Categorie: "Politiek"

D66 vraagt op markt naar bekende weg

Hoewel gemeente, Rabobank en tal van andere instanties het ene na het andere onderzoek verrichten naar de meningen van Amstelveners over hun stad, is ook de D66-raadsfractie er vrijdag nog maar even op uit getrokken om ze te peilen. De raadsleden spraken met bezoekers van de weekmarkt. En zoals viel te verwachten kregen zij te horen wat iedereen al weet. Men is teleurgesteld in de politiek (‘die luistert niet naar ons’), vindt de huizen te duur, het Stadsplein te saai en de sociale woningbouw onvoldoende. Het groen en openbaar vervoer werd positief gewaardeerd, vooral de tramlijnen 51 en 5, maar jongeren zouden het vreselijk vinden als lijn 5 vervalt en zij daarmee niet meer naar het Leidseplein kunnen. Want behalve het hoog gewaardeerde P 60 valt er in Amstelveen voor hen weinig te beleven. Zeker nu ook de beloofde skatebaan in het Stadshart er nooit is gekomen. Maar beloftes van de politiek stellen niets voor. Daarvan lijken de meeste Amstelveners intussen weg overtuigd.

Yeter Tan kandidaat wethouder

Het Amstelveense afdelingsbestuur van de PvdA wil dat Yeter Tan, nu fractievoorzitter in de gemeenteraad, in de volgende zittingsperiode wethouder wordt. Het bestuur ziet in raadslid Gerber Drost de nieuwe lijsttrekker. Yeter Tan werkt bij de gemeente Amsterdam en staat op de onverkiesbare 19e plaats van de voorlopige kandidatenlijst en oud-wethouder Wim Cornellisse op de 18e plaats, als ‘lijstduwers.’ Op 24 november stemmen de leden van de afdeling over de definitieve lijst. Drost is vier jaar afdelingsvoorzitter geweest en de laatste jaren lid van de raadsfractie. Hij is werkzaam bij het College voor Zorgverzekeringen. Verkiesbare nieuwkomer op de lijst is Harry van de Bergh, op de tweede plaats. Hij was ooit Tweede Kamerlid voor de PvdA en is nu voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland en van Joods Maatschappelijk Werk. De huidige fractieleden Remco Pols, Dolf Veenboer en Guido Dennebroek staan respectievelijk op nummer 3, 6 en 7. Verder staan op de lijst: Theo Houwink ten Cate (4), Roeland Smit (5), Eesther Veenboer (8), Jeroen Doorman (9), Otto Schildknegt (10), Nachson Rodrigues Pereira (11), Wijnand Stoeckart (12), Lei Ye (13), Geraldine van Calcar (14), Koos Boering (15), Herman Schepers (16) en Maartje Boekestein (17).

B en W heel tevreden over zichzelf

Tegelijk met de laatste begroting van hun zittingsperiode (volgend voorjaar zijn er verkiezingen) leggen B en W verantwoording af voor het gevoerde beleid. Zij blijken heel tevreden over wat er allemaal is bereikt, al beseffen zij dat de gemeenteraad – waarin de coalitie op de uiterst krappe meerderheid van één zetel steunt – daarin een cruciale rol heeft gespeeld. Zonder instemming van de raad zou er niet zoveel van het collegeprogramma zijn uitgevoerd. ‘Wij zijn er trots op dat het is gelukt dit zeer omvangrijke programma grotendeels uit te voeren,’ schrijft het college aan de raad, al geeft het meteen toe dat een aantal zaken niet is gelukt. Zo heeft de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zijn beslag nog niet gekregen en is de uitvoering van het huisvestingsplan van de welzijnsinstellingen nog niet rond.

