Categorie: "Politiek"

GroenLinks vernieuwt fractie

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks wordt na de verkiezingen sterk vernieuwd. Van de huidige vijf fractieleden verdwijnen er drie. Truus de Kraker en Ina Fokkema staan op onverkiesbare plaatsen op de kandidatenlijst, Hester van der Sloot komt daarop niet meer voor. Fractievoorzitter Sander Mager wordt lijsttrekker. Op de tweede plaats staat Paul Regouin, nu wethouder. Raadslid Co de Smalen staat zesde. Nieuwkomers zijn: Hans Koot(3), Dorien Mijksenaar (4), Albert Maarse (5). De plaatsen 6 tot en met 10 worden bezet door Derk Lugt, Rina Steenkamp, Johan Stronkhorst (nu al lid van een raadscommissie) en Bianca Haisma.

D66 tegen reclame Beneluxbaan

De gemeenteraadsfractie van D66 wil geen reclame langs de Beneluxbaan (billboards). Die komt er overigens toch, want de gemeenteraad stemde woensdagavond in met de voorstellen van B en W om meer geld uit reclame in de stad te halen. De exploitatie wordt uitbesteed aan enkele bureaus. Gedacht wordt aan plakplaatsen voor vrije meningsuiting, afficheborden, reclamevitrines en plakzuilen in het Stadshart. D66 vindt reclame op de Beneluxbaan niet passen bij langs de verkeersader aanwezige ‘flora en fauna,’ meldde D66-raadslid Janet Parlevliet.

PvdA wil tolerantieles op scholen

De Partij van de Arbeid in Amstelveen wil dat leerlingen op de scholen lessen in tolerantie worden gegeven. De ledenvergadering nam daartoe donderdag (24 november) een amendement op het concept verkiezingsprogramma aan, ingediend door Ronnie Naftaniël (in het dagelijks leven directeur van het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël). Dankzij een ander amendement, namens het bestuur ingediend door afdelingsvoorzitter Charlotte van Zummeren, staat nu in het programma dat een in Amstelveen te vestigen coffeeshop onder strikte regie van de gemeente moet worden geplaatst. De afdeling ging verder akkoord met het concept programma (zie elders op amstelveen.blog.nl). Zij stelde ook de kandidatenlijst ongewijzigd vast, met Gerber Drost als lijsttrekker, gevolgd door Harry van den Bergh, Remco Pols, Theo Houwink te Cate, Roeland Smits, Dolf Veenboer, Guido Dennebroek en Esther Veenboer. Lijstduwer en kandidaat wethouder is de huidige fractievoorzitter Yeter Tan.

Frits Suèr lijstduwer voor Burgerbelangen

Frits Suèr, het onlangs uit onvrede over het gemeentelijke sportbeleid afgetreden bestuurslid van de SPA (sportpromotie Amstelveen), is lijstduwer bij Burgerbelangen (BBA) voor de raadsverkiezingen. Linda Roos, een van de oprichters van de lokale partij en sinds het begin raadslid, voert de lijst aan, waarop drie van de huidige zes fractieleden nu op onverkiesbare plaatsen staan: Bert Voogel (9), Fred de Leeuw (10) en Seya Dalderup (11). De raadsleden Harry Pijnenborg en David de Jong bezetten respectievelijk de tweede en de vierde plaats, nieuwkomer Ruud Oord de derde. Andere kandidaten: Mirjam Lochtenberg (5), John Levie (6), Hans Zijp (7) en Jaap Prent (8). In totaal zijn er 20 kandidaten.

Prominent Amstelvener Frits Suèr is al decennialang actief in de sport, zowel lokaal als landelijk. Hij was radio- en televisiejournalist en zo’n 20 jaar manager sponsoring van Nationale Nederlanden en ING.

Veel nieuwe kandidaten op CDA lijst

Op de kandidatenlijst van het CDA voor de raadsverkiezingen staan veel jongere nieuwkomers. Lijstaanvoerder en huidige fractievoorzitter Ben Jonker is de oudste, gevolgd door Jan Willem Groot en huidig fractielid Martijn Lustenhouwer. Van de overige leden van de huidige fractie komt niemand in de gemeenteraad terug. De nieuwe kandidaten zijn Arjen Siegman, Marga van Herteryck, Jelle Belgraver, Jos Groot, Geert Janssen en Frank Koole.

