Categorie: "Politiek"

Paul Kalma in ledenvergadering PvdA

Tweede Kamerlid Paul Kalma spreekt in een vergadering van de Amstelveense afdeling van de PvdA. Die wordt woensdag 21 november gehouden in P60, het poppodium aan het Stadsplein en begint om 20.00 uur. Kalma is oud-directeur van de Wiardi Beckman Stichting. In de vergadering komen ook aanbevelingen van de evaluatiecommissie van de afdeling aan het woord en kunnen vragen worden gesteld aan de fractie en de wethouder van de partij in het college, Yeter Tan. Ook wordt de begroting vastgesteld.

 

Pijnenborg (BBA) verlaat gemeenteraad

Harrie Pijnenborg trekt zich terug als gemeenteraadslid voor Burgerbelangen (BBA). Hij wordt in februari opgevolgd door John Levie. Pijnenborg, die in januari 75 wordt, heeft 12,5 jaar in de raad gezeten en kwam vooral op voor de belangen van de sport. Hij zegt zijn 75ste verjaardag een goede gelegenheid te vinden om het stokje over te dragen en denkt op afstand wel bij de fractie betrokken te blijven. Levie (61) is al lid van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen.

Nauwelijks kritiek op beleid B en W

Op nauwelijks enige tegenstand stuitte de programmabegroting van Ben W voor 2008. De oorzaak daarvan is dat bij de al eerder behandelde zogenoemde kadernota de beleidskaders in feite al zijn vastgesteld, constateerden diverse fracties en financieel wethouder Hellendall. PvdA-fractievoorzitter Gerben Drost bejubelde het college omdat het naar zijn mening zo ‘van aanpakken weet.' Het vorige, waarvan de PvdA overigens ook deel uitmaakte, was volgens hem niet verder gekomen dan ‘plannen van aanpak.'

 

PvdA claimt groen licht kabinet als inlossen verkiezingsbelofte

De A9 in Amstelveen zal door een tunnel leiden als het aan het kabinet ligt.Volgens de Amstelveense PvdA is een verkiezingsbelofte van jaar ingelost, nu het kabinet heeft ingestemd met het door een tunnel leiden van de A9. Dat was een onderdeel van haar verkiezingsprogramma en zij wijdde er zelfs een afzonderlijke folder aan. Raadslid Roeland Smits zegt nu in een persbericht dat zijn fractie altijd heeft geloofd dat die de tunneloptie kans van slagen zou hebben. Volgens hem waren andere partijen in de raad daar veel sceptischer over.

 

Ouderencombinatie wil openbare toiletten

Ouderen willen meer toiletten al zal het waarschijnlijk nooit sanitair relaxen worden zoals in dit wooncentrum van Amstelveen. Waarom zijn er geen openbare toiletten (meer) in Amstelveen? Die vraag heeft raadslid Nora Tang van de Ouderencombinatie (OCA) schriftelijk gesteld aan B en W. Er is alleen bij het busstation een toilet, klaagt Tang. Vooral voor ouderen zouden er toiletten moeten zijn in de winkelcentra en -strips. De OCA wil weten of het college ookniet meent dat plaatsing van daarvan hoognodig is en of voor plaatsing daarvan geld beschiklbaar gaat stellen.

Oppositie: teveel geld naar imago van de stad

Met het door het huidige college gevoerde beleid en de financiering daarvan kan de gemeenteraad zich wel verenigen. Alleen GroenLinks en ChristenUnie hebben moeite met onderdelen daarvan. Zij vinden dat B en W heel sterk bezig zijn met het internationaal op de kaart zetten van de stad en vrezen dat de menselijke maat van de burger daardoor in het gedrang komt. Er zijn grote bedragen gereserveerd voor citymarketing en topsport, "maar u doet ontzettend moeilijk als het gaat om investeringen in jongerenwerk," constateerde Sander Mager (GroenLinks) vorige week in een marathonvergadering van de gemeenteraad.

 

Raad achter jongerenbeleid Tan

Hoewel GroenLinks, ChristenUnie en Bergerbelangen moeite hebben met de inhoud, heeft de gemeenteraad in meerderheid het jeugdprogramma ‘Jong in Amstelveen' vastgesteld, voor de periode tot en met 2010. Daarin staat hoe B en W knelpunten willen aanpakken. Het gaat daarbij onder meer om preventief terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs door jongere en implementatie van het zogenoemde Elektronisch Kinddossier (EKD). Ook is er, naar aanleiding vaan een eerder door de raad aangenomen motie, al een fonds ‘Doen' in het leven geroepen. Jaarlijks is daarin 25 duizend euro beschikbaar voor gemeentelijke bijdragen aan initiatieven van de jeugd zelf.

 

Raad verwijt B en W onzorgvuldigheid

Met een door alle fracties gesteunde motie heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor een verlichtingsplan. Die waren nodig om de uitvoering ervan door B en W te kunnen controleren, vindt hij. Indiener Van Bergen (VVD) van het amendement drong bij B en W aan op meer zorgvuldigheid bij het samenstellen en betere leesbaarheid van de door het ambtelijke apparaat in hun opdracht geproduceerde stukken. Hij zei bang te zijn dat chaotische wijze van voorbereiding en de hiaten in het raadsvoorstel over de openbare verlichting ‘exemplarisch' is op het raadhuis.

 

Petra Kirch na 17 jaar uit gemeenteraad

Petra Kirch, die woensdag (4 juli) na 17 jaar afscheid nam als gemeenteraadslid voor de VVD, heeft uit handen van burgemeester van Zanen de zilveren eremedaille voor verdiensten van de gemeente gekregen. Zij is lid van Provinciale Staten van Noord-Holland geworden. Kirch kwam in 1990 in de raad, werd in 1994 fractievoorzitter en bleef dat gedurende die raadsperioden.

 

 

D66 wil maatregelen tegen wateroverlast

D66 wil dat de gemeente maatregelen treft om grote wateroverlast in de stad te voorkomen. Fractievoorzitter Catharina de Leur gaat vanavond (4 juli) in de raadsvergadering vragen stellen aan B en W, naar aanleiding van de overlast vorige maand door stortregens. Vooral in het Stadshart, Groenelaan, Waardhuizen en Middenhoven liepen kelders en woningen onder water. De Leur wil weten waarom juist die wijken daarmee hadden te kampen.