Categorie: "Politiek"

D-66 caravaan naar Groenhof

D66 trekt zaterdag (11 februari) met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen naar de winkelcentra in Groenelaan, Bankras en Kostverloren. Lijsttrekker Rien Alink en andere kandidaten zijn van 11.00-12.00 uur aanwezig in Groenhof, van 12.30-13.30 uur in Bankras- en van 14.00-15.00 uur in Kostverlorenhof.

PvdA naar Bankras en Kostverloren met ‘nog veel te doen’

Ook de PvdA trekt, zoals de meeste andere partijen, de wijken in met het oog op de komende verkiezingen. Elk weekend kiest zij een andere wijk, in het laatste weekend voor de verkiezingen is zij in het Stadshart. Zaterdag (4 februari) bezoeken lijsttrekker Gerben Drost, wethouderskandidaat Yeter Tan en andere kandidaten van 10 tot 12.00 uur de winkelcentra Kostverlorenhof en Bankrashof. Zij willen dan met de wijkbewoners in gesprek. De PvdA presenteert de kiezers de tien hoofdpunten uit haar programma voor 2006 tot 2010 onder het motto ‘veel gedaan, maar nog veel te doen.’

Nora Tang voert ouderenlijst weer aan

Nora Tang is voor de komende raadsverkiezingen weer lijsttrekker van de ouderenpartij OCA/VSP. Vier jaar geleden was zij dat ook. Zij kwam toen niet in de raad, mede doordat twee ouderenpartijen elkaar bestreden. De nu overgebleven seniorenpartij heeft een lijstverbinding met Burgerbelangen Amstelveen (BBA).

Bouw in polder verdeelt coalitie

GroenLinks en D66 blijven tegenstanders van woningbouw in de Bovenkerkerpolder. Hun standpunt staat daarmee haaks dat van coalitiepartners PvdA en CDA, die met steun van de VVD een notitie met uitgangspunten voor de polder hebben samengesteld. Met de daarin open gehouden mogelijkheid voor bebouwing van een strook grond bij de Nesserlaan kan de rest van de raad zich niet verenigen.

.

BBA: nieuwe slogan, nog geen programma

‘Dichtbij,’ is de slogan die Burgerbelangen Amstelveen (BBA) aan haar nieuwe logo heeft toegevoegd. De lokale partij, die nu twaalf jaar in de gemeenteraad, is overigens de enige die nog geen verkiezingsprogramma voor de komende raadsverkiezingen heeft gepresenteerd. Zij wil dat begin januari op haar eveneens vernieuwde website mee komen.

Alink start D66-campagne met ‘marathon’ langs winkelcentra

Wethouder Rien Alink gaat zaterdag (28 januari) een ‘marathon’ langs diverse winkelcentra lopen. Daarmee start hij als lijsttrekker de verkiezingscampagne van zijn partij D66. Alink is een verwoed (internationaal) marathonloper. Hij vertrekt om 11.00 uur van het Stadsplein en doet daarna de winkelcentra Amsterdamseweg, Lindenlaan, Van der Hooplaan en Groenhof aan. Om ca. 15.00 uur finisht Rien Alink weer in het Stadshart. D66 heeft sport tot één van de speerpunten in haar verkiezingsprogramma gemaakt, naast groen, cultuur en economie.

ChristenUnie mikt op minstens één zetel

De ChristenUnie neemt met een relatief jonge ploeg deel aan de komende raadsverkiezingen. Lijsttrekker is Jacqueline Koops-Scheele (36). Zij is advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft daarnaast een aantal nevenfuncties. Onder meer is zij lid van de Commissie van Toezicht van een TBS-instelling.

ChristenUnie wil meldpunt voor betutteling

Een meldpunt voor betuttelende regelgeving. Dat is een van de wensen van de Amstelveense afdeling van de ChristenUnie (CU), te vinden in haar programma voor de raadsverkiezingen. Een BOBO, noemt zij een dergelijk klaagloket, de afkorting van ‘betuttelende, overbodige, beperkende, onnodige’ regels. De CU, die op dit moment nog niet is vertegenwoordigd in de raad, zegt te streven naar een harmonieuze lokale samenleving en zich daarbij te baseren op de Bijbel.

´

PvdA in actie tegen zorgstelsel

In de buurt van Groenhof gaan Tweede Kamerlid Gerdi Verbeet en Europarlementariër Ieke van den Burg, beiden van de PvdA, zaterdag 28 januari tussen 10.00 en 12.00 uur het boekje ´Zorg voor elkaar´ uitdelen en met bezoekers van het winkelcentrum en wijkbewoners praten. Aan voorbijgangers stellen zij vijf vragen over het nieuwe zorgstelsel, dat naar de mening van hun partij niet deugt. Volgens de PvdA kan het zorgstelsel eerlijker. Het nu ingevoerde zou te weinig geent zijn op solidariteit tussen jong en oud, zieken en gezonden. Ook elders in het land voert de partij de enquete uit in het kader van haar actie tegen het stelsel.

CDA vreest gevaar van UMTS antennes

De gemeente moet voorlopig geen toestemming geven voor plaatsing door telecombedrijven van zogenaamde UMTS antennemasten. Naar die mening lijkt het CDA te neigen, na raadpleging van de burgers in Keizer Karelpark. Op een verkiezingsavond in die wijk waren de masten, die voor een veel krachtiger straling zorgen dan de GSM-antennes, een van de thema’s. In elk geval zouden de masten volgens het CDA niet binnen 400 meter van woningen mogen komen.