Categorie: "Politiek"

VVD wil plaatsing schotels aan banden leggen

De VVD wil het plaatsen van schotels voor radio- en tv-ontvangst aan banden leggen. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van raadslid Walter Vervenne aan B&W. Hij pleit voor orde en netheid in de stad en daar past de manier waarop schotelantennes soms aan woningen zijn bevestigd volgens hem niet in. Zij ontsieren naar zijn mening ernstig het stadsbeeld. Hij zou het liefst het aantal schotels drastisch beperken en wil weten of daarvoor regelgeving bestaat. Inmiddels kreeg hij felle kritiek via ingezonden brieven in de lokale bladen en aam hem gerichte e-mails. Onder anderen van raadslid David de Jong (Burgerbelangen). Zij verwijten de VVD uit te zijn op beteugeling van de vrijheid van meningsuiting en media. Vervenne zegt die kritiek ongefundeerd te vinden en te verwerpen.

Coalitie bespaart college motie van afkeuring in Casema-zaak

Een motie van afkeuring wegens de Casema-affaire heeft het in de gemeenteraad niet gehaald. De door Burgerbelangen (BBA), ChristenUnie, Ouderencombinatie en GroenLinks tegen B&W ingediende motie haalde niet de meerderheid. De coalitie (CDA, VVD, en PvdA) ging – zoals viel te verwachten – als een blok achter het college staan en kreeg daarbij ook nog de steun van D66. B&W hebben in een uitvoerige nota verantwoording afgelegd over hoe sinds de verkoop van de kabel het verkoopcontract is nageleefd, maar daarmee konden de gemaakte fouten niet onder tafel worden geveegd.

Coalitie wil scherper toezicht op contracten gemeente (na blunder met Casema)

De coalitiepartijen in de gemeenteraad CDA, VVD en PvdA willen alle door de gemeente afgesloten en nog lopende contracten inventariseren en het beheer daarvan aanscherpen. De drie fracties komen woensdag (16 april) met een motie daarover, naar aanleiding van de uit de hand gelopen affaire met Casema. Door niet tijdig arbitrage te regelen, wat op grond van het verkoopcontract van de kabel mogelijk was geweest, heeft Amstelveen juridisch het onderspit gedolven. Met als gevolg dat de tarieven drastisch omhoog kunnen gaan en de gemeente vier miljoen aan Casema moet betalen als vergoeding van door oponthoud van de tariefsverhoging gemiste inkomsten.

BBA: Colleges blunderden in kabelaffaire

De gemeente heeft het contract met Casema over de verkoop van de Amstelveense kabel niet goed nageleefd. Burgerbelangen (BBA) wilde daarover een raadsonderzoek laten instellen, maar in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen was daarvoor, zoals viel te verwachten, onvoldoende politiek draagvlak te vinden. In 2003 heeft het College van B&W nagelaten arbitrage in te stellen over de vraag of er toen al voldoende (kabel) marktwerking in Amstelveen bestond. Die mogelijkheid van arbitrage was vastgelegd in het contract. Door het gemeentelijke verzuim kon Casema de tarieven fors verhogen, oordeelde de het Gerechtshof. Abonnees moeten 50 procent meer gaan betalen. Bovendien draait de gemeente op voor een schadevergoeding van vier miljoen euro voor de periode waarin de tariefsverhoging wegens de lopende juridische procedure nog niet was doorgevoerd.

 

BBA-fractievoorzitter sympathiseert met Verdonk

Fractievoorzitter Linda Roos van Burgerbelangen Amstelveen (BBA) lijkt politiek achter Trots op Nederland (TON) van Rita Verdonk te staan. Zij hoorde althans bij het selecte gezelschap dat er 500 euro voor over had om op een cruiseschip in de nabijheid van de ijzeren lady te mogen dineren. Tussen het feestgedruis aan boord werd Roos gefotografeerd door De Telegraaf. Het gebeurde allemaal voorafgaand aan de presentatie van het programma van TON in de Amsterdamse Passengers Terminal. Haar fractie is er blijkbaar niet onverdeeld gelukkig mee en BBA-raadslid David de Jong meldt persoonlijk geen enkele sympathie te hebben voor de opvattingen van Verdonk. Volgens Roos was het dure etentje een privé uitstapje en is ze wel vaker op bijeenkomsten van andere partijen geweest. "Bijvoorbeeld ook bij de SP in oprichting."

