Holland in de zomer ongeveer 100.000 ganzen. Vangen en vergassen is daarom gewoon onbegonnen werk. “

Kritiek Burgerbelangen op Groot over Schiphol

Jan-Willem Groot

Het nu zittende college loopt toch op zijn laatste benen, dus kritiek binnen de coalitie is nu geoorloofd. Vandaar dat coalitiepartner Burgerbelangen (bbA) dinsdag in de vergadering van de raadscommissie Ruimte,  Wonen en Natuur met kritiek komt op wethouder Jan Willem Groot. De fractie gaat hem vragen waarom hij  de aanbevelingen van het ‘Helios Rapport’ over Schiphol en niet inbracht bij de behandeling van het “Advies van Alders” bij het Ministerie van Verkeer  in Den Haag.

Dat Helios rapport, waarin bijvoorbeeld de Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAP) zich kon vinen, is opgesteld op verzoek van Amstelveen en Amsterdam Zuid. Een tegenonderzoek, omdat men twijfelde aan de uitleg die in het  rapport luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wordt gegeven over het gebruik van de Buitenveldertbaan. Bureau Helios constateerde  dat het veelvuldig gebruik van de Buitenveldert baan  niet altijd is te verklaren. Want ‘onafhankelijke’ onderzoeken bewijzen nu eenmaal altijd dat de betalende opdrachtgever gelijk heeft.

Ook bbA in verzet tegen veel gebruik Buitenveldertbaan

Na GroenLinks en CDA heeft nu ook Burgerbelangen Amstelveen (bbA) laten weten het door bureau Helios aangetoonde onevenredige gebruik van de Buitenvekdertbaan van Schiphol niet te pruimen. BBA wil dat verantwoordelijk wethouder Jan Willem Groot daartegen bij Schiphol actie onderneemt.  tegen het overmatig gebruik van de Buitenveldertbaan.

De fractie baseert zich op een artikel in de Volkskrant, waarin hetzelfde stond als in het rapport van Helios, namelijk dat slechts 71% van het gebruik kon worden toegeschreven aan de weersomstandigheden (westenwind) en aan werkzaamheden op andere banen. Voor 29% van het gebruik kon Schiphol geen verklaring geven.

Nieuw geluidstelsel Schiphol vol fouten

 

Geert Janssen

Volgens GroenLinks toont het rapport van onderzoeksbureau Helios naar het gebruik van de Buitenveldertbaan aan dat het nieuwe geluidstelsel ‘belangrijke weeffouten’ bevat.

Het CDA vindt dat het onderzoek van Helios nogal verschilt van een eerder ingesteld onderzoek door de Luchtverkeersleiding Nederland, dat als basis diende voor een advies van de zogenoemde ‘Alderstafel’ (een praatgroep van alle betrokken partijen onder leiding van Hans Alders) over de normen voor de inzet van de Buitenvelderbaan. Helios was ingehuurd door de gemeente Amstelveen en de Amsterdamse stadsdelen Zuid en Zuid-Oost. En zoals gebruikelijk krijgt elke opdrachtgever nu eenmaal de ‘onafhankelijke’ uitslag die hij wenst.

CDA: geen bouwbeperking door vliegveiligheid

Geert Janssen

Om een vliegramp als zich ooit in de Bijlmer voordeed te voorkomen, bestaan er nu eenmaal regels die spaarzame bebouwing van woningen onder aanvliegroutes naar Schiphol tot gevolg hebben. Die worden mogelijk nog strenger, maar daar ziet de CDA fractie in de gemeenteraad niets in.

Met die regels mag Den Haag dan pogen de vliegveiligheid te waarborgen, zei zetten wel een rem op de bouw in Amstelveen, redeneert het CDA. Het gaat daarbij trouwens niet alleen om woningen, maar ook bijvoorbeeld om lichtmasten bij sportvelden en de bomen in het Amsterdamse bos, constateert de fractie.

Gemeente aan Kamer: stel debat Alders’ advies uit

Sander Mager J.W. Groot

De Tweede Kamer moet toch nog maar even wachten met het behandelen van het advies van Hans Alders over het geluidstelsel rond Schiphol. Eerst moeten de resultaten worden afgewacht van een onderzoek naar het gebruik van de Buitenverdertbaan. Dat zeggen B&W van Amstelveen in een brief aan het parlement, nadat daarop door de raadsfracties van GroenLinks, PvdA en D66 was aangedrongen.

Volgens GroenLinks-raadslid Sander Mager zijn er veel klachten uit de bevolking gekomen, ook van Schiphol werkgroep Amstelveen-Buitenveldert (SWAB).

‘Omwonenden Schiphol staan weer in de kou’

Het dinsdag na lang praten aan de naar hem genoemde ‘tafel’ door Hans Alders uitgebrachte advies over Schiphol aan staatssecretaris  Wilma Mansveld is uiterst teleurstellend. Het heeft de luchtvaartsector heel veel ruimte ten koste van de omwonenden. Dat vindt de Vereniging Bescherming Leefomgeving Schiphol (BLRS), een koepel van achttien platforms van bewoners in de regio. De door lawaai en andere hinder getergde omwonenden van de luchthaven blijven in de kou staan, vindt de protestorganisatie.

In het advies kwam de bescherming tegen een maximum aan geluidshinder te vervallen, constateert het bestuur van de vereniging. Daardoor hebben bewoners volgens de vereniging geen enkele lokale rechtszekerheid meer.

Informatie avond over normen Schipholgeluid

Bewoners van de regio rond Schiphol kunnen donderdag 17 oktober  – om 18.30 uur, want het moet natuurlijk een ongemakkelijk tijdstip zijn – in Hoofddorp komen luisteren naar wat de praatgroep Alderstafel over een nieuw geluidsstelsel aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert. Voorzitter Hans Alders van het overleg, waaraan alle bij de luchtvaart betrokken instanties (inclusief alle protestclubs) meedoen, heeft het advies dinsdag aan staatssecretaris Mansveld overhandigd. Dat nieuwe geluidsstelsel is onderdeel van een ingewikkeld pakket afspraken, dat waarschijnlijk alleen wie dagelijks met de materie bezig is begrijpt.

In 2008 werden ook al afspraken gemaakt en tijdens die informatieavond komt ook een vierjarige evaluatie daarvan op tafel. Die afspraken gingen over hinderbeperking, leefomgeving en selectiviteit.

‘Experiment vliegen volgens afspraak mislukt’

J.W.Groot

Het blijft maar fout gaan met Schiphol. Althans wat de overlast betreft. Al een halve eeuw ageren omwonenden tegen het vlieglawaai en het is alleen maar erger geworden, alle afspraken, ingewikkelde – voor een gemiddelde burger onbegrijpelijke – aanvliegprocedures en metingen ten spijt. Volgens de stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB) is ook het nieuwste stelsel – Vliegen Volgens Afspraak (VVA) – totaal mislukt.

Voorzitter Jan Griese zegt dat in een open brief aan wethouder Jan Willem Groot (CDA), die – als opvolger van PvdA-wethouder Remco Pols – in de ‘Alderstafel’ geheten praatgroep zit.