Categorie: "Politiek"

D66 wil met huidige coalitie verder

D66 wil na de verkiezingen het liefst opnieuw met de huidige coalitie – zij ‘regeert’ nu in Amstelveen met CDA, GroenLinks, PvdA – een college van B en W vormen. Dat vertelde lijsttrekker en wethouder Rien Alink bij de presentatie van het verkiezingsprogramma. Volgens Alink is de laatste vier jaar heel veel bereikt. Voor het eerst stond de VVD als grootste partij in Amstelveen buiten het college en werd zij in de oppositie gedreven. De nieuwste programma van de liberalen, die fors verder naar rechts zijn opgeschoven, staat nogal haaks op dat van de andere partijen. Alink wil graag als wethouder terugkeren. De kans is klein dat hij, als dat niet lukt, weer raadslid wordt. "Ik moet mij dan op mijn positie beraden," aldus Alink.

D66 met ‘koel hoofd en warm hart’ naar verkiezingen

Onder het motto ‘Een koel hoofd en een warm hart’ heeft D66 maandag (9 januari) haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Zij zet vooral in op vier kerngebieden: groen, cultuur, economie en sport. Op economie na, zijn dat onderdelen van de huidige portefeuille van huidig wethouder Rien Alink, die ook lijsttrekker is. D66 wil het groene imago van de stad nog meer uitdragen, rotondes met (mogelijk gesponsord) groen verfraaien en de heemparken meer promoten. Bouwen in de Bovenkerker blijft voor haar ook in de toekomst onbespreekbaar.

GroenLinks: ‘De beuk erin’

Onder het motto ‘Kerstboom eruit, de beuk erin’ gaat GroenLinks zaterdag aandacht vragen voor het groene karakter van Amstelveen en voor een groener Stadsplein in het bijzonder. Dat plein is dan ook de locatie waar om 16.00 uur de verkiezingscampagne voor de raadsverkiezingen van start gaat. Eerder al presenteerde de partijafdeling haar programma ‘Een Linkse Lente.’

PvdA campagne van start

Lijsttrekker Gerben Drost en wethouderskandidaat Yeter Tan geven donderdagavond 12 januari het startschot voor verkiezingscampagne van de PvdA voor de raadsverkiezingen (in maart). Dat gebeurt tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in De Meent, Orion 3-5, om 20.00 uur. Gastspreker is de Amsterdamse fractievoorzitter en lijsttrekker Lodewijk Ascher.

CDA campagneavond in Trefcentrum

Het CDA houdt maandag 16 januari een verkiezingsbijeenkomst en nieuwjaarsreceptie in de wijk Keizer Karelpark (Trefcentrum, Lindenlaan 52 A, 20.00 uur). Aan de orde komen daar de verplaatsing van de winkelstrips in de wijk, de plaatsing van UMTS-masten (waartegen inmiddels D66 bezwaar heeft gemaakt, omdat die slecht zouden zijn voor de gezondheid) en de toenemende verkeersdruk op de A9. De kandidaten voor de CDA-fractie in de gemeenteraad zijn aanwezig en lijsttrekker Ben Jonker zal het woord voeren.

GroenLinks wil meer geld voor raadsfracties

Meer geld voor ondersteuning van de fracties in de gemeenteraad, drie virtuele loketten voor betere communicatie met de bevolking, speelstraten, twee nieuwe jongerencentra, een coffeeshop, een bos ten zuiden van de Westwijk en meer betaalbare woningen. Een greep uit het verkiezingsprogramma ‘Een linkse lente’ van GroenLinks (GL).

Smit en Parlevliet (D66) onverkiesbaar

Twee van de drie leden van de huidige D66-fractie keren waarschijnlijk niet in de gemeenteraad terug. Anke Smit en Janet Parlevliet staan vrijwel onverkiesbaar op de vijfde en zesde plaats van de kandidatenlijst. Eerder al was Rien Alink, nu wethouder, als lijsttrekker benoemd. Tweede op de lijst is de huidige fractievoorzitter Catharina de Leur. Zij wordt gevolgd door Maaike Veeningen (3) en Frank Berkhout (4). De zevende tot en met de tiende plaats worden bezet door Rob de Werker, Sanna van Kamp, Benjamin van den Broek en Rob van Kamp.

GroenLinks vernieuwt fractie

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks wordt na de verkiezingen sterk vernieuwd. Van de huidige vijf fractieleden verdwijnen er drie. Truus de Kraker en Ina Fokkema staan op onverkiesbare plaatsen op de kandidatenlijst, Hester van der Sloot komt daarop niet meer voor. Fractievoorzitter Sander Mager wordt lijsttrekker. Op de tweede plaats staat Paul Regouin, nu wethouder. Raadslid Co de Smalen staat zesde. Nieuwkomers zijn: Hans Koot(3), Dorien Mijksenaar (4), Albert Maarse (5). De plaatsen 6 tot en met 10 worden bezet door Derk Lugt, Rina Steenkamp, Johan Stronkhorst (nu al lid van een raadscommissie) en Bianca Haisma.

D66 tegen reclame Beneluxbaan

De gemeenteraadsfractie van D66 wil geen reclame langs de Beneluxbaan (billboards). Die komt er overigens toch, want de gemeenteraad stemde woensdagavond in met de voorstellen van B en W om meer geld uit reclame in de stad te halen. De exploitatie wordt uitbesteed aan enkele bureaus. Gedacht wordt aan plakplaatsen voor vrije meningsuiting, afficheborden, reclamevitrines en plakzuilen in het Stadshart. D66 vindt reclame op de Beneluxbaan niet passen bij langs de verkeersader aanwezige ‘flora en fauna,’ meldde D66-raadslid Janet Parlevliet.

PvdA wil tolerantieles op scholen

De Partij van de Arbeid in Amstelveen wil dat leerlingen op de scholen lessen in tolerantie worden gegeven. De ledenvergadering nam daartoe donderdag (24 november) een amendement op het concept verkiezingsprogramma aan, ingediend door Ronnie Naftaniël (in het dagelijks leven directeur van het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël). Dankzij een ander amendement, namens het bestuur ingediend door afdelingsvoorzitter Charlotte van Zummeren, staat nu in het programma dat een in Amstelveen te vestigen coffeeshop onder strikte regie van de gemeente moet worden geplaatst. De afdeling ging verder akkoord met het concept programma (zie elders op amstelveen.blog.nl). Zij stelde ook de kandidatenlijst ongewijzigd vast, met Gerber Drost als lijsttrekker, gevolgd door Harry van den Bergh, Remco Pols, Theo Houwink te Cate, Roeland Smits, Dolf Veenboer, Guido Dennebroek en Esther Veenboer. Lijstduwer en kandidaat wethouder is de huidige fractievoorzitter Yeter Tan.