Categorie: "Politiek"

Wethouder Yeter Tan: afscheid met gemengde gevoelens

Met een dubbel gevoel stond zij er, naar eigen zeggen. Yeter Tan nam dinsdag (18 maart) afscheid als wethouder. Halverwege de zittingsperiode van het huidige college, als gevolg van de aanhoudende kritiek, die volgens haar meer over vorm dan inhoud ging. Vrijwillig stapte ze op, maar, zei ze op haar afscheidshappening in de bibliotheek, ‘jammer dat ik de klus niet af kon maken.' Burgemeester Jan van Zanen noemde haar een sterke vrouw, die bewondering afdwingt. Hij zei haar besluit te vertrekken te betreuren. Helemaal onverwacht kwam haar besluit te vertrekken niet, maar toch ook weer wel. Hij roemde haar sociale bewogenheid en constateerde dat zij zich optimaal kwetsbaar opstelde. "De bewondering die zij afdwingt, werd ook haar relatieve zwakte," aldus Van Zanen.

 

CDA tegen beperking spreekrecht burgers bij raadscommissies

Het CDA verzet zich tegen de beperking van het recht op inspreken door burgers tijdens vergaderingen van raadscommissies. B&W zijn met een nieuwe verordening voor de raadscommissies gekomen, waarin een passage is opgenomen die het inspreekrecht drastisch aan banden legt. Het CDA komt woensdag in de gemeenteraad met een amendement op de verordening. Het college wil inspreekrecht laten vervallen voor zaken waartegen bezwaar en/of beroep mogelijk is geweest. Maar dat zijn juist doorgaans heel ingrijpende besluiten, ageert fractievoorzitter Ben Jonker. Daarbij is meestal weliswaar formeel bezwaar mogelijk geweest, maar dat is Jonker niet genoeg. "De informele en persoonlijke inbreng van burgers op commissievergaderingen is een democratische verworvenheid in Amstelveen," zegt hij.

 

Dolf Veenboer volgt Tan op als wethouder

Als de gemeenteraad ermee akkoord gaat, volgt PvdA-raadslid Dolf Veenboer (57, gehuwd, twee kinderen) wethouder Yeter Tan op in het college van B&W. De fractie van zijn partij heeft hem kandidaat gesteld. De oppositie vindt een het opnieuw benoemen van een vijfde wethouder niet nodig, maar te verwachten is dat de coalitie zich daar niet aan stoort. Die heeft een krappe meerderheid in de raad. Tan had de portefeuilles jeugd, zorg en onderwijs. Veenboer is sinds 2002 raadslid en de laatste jaren ook voorzitter van de raadscommissie Ruimte, Wonnen en Natuur. De PvdA noemt hem een ‘stevig en integer persoon, een mensenmens met inhoud, een bruggenbouwer, in de kern een echte arbeider.' Hij studeerde politicologie aan de UvA en is op het ogenblik opleidingscoördinator aan de Hogeschool Inholland en docent Personeel en Arbeid.

College houdt vast aan vijf wethouders

Het college van B&W wil, in tegenstelling tot de oppositie, vasthouden aan vijf wethouders. Dat heeft het laten weten in beantwoording van vragen van de oppositiepartijen. Het betekent dat er een opvolger uit de PvdA zal komen voor de vertrokken wethouder Tan. Uit de schriftelijke vragen van de oppositie (ChristenUnie, Ouderencombinatie, D66, GroenLinks en Burgerbelangen) bleek dat die verdeling van de taken van Tan over de overige collegeleden voorstaat. Vooral omdat volgens haar de uitbreiding van vier naar vijf wethouders, aan het begin van de huidige zittingsperiode, een louter politieke reden had. Dat ontkent het college niet, maar het voegt er aan toe dat zijn ambitieniveau wel degelijk ook vijf wethouders rechtvaardigt.

 

Vrouwen als ‘godinnen’ op Vrouwendag Cardanus

Stichting Cardanus gaat op twee manieren de internationale Vrouwendag (8 maart) vieren. Naast een politiek getint programma in wijkcentrum De Laagte (Henegouwselaan 2), wordt in Fontaine Royal (Dr. Willem Dreesweg) de hele dag de happening ‘Gewoon Godin' gehouden. In iedere vrouw huizen volgens Cardanus zeven (Gr9iekse) godinnen, die op hilarische wijze aan de bezoekers worden voorgesteld. Het dagprogramma ‘Gewoon Godin' duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Onderdelen ervan: Godin & Training, Flamenco, mooi op hakken lopen, paaldansen, meditatie, kickboksen, gelegenheid tot shoppen. Toegangsprijs: € 15.00 in de voorverkoop en € 17,50 aan de zaal. Volgens Cardanus gaat het om ´vieren van het vrouw zijn en de kracht die daarin schuilt.´ En om ´het durven tonen van vrouwelijkheid en de geëmancipeerde kracht die dat met zich mee brengt.´

