Categorie: "Politiek"

Contact met burger moet wéér eens beter worden…

Proberen de communicatie tussen burgers en gemeenteraad te verbeteren en verder de lokale bestuursstructuur houden zoals die is. Dat lijkt zo ongeveer het voorstel van B&W, gebaseerd op dat van een werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Aan de raad wordt nu gevraagd te besluiten het bestaande klassieke commissiestelsel te ‘behouden en te optimaliseren’ en het besluitvormingsproces te organiseren via drie fasen: beeldvorming (over het onderwerp in kwestie), opinievorming en besluitvorming (BOB-principe). Die drie lopen nu door elkaar en dat is weinig effectief en voor de burger moeilijk te volgen, volgens de werkgroep.

 

PvdA: wonen, jeugd en mantelzorg

Wonen, jeugd en mantelzorg zijn de gebieden waarop de PvdA Amstelveen zich in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen (2010) wil profileren. Dat hebben bestuur en raadsfractie vastgesteld. Zij zijn ook op zoek naar kandidaten voor de raad. De thema’s moeten herkenbaar uitmonden in een verkiezingsprogramma. In de huidige coalitie met VVD en CDA  blijft het intussen wel polderen, zei fractievoorzitter Gerben Drost woensdag in de ledenvergadering. Hij constateerde dat er geen progressieve meerderheid in de gemeenteraad aanwezig is, hoewel hij aan het begin van deze raadsperiode nog juichte over de naar zijn mening uitstekende collegecoalitie.

 

PvdA: bezuinigingen niet vooruit schuiven

De PvdA vindt dat de gemeente de door het verdampen van 15 miljoen gemeenschapsgeld op IJsland ontstane verliezen niet voor zich uit moet schuiven. Volgens haar moet nu al worden overwogen of de investering van 5,7 miljoen in een topsporthal kan doorgaan. B&W willen de begroting 2009 gewoon handhaven en pas in de kadernota voor 2010 (de contouren voor de volgende begroting) eventueel bezuinigingen doorvoeren. De PvdA vreest dat zolang niet kan worden gewacht met heroverwegen. Dat bleek donderdagavond (27 november) tijdens een ledenvergadering van de Partij-afdeling.

 

Oppositie minder gerust dan college over begroting

De oppositie in de gemeenteraad wil niet klakkeloos van B&W aannemen dat de huidige recessie en het verlies van 15 miljoen euro niet tot bezuinigingen en aanpassing van de begroting 2009 hoeft te leiden. GroenLinks-raadslid Maarse zei woensdagavond (26 november) dat de raad een integrale afweging moet kunnen maken. Moet bijvoorbeeld de investering van 5,7 miljoen euro in een topsporthal voorlopig niet minimaal worden uitgesteld? vroegen hij en anderen. Zij vinden dat de raad sturingsmogelijkheden moeten hebben, die wegvallen als hij zich aansluit bij de conclusie van B&W in een dezer dagen gepubliceerde notitie dat er geen reden voor paniek is.

 

Raad keurt achterhaalde begroting ‘pro forma’ goed

De gemeenteraad heeft woensdag formeel de begroting voor volgend jaar goedgekeurd. Een pro forma, begroting, die nu eenmaal volgens de gemeentewet moest worden vastgesteld. Maar volgende maand gaat zij alweer stevig onder het mes, omdat Amstelveen 15 miljoen naar IJsland heeft gebracht en daarvan waarschijnlijk weinig terug zal zien. Dat noopt tot schrappen of uitstel van de uitvoering van allerlei projecten, benadrukten alle fracties in de raad. “Dit is de vreemdste begrotingsbehandeling ooit,” zei GroenLinks-raadslid Maarse woensdag, tijdens het eveneens kortste begrotingsdebat ooit. 

Hellendall blijft, ondanks motie van wantrouwen over ‘IJsland’

Financieel wethouder Frans Hellendall stapt niet op wegens de IJsland-affaire. De door GroenLinks ingediende en door de hele oppositie in de gemeenteraad gesteunde motie van wantrouwen werd woensdag (5 november) verworpen door de meerderheidscoalitie (VVD, CDA en PvdA). Die steunde overigens wel de namens haar door de PvdA ingediende en door de oppositie verworpen motie, door PvdA-fractievoorzitter Gerben Drost een ‘gele kaart’ voor de wethouder genoemd. Daarin werd aangedrongen op meer duidelijkheid over de actieve informatieplicht van B&W. Ook moet in het vervolg het voltallige college beslissen over het uitzetten van gemeentelijk geld. Dat mag in de praktijk niet meer aan ambtenaren worden overgelaten, zoals gebeurde met het bij de omgevallen Landsbanki uitgezette geld.

 

Motie van wantrouwen tegen Hellendall

De fractie van GroenLinks komt vanavond (5 november)  in de gemeenteraad met een motie  van wantrouwen tegen financieel wethouder Frans Hellendall. Dat is niets meer of minder dan een poging hem weg te krijgen. Die gaat overigens waarschijnlijk niet slagen, want de coalitie van Hellendalls eigen VVD, CDA en PvdA blijft waarschijnlijk – zoals gebruikelijk – achter hem staan. In de raadscommissie ging PvdA-raadslid Houwink ten Cate weliswaar stevig tekeer over de manier waarop de wethouder in de ‘IJsland-kwestie’ heeft geacteerd, maar tot nu toe had dergelijke krasse taal van de huidige coalitie nooit politieke consequenties. Overigens is de PvdA van de drie partijen wel de meest kritische.

 

Hellendall onder politiek vuur wegens ‘IJsland’

Wethouder Frans Hellendall van Financiën heeft niet onzorgvuldig gehandeld toen hij tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 oktober zweeg over het feit dat de gemeente 15 miljoen euro bij de toen net omgevallen IJslandse Landsbanki had uitstaan. Dat staat in een rapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), dat op verzoek van B&W onderzoek deed naar het financiële debacle. In de raad wordt aan de juistheid van die conclusie getwijfeld. Dat bleek dinsdagavond tijdens een geheel aan de kwestie gewijde vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen. Een aantal fracties beraadt zich op eventuele politieke consequenties en wil de zaak in de voltallige raad aan de orde stellen op 5 november. Dan staat ook de begroting voor 2009 op de agenda.

Groeiend D66 neemt afscheid van voorzitter

Benjamin van den Broek neemt donderdag (30 oktober) afscheid als voorzitter van de lokale afdeling van D66, tijdens de ledenvergadering in De Bolder (20.00 uur). Van den Broek treedt statutair af wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van zes jaar. Tijdens de ledenvergadering wordt ook een nieuwe voorzitter gekozen. Gedurende de laatste zes jaar, onder het voorzitterschap van Van den Broek, steeg het aantal leden met twintig procent. De stijging zet volgens de afdeling nog steeds door.  

Waterschapsverkiezing thema op CDA-ledenvergadering

De halfjaarlijkse ledenvergadering van het CDA Amstelveen staat dinsdag 4 november (20.30 uur) in P60 aan het Stadsplein in het teken van de Waterschapsverkiezingen. CDA-wethouder Jan-Willem Groot komt uitleggen welke rol  zal het water in Amstelveen speelt. Daarna spreken Theo Tiemessen, voormalig wethouder en nu nummer 5 op de kandidatenlijst voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en Albert van Blaaderen. De laatste was jarenlang Dijkgraaf.