Olmenhof nieuwbouw lijkt gered

Hoewel het CDA tegen de geplande nieuwbouw van zorgcentrum Olmenhof is, stemde het toch in met het bestemmingsplan Amstelveen Zuid-Oost, dat veel oude bestemmingsplannen vervangt. Tegen het voorlopige bouwplan van Olmenhof was bezwaar gemaakt door bewoners van onder meer Majella (in Groenelaan), omdat er een grote blinde muur en een hoger gebouw dan het huidige zou komen. Overigens was dat in het oude bestemmingsplan wel mogelijk. Die ruimte werd in het nieuwe plan (voor een groter gebied) ook geboden. Projectontwikkelaar Woonzorg Nederland, architect, gemeente en bewoners hebben inmiddels overleg gehad en het bouwplan is aangepast aan de wensen van omwonenden, maar die zijn nog niet helemaal tevreden. Om partijen dichter bij elkaar te laten komen wilden CDA en PvdA uitstel van de vaststelling van het bestemmingsplan. Maar dat zou andere bouwprojecten, zoals voor KPMG, stil leggen, waarschuwde wethouder Regouin. Ook zou het risico ontstaan dat op basis van het oude plan een bouwaanvraag wordt ingediend voor Olmenhof, dat dan niet kan worden afgewezen. Wegens die realiteit stemde het CDA met tegenzin in met het bestemmingsplan.

Kappen bomen gemakkelijker

Volgend jaar is niet meet voor het kappen van elke boom een vergunning nodig, alleen nog voor een lijst van monumentale exemplaren, samen te stellen door een werkgroep. De gemeenteraad ging woensdag (28 september) akkoord met intrekking van de kapverordening. Het gereduceerde kapverbod komt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De raad stemde in met een amendement van VVD-er Vervenne, inhoudende dat in 2009 de effecten van het nieuwe beleid op de groenvoorziening wordt geëvalueerd door een werkgroep. D66 en Burgerbelangen (BBA) stemden tegen het amendement. Burgers hebben de mogelijkheid bomen voor de lijst op te geven. BBA was tegen de wijziging van het beleid en vreest dat daardoor veel mooie bomen, waren burgers zijn gehecht, zullen verdwijnen.

BBA tegen nationale politie!

De fractie van Burgerbelangen (BBA) in de gemeenteraad is tegen een nationale politie en opheffing van de regiopolitie, zoals voorgesteld door de commissie Een nodeloos ingewikkelde structuur, vindt BBA. Amstelveen valt nu onder het Amsterdam-Amstelland korps en kan daar Amstelveense prioriteiten kenbaar maken. De Amstelveense burgemeester is plaatsvervangend voorzitter van het College van korpsbeheerders. De invloed vervalt in de nu voorgestelde landelijke constructie, waarschuwt BBA. De fractie steunt het signaal van commissaris Welten en burgemeester Cohen op dat punt.

Wethouder Blok niet beschikbaar voor nieuwe termijn

Wethouder Winnie Blok-Melai (PvdA) is na 24 jaar gemeentepolitiek niet meer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Zij stekt zich niet meer beschikbaar voor een wethouderszetel. Blok kwam in 1982 voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad., was lang fractievoorzitter en nu acht jaar wethouder. Tot haar wapenfeiten rekent zij de komst van het poppodium P60 en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor goede en deels nieuwe schoolgebouwen. “Ik zie om mij heen een nieuwe generatie PvdA-ers met talent, die moet nu aan de bak,” vindt Blok. Zij heeft in B en W de portefeuilles onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw, zorg en volksgezondheid, accommodatiebeleid en volkshuisvesting (toewijzing en doelgroepenbeleid).

Alink weer lijsttrekker D66

D66, nu met drie zetels in de gemeenteraad, heeft wethouder Rien Alink (59) tot lijsttrekker gebombardeerd. De overige volgorde op de kandidatenlijst wordt in november bekend. De leden van de afdeling stemmen daarover. Alink werd aan het begin van de huidige zittingsperiode wethouder. In de voorafgaande verkiezingen was hij ook al lijsstrekker. Sinds 1990 was hij fractievoorzitter in de raad.

PvdA wil betere ‘zoektocht’ naar minima

De PvdA wil dat de gemeentelijke sociale dienst actiever op zoek gaat naar mensen met een minimaal inkomen, Zij stelt een aanpak als in Hengelo voor, waar een informatieteam de wijken intrekt om minima op te sporen. Dat leverde vorig jaar 400 extra aanvragen voor een bijstandsuitkering op. Volgens PvdA-er Gerben Drost weten veel minima niet precies waar zij recht op hebben en slaagt de gemeente er niet in hen te bereiken.