VVD: Apart gymnasium

De VVD blijft er bij dat er in Amstelveen een apart gymnasium moet komen, naast de gymnasiale afdelingen die de drie colleges voor voortgezet onderwijs hoer al hebben.

Zoiets als het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam dus, mits dat financieel kan. Maar lokale scholieren moeten niet naar Amsterdam moeten om een dergelijk gymnasium te bezoeken, vindt de partij die verder een streng maar rechtvaardig schoolregime en een goede relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven voorstaat.

Er moet in de liberale visie hard worden opgetreden tegen schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim, terwijl scholen huiselijk geweld en andere misstanden die welzijn van kinderen raken vroegtijdig moeten signaleren.

Hoewel voorstander van goed openbaar vervoer vindt de VVD het verkeerd als de auto als melkkoe wordt gebruikt, bijvoorbeeld qua parkeertarieven. Openbaar vervoer is geen vervanging van, maar aanvulling op de auto, vindt de partij. Baten en kosten moeten wat parkeren betreft volledig met elkaar in balans zijn en parkeergeld per minuut en niet per uur (of deel daarvan) worden berekend.

Schiphol

En de liberalen zijn voor verdere ontwikkeling van Schiphol, al vergt dat naar hun mening wel een afweging tussen economische belangen en leefomgeving. De VVD ondersteunt de overgang van de Wet Luchtvaart naar de Omgevingswet en de daarmee gepaard gaande overheveling van bevoegdheden van het Rijk naar de gemeente. Vooral waar het woningbouw betreft, voegt zij er aan toe. Het zou kunnen betekenen dat er ruimte komt voor huisvesting op plaatsen waar dat nu wegens de nabijheid van Schiphol nog is verboden. Maar tegelijk menen de liberalen dat ‘actief moet worden meegewerkt aan oplossingen in geval van overlast in specifieke gebieden’.

Kleinere overheid

Een kleinere, krachtige gemeentelijke overheid staat verder op het programma van de VVD. “Het gemeentebestuur is er voor de burgers en niet andersom”, staat er in het verkiezingsprogramma. Nu er steeds meer taken van het Rijk bij de gemeente terecht komen, moeten die volgens haar goed worden uitgevoerd, ook als daarvoor geen extra geld uit Den Haag komt. “Het kan soms zelfs goedkoper, omdat de gemeente taken kleinschaliger en minder bureaucratisch organiseert.”

Raadhuis langer open

Digitaal moet de gemeente dag en nacht bereikbaar zijn en de sluiting op vrijdagmiddag van het raadhuis opgeheven. Van maandag tot en met vrijdag moet het gemeentehuis van 08.30 tot 17.30 open zijn, vindt de VVD. En die partij zegt de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk te willen houden, dus ook die van de gemeente zelf (die weer door inwoners moeten worden opgehoest). Dus zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. “Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.”

 

Lees ook:GroenLinks wil breder onderwijsonderzoek dan gymnasium
Lees ook:PvdA: ‘Apart gymnasium is geldverspilling’
Lees ook:VVD voor verhuizing vlieglawaai naar Lelystad
Lees ook:D66 wil nu groter dan VVD worden in Amstelveen
Lees ook:VVD: Minder regels voor ondernemers

Eén reactie op “VVD: Apart gymnasium

 1. Frank Bikker

  Waarom moet hier een apart gymnasium komen ,als er al 3 mogelijkheden zijn in onze gemeente. Dit moet ook weer gehuisvest worden. Dat kost de gemeente weer extra geld, terwijl de VVD van mening is dat zij moet sparen voor de toekomst ? Voor de rest vind zij dat er hard opgetreden moet worden tegen schoolverzuim . Dat vind ik ook , maar nergens vind ik de opmerking dat er vaak ook sociale redenen achter zitten.

  Verder vindt de VVD dat er een goede afweging dient te zijn tussen leefomgeving en Schiphol. Prima , maar opent dit niet de mogelijkheid om te gaan bouwen op plaatsen waar dit nu nog niet mag ( Bovenkerkerpolder, Kronenburg enz.)Maw ze zien geld?

  De VVD wil het bedrijfsleven ruim baan geven ivm werkgelegenheid. Maar ze doen aan de andere kant niets aan de grote leegstand in de wijkwiinkelcentra, weigeren een bloemenman zijn standplaats aan enz. Laat UR rustig de kleine middenstand uit het Stadshart wegpesten. Doet niets aan de eenzijdigheid van sommige winkelcentra (3 supermarkten of heel veel horeca)

  Tevens is de VVD van mening dat het ov een aanvulling dient te te zijn op de mobiliteit van de mensen, waardoor mensen de auto in gejaagd worden met nog meer files tot gevolg ,grotere luchtvervuiling , minder parkeerplaatsen (dus hogere parkeergelden). Ook laten ze de mensen die geen auto kunnen rijden helemaal staan en beroven zij ze van hun bewegingsvrijheid. Dit zijn mn de bejaarden, minima en chronisch zieken. Dit gaat zelfs zo ver dat op sommige plaatsen in onze gemeente mensen meer dan 2 km moeten lopen om bij ov te komen.

  De conclusie mag luiden dat de “liberalen” er niet zijn voor de vrijheid van iedereen , maar meer voor de groepen die zich toch wel kunnen redden, maar leve deze “vrijheid voor iedereen”.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.