Categorie: "Politiek"

Oppositie schuift van ‘hard’ naar ‘constructief’

De oppositie in de gemeenteraad begint nu al in te binden. Nadat fractievoorzitter Sander Mager van GroenLinks – samen met D66 in de nieuwe collegecoalitie ingeruild voor de VVD – eerst een keihard gevecht had aangekondigd, wil hij nu ‘constructief’ oppositie voeren. Dat bleek woensdagavond (12 juli) in het raadsdebat over het collegeprogramma.

GroenLinks verwijt college ‘holle kreten’

Oppositiepartij GroenLinks (GL) is allerminst te spreken over het collegeprogramma van de coalitie VVD, PvdA en CDA. Zij vindt de geplande uitvoering van de politieke agenda te onduidelijk en heeft bijna 150 vragen gesteld om opheldering te krijgen over de diverse onderdelen ervan. In het programma wordt volgens GL-fractievoorzitter Sander Mager ‘zelden aangegeven wanneer een actie gerealiseerd zal zijn.’ Mager: “Vaak wordt volstaan met holle kreten en regelmatig worden inhoudelijke ambities vooruitgeschoven en omwonden met procesgebabbel.”

Vijfde wethouder kost zes ton

Dat het nieuwe college vijf in plaats van vier wethouders heeft, kost de gemeente jaarlijkse 120 duizend euro extra. Het bedrag is voorlopig voor vijf jaar gereserveerd. Dat blijkt uit de financiële kadernota voor de jaren 2007 tot en met 2010. De jaarlijkse kostenpost is ‘inclusief werkplek’ meldt de nota.

Hoe spannend is lokale politiek geworden?

Werkt het vier jaar geleden ingevoerde lokale duale politieke stelsel in de praktijk wel zoals de bedoeling was? Die hamvraag staat centraal tijdens een discussie dinsdagavond (6 juni, 19.30 uur) in De Linde, het tijdelijke wijkcentrum voor Keizer Karelpark aan de Lindenlaan 52. Door het nieuwe stelsel maken wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad, zodat er meer scheiding zou ontstaan tussen plaatselijke ‘regering’ (college van B en W) en dito parlement. Min of meer naar Haags model.

Nieuwe bestuursleden VVD

Omdat het bestuur van de VVD, dat kandidaten voordraagt voor de gemeenteraad, goeddeels zichzelf voordroeg bij de jongste verkiezingen, traden nu weer twee nieuwe bestuursleden aan: Claudio Mancinnelli en Tom Ponjee. Zij volgen de huidige raadsleden Kees Noomen en Heleen Anschede op. Ze zijn respectievelijk penningmeester en secretaris. Voor het onlangs afgetreden bestuurslid Jacques Alberts moet nog een opvolger worden gevonden.

PvdA: ‘wij gaan nooit meer openbaar onderhandelen’

De nieuwe collegecoalitie van VVD, CDA en PvdA liet er woensdag (26 april) geen enkele twijfel over bestaan een hekel te hebben aan openbaarheid. De PvdA is op dat punt blijkbaar volledig bekeerd. De oppositie hekelde de drie partijen over het feit dat de onderhandelingen over de vorming van een nieuw college – anders dan vier jaar geleden – vrijwel volledig achter gesloten deuren zijn gevoerd. En nu de politieke agenda op tafel lag ter bespreking voor de gemeenteraad blokkeerde de coalitie in feite opnieuw het openbare debat door op de aangedragen kritiek niet te reageren.

Grimmige confrontatie coalitie en oppositie in raad

De bespreking van de politieke agenda van de nieuwe collegecoalitie (VVD, PvdA en CDA) liep woensdag (26 april) uit op een grimmige confrontatie met een hechte oppositie. De coalitie weigerde ook maar iets van de via zes amendementen en een motie door de andere partijen aangedragen voorstellen in het programma op te nemen. VVD en PvdA weigerden ook daarvoor inhoudelijke argumenten aan te dragen.

Coalitie verbiedt vragen stellen aan wethouders

“Zinloos,” zei CDA-fractievoorzitter Ben Jonker. En ook VVD-aanvoerder Hans Bulsing zag er niets in. Sander Mager van GroenLinks had – vooral ten behoeve van nieuwe raadsleden – graan de gelegenheid gehad vragen te stellen aan de kandidaten van de verse coalitie voor het wethoudersschap. Zoals waarom die denken de capaciteiten te hebben voor dat ambt en met welke visie zij denken dat te gaan vervullen. “Er is besloten dat er geen ondervraging van wethouders plaats vindt,” zei coalitiesmid Hans Bulsing (VVD). En daar moest de raad het verder maar mee doen. Het sloot volledig aan bij de achter gesloten deuren gevoerde collegeonderhandelingen.

Ronny Naftaniël vice-voorzitter PvdA

CIDI-directeur en Amstelvener Ronny Naftaniël is toegetreden tot het bestuur van de lokale afdeling van de PvdA. Hij werd benoemd tot vice-voorzitter. De andere bestuursleden zijn Harry Vroemen, Koos Boering en Charlotte van Zummeren, respectievelijk secretaris, penningmeester en voorzitter.