 

Burgerbelangen wil raadsonderzoek verhoging kabeltarieven

Burgerbelangen (BBA) wil een gemeenteraadsonderzoek over de sterk gestegen kabeltarieven van Casema. Het college van B&W heeft geen arbitrage aangezegd in 2003, hoewel dat volgens het verkoopcontract van het Amstelveense kabelnet aan dat bedrijf, daterend uit 2000, wel had gekund. In het contract stond dat de tarieven op termijn niet verhoogd zouden kunnen worden als er nog geen marktwerking in Amstelveen zou kunnen zijn. Om die vast te stellen zou onafhankelijke arbitrage moeten worden ingeroepen. De gemeente verzuimde dat te doen. Het huidige college heeft met betrekking tot de tariefsverhoging wel een uitvoerige schriftelijke verantwoording afgelegd, maar er blijven nog essentiële vragen, vindt BBA.

Raad niet unaniem achter benoeming Veenboer

Dolf Veenboer is woensdag (19 maart) beëdigd als wethouder namens de PvdA. Hij volgt Yeter Tan op. Niet unaniem stemde de 35 zetels tellende gemeenteraad daarmee in. Van de 31 aanwezige raadsleden stemden er 24 op Veenboer. Er waren veel ongeldige en blanco stemmen. Een deel van de raad, vooral GroenLinks, had al eerder laten weten te vinden dat het college best met vier wethouders verder kan. In het verleden is dat ook gelukt en het scheelt veel geld, was de redenering. Voor de benoeming van een vijfde wethouder bestond aan het begin van de huidige collegeperiode alleen een politiek motief. De sterk gegroeide PvdA en VVD (grootste fractie) wilden samen verder en claimden elk twee wethouders. Om een coalitie met het veel kleinere CDA te kunnen vormen, moest ook die een zetel in het college krijgen.

Mager vindt zijn draagvlak te mager…

Fractievoorzitter Sander Mager van GroenLinks weigert plaatsvervangend voorzitter van de nieuwe speciale raadscommissie te worden, die de overkapping van de A9 en herontwikkeling van het aangrenzende gebied politiek zal begeleiden. Hij het zijn kandidatuur ingetrokken, omdat hij het draagvlak in de gemeenteraad daarvoor te mager vond. Slechts tien van de aanwezige 31 raadsleden stemden op hem voor die functie. De raad benoemde met 17 stemmen Roeland Smits (PvdA) tot voorzitter. Bij die verkiezing kreeg Mager er 12. Voor het plaatsvervangend voorzitterschap kreeg Smits er 14, maar hij was al voorzitter benoemd. Daarom zou de tweede op de ranglijst daarvoor, Mager, het worden. Maar die haakte dus af. Er komt nu een nieuwe voordracht van B&W voor een plaatsvervangend voorzitter.

Spreekrecht burgers bij raadscommissies niet beknot

Aan het spreekrecht van burgers tijdens cergaderingen van raadscommissies wordt niet geknabbeld. De beperking ervan, die B&W wilden doorvoeren, is van de baan. De gemeenteraad aanvaardde woensdag (19 maart) unaniem een door het CDA (met steun van ChristenUnie, BBA, D66 en Ouderencombinatie) ingediend amendement. De raad stelde een nieuwe verordening voor de raadscommissies vast. Die was nodig, omdat er een commissie bijkomt, speciaal voor de overkapping van de A9 en de herontwikkeling van heel het gebied erlangs (en mogelijke bouw bovenop het dak van de weg).

 

VVD houdt ondernemersavond over regeldruk

De plaatselijke VVD houdt op dinsdag (25 maart, 20.30 uur) in het congrescentrum aan het Stadsplein een bijeenkomst over ondernemerschap. Dat past bij die partij, waant ‘ondernemers staan bij de VVD centraal,' zegt zij in een uitnodiging aan het bedrijfsleven. Haar Tweede Kamerlid Brigitte van der Berg, wethouder Frans Hellendal en raadslid Marius Rietdijk zullen er spreken over de door de VVD gewenste vermindering van regeldruk voor ondernemers. Van der Berg is expert op dat gebied en wil als ‘echte liberaal' zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis. Hellendall komt uitleggen hoe B&W de regeldruk op de lokale ondernemers wil doen afnemen.