Tiemessen politiek uitgespeeld

Wethouder Theo Tiemessen keert na de raadsverkiezingen niet terug in de lokale politiek. Zijn CDA heeft Jan-Willem Groot (35) als zijn mogelijke opvolger in het college van B en W naar voren geschoven. Tiemessen staat ook niet op de kandidatenlijst voor het raadslidmaatschap. Na één zittingsperiode komt er een einde aan zijn politieke loopbaan. Bij de start daarvan had hij overigens geen politieke ervaring. Tiemessen beheert onder meer de portefeuilles Economische en Sociale Zaken en Vastgoed. Om wethouder te worden stopte hij met zijn slijterij. Volgens het partijbestuur heeft hij bij zijn aantreden gezegd maar één termijn wethouder te willen zijn. Dat is destijds overigens niet bekend gemaakt. Op het raadhuis en in CDA-kringen is te beluisteren dat er veel kritiek was op zijn functioneren. Hij kwam herhaaldelijk in conflict met het bedrijfsleven, vooral de detailhandel. Ook werd hem verweten de raad niet tijdig te hebben geïnformeerd over enorme tekorten bij de ontwikkelingsmaatschappij voor het Stadshart, waarvan hij commissaris was.

CDA wil Stadsbus en groener Stadsplein

Een stadsbus die door heel Amstelveen rijdt. Dat is een van de in het oog springende elementen in het CDA-programma ‘Amstelveen, leefbaar en sterk’ voor de komende raadsverkiezingen. De partij wil een fijnmaziger plaatselijk openbaar vervoernet en een volwaardiger uitvoering van de N201 dan nu is gepland. De weg moet een goede aansluiting krijgen op de A2 – waar nu congestie dreigt te ontstaan- en voor de kruising met de Amstel moet er een aquaduct komen, in plaats van de brug, waaraan de provincie denkt.

PvdA wil muziektent en meer groen op Stadsplein

Meer groen en een muziektent op het Stadsplein, actieve gemeentelijke ondersteuning van uitgeprocedeerde asielzoekers, een fonds voor hulp aan startende ondernemers (vooral mensen met een uitkering die voor zichzelf willen beginnen), meer betaalbare woningen, twee nieuwe jongerencentra, vestiging van een coffeeshop en meer aandacht voor huisvesting van jongeren. Enkele onderdelen van het nieuwe PvdA-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eind november spreekt de ledenvergadering zich erover uit. Er moet ook nog een slogan komen.

Sportvelden Sportlaan ‘veilig’ tot 2015

In elk geval tot 2015 kunnen de sportvelden aan Startbaan en Sportlaan blijven. Ze zullen dus niet op korte termijn moeten wijken voor woningbouw. Dat heeft wethouder Paul Regouin meegedeeld bij de behandeling van de begroting 2006. De raad aanvaardde een motie van D66 en GroenLinks, waarin bij B en W werd aangedrongen op een planstudie voor het totale gebied, waarin ook de ambities en plannen van de verenigingen zijn verwerkt. Intussen zouden er in dat gebied ook knelpunten kunnen ontstaan door groei van de verenigingen en daarmee gepaard gaande behoefte aan meer ruimte, waarschuwde het college. In dat geval zou mogelijk aan verplaatsing naar het buitengebied niet zijn te ontkomen. Ook de internationale school zou aan de Sportlaan ruimteclaims kunnen leggen.

Hoge leges jaarmarkt Westwijk gehandhaafd

Een poging van VVD en Burgerbelangen in de gemeenteraad de exorbitant gestegen leges voor de jaarlijkse midzomernachtmarkt in Westwijk te verlagen, is mislukt. De kosten voor een vergunning waren voorheen circa 50, nu 529 euro, omdat de markt door B en W tot de ‘grote evenementen’ (onder een nieuwe in de Algemene Plaatselijke Verordening ondergebrachte regeling). In een door beide fracties ingediende, maar door de raad verworpen motie, werd er op gewezen dat aan de markt veel maatschappelijke organisaties meedoen, die de doorberekende kosten niet meer kunnen ophoesten. Naast leges- brengt de gemeente ook schoonmaakkosten in rekening. Volgens wethouder Regouin (financiën) moet de oplossing worden gezocht in een subsidieaanvraag voor de maatschappelijke component van de markt. Daarmee kon de meerderheid van de raad zich verenigen.