Categorie: "Politiek"

Burgerbelangen wil gratis openbaar vervoer

De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (BBA) wil gratis openbaar vervoer binnen de stad. Dat is een van de speerpunten in haar donderdagavond (9 februari) onder de titel ‘Dichtbij’ gepresenteerde verkiezingsprogramma, waarmee zij de wijken intrekt. Het gratis vervoer zou moeten beginnen met dat van forensen naar hun werk, zodat zij de auto op Park&Ride terreinen aan de stadsrand kunnen laten staan. “Je moet ergens beginnen,” zegt lijsttrekker Linda Roos.

Meerderheid raad achter bouw in polder

De in een notitie van CDA, VVD en PvdA vastgelegde uitgangspunten voor de toekomst van de Bovenkerkerpolder, waarin – anders dan tot nu toe – de mogelijkheid van bescheiden woningbouw bij de Nesserlaan open wordt gehouden, zijn woensdagavond (8 februari) door een meerderheid van de gemeenteraad vastgesteld. GroenLinks en D66 stemden tegen. Zij noemden de notitie overbodig. Volgens D66 is woningbouw in de polder voorlopig niet nodig. De CDA-fractie was verdeeld. De raadsleden Frans Wesselingh en Alex Prinsen van die partij stemden tegen. Zij hebben moeite met de voor bebouwing aangewezenb locatie in de polder.

GroenLinks gaat ‘polderen’ in buitengebied

GroenLinks gaat zaterdag (11 februari) ‘polderen’ ter wille van haar verkiezingscampagne: een fietstocht door het Amstelveense buitengebied. De partij wil daar met bewoners praten over recente en toekomstige ontwikkelingen als de golfbaan, het voorstel van VVD, CDA en PvdA om te bouwen in de polder, de aanleg van meer natuur en recreatie, de verkeersveiligheid en het toekomstperspectief van agrariërs.

GroenLinks wil meer ‘lucht’ voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren moeten de komende jaren meer aandacht krijgen, vindt GroenLinks. Een verkiezingsbelofte die de partij er vrijdag (3 februari) toe aanzette zich met een groot luchtkussen bij de Willem Alexanderschool in Middenhoven te melden onder het motto ‘Genoeg luchtkastelen, nu actie!’. Volgens GL-kandidaat Albert Maarse heeft de politiek kinderen en jongeren te lang verwaarloosd, onder meer doordat steeds meer grond is bebouwd.

VVD in verzet tegen terrasbelasting

De VVD verzet zich tegen de hoogte van de terrasbelasting die B en W in het vervolg, op basis van een nieuwe precarioverordening, bij de horeca wil gaan heffen. Het college wil 25 euro per vierkante meter bij de horecaondernemers gaan heffen en in het Stadshart 35 euro. Dat staat nogal haaks op het door datzelfde college beleden streven naar het aantrekkelijker maken van het Stadshart.

D-66 caravaan naar Groenhof

D66 trekt zaterdag (11 februari) met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen naar de winkelcentra in Groenelaan, Bankras en Kostverloren. Lijsttrekker Rien Alink en andere kandidaten zijn van 11.00-12.00 uur aanwezig in Groenhof, van 12.30-13.30 uur in Bankras- en van 14.00-15.00 uur in Kostverlorenhof.

PvdA naar Bankras en Kostverloren met ‘nog veel te doen’

Ook de PvdA trekt, zoals de meeste andere partijen, de wijken in met het oog op de komende verkiezingen. Elk weekend kiest zij een andere wijk, in het laatste weekend voor de verkiezingen is zij in het Stadshart. Zaterdag (4 februari) bezoeken lijsttrekker Gerben Drost, wethouderskandidaat Yeter Tan en andere kandidaten van 10 tot 12.00 uur de winkelcentra Kostverlorenhof en Bankrashof. Zij willen dan met de wijkbewoners in gesprek. De PvdA presenteert de kiezers de tien hoofdpunten uit haar programma voor 2006 tot 2010 onder het motto ‘veel gedaan, maar nog veel te doen.’

Nora Tang voert ouderenlijst weer aan

Nora Tang is voor de komende raadsverkiezingen weer lijsttrekker van de ouderenpartij OCA/VSP. Vier jaar geleden was zij dat ook. Zij kwam toen niet in de raad, mede doordat twee ouderenpartijen elkaar bestreden. De nu overgebleven seniorenpartij heeft een lijstverbinding met Burgerbelangen Amstelveen (BBA).

Bouw in polder verdeelt coalitie

GroenLinks en D66 blijven tegenstanders van woningbouw in de Bovenkerkerpolder. Hun standpunt staat daarmee haaks dat van coalitiepartners PvdA en CDA, die met steun van de VVD een notitie met uitgangspunten voor de polder hebben samengesteld. Met de daarin open gehouden mogelijkheid voor bebouwing van een strook grond bij de Nesserlaan kan de rest van de raad zich niet verenigen.

.

BBA: nieuwe slogan, nog geen programma

‘Dichtbij,’ is de slogan die Burgerbelangen Amstelveen (BBA) aan haar nieuwe logo heeft toegevoegd. De lokale partij, die nu twaalf jaar in de gemeenteraad, is overigens de enige die nog geen verkiezingsprogramma voor de komende raadsverkiezingen heeft gepresenteerd. Zij wil dat begin januari op haar eveneens vernieuwde website mee komen.