 

Hele oppositie tegen nieuwe vijfde wethouder

De complete oppositie in de gemeenteraad wil dat de taken van scheidend wethouder Tan over de rest van het college worden verdeeld. Zij heeft schriftelijk vragen aan B&W gesteld over de opvolging van de wethouder. Eerder liet oppositiepartij ChristenUnie weten vervanging van Tan niet nodig te vinden. Nu blijken GroenLinks, Burgerbelangen (BBA), D66 en Ouderencombinatie (OCA) er precies zo over te denken. De vijf partijen zeggen te begrijpen dat aan de vervanging van Tan politieke motieven ten grondslag zullen liggen. Dat was destijds ook zo bij de keuze voor vijf wethouders – in plaats van vier, zoals voorheen – bij de collegevorming. Maar de oppositie wil van B&W weten wat nu eigenlijk de functionaliteit van een nieuwe vijfde wethouder voor de besluitvorming zal zijn.

ChristenUnie wil geen opvolger wethouder Tan

De ChristenUnie vindt dat er geen opvolger van de opgestapte wethouder Yeter Tan nodig is. Haar taken kunnen worden verdeeld over de rest van het college van B&W, met nog vier overgebleven wethouders, meent de fractie. Opnieuw een vijfde wethouder benoemen, kan dan achterwege blijven. De fractie wijst er op dat ook vorige colleges maar vier wethouders telden. Nu doorgaan met datzelfde aantal is, behalve praktisch, ook goedkoper, redeneert fractievoorzitter Jacqueline Koops. Zij zegt het vertrek van Tan enerzijds te betreuren, maar zag anderzijds ook nauwelijks een andere oplossing. De fractie wenst Yeter Tan veel succes met het vervolg van haar loopbaan.

Wethouder Tan stapt op

Wethouder Yeter Tan stapt op. Zij meent niet goed meer te kunnen functioneren als lid van het college van B&W. Al geruime tijd ligt Tan, verantwoordelijk voor onder meer onderwijs en jeugdbeleid, onder vuur van zowel de oppositie als coalitiepartner VVD. Daarbij ging het volgens haar overigens meer over vorm en stijl dan over de inhoud van de voorstellen die zij aan de raad voorlegde. Volgens burgemeester Jan van Zanen betreurt het college Tans besluit, dat zij in het weekend heeft genomen. "Ze heeft haar stinkende best gedaan," zegt van Zanen. Afdelingsbestuur en raadsfractie van de PvdA, waartoe behoort, hebben geschokt op Tans beslissing gereageerd. Fractievoorzitter Drost zegt er diep door te zijn geraakt. Tan is niet van plan in de toekomst weer als raadslid in de lokale politiek terug te keren.

 

VVD-er Noomen: ‘boete en bonus voor B & W’

Een schertsmotie was het wel een beetje, waarmee VVD-er Kees Noomen kwam. Hij stelde een financieel bonus malus systeem voor burgemeester en wethouders voor. Bij een ernstige fout zouden zij op vrijwillige basis een boete moeten betalen en die eventueel maar intern verhalen op ambtenaren. Het aldus beschikbare geld zou in een potje moeten voor mensen met een bijstandsuitkering. Als het college een uitzonderlijk resultaat behaalt, zouden de leden een extra beloning moeten krijgen. Noomen diende zijn motie in tijdens de behandeling van het raadsbesluit vier miljoen uit te trekken voor een schikking met Casema. Aan dat bedrijf is door het gerechtshof een schadeloosstelling toegewezen, omdat het van de gemeente niet eerder een verhoging van het kabeltarief mocht doorvoeren en daardoor schade leed.

 

Scheidend raadslid Pijnenborg ‘stille kracht’ in de politiek

Rustig en bescheiden. Met die woorden omschreef burgemeester Jan van Zanen woensdag (6 februari) het scheidende raadslid voor Burgerbelangen (BBA) Harry Pijnenborg. Hij nam na ruim 12,5 jaar afscheid en wordt opgevolgd door John Levie. Namens de raad overhandigde Van Zanen hem een litho van de bekende Jan Sierhuis. Er volgde een langdurig, daverend, staand applaus van raad en trubune. Pijnenborg heeft zich met passie ingezet voor de burgers in de stad en zijn lokale partij, zei Van Zanen. Maar hij bedreef de politiek volgens hem op een ingetogen manier, als een stille kracht. "U was een van de meest stabiele leden van de raad. Min of meer een symbool voor de zwijgende minderheid." Pijnenborg (75), die na zijn pensionering als leraar in de plaatselijke politiek stapte, hield zich in het bijzonder bezig met de belangen van